Hướng dẫn Tìm kiếm Khởi động Nếu Bạn Bấm đúp vào một Cặp

Support for Windows XP has ended

Microsoft ended support for Windows XP on April 8, 2014. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Nếu bạn bấm đúp vào một ổ đĩa hoặc cặp, Hướng dẫn Tìm kiếm có thể khởi động và ổ đĩa hoặc cặp đó có thể không mở. Nếu bạn cấu hình thiết đặt cho các hành động khác có liên quan tới các ổ đĩa hoặc cặp tệp (ví dụ, Mở Lệnh Window Ở đây hoặc In Danh sách Thư mục), Windows có thể thực hiện một trong những hành động này thay vì khởi động Hướng dẫn Tìm kiếm.

CHÚ Ý: Nếu bạn cấu hình thiết đặt Bấm một lần để mở khoản mục (trỏ để chọn) trong Windows, sự cố này có thể xảy ra nếu bạn bấm một lần vào ổ đĩa hoặc cặp.
NGUYÊN NHÂN
Sự cố này xảy ra khi bạn mở hộp thoại Sửa Loại Tệp cho Ổ đĩa hoặc Cặp Tệp đã đăng ký loại tệp. Ví dụ, sự cố này xảy ra đối với các cặp nếu bạn hoàn tất quy trình sau:
 1. Mở cặp, rồi bấm Tùy chọn Cặp trên menu Công cụ.
 2. Bấm Cặp Tệp trong danh sách Đăng ký loại tệp, sau đó bấm Nâng cao.
 3. Sau khi thực hiện quy trình này, thiết đặt Không được loại bỏ khỏi dữ liệu giá trị cho giá trị chuỗi Mặc định trong khóa sổ đăng ký sau:
  HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell
  CHÚ Ý: Sự cố này xảy ra ngay cả khi bạn không tạo hành động mới, chỉnh sửa hành động hiện có, hoặc thay đổi hành động mặc định trong hộp thoại Sửa Loại Tệp.
GIẢI PHÁP
Quan trọng Phần phương pháp hoặc tác vụ này chứa các bước chỉ dẫn cách sửa đổi sổ đăng ký cho bạn. Tuy nhiên, có thể xảy ra sự cố nghiêm trọng nếu bạn sửa đổi sổ đăng ký không đúng cách. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng bạn thực hiện các bước sau cẩn thận. Để bảo vệ tốt hơn, hãy sao lưu sổ đăng ký trước khi sửa đổi. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng ký nếu xảy ra sự cố. Để biết thêm thông tin về cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322756 Cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký trong Windows (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).

Để giải quyết sự cố này, chỉnh sửa sổ đăng ký để đặt dữ liệu giá trị cho giá trị chuỗi Mặc định trong các khóa sổ đăng ký được mô tả trong phần "Nguyên nhân" của bài viết này thành không:
 1. Khởi động Registry Editor (Regedt32.exe).
 2. Định vị rồi bấm giá trị Mặc định bên dưới các khóa sau trong sổ đăng ký nếu sự cố này xảy ra với các cặp:
  HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell
  Nếu sự cố này xảy ra với các ổ đĩa:
  HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell
 3. Bấm Sửa đổi trên menu Chỉnh sửa.
 4. Gõ không trong ô Dữ liệu giá trị, sau đó bấm OK.
 5. Thoát khỏi Registry Editor.
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft đã được liệt kê ở phần đầu của bài viết này.
Dấu nhắc Lệnh Ở đây In Danh sách Thư mục hành động đĩa mềm đĩa nén đĩa cd đĩa dvd đĩa lưu động đĩa cục bộ ổ đĩa mạng đã ánh xạ
Thuộc tính

ID Bài viết: 321186 - Xem lại Lần cuối: 12/07/2015 10:38:19 - Bản sửa đổi: 2.5

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbprb KB321186
Phản hồi