Thông báo lỗi khi cài đặt Office 2000, Office XP hoặc Works Suite: "Lỗi 1304" hoặc "Lỗi 1305"

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:321339
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn cài đặt Microsoft Office 2000, Microsoft Office XP hoặc Microsoft Works Suite, bạn có thể nhận một trong các thông báo lỗi sau đây:
Lỗi 1304. Lỗi ghi vào tệp Tên tệp và vị trí. Kiểm chứng rằng bạn có quyền truy cập vào thư mục đó.
Lỗi 1305. Lỗi đọc từ tệp: Tên tệp và vị trí. Hãy kiểm chứng rã̀ng tệp có tồn tại và bạn có thể truy cập vào nó.
Chú ý Chỉ mục khác nhau trong các thông báo lỗi là tập tin Tên. Thông báo lỗi này có thể danh sách bất kỳ một số tên tập tin.
NGUYÊN NHÂN
Bạn nhận được một trong những thông báo lỗi khi không có một vấn đề cấu hình với ổ đĩa CD-ROM hoặc một vấn đề với phương tiện truyền thông đĩa CD-ROM riêng của mình.
GIẢI PHÁP
Để kiểm tra cấu hình của ổ đĩa CD-ROM, giảm bớt các ổ đĩa bộ nhớ đệm cho ổ đĩa CD-ROM. Để biết thêm về làm thế nào để giảm bớt ổ đĩa CD-ROM bộ nhớ đệm và về làm thế nào để kiểm tra các phương tiện truyền thông đĩa CD-ROM để có chất lượng, bấm số bài viết sau để xem các bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
140583Làm thế nào để cấu hình bộ nhớ đệm CD-ROM Đối với Windows 95
184410 Làm thế nào để sử dụng Msinfo32.exe để tối ưu hóa thiết đặt bộ nhớ cache của đĩa CD-ROM
141368 Nghèo hiệu suất từ CD-CD-ROM trên chương trình
158904 ĐĨA CD-ROM chương trình chuẩn có thể vô hiệu hóa đọc trước hoặc bộ nhớ đệm
321641 Làm thế nào để khắc phục các vấn đề với đọc CD, CD-R, CD-RW và đĩa DVD đĩa
218617 Làm thế nào để gỡ rối các đĩa CD-ROM hoặc DVD-ROM đọc các vấn đề
prb OFFXP

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 321339 - Xem lại Lần cuối: 12/07/2015 10:39:51 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Office XP Professional Edition, Microsoft Office XP Small Business Edition, Microsoft Office XP Standard Edition, Microsoft Office XP Developer Edition, Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Works Suite 2006, Microsoft Works Suite 2005, Microsoft Works Suite 2004, Microsoft Works Suite 2003, Microsoft Works Suite 2002

  • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kbprb kbmt KB321339 KbMtvi
Phản hồi