Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Khách hàng mở hàng trăm ống để \Pipe\Spoolss trên các máy chủ in

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:321364
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
Để có một phiên bản Microsoft Windows XP của bài viết này, xem 835318.
TRIỆU CHỨNG
Một khách hàng có thể mở nhiều ống được đặt tên cho \Pipe\Spoolss nguồn tài nguyên trên hệ phục vụ in mà khách hàng đã ánh xạ máy in mạng. Hành vi này có thể làm cho hệ phục vụ in chạy ra khỏi ống được đặt tên, và các máy phục vụ in có thể đăng một mục tương tự như các mục sau đây trong các Sổ ký sự hệ thống:

ID sự kiện: 2009
Nguồn: Srv
Mô tả: Mở hệ phục vụ có thể không phải rộng một bảng bởi vì các bảng đạt tới kích thước tối đa.

Hành vi này cũng có thể gây ra bộ đệm in trên hệ phục vụ in để tiêu thụ rất nhiều tài nguyên CPU. Phân tích chủ đề cho thấy rằng việc sử dụng CPU là trải qua nhiều chủ đề.

Nếu bạn chạy các lưới tập tin lệnh trong khi máy chủ đang gặp vấn đề này, bạn thấy một khách hàng với nhiều kết nối để \Pipe\Spoolss.
GIẢI PHÁP

Dịch vụ gói thông tin

Để giải quyết vấn đề này, có được gói dịch vụ mới nhất cho Microsoft Windows 2000. Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
260910 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề cụ thể này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, gửi một yêu cầu dịch vụ khách hàng của Microsoft và hỗ trợ để có được các hotfix.

Chú ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Chú ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc sau này tập tin thuộc tính) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày tháng và thời gian cho những tập tin được liệt kê trong giờ phối hợp quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ công cụ ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.
  Date     Time  Version    Size  File name  -------------------------------------------------------  28-Jan-2003 08:37 5.0.2195.6659 87,312 Win32spl.dll
Chú ý Cài đặt hotfix này vào các khách hàng triển lãm các vấn đề. Cài đặt hotfix này vào hệ phục vụ không sửa vấn đề.
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho". Vấn đề này lần đầu tiên đã được sửa chữa trong Windows 2000 Service Pack 4.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 321364 - Xem lại Lần cuối: 12/07/2015 10:40:20 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbwinxpsp1fix kbwin2ksp4fix kbbug kbfix kbhotfixserver kbqfe kbmt KB321364 KbMtvi
Phản hồi