Bạn không thể cài đặt Exchange 2000 trên một máy tính đó là chạy Windows Server 2003

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:321648
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Bài viết này chứa thông tin về hỗ trợ cấu hình của Microsoft Exchange và hệ điều hành Microsoft.

Exchange 2000 không được hỗ trợ trên Microsoft Windows Server 2003. Vì Điều này, Exchange 2000 bị chặn từ cài đặt trên Windows Server 2003 gia đình. Ngoài ra, nâng cấp hệ thống điều hành từ Microsoft Windows 2000 Server để Windows Server 2003 cờ Exchange 2000 là không tương thích.

Nếu bạn nâng cấp một máy chủ Exchange 2000 từ Windows 2000 lên Windows Server 2003, hoặc thử cài đặt Exchange 2000 lần đầu tiên trên một máy tính đang chạy Windows Server 2003, Exchange 2000 nâng cấp hoặc cài đặt không hoạt động, và bạn nhận được một thông báo lỗi rằng không có phiên bản của Exchange 2000 có thể được cài đặt trên Windows Server 2003.
THÔNG TIN THÊM
Bảng dưới đây cho thấy các cấu hình được hỗ trợ của Trao đổi và Microsoft hệ điều hành (nơi một x có nghĩa rằng các cấu hình được hỗ trợ, một trống có nghĩa rằng các cấu hình không phải là ủng hộ, và N/A có nghĩa rằng các cấu hình không phải là áp dụng).

Exchange version   | Install on      | Use in a Windows  | Install on     | Use in a      |             | Windows 2000 Server | 2000 domain     | Windows Server 2003 | Windows Server 2003 |            |            | controller     |           | domain controller  |            |            | environment     |           | environment     |======================|=======================|======================|======================|======================|Versions of Exchange | X           | X          |           |           | 2000 equal to or   |            |           |           |           |earlier than SP1   |            |           |           |           |----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|Exchange 2000     | X           | X          |           | X*          | Service Pack 2 (SP2) |            |           |           |           |----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|Versions of Exchange | X           | X          |           | X          | 2000 equal to or   |            |           |           |           |later than Service  |            |           |           |           |Pack 3 (SP3)     |            |           |           |           |----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|The Administrator   | X           | X          |           |           | program only, from  |            |           |           |           |versions of Exchange |            |           |           |           |2000 equal to or   |            |           |           |           |earlier than SP1   |            |           |           |           |----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|The Administrator   | X           | X          |           | X*          |program only, from  |            |           |           |           |Exchange 2000 SP2   |            |           |           |           |----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|The Administrator   | X           | X          |           | X*          |program only, from  |            |           |           |           | versions of Exchange |            |           |           |           |2000 equal to or   |            |           |           |           |later than SP3    |            |           |           |           |----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|Microsoft Exchange  | X           | X          | X          | X          |Server 2003      |            |           |           |           |----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|The Administrator   | X           | X          | X          | X          |program only, from  |            |           |           |           |Exchange       |            |           |           |           |2003         |            |           |           |           |
* Có thể đòi hỏi một sửa chữa cho bộ kiểm soát miền Windows Server 2003 hỗ trợ.

Exchange Server 2003 là phiên bản đầu tiên của trao đổi mà được hỗ trợ trên máy tính chạy Windows Server 2003. Bạn có thể cài đặt các theo các phiên bản của Exchange 2000 trên một máy tính đang chạy Windows 2000 Máy chủ trong một môi trường Windows Server 2003 Active Directory hỗn hợp:
 • Exchange 2000 SP3 (khuyến cáo)
 • Exchange 2000 SP2 với mới nhất của Microsoft Exchange 2000 Hệ phục vụ post-Service Pack 2 hotfix rollup gói (319743)
Bạn cũng có thể chạy các phiên bản của Exchange 2000 trong một môi trường hoàn toàn dựa trên Windows Server 2003 Active Directory.

Phiên bản Exchange 2000 của các kết nối thư mục hoạt động không được hỗ trợ trên Windows Server 2003. Tuy nhiên, phiên bản Exchange 2000 của các kết nối thư mục hoạt động được hỗ trợ trong một môi trường điều khiển chế độ hỗn hợp tên miền mà điều khiển vùng đang chạy Windows Server 2003.
Bạn có thể ngăn ngừa thuộc tính đọc sai trong khi nâng cấp bạn làm theo các bước mà liên quan đến trao đổi 2000 trong bài viết sau đây trước khi bạn giới thiệu điều khiển miền đầu tiên của Windows Server 2003.Để thêm thông tin về làm thế nào để ngăn chặn thuộc tính đọc sai, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
325379Làm thế nào để nâng cấp bộ kiểm soát miền Windows 2000 lên Windows Server 2003


Để thêm thông tin về làm thế nào để cài đặt Exchange 2000 Trao đổi hệ thống quản lý trên một máy tính đang chạy Windows XP, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong các kiến thức Microsoft Cơ sở:
815529XADM: Bạn nhận được một thông báo lỗi khi bạn cố gắng để cài đặt Exchange hệ thống quản lý trên một cửa sổ XP trên máy tính
XADM

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 321648 - Xem lại Lần cuối: 12/07/2015 10:45:25 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbmt KB321648 KbMtvi
Phản hồi