Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Cách sử dụng Công cụ Chẩn đoán Mạng (Netdiag.exe) trong Windows 2000

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:321708
Chú ý
Bài viết này áp dụng cho Windows 2000. Hỗ trợ cho Windows 2000 kết thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm giải pháp cuối cùng hỗ trợ Windows 2000 là một điểm khởi đầu để lập kế hoạch chiến lược của bạn di chuyển từ Windows 2000. Để biết thêm thông tin xem các Chính sách vòng đời hỗ trợ của Microsoft.
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Bài viết này mô tả cách sử dụng công cụ chẩn đoán mạng (Netdiag.exe) trên một máy tính đang chạy Microsoft Windows 2000. Netdiag.exe là một công cụ dòng lệnh có thể sử dụng để kiểm tra kết nối mạng của máy tính. Netdiag.exe thực hiện một loạt các xét nghiệm để xác định nhà nước và chức năng của máy tính khách hàng mạng của bạn. Bạn có thể sử dụng các kết quả của những thử nghiệm này, và thông tin trạng thái của mạng được cung cấp bởi Netdiag.exe, để cô lập mạng và kết nối các vấn đề trên Windows 2000 dựa trên máy trạm hoặc máy chủ của bạn.

Netdiag.exe được bao gồm với công cụ hỗ trợ Microsoft Windows 2000. Để cài đặt công cụ hỗ trợ Windows 2000, bạn phải chạy Setup.exe từ thư mục Support\Tools trên Windows 2000 CD-ROM. Để tải về Netdiag.exe, ghé thăm Web site sau của Microsoft:Chú ý Trước khi bạn sử dụng Netdiag.exe để kiểm tra kết nối mạng của máy tính, TCP/IP phải bị ràng buộc vào một hoặc nhiều mạng adaptor.
Quay lại đầu trang

Tổng quan về Netdiag.exe

Netdiag.exe sử dụng cú pháp sau:
netdiag [/q] [/ v] [/ l] [/ gỡ lỗi] [/ d:domain_name] [/fix] [/dcaccountenum] [/ thử nghiệm:test_name] [/ bỏ qua:test_name]
Bạn có thể sử dụng các thông số sau đây với Netdiag.exe:
 • /q: Sử dụng tham số này để xác định đầu ra yên tĩnh và hiển thị các lỗi chỉ.
 • / v: Sử dụng tham số này để chạy Netdiag.exe trong chế độ tiết và hiển thị thông tin về các hành động được thực hiện.
 • / l: Sử dụng tham số này để viết đầu ra vào tập tin Netdiag.log. Các tập tin Netdiag.log được tạo ra trong cùng một cặp trong đó bạn chạy Netdiag.exe.
 • /Debug: Sử dụng tham số này để chạy Netdiag.exe trong chế độ gỡ lỗi. Tham số này chỉ định một sản lượng hơn tiết hơn khi bạn sử dụng các / v tham số.
 • /d:domain_name: Sử dụng tham số này để định vị một bộ điều khiển tên miền trong tên miền chỉ định.
 • /Fix: Sử dụng tham số này chính xác các vấn đề với hệ thống tên miền (DNS), các xét nghiệm điều khiển tên miền và các vấn đề khác, chẳng hạn như sau:
  • Kiểm tra DNS
   Nếu máy tính là điều khiển vùng, Netdiag.exe để kiểm chứng tất cả các mục nhập DNS trong tập tin Netlogon.dns để xác định cho dù họ là chính xác. Ngoài ra, Netdiag.exe Cập nhật các mục thích hợp nếu có một vấn đề.
  • Các xét nghiệm điều khiển tên miền
   Nếu tên miền GUID là cache trong một máy tính địa phương mà là trên vùng chính của bạn là khác nhau từ vùng GUID được lưu trong bộ kiểm soát miền, Netdiag.exe sẽ cố gắng Cập Nhật tên miền GUID được lưu trữ trên máy tính địa phương.
 • /dcaccountenum: Sử dụng tham số này liệt kê các tài khoản máy tính của bộ điều khiển tên miền.
 • /Test:test_name: Sử dụng tham số này để xác định các bài kiểm tra hoặc thử nghiệm mà bạn muốn chạy, nơi test_name có thể là bất kỳ một trong các giá trị sau:
  Autonet: Kiểm tra địa chỉ tự động tư nhân IP Addressing (APIPA)
  Bindings: Thử nghiệm bindings
  Trình duyệt: Bài kiểm tra Redir và trình duyệt
  DcList: Kiểm tra danh sách điều khiển tên miền
  DefGw: Thử nghiệm default gateway
  DNS: Dịch vụ tên tên miền (DNS) thử nghiệm
  DsGetDc: Thử nghiệm phát hiện điều khiển tên miền
  IpConfig: Kiểm tra cấu hình IP địa chỉ
  IpLoopBk: IP địa chỉ loopback ping test
  IPSec: Kiểm tra an ninh bảo mật (IPSec) Internet Protocol
  IPX: Internetwork gói Exchange (IPX) thử nghiệm
  Kerberos: Thử nghiệm Kerberos
  LDAP: Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) thử nghiệm
  Thành viên: Thử nghiệm thành viên tên miền
  Modem: Thử nghiệm chẩn đoán modem
  NbtNm: NetBIOS trên TCP/IP (NetBT) tên thử nghiệm
  NDIS: Kiểm tra truy vấn Netcard
  NetBTTransports: Thử nghiệm máy bay vận tải NetBT
  Netstat: Kiểm tra thông tin Netstat
  NetWare: Thử nghiệm NetWare
  Tuyến đường: Định tuyến bảng kiểm tra
  Tin tưởng: Tin tưởng bài kiểm tra mối quan hệ
  WAN: Kiểm tra cấu hình mạng cục bộ (WAN) rộng
  ĐOẠT GIẢI: Thử nghiệm dịch vụ Windows Internet đặt tên dịch vụ (thắng)
  Winsock: Thử nghiệm Winsock

  Để chỉ rõ hai hoặc nhiều các xét nghiệm, tách mỗi /Test:test_name khoản mục với một không gian. Lưu ý rằng các cuộc thử nghiệm mà bạn không thể bỏ qua vẫn sẽ chạy.

 • /skip:test_name: Sử dụng tham số này để xác định các bài kiểm tra hoặc thử nghiệm mà bạn không muốn chạy, nơi test_name có thể là bất kỳ một trong các bài kiểm tra được liệt kê trước đó trong các /Test:test_name danh sách.

  Để chỉ rõ hai hoặc nhiều các xét nghiệm, tách mỗi /skip:test_name khoản mục với một không gian.
Quay lại đầu trang

Ví dụ

 • Để chạy Netdiag.exe trong chế độ tiết, gõ dòng sau tại dấu nhắc lệnh và sau đó nhấn ENTER:
  netdiag/v
 • Sử dụng Netdiag.exe để hiển thị thông tin về bộ điều khiển tên miền trong tên miền của bạn, gõ dòng sau đây và sau đó nhấn ENTER:
  netdiag/v/l /test:dsgetdc


  Ghi các thông tin về bộ điều khiển tên miền trong tên miền của bạn để các tập tin Netdiag.log. Netdiag.log tập tin nằm trong thư mục trong đó Netdiag.exe chạy.
 • Sử dụng Netdiag.exe để hiển thị chính sách IPSec hiện đang hoạt động, gõ dòng sau đây và sau đó nhấn ENTER:
  netdiag /test:ipsec /debug
Quay lại đầu trang
THAM KHẢO
Để biết thêm chi tiết về Netdiag.exe, xem tệp W2rksupp.chm. Trong cài đặt mặc định công cụ hỗ trợ Windows 2000, W2rksupp.chm nằm trong các Ổ đĩa: \Program Files\Support công cụ thư mục. Trong thư mục đó, Ổ đĩa là ổ đĩa mà Windows 2000 được cài đặt.

Để biết thêm chi tiết về cách sử dụng Netdiag để khắc phục các vấn đề mạng và kết nối, nhấp vào số bài viết sau để xem các bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
265706DCDiag và NetDiag trong Windows 2000 tạo thuận lợi cho tên miền tham gia và tạo ra các DC
257225 Cơ bản IPSec gỡ rối trong Windows 2000
216899 Phương pháp thực hành tốt nhất cho thiết lập bộ điều khiển tên miền Windows 2000
250842 Gỡ rối vấn đề ứng dụng chính sách nhóm
Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để cài đặt công cụ hỗ trợ Windows 2000, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
301423Làm thế nào để cài đặt công cụ hỗ trợ Windows 2000 sang máy tính dựa trên Windows 2000 Server

Quay lại đầu trang

Thuộc tính

ID Bài viết: 321708 - Xem lại Lần cuối: 12/07/2015 10:46:39 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowtomaster kbmt KB321708 KbMtvi
Phản hồi