Làm thế nào để: Cài đặt dịch vụ Microsoft Windows cho UNIX 3.0 trên Microsoft Windows 2000

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:321712
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Bài từng bước này mô tả cách cài đặt Dịch vụ Microsoft Windows cho UNIX (SFU) 3.0 trên một Microsoft Windows 2000 dựa trên máy tính.

back to the top

Tổng quan về các dịch vụ Windows cho UNIX 3,0

Dịch vụ Windows cho UNIX 3,0 cung cấp một phạm vi rộng của khả năng kết nối công cụ và tính năng khả năng tương tác để giúp bạn:
 • Tích hợp một mạng lưới hỗn hợp được tạo thành từ Microsoft Windows và UNIX dựa trên máy tính.
 • Chia sẻ tài nguyên mạng trong số các máy tính này.
Dịch vụ Windows cho UNIX 3,0 bao gồm các thành phần cho tập tin chia sẻ, truy cập từ xa và hành chính, mật khẩu đồng bộ hóa, phổ biến thư mục quản lý, một tập chung các tiện ích và một trình bao.

LƯU Ý: Mặc dù bài viết này tập trung chủ yếu vào cách cài đặt Dịch vụ Windows cho UNIX 3,0 trên Windows 2000, Windows Services cho UNIX 3,0 là cũng được hỗ trợ trên:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows NT 4.0 Server Service Pack 6a hoặc sau này
 • Microsoft Windows NT 4.0 gói dịch vụ máy trạm 6a hoặc sau này
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional
Dịch vụ Windows cho UNIX 3,0 bao gồm thành phần:
 • Các tiện ích: Tiện ích UNIX phổ biến
  • Cơ sở tiện ích: hệ thống phụ Interix, cung cấp một môi mạnh mẽ, đầy đủ tính năng trường UNIX chạy như là một hệ thống phụ riêng biệt trên máy tính Windows. Bao gồm c và Korn vỏ, cộng với hơn 350 tiện ích mà chạy trên các hệ thống phụ Interix. Thành phần này cũng cung cấp Windows trên người quản trị tiện ích và UNIX kiểu lệnh, các dịch vụ dựa trên Windows Cron đó được sử dụng để lên lịch tác vụ này, và Windows trên Telnet client. Khi bạn cài đặt các tiện ích cơ bản, hệ thống con Interix cũng được lắp đặt.
  • UNIX perl: làm cho nó có thể cho perl script để chạy trên hệ thống con Interix. Khi bạn cài đặt UNIX perl, các tiện ích cơ bản cũng được lắp đặt.
 • Interix GNU thành phần: Interix tiện ích và phần mềm Phát triển công cụ Kit (SDK) được phân phối theo các điều khoản của GNU Giấy phép công cộng GNU (GPL).
  • Tiện ích Interix GNU: bổ sung các tiện ích cơ bản. Khi bạn cài đặt tiện ích của GNU, các tiện ích cơ bản cũng được cài đặt.
  • Interix GNU SDK: Phần mềm phát triển công cụ kit (SDK) mà bổ sung Interix SDK. Khi bạn cài đặt các công cụ GNU SDK, GNU Tiện ích và Interix SDK cũng được lắp đặt.
 • Mạng lưới các thành phần tập tin hệ thống (NFS): hỗ trợ tập tin và Directory khả năng tương tác giữa các hệ thống Windows và UNIX.
  • Hệ phục vụ cho NFS: làm cho nó có thể cho một cửa sổ 2000 dựa trên máy tính để hoạt động như máy phục vụ NFS. Xuất chuyển thư mục Windows như NFS hệ thống tập tin, làm cho nó có thể cho khách hàng dựa trên UNIX NFS sử dụng chúng.
  • Cửa ngõ cho NFS: làm cho nó có thể cho một Windows 2000 Máy chủ dựa trên máy tính để hoạt động như là một cửa ngõ NFS. Chia sẻ thư mục có xuất chuyển bởi các máy chủ UNIX NFS như cửa sổ cặp chia sẻ, do đó, có thể người dùng Windows sử dụng chúng mà không cài đặt phần mềm máy NFS.
  • Khách hàng cho NFS: làm cho nó có thể cho các máy tính Windows sử dụng tập tin trên máy chủ UNIX dựa trên NFS.

   LƯU Ý: Bạn không thể cài đặt cổng nối cho NFS và khách hàng cho NFS trên các cùng một máy tính.
 • Hệ phục vụ cho NIS: làm cho nó có thể cho một tên miền Windows 2000 bộ điều khiển để hoạt động như một máy chủ dịch vụ thông tin mạng (NIS), tích hợp NIS tên miền với Active Directory. Điều này làm cho nó có thể quản lý Windows và NIS tên miền với nhau.
 • Đồng bộ hóa mật khẩu: Cung cấp hai cách tự động đồng bộ hóa các mật khẩu giữa Windows và UNIX dựa trên máy tính. Mật khẩu đồng bộ hóa giúp bạn dễ dàng cho người sử dụng để duy trì một mật khẩu cho Windows tên miền và các hệ thống UNIX, đồng bộ hóa chúng khi một trong số họ thay đổi.
 • Khả năng kết nối từ xa các thành phần: người dùng có thể kết nối và sử dụng máy tính từ xa.
  • Hệ phục vụ telnet: Người dùng từ xa có thể kết nối tới hệ phục vụ bằng cách sử dụng bất kỳ phần mềm máy khách Telnet.
  • Dịch vụ Windows Remote Shell: lệnh từ từ xa máy vi tính có thể chạy trên máy chủ.
 • Công cụ xác thực cho NFS: làm cho nó có thể cho NFS các thành phần để xác thực người dùng.
  • Lập bản đồ tên người dùng: Associates người dùng Windows và UNIX tên, mà làm cho nó có thể cho người dùng để có được quyền truy cập vào tập tin thông qua Interix hoặc kết nối với nguồn lực NFS mà không cần phải đăng nhập vào Windows và UNIX máy tính một cách riêng biệt.
  • Máy chủ cho xác thực NFS: làm việc với tên người dùng Lập bản đồ và máy chủ cho NFS để cung cấp cho người dùng UNIX minh bạch truy cập vào các tập tin mà được chia sẻ trên máy chủ cho NFS. Máy chủ cho NFS xác thực phải được cài đặt trên tất cả các bộ điều khiển vùng, hoặc trên máy tính đó chạy máy chủ cho NFS.
  • Hệ phục vụ cho PCNFS: tương tự như một PCNFS daemon (PCNFSD) chạy trên một máy chủ UNIX.
 • Interix SDK: Một phần mềm bộ phát triển (SDK) mà làm cho nó dễ dàng để tạo các chương trình chạy trên các hệ thống phụ Interix. Khi bạn cài đặt thành phần này, các tiện ích cơ bản cũng được lắp đặt.
 • ActiveState ActivePerl 5,6: Làm cho nó có thể cho Windows trên Perl Script để chạy trên máy chủ.
back to the top

Windows dịch vụ cho UNIX 3.0 yêu cầu

Đối với một danh sách các yêu cầu hệ thống cho các dịch vụ Windows cho UNIX 3.0, ghé thăm Web site sau của Microsoft: back to the top

Làm thế nào để cài đặt dịch vụ Windows cho UNIX 3,0

 1. Chèn các dịch vụ Windows cho UNIX CD-ROM vào các ổ đĩa CD-ROM hay DVD-ROM của máy tính.
 2. Trên các "Welcome to dịch vụ Windows cho UNIX Setup Trang thuật sĩ", nhấp vào Tiếp theo.
 3. Gõ tên của bạn và tổ chức trong các Tên người dùngTổ chức hộp, hãy gõ khóa sản phẩm trong hộp thích hợp, và sau đó Nhấp vào Tiếp theo.
 4. Nhấp vào Tôi chấp nhận các thỏa thuận sau khi bạn đọc thỏa thuận Giấy phép người dùng cuối (EULA), và sau đó nhấp vào Tiếp theo.
 5. Thực hiện một trong những việc sau:

  Thực hiện một cài đặt tiêu chuẩn

  1. Nếu bạn muốn cài đặt mặc định của các thành phần vị trí cài đặt mặc định (c:\SFU), nhấp vào Bản cài đặt chuẩn, sau đó bấm Tiếp theo.
  2. Trên trang "cài đặt bảo mật", chỉ ra cho dù bạn muốn bật setuid hành vi cho các chương trình Interix, và sau đó nhấp vào Tiếp theo.

   LƯU Ý: Bật tùy chọn này có ý nghĩa an ninh. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần "Cho phép setuid hành vi cho các chương trình Interix" của Install.htm tập tin nằm trong thư mục gốc của các dịch vụ Windows cho UNIX 3,0 CD-ROM.
  3. Trên trang "Người sử dụng tên Mapping", gõ vào tên của các Người sử dụng máy chủ tên lập bản đồ hoặc để lại hộp này trống cấu (bạn có thể hình tên của hệ phục vụ sau khi cài đặt xong), sau đó bấm Tiếp theo.

  Thực hiện một cài đặt tuỳ chỉnh

  1. Nếu bạn muốn chỉ định các thành phần mà bạn muốn cài đặt hoặc chỉ định một vị trí khác nhau cài đặt, bấm Tuỳ chỉnh cài đặt, sau đó bấm Tiếp theo.
  2. Trong các Thành phần hộp, chỉ ra các thành phần mà bạn muốn cài đặt. Làm như vậy, Nhấp vào các + (dấu cộng) bên cạnh để các thành phần bạn muốn mở rộng nó, bấm mũi tên xuống bên cạnh sự mà bạn muốn, và sau đó bấm các cài đặt tùy chọn bạn muốn. Nhấp vào Tiếp theo.

   Các trang của trình wizard được hiển thị tiếp theo phụ thuộc trên sự mà bạn đã chọn để cài đặt. Làm theo các hướng dẫn trên các các trang của trình wizard được hiển thị để cài đặt dịch vụ Windows cho UNIX 3.0.
  3. Nếu bạn đã chọn để cài đặt các GNU Kit phát triển phần mềm (SDK), "Interix GNU SDK" trang được hiển thị. Nhấp vào Tiếp theo.
  4. Nếu bạn đã chọn để cài đặt hoạt động tiểu bang Perl, các "Giấy phép Perl ActiveState và hỗ trợ thông tin" trang được hiển thị. Nhấp vào Tôi chấp nhận các thỏa thuận sau khi bạn đọc Perl bang hoạt động EULA, và sau đó nhấp vào Tiếp theo.
  5. Trên trang "cài đặt bảo mật", chỉ ra cho dù bạn muốn bật setuid hành vi cho các chương trình Interix, và sau đó nhấp vào Tiếp theo.

   LƯU Ý: Bật tùy chọn này có ý nghĩa an ninh. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần "Cho phép setuid hành vi cho các chương trình Interix" của Install.htm tập tin nằm trong thư mục gốc của các dịch vụ Windows cho UNIX 3,0 CD-ROM.
  6. Nếu "Người dùng tên Mapping" trang được hiển thị, gõ các tên của dịch vụ lập bản đồ tên của người sử dụng máy chủ hoặc để lại hộp này trống cấu (bạn có thể hình tên máy chủ bằng cách sử dụng dịch vụ Microsoft Windows cho quản trị UNIX sau khi cài đặt xong), sau đó bấm Tiếp theo.
  7. Trên trang "Cài đặt vị trí", chỉ ra các cài đặt vị trí mà bạn muốn, và sau đó nhấp vào Tiếp theo.

   LƯU Ý: Đường dẫn mà bạn chỉ định có thể chứa chỉ chữ số nhân vật và các ký tự gạch dưới "_".
 6. Nhấp vào Kết thúc trên các "hoàn tất các dịch vụ Microsoft Windows cho UNIX Setup Trang thuật sĩ".
 7. Trước khi bạn khởi động lại máy tính (nếu cần thiết), thay đổi các loại khởi động của mỗi dịch vụ được tắt bởi dịch vụ Windows cho UNIX Thiết lập tự động. Để thực hiện:LƯU Ý: Để bật trên một dịch vụ Interix (trình nền), hãy chỉnh sửa /etc/inted.conf tập tin.

  1. Nhấp vào Bắt đầu, điểm đến Thiết đặt, sau đó bấm Bảng điều khiển.
  2. Bấm đúp Công cụ quản trị, và sau đó bấm đúp chuột Dịch vụ.
  3. Trong ngăn bên phải, bấm chuột phải vào các dịch vụ mà bạn muốn cấu hình, và sau đó nhấp vào Thuộc tính.
  4. Bấm vào các Tổng quát tab.
  5. Dưới Loại khởi động, bấm Tự động, sau đó bấm Ok.
LƯU Ý: Bạn cũng có thể cài đặt dịch vụ Windows cho UNIX 3,0 từ một dấu nhắc lệnh. Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để làm điều này, xem Install.htm tập tin nằm trong thư mục gốc của các dịch vụ Windows cho Unix 3,0 ĐĨA CD-ROM.

back to the top

Làm thế nào để thêm hoặc gỡ bỏ Windows dịch vụ cho UNIX thành phần 3,0

 1. Nhấp vào Bắt đầu, điểm đến Thiết đặt, sau đó bấm Bảng điều khiển.
 2. Bấm đúp Thêm/loại bỏ chương trình.
 3. Trong các Các chương trình hiện đã cài đặt danh sách, Nhấp vào Dịch vụ Microsoft Windows cho UNIX, sau đó bấm Thay đổi.
 4. Nhấp vào Tiếp theo trên các "Welcome to dịch vụ Microsoft Windows cho UNIX Setup Trang thuật sĩ".
 5. Nhấp vào Thêm hoặc loại bỏ, sau đó bấm Tiếp theo.
 6. Trong các Thành phần hộp, chỉ ra các thành phần mà bạn muốn cài đặt hay loại bỏ. Để làm như vậy, bấm vào các + (dấu cộng) bên cạnh để các thành phần mà bạn muốn mở rộng, hãy nhấp vào mũi tên xuống bên cạnh sự mà bạn muốn, và sau đó Nhấp vào tùy chọn cài đặt bạn muốn. Nhấp vào Tiếp theo.
 7. Tùy thuộc vào các thành phần mà bạn đã chọn, bổ sung các trang thuật sĩ có thể được hiển thị trong đó bạn phải chỉ định bổ sung tùy chọn. Theo các chỉ dẫn trên các trang bổ sung của trình wizard (nếu họ được hiển thị), và sau đó nhấp vào Kết thúc trên các "hoàn tất các dịch vụ Microsoft Windows cho UNIX Setup Trang thuật sĩ".
back to the top

Làm thế nào để loại bỏ dịch vụ Windows cho UNIX 3,0

 1. Nhấp vào Bắt đầu, điểm đến Thiết đặt, sau đó bấm Bảng điều khiển.
 2. Bấm đúp Thêm/loại bỏ chương trình.
 3. Trong các Các chương trình hiện đã cài đặt hộp, Nhấp vào Dịch vụ Microsoft Windows cho UNIX, sau đó bấm Gỡ bỏ.
 4. Nhấp vào Có để xác nhận việc loại bỏ.
back to the top
THAM KHẢO
Cho biết thêm thông tin về làm thế nào để cài đặt dịch vụ Windows Unix 3.0, xem Install.htm và Readme.txt các tập tin được đặt tại các thư mục gốc của các dịch vụ Windows cho Unix 3,0 CD-ROM.

Để biết thêm thông tin về các dịch vụ Windows cho UNIX 3.0, xem "giới thiệu về Dịch vụ cho UNIX"giấy trắng có sẵn tại trang Web Microsoft sau đây Trang web: back to the top

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 321712 - Xem lại Lần cuối: 12/07/2015 10:47:28 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbhowto kbhowtomaster kbnetwork kbsetup kbmt KB321712 KbMtvi
Phản hồi