Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Ngôn ngữ nhập của Terminal Server khách hàng không khớp với của phiên làm việc hệ phục vụ đầu cuối

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:322042
QUAN TRỌNG: Bài viết này chứa thông tin về việc sửa đổi sổ đăng ký. Trước khi bạn chỉnh sửa registry, hãy chắc chắn để trở lại nó lên và đảm bảo rằng bạn hiểu làm thế nào để khôi phục sổ đăng ký nếu một vấn đề xảy ra. Thông tin về làm thế nào để sao lưu, khôi phục và chỉnh sửa registry, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
256986 Mô tả của Microsoft Windows Registry
TRIỆU CHỨNG
Khi một khách hàng Terminal Server kết nối với một máy tính Terminal Server, bố trí bàn phím được giữ lại nhưng các thiết lập ngôn ngữ nhập có thể không phù hợp với mà của khách hàng.

Ví dụ, nếu khách hàng của bạn được cấu hình với một thiết lập ngôn ngữ nhập của Pháp và thiết đặt bố trí bàn phím tiếng Pháp (Canada), phiên Terminal Server mặc định một thiết lập ngôn ngữ nhập của tiếng Anh và thiết đặt bố trí bàn phím tiếng Pháp (Canada).
NGUYÊN NHÂN
Terminal Server khách hàng sẽ xác định bố trí bàn phím và ngôn ngữ nhập của phiên Terminal Server bằng cách gửi bố trí bàn phím hiện tại. Tuy nhiên, bố trí bàn phím nhóm thế không đúng cách duy trì cài đặt ngôn ngữ nhập của họ.
GIẢI PHÁP

Dịch vụ gói thông tin

Để giải quyết vấn đề này, có được gói dịch vụ mới nhất cho Microsoft Windows 2000. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
260910 Làm thế nào để có được các Windows 2000 Service Pack mới nhất

Thông tin Hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề cụ thể này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, gửi một yêu cầu dịch vụ khách hàng của Microsoft và hỗ trợ để có được các hotfix.

Chú ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Chú ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.Sau khi bạn cài đặt các hotfix, KY sau đây sẽ cho phép các hành vi khác nhau trên máy chủ. Sau khi người dùng đăng nhập máy tính Terminal Server, phiên giao dịch sử dụng bố trí bàn phím mặc định được lưu giữ trong hồ sơ người dùng thay vì của bố trí được cung cấp bởi các khách hàng máy chủ đầu cuối.

CẢNH BÁO: Nếu bạn sử dụng Registry Editor không chính xác, bạn có thể gây ra vấn đề nghiêm trọng mà có thể yêu cầu bạn phải cài đặt lại hệ điều hành của bạn. Microsoft không thể đảm bảo rằng bạn có thể giải quyết vấn đề mà kết quả từ việc sử dụng Registry Editor không chính xác. Sử dụng Registry Editor nguy cơ của riêng bạn.
 1. Bắt đầu ký biên soạn.
 2. Định vị rồi bấm vào khoá sau trong sổ đăng ký:
  Bố trí HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard
 3. Trên các Chỉnh sửa trình đơn, nhấp vào Thêm giá trị, và sau đó thêm giá trị đăng ký sau đây:
  Tên giá trị: IgnoreRemoteKeyboardLayout
  Kiểu dữ liệu: REG_DWORD
  Dữ liệu giá trị: 1
 4. Thoát khỏi Registry Editor.
Sau khi bạn lần đầu tiên kết nối với máy tính Terminal Server, cấu hình mặc định bố trí bàn phím và ngôn ngữ nhập mà bạn muốn, và sau đó đăng xuất. Sau đó tất cả các người dùng logons sẽ sử dụng mặc định bố trí bàn phím và ngôn ngữ nhập từ hồ sơ.

Để thay đổi bố trí bàn phím cho một miền địa phương đầu vào được cài đặt, hãy làm theo các bước sau:
 1. Mở công cụ tùy chọn vùng trong bảng điều khiển.
 2. Bấm vào các Đầu vào miền địa phương tab, bấm vào các ngôn ngữ có bố trí bàn phím hoặc input method editor mà bạn muốn thay đổi theo Ngôn ngữ nhập, sau đó bấm Thuộc tính.
 3. Trong các Đầu vào miền địa phương thuộc tính hộp thoại hộp, bấm vào bàn phím bố trí hoặc đầu vào phương pháp editor mà bạn muốn sử dụng, và sau đó nhấp vào Ok.
Phiên bản tiếng Anh của sửa chữa nên có thuộc tính tệp sau đây hoặc sau này:
  Date     Time  Version    Size    File name  ------------------------------------------------------------------------  26-Jul-2002 10:27 5.0.2195.5781  123,664 adsldp.dll  26-Jul-2002 10:27 5.0.2195.5781  131,344 adsldpc.dll  26-Jul-2002 10:27 5.0.2195.5781   62,736 adsmsext.dll  26-Jul-2002 10:27 5.0.2195.5940  358,160 advapi32.dll  26-Jul-2002 10:27 5.0.2195.5265   42,256 basesrv.dll  26-Jul-2002 10:27 5.0.2195.5855   49,424 browser.dll  26-Jul-2002 10:27 5.0.2195.5943  135,952 dnsapi.dll  26-Jul-2002 10:27 5.0.2195.5595   96,016 dnsrslvr.dll  26-Jul-2002 10:27 5.0.2195.5722   45,328 eventlog.dll  26-Jul-2002 10:27 5.0.2195.5907  222,992 gdi32.dll  26-Jul-2002 10:27 5.0.2195.5859  145,680 kdcsvc.dll  04-Jun-2002 10:31 5.0.2195.5859  199,952 kerberos.dll  26-Jul-2002 10:27 5.0.2195.4928  708,880 kernel32.dll  15-Jul-2002 04:52 5.0.2195.5940   71,024 ksecdd.sys  22-Jul-2002 12:54 5.0.2195.5960  507,152 lsasrv.dll  22-Jul-2002 12:54 5.0.2195.5960   33,552 lsass.exe  26-Jul-2002 10:27 5.0.2195.4733  332,560 msgina.dll  23-Jul-2002 10:27 5.0.2195.5966  108,304 msv1_0.dll  26-Jul-2002 10:27 5.0.2195.5979  307,472 netapi32.dll  26-Jul-2002 10:27 5.0.2195.5966  360,720 netlogon.dll  26-Jul-2002 10:27 5.0.2195.5979  916,752 ntdsa.dll  26-Jul-2002 10:27 5.0.2195.5966  387,344 samsrv.dll  26-Jul-2002 10:27 5.0.2195.5951  129,296 scecli.dll  26-Jul-2002 10:27 5.0.2195.5951  302,864 scesrv.dll  18-Jul-2002 13:45 5.0.2195.5950   64,000 sp3res.dll  25-Jun-2001 15:17 3.10.0.103    47,808 user.exe  26-Jul-2002 10:27 5.0.2195.5931  379,664 user32.dll  26-Jul-2002 10:27 5.0.2195.5968  369,936 userenv.dll  26-Jul-2002 10:27 5.0.2195.5859   48,912 w32time.dll  04-Jun-2002 10:32 5.0.2195.5859   57,104 w32tm.exe  17-Jul-2002 07:45 5.0.2195.5948 1,642,416 win32k.sys  03-May-2002 07:31 5.0.2195.5731  178,960 winlogon.exe  26-Jul-2002 10:27 5.0.2195.5935  243,472 winsrv.dll  26-Jul-2002 10:27 5.0.2195.5944  125,712 wldap32.dll  26-Jul-2002 10:27 5.0.2195.5774   72,976 wmicore.dll				

CÁCH GIẢI QUYẾT KHÁC
Bạn có thể cấu hình Terminal Server RDP khách hàng để làm việc xung quanh vấn đề này mà không cần cài đặt các hotfix. Để làm như vậy, thiết lập khóa registry sau đây cho bố trí bàn phím trước khi sự thay thế xảy ra. Bạn cũng có thể cấu hình các khách hàng để thiết lập hồ sơ của các phiên họp thay thế quay lại bố trí bàn phím. Để làm như vậy, hãy làm theo các bước sau:
 1. Lấy ID miền địa phương từ các Chất thay thế baám giöõ phím.

  Ví dụ, phím sau đây sẽ giữ giá trị nhóm thế của bàn phím. Các 00000c0c giá trị đang được thay thế để bố trí bàn phím Canada của 00001009:
  HKEY_CURRENT_USER\Keyboard Layout\Substitutes
  00000c0c REG_SZ 00001009
 2. Trên máy chủ đầu cuối khách hàng, đặt bàn phím bố trí giá trị)REG_SZ) trong khóa registry sau đây với giá trị lấy trong bước 1.

  Trong ví dụ này, thiết lập giá trị 00000c0c.
  1. Bắt đầu ký biên soạn.
  2. Định vị rồi bấm vào khoá sau trong sổ đăng ký:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Terminal Server khách hàng
  3. Trên các Chỉnh sửa trình đơn, nhấp vào Thêm giá trị, và sau đó thêm giá trị đăng ký sau đây:
   Tên giá trị: Bố trí bàn phím
   Kiểu dữ liệu: REG_SZ
   Dữ liệu giá trị: 00000c0c (hoặc Locale ID mà bạn muốn từ các Thay thế phím)
  4. Thoát khỏi Registry Editor.
 3. Cấu hình cấu hình hệ phục vụ đầu cuối cho người sử dụng để phù hợp với các Terminal Server khách hàng:
  1. Mở công cụ tùy chọn vùng trong bảng điều khiển.
  2. Bấm vào các Đầu vào miền địa phương tab, bấm vào các ngôn ngữ có bố trí bàn phím hoặc input method editor mà bạn muốn thay đổi theo Ngôn ngữ nhập, sau đó bấm Thuộc tính.
  3. Trong các Đầu vào miền địa phương thuộc tính hộp thoại hộp, bấm vào bàn phím bố trí hoặc đầu vào phương pháp editor mà bạn muốn sử dụng, và sau đó nhấp vào Ok.
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê ở đầu bài viết này. Lỗi này được sửa lần đầu tiên trong Microsoft Windows XP 2000 Gói dịch vụ số 4.
THÔNG TIN THÊM
Nếu máy sử dụng Terminal Server được cấu hình để sử dụng cách bố trí bàn phím từ hồ sơ, điều này có hiệu lực ngay sau khi người dùng đăng nhập. Vì vậy, bố trí bàn phím được xác định bởi các khách hàng ở màn hình đăng nhập. Điều này có nghĩa rằng người sử dụng phải chọn kiểu bàn phím thích hợp mỗi lần trước khi kết nối tới hệ phục vụ đầu cuối.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 322042 - Xem lại Lần cuối: 08/27/2011 12:48:00 - Bản sửa đổi: 2.0

 • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbwin2ksp4fix kbbug kbfix kbmt KB322042 KbMtvi
Phản hồi