Làm thế nào để đặt lại Directory dịch vụ khôi phục chế độ quản trị viên tài khoản khẩu trong Windows Server 2003

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:322672
TÓM TẮT
Bài viết này mô tả làm thế nào để thiết lập lại các dịch vụ thư mục Khôi phục mật khẩu quản trị viên chế độ (DSRM) cho bất kỳ máy chủ tên miền của bạn mà không cần khởi động lại máy chủ trong DSRM. Microsoft Windows 2000 sử dụng tiện ích Setpwd để đặt lại mật khẩu DSRM. Trong Microsoft Windows Server 2003, chức năng đó đã được tích hợp thành công cụ NTDSUTIL. Lưu ý rằng bạn không thể sử dụng các thủ tục mà được mô tả trong bài viết này nếu máy chủ đích đang chạy trong DSRM. Một thành viên của nhóm quản trị viên tên miền đặt mật khẩu quản trị DSRM trong quá trình xúc tiến cho bộ điều khiển vùng. Bạn có thể sử dụng Ntdsutil.exe để đặt lại mật khẩu này cho hệ phục vụ mà bạn đang làm việc, hoặc cho một bộ điều khiển tên miền trong tên miền.

back to the top

Để đặt lại mật khẩu quản trị DSRM

 1. Nhấp chuột, Bắt đầu, bấm Chạy, loại ntdsutil, sau đó bấm Ok.
 2. Tại dấu nhắc lệnh Ntdsutil, gõ thiết lập dsrm mật khẩu.
 3. Tại dấu nhắc lệnh DSRM, gõ một trong các cách sau dòng:
  • Để đặt lại mật khẩu cho hệ phục vụ mà bạn đang làm việc, gõ đặt lại mật khẩu trên máy chủ null. Null biến giả định rằng mật khẩu DSRM đang được đặt lại trên máy tính địa phương. Gõ mật khẩu mới khi bạn được nhắc. Lưu ý rằng không có ký tự xuất hiện trong khi bạn gõ mật khẩu.

   - hay -
  • Để đặt lại mật khẩu cho một máy chủ, gõ đặt lại mật khẩu trên máy chủ ServerName, nơi ServerName là tên DNS cho máy chủ mà trên đó bạn đang đặt lại mật khẩu DSRM. Gõ mật khẩu mới khi ñang nhắc nhở. Lưu ý rằng không có ký tự xuất hiện trong khi bạn gõ các mật khẩu.
 4. Tại dấu nhắc lệnh DSRM, gõ q.
 5. Tại dấu nhắc lệnh Ntdsutil, gõ q để thoát ra.
back to the top
kbactivedirectory

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 322672 - Xem lại Lần cuối: 08/27/2011 16:18:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

 • kbactivedirectory kbhowto kbhowtomaster kbmt KB322672 KbMtvi
Phản hồi