Sẵn có của Windows XP Service Pack 1 hỗ trợ thiết bị Bluetooth không dây

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:323183
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Microsoft đã tạo ra một bản cập nhật cho hệ thống và thiết bị các nhà sản xuất thêm hỗ trợ bản xứ trong Windows XP cho Bluetooth không dây công nghệ. Bản cập nhật này cho phép Windows để làm việc với một số loại hình của các thiết bị mà thực hiện các công nghệ không dây Bluetooth, chẳng hạn như máy tính cá nhân thiết bị ngoại vi và máy tính cá nhân companions. Bản cập nhật này có thể được phân phối cho khách hàng theo thỏa thuận cấp phép với Microsoft. Nếu bạn không phải là một nhà sản xuất hệ thống hoặc thiết bị, liên hệ với các nhà sản xuất thiết bị công nghệ không dây Bluetooth để có được điều này Cập Nhật.
THÔNG TIN THÊM
Thêm hỗ trợ cho công nghệ không dây Bluetooth cho Windows Nhà sản xuất XP, hệ thống và thiết bị có thể liên hệ với hỗ trợ sản phẩm của Microsoft Dịch vụ để có được cập nhật này. Đối với danh sách đầy đủ các sản phẩm của Microsoft Hỗ trợ dịch vụ điện thoại và thông tin về chi phí hỗ trợ, hãy truy cập các Microsoft Web site sau:Chú ý: Trong trường hợp đặc biệt, chi phí mà thường phải gánh chịu cho hỗ trợ các cuộc gọi có thể được hủy bỏ nếu chuyên viên hỗ trợ Microsoft xác định rằng một Cập Nhật cụ thể sẽ giải quyết vấn đề của bạn. Các chi phí điển hình hỗ trợ sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho Cập Nhật cụ thể trong câu hỏi.Phiên bản tiếng Anh của Hotfix này có thuộc tính tệp (hoặc sau này) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ công cụ ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.
Các tập tin sau đây được chứa trong phiên bản tiếng Anh của x 86 Cập Nhật gói (Q323183_WXP_SP2_x86_Enu.exe):
Date    Time Version     Size   File name --------------------------------------------------------- 17-Sep-2002 09:49 n/a       41,787  Blutooth.chm 24-Sep-2002 13:55 n/a        5,812  Bth.inf 24-Sep-2002 13:56 5.1.2600.1125  18,944  Bthci.dll 24-Sep-2002 13:56 5.1.2600.1125  14,464  Bthenum.sys 24-Sep-2002 13:56 5.1.2600.1125  27,648  Bthmodem.sys 24-Sep-2002 13:56 5.1.2600.1125  227,584  Bthport.sys 24-Sep-2002 13:55 n/a        1,790  Bthprint.inf 24-Sep-2002 13:56 5.1.2600.1125  29,952  Bthprint.sys 24-Sep-2002 13:56 5.1.2600.1125  26,624  Bthserv.dll 24-Sep-2002 13:56 5.1.2600.1125  17,280  Bthusb.sys 24-Sep-2002 13:56 5.1.2600.1125  24,064  Btsetup.exe 24-Sep-2002 14:25 5.1.2600.1125  151,040  Hdwwiz.cpl 24-Sep-2002 13:55 n/a        1,992  Hidbth.inf 24-Sep-2002 13:56 5.1.2600.1125  22,400  Hidbth.sys 24-Sep-2002 10:36 5.1.2600.1125  34,432  Hidclass.sys 24-Sep-2002 14:25 5.1.2600.1125  111,104  Irprops.cpl 24-Sep-2002 13:55 n/a       25,969  Mdmbtmdm.inf 24-Sep-2002 14:25 5.1.2600.1125  109,568  Mdminst.dll 24-Sep-2002 14:25 5.1.2600.1125  528,384  Printui.dll 24-Sep-2002 13:56 5.1.2600.1125  52,992  Rfcomm.sys 24-Sep-2002 13:55 n/a        4,470  Tdibth.inf 24-Sep-2002 14:25 5.1.2600.1125  14,848  Usbmon.dll 24-Sep-2002 13:56 5.1.2600.1125  28,672  Wshbth.dll 
Chú ý: Bạn phải có Windows XP SP 1 cài đặt để áp dụng bản cập nhật này. Các sản phẩm của bên thứ ba được thảo luận trong bài viết này được sản xuất bởi các công ty độc lập của Microsoft. Microsoft đưa ra không có bảo hành, ngụ ý hoặc bằng cách khác, liên quan đến hiệu suất hoặc độ tin cậy của các sản phẩm.

Phương tiện truyền thông trung tâm hỗ trợ kỹ thuật

Bởi vì Microsoft Windows XP Media Center Edition được bao gồm trong thiết bị phần cứng hoặc hệ thống của bạn, các nhà sản xuất phần cứng cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và hỗ trợ cho phần mềm này. Nhà sản xuất của bạn có thể có tùy chỉnh cài đặt với các thành phần độc đáo như trình điều khiển thiết bị và thiết đặt tùy chọn để tối đa hóa hiệu suất của nhà sản xuất phần cứng. Nếu bạn cần trợ giúp kỹ thuật với Windows XP Media Center Edition, liên hệ với hãng chế tạo trực tiếp bởi vì các nhà sản xuất tốt nhất đủ điều kiện để hỗ trợ phần mềm cho các nhà sản xuất đã cài đặt trên phần cứng.

Bạn cũng có thể truy cập vào Windows XP Media Center Edition sản phẩm thông tin trang Web tại Web site sau Microsoft:
THAM KHẢO
Cho biết thêm thông tin về công nghệ không dây Bluetooth ghé thăm Web site sau của Microsoft:

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 323183 - Xem lại Lần cuối: 12/07/2015 11:11:06 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhotfixserver kbqfe kbenv kbbug kbfix kbmt KB323183 KbMtvi
Phản hồi