Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Làm thế nào để dịch vụ thử nghiệm SMTP bằng tay trong Windows Server 2003

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:323350
Đối với một phiên bản Microsoft Windows 2000 của bài viết này, xem 286421.

TRONG TÁC VỤ NÀY

TÓM TẮT
Bài viết này mô tả cách để kiểm tra danh sách chuyển thư đơn giản Giao thức (SMTP) dịch vụ cho bất kỳ hệ thống.

back to the top

Kiểm tra dịch vụ SMTP

Để thử nghiệm dịch vụ SMTP, hãy làm theo các bước sau:
 1. Trên máy tính đang chạy Windows Server 2003, gõTelnet tại dấu nhắc lệnh, và sau đó nhấn NHẬP.
 2. Tại dấu nhắc telnet, gõ thiết lập LocalEcho, nhấn ENTER, và sau đó gõ mởmachinename> 25, sau đó nhấn ENTER.

  Đầu ra tương tự như dưới đây:
  220 computername.microsoft.com ESMTP Server (Microsoft Exchange Internet Mail Service 5.5.2651.58) ready					
 3. Loại HELO me, vaø sau ñoù baám NHẬP.

  Đầu ra trông tương tự như dưới đây:
  250 OK					
 4. Loại thư from:email@domain.com, và sau đó nhấn ENTER.

  Đầu ra trông tương tự như dưới đây:
  250 OK - mail from <email@domain.com>					
 5. Loại RCPT to:youremail@yourdomain.com, sau đó nhấn ENTER.

  Các đầu ra trông tương tự như dưới đây:
  250 OK - Recipient <youremail@yourdomain.com>					
 6. Loại Dữ liệu, vaø sau ñoù baám NHẬP.

  Đầu ra trông tương tự như dưới đây:
  354 Send data. End with CRLF.CRLF					
 7. Loại Chủ đề: đây là một bài kiểm tra, và sau đó nhấn ENTER hai lần.
 8. Loại Thử nghiệm, vaø sau ñoù baám NHẬP.
 9. Bấm phím ENTER, loại một khoảng thời gian (.), và sau đó nhấn NHẬP.

  Đầu ra trông tương tự như dưới đây:
  250 OK					
 10. Loại bỏ thuốc lá, sau đó nhấn ENTER.

  Đầu ra trông tương tự như dưới đây:
  221 Closing Port / Mail queued for delivery					
back to the top
kbnetwork

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 323350 - Xem lại Lần cuối: 08/27/2011 15:46:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition

 • kbhowto kbhowtomaster kbmsg kbmt KB323350 KbMtvi
Phản hồi