Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Làm thế nào để tích hợp DNS với cơ sở hạ tầng DNS hiện có nếu thư mục hoạt động được kích hoạt trong Windows Server 2003

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:323418
TÓM TẮT
Bài từng bước này mô tả cách cài đặt và cấu hình một máy tính mới dựa trên Windows Server 2003 tên miền dịch vụ (DNS) trong một môi trường máy chủ DNS hiện có với Active Directory được kích hoạt. Mới Windows Server 2003 dựa trên DNS máy chủ cung cấp các dịch vụ phân giải tên địa phương cho Windows khách hàng và máy chủ, trong khi làm việc có hiệu quả với hiện tại Môi trường máy chủ DNS.

back to the top

Để thêm một Windows Server 2003 dựa trên máy chủ DNS cho môi trường hiện tại của bạn

Để tạo một máy chủ dựa trên Windows Server 2003 DNS mới, bạn phải cài đặt Windows Server 2003 trên một máy chủ được gắn vào mạng của bạn. Bởi vì DNS không được cài đặt theo mặc định trong khi cài đặt Windows Server năm 2003, bạn phải cài đặt DNS trên máy chủ. Bạn có thể cài đặt Windows Server 2003-dựa DNS dịch vụ hoặc là trong khi cài đặt Windows Server 2003 hoặc sau khi cài đặt ban đầu.

back to the top

Để cài đặt Windows Server 2003 dựa trên DNS Service trên một máy tính hiện có Windows Server 2003

 1. Nhấp vào Bắt đầu, điểm đến Thiết đặt, sau đó bấm Bảng điều khiển.
 2. Bấm đúp Thêm hoặc loại bỏ chương trình và sau đó bấm Thêm/loại bỏ cấu phần Windows.
 3. Trong thuật sĩ cấu phần Windows, hãy nhấp vào Dịch vụ mạng trong các Thành phần danh sách và bấm Thông tin chi tiết.
 4. Trong các Dịch vụ mạng hộp thoại, nhấn vào đây để chọn các Hệ thống tên miền (DNS) hộp kiểm tra nếu nó đã không được chọn, và sau đó nhấp vào Ok.
 5. Trong thuật sĩ cấu phần Windows, hãy nhấp vào Tiếp theo để bắt đầu cài đặt Windows Server 2003. Chèn Windows Server 2003 CD-ROM vào máy tính của bạn đĩa CD-ROM hay DVD-ROM ổ nếu bạn sẽ được nhắc để làm như vậy.

  Thiết lập sao DNS và các tập tin công cụ của bạn máy tính.
 6. Khi cài đặt hoàn tất, nhấp vào Kết thúc.
back to the top

Để tích hợp Windows Server 2003 DNS vào tên miền DNS hiện có của bạn

Nếu môi trường hiện có của bạn đã có một tên miền DNS và một hiện có cơ sở hạ tầng DNS và Active Directory được kích hoạt, bạn có thể đại biểu một tên miền con của tên miền DNS hiện có của bạn để các tên miền Windows Server 2003. Các Windows Server 2003 DNS máy chủ phải được cài đặt để hoàn thành các bước sau đây.

back to the top

Để tạo ra một tên miền phụ cử cho Windows Server 2003 dựa trên DNS tên miền của bạn

Với một tên miền DNS hiện có, bạn có thể đại biểu một tên miền phụ từ các máy chủ DNS hiện có phục vụ dựa trên Windows Server 2003 DNS. Cho Ví dụ, nếu tên miền của bạn là mycompany.com, bạn có thể tạo một tên miền phụ với tên windowsNET.mycompany.com. Máy chủ dựa trên Windows Server 2003 DNS có thẩm quyền trên đó tên miền phụ.

Để tạo ra các tên miền phụ, cấu hình các Hệ phục vụ DNS để sử dụng một trong các máy chủ DNS chính của tổ chức như một forwarder. Một forwarder cung cấp tra cứu đệ quy cho bất cứ thắc mắc rằng các máy chủ DNS nhận được rằng nó không thể trả lời dựa trên các khu vực địa phương. Sau khi bạn thiết lập các forwarder, các máy chủ Windows Server 2003 DNS có trách nhiệm giải quyết bất kỳ truy vấn các máy tính hoặc tài nguyên được chứa trong tên miền địa phương riêng của mình. Tuy nhiên, bất kỳ truy vấn vượt ra ngoài phạm vi này được chuyển trực tiếp đến các của tổ chức máy chủ DNS chính cho độ phân giải.

LƯU Ý: Quá trình được mô tả trong bài viết này là từ quan điểm của hệ phục vụ Windows Server 2003 DNS. Bạn cũng phải thiết lập một kỷ lục đoàn đại biểu trên các máy chủ DNS chính mà máy chủ không gian tên DNS phụ huynh. Hồ sơ này đoàn đại biểu cho phép các máy chủ DNS chính để vượt qua bản ghi cho Windows Server 2003, dựa trên Không gian tên DNS xuống đến các máy chủ DNS dựa trên Windows Server 2003. Để được trợ giúp với làm điều này, xem tập tin trợ giúp của máy chủ DNS của bạn về hiệu suất không gian tên đại biểu.

back to the top

Để thêm các máy chủ DNS chính của tổ chức danh sách Forwarders trên máy tính Windows Server 2003

 1. Nhấp vào Bắt đầu, điểm đến Chương trình, bấm Công cụ quản trị, sau đó bấm DNS để mở giao diện điều khiển quản lý DNS.
 2. Nhấp chuột phải vào đối tượng DNS Server cho máy chủ của bạn, và sau đó Nhấp vào Thuộc tính.
 3. Bấm vào các Forwarders tab, gõ địa chỉ IP của máy chủ DNS mà bạn muốn chuyển tiếp truy vấn không địa phương, và sau đó nhấp vào Thêm.
 4. Tiếp tục thêm các địa chỉ IP của bất kỳ DNS bổ sung các máy chủ được sử dụng như forwarders cho đến khi bạn đã thêm tất cả forwarders.
 5. Nhấp vào Ok để lưu cài đặt và trở về quản lý DNS Giao diện điều khiển.
back to the top

Khắc phục sự cố

Tùy chọn để cấu hình gợi ý gốc hoặc Forwarders là không có sẵn

Nếu không có máy chủ DNS đã được phát hiện trong khi cấu hình ban đầu của Windows Server 2003 DNS, hệ thống thường chỉ định máy chủ DNS mới như một máy chủ gốc, đó là cơ quan cho tất cả các cách đặt tên độ phân giải các hoạt động. Do đó, các máy chủ DNS mới không thể chuyển tiếp bất kỳ độ phân giải tên truy vấn mà nó không thể giải quyết đến một máy chủ hoặc đến các máy chủ gốc vào các Internet. Vì vậy, một máy chủ Windows Server 2003 DNS mà đã được cấu hình như là người chủ một máy chủ vô hiệu hóa các tùy chọn để thêm forwarders tự động.

Nếu một ngày sau này, bạn quyết định rằng bạn muốn tích hợp máy chủ DNS này vào một môi trường DNS lớn hơn (chẳng hạn như Internet), bạn sẽ phải gỡ bỏ các người chủ tra cứu chuyển vùng.

Để loại bỏ các gốc chuyển tiếp tra cứu khu:
 1. Nhấp vào Bắt đầu, điểm đến Chương trình, điểm đến Công cụ quản trị, sau đó bấm DNS để mở giao diện điều khiển quản lý DNS.
 2. Mở rộng đối tượng DNS Server cho máy chủ của bạn ở bên trái ngăn giao diện điều khiển.
 3. Mở rộng Forward Lookup khu.
 4. Nhấp vào khu vực đó được đánh dấu bằng dấu chấm (.), và sau đó nhấn DELETE.
 5. Nhấp vào Ok để xác nhận rằng bạn muốn xóa bỏ khu vực.
back to the top
kbnetwork

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 323418 - Xem lại Lần cuối: 08/27/2011 13:29:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition

 • kbactivedirectory kbhowtomaster kbmt KB323418 KbMtvi
Phản hồi
tml>