Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Cách sử dụng và khắc phục sự cố với Trình quản lý Tác vụ của Windows

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Giới thiệu
Bài viết này cung cấp thông tin cơ bản về cách sử dụng Trình quản lý Tác vụ của Windows để khởi động chương trình, kết thúc tiến trình và giám sát hoạt động của máy tính.

Chú ý Để biết thông tin về cách khắc phục sự cố khi bạn nhận được thông báo lỗi mà Trình quản lý Tác vụ đã bị Quản trị viên của bạn tắt, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
913623 Thông báo lỗi khi bạn cố mở Trình quản lý Tác vụ trên máy tính chạy Windows XP: "Trình quản lý Tác vụ đã bị Quản trị viên của bạn tắt" (Trang này có thể có bằng tiếng Anh)

Để biết thông tin về cách khôi phục thanh menu Trình quản lý Tác vụ, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
314227 Tab và Thanh Menu Trình quản lý Tác vụ không hiển thị trong Windows XP
Bài viết này dành cho người dùng máy tính từ trình độ sơ cấp đến trung cấp.
Thông tin thêm
Bạn có thể sử dụng Trình quản lý Tác vụ để khởi động chương trình, bắt đầu hay kết thúc các tiến trình, và xem hiển thị động về hoạt động của máy tính của bạn.

Cách khởi động Trình quản lý Tác vụ

Để khởi động Trình quản lý Tác vụ, thực hiện một trong những thao tác sau:
 • Nhấn CTRL+ALT+DELETE, rồi bấm Trình quản lý Tác vụ.
 • Nhấn CTRL+SHIFT+ESC.
 • Bấm chuột phải vào vùng trống trong thanh tác vụ, sau đó bấm Trình quản lý Tác vụ.

Cách sử dụng Trợ giúp Trình quản lý Tác vụ

Mọi thứ mà bạn có thể muốn biết về Trình quản lý Tác vụ được bao gồm trong tệp Trợ giúp Trình quản lý Tác vụ. Một số chủ đề trợ giúp dành cho đối tượng chung. Các chủ đề khác dành cho đối tượng tiên tiến hơn. Để xem tệp Trợ giúp Trình quản lý Tác vụ, hãy làm theo các bước sau:
 1. Nhấn CTRL+ALT+DELETE, rồi bấm Trình quản lý Tác vụ.
 2. Trong Trình quản lý Tác vụ, bấm Trợ giúp, rồi bấm Chủ đề Trợ giúp Trình quản lý Tác vụ.
Trong chủ đề "Tổng quan Trình quản lý Tác vụ", bạn có thể đọc về các tính năng và công dụng của Trình quản lý Tác vụ bằng cách bấm vào các chủ đề sau cũng như đọc chủ đề và tất cả các chủ đề liên quan:
 • Chương trình đang chạy
 • Tiến trình đang chạy
 • Biện pháp hoạt động

Cách thoát, chuyển tới hoặc khởi động một chương trình

Tab Ứng dụng hiển thị trạng thái của các chương trình đang chạy trên máy tính. Để thoát, chuyển tới hoặc khởi động một chương trình, làm theo những bước sau:
 1. Bấm vào tab Ứng dụng.
 2. Thực hiện một trong những thao tác sau theo hành động bạn muốn thực hiện:
  • Thoát khỏi một chương trình

   Để thoát khỏi một chương trình, bấm vào chương trình bạn muốn thoát, rồi bấm Kết thúc Tác vụ.

   Chú ý Khi bạn thoát một chương trình theo cách này, mọi dữ liệu nào chưa được lưu trong chương trình đó đều bị mất.
  • Chuyển tới chương trình khác

   Để chuyển tới một chương trình khác, bấm vào chương trình bạn muốn chuyển tới, rồi bấm Chuyển tới.
  • Khởi động chương trình

   Để khởi động một chương trình, bấm vào Tác vụ Mới. Trong hộp thoại Tạo Tác vụ Mới, bấm Duyệt, xác định và chọn chương trình mà bạn muốn khởi động, bấm Mở, rồi bấm OK.

   Chú ý Quy trình này tương tự như khi khởi động một chương trình bằng cách sử dụng lệnh Chạy trên menu Khởi động.

Cách kết thúc một tiến trình

Tab Tiến trình hiển thị thông tin về các tiến trình đang chạy trên máy tính. Một tiến trình có thể là một ứng dụng mà bạn khởi động hoặc hệ thống con và dịch vụ được quản lý bởi hệ điều hành. Để kết thúc một tiến trình, làm theo những bước sau:

Chú ý Xử lý cẩn thận khi bạn kết thúc một tiến trình. Nếu bạn thoát một chương trình theo cách này, những dữ liệu chưa được lưu sẽ bị mất. Nếu bạn kết thúc một tiến trình của hệ thống, cấu phần của hệ thống có thể không hoạt động chính xác nữa. Để khớp tiến trình với chương trình đang chạy, bấm chuột phải vào tên chương trình trên tab Ứng dụng trong Trình quản lý Tác vụ của Windows rồi bấm Đi tới Tiến trình.
 1. Bấm vào tab Tiến trình.
 2. Tiến hành một trong những thao tác sau tuỳ thuộc vào hành động bạn muốn thực hiện:
  • Nếu bạn muốn kết thúc một tiến trình, bấm vào tiến trình bạn muốn kết thúc, sau đó bấm Kết thúc Tiến trình.
  • Nếu bạn muốn kết thúc một tiến trình và tất cả các tiến trình liên quan trực tiếp hay gián tiếp với nó, bấm chuột phải vào tiến trình bạn muốn kết thúc, sau đó bấm Kết thúc Cây tiến trình.

Cách giám sát hoạt động của máy tính của bạn

Bấm vào tab Hoạt động để xem tổng quan động về hoạt động máy tính của bạn. Tab này bao gồm các biện pháp sau:
 • Đồ họa sử dụng CPU và bộ nhớ
 • Tổng số điều khiển, luồng và tiến trình đang chạy

  Điều khiển là định danh duy nhất cho phép một chương trình truy cập vào các tài nguyên hệ thống như tệp, sổ đăng ký, phông chữ và bitmap. Luồng là các đối tượng trong quá trình chạy hướng dẫn chương trình.
 • Tổng số kilobyte (KB) được sử dụng cho bộ nhớ vật lý, lõi và bộ nhớ cam kết.
Chú ý Quản trị viên hệ thống của bạn có thể đã thực hiện chính sách cục bộ trên máy tính của bạn để vô hiệu hóa Trình quản lý tác vụ. Trong trường hợp này, bạn nên liên hệ với quản trị viên hệ thống hoặc bộ phận trợ giúp của bạn nếu bạn cần kiểm soát tiến trình cục bộ hoặc khả năng giám sát hoạt động của máy tính.
Thông tin thêm
Tham khảo
Để biết thêm thông tin về Trình quản lý Tác vụ, xem Trợ giúp Trình quản lý Tác vụ. Để thực hiện thao tác này, khởi động Trình quản lý Tác vụ, sau đó bấm Các chủ đề Trợ giúp Trình quản lý Tác vụ trên menu Trợ giúp.
Chú ý Đây là một bài viết "XUẤT BẢN NHANH" được tạo trực tiếp từ trong trung tâm hỗ trợ của Microsoft. Thông tin có trong tài liệu này được cung cấp nhằm trả lời các vấn đề mới xuất hiện. Do việc cung cấp nhanh chóng, tài liệu có thể có lỗi in ấn và có thể được sửa đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Hãy xem Điều khoản Sử dụng để xem xét thêm.
Thuộc tính

ID Bài viết: 323527 - Xem lại Lần cuối: 07/30/2013 12:26:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbresolve kbhowtomaster KB323527
Phản hồi