Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Thông báo lỗi trong Visual Studio: "tự động hóa hệ phục vụ không thể tạo đối tượng"

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 323885
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn hiển thị trang Bắt đầu hoặc khi bạn sử dụng bất kỳ trình thuật trong Microsoft Visual Studio (kể cả khi bạn tạo một dự án mới hoặc thêm các lớp học), bạn nhận được thông báo lỗi sau:
Tự động hóa hệ phục vụ không thể tạo đối tượng
NGUYÊN NHÂN
Hành vi này có thể được gây ra bởi một thành phần Windows Script bị hỏng.
GIẢI PHÁP
Để giải quyết vấn đề này, tải về và cài đặt chuyên biệt các tập lệnh mới nhất của Windows. Để thực hiện việc này, truy cập vào một trong số sau đây Microsoft Web site:
THÔNG TIN THÊM
Visual Studio bao gồm một mô hình đối tượng cho mở rộng và tự động hoá IDE. Trang Bắt đầu và thuật sĩ hầu hết được cung cấp bởi Visual Studio được viết bằng ngôn ngữ script. Nếu các kịch bản động cơ bị hỏng, những thuật sĩ không thể chạy chính xác.

Để biết thêm chi tiết về thao tác môi trường phát triển, thăm MSDN Web site sau:
Để biết thêm chi tiết về Windows Script, truy cập vào MSDN Web site sau:
WScript Bắt đầu trang startpage

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 323885 - Xem lại Lần cuối: 05/24/2012 06:49:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft .NET Framework 3.5, Microsoft .NET Framework 3.0, Microsoft Visual Studio 2008 Professional Edition, Microsoft Visual Studio 2008 Standard Edition, Microsoft Visual Studio 2008 Team Edition for Database Professionals, Microsoft Visual Studio 2008 Team Edition for Software Architects, Microsoft Visual Studio 2008 Team Edition for Software Developers, Microsoft Visual Studio 2008 Team Edition for Software Testers, Microsoft Visual Studio 2008 Team Foundation Server, Microsoft Visual Studio 2008 Team Suite, Microsoft Visual Studio 2008 Team System Test Load Agent, Microsoft Visual Studio 2005 Standard Edition, Microsoft Visual Studio 2005 Professional Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Professional Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Architect, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Developer, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Academic Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Professional Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Architect, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Developer, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Academic Edition

  • kbvs2005applies kbvs2005swept kberrmsg kbprb kbsetup kbmt KB323885 KbMtvi
Phản hồi