Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Làm thế nào để: Cấu hình dịch vụ lập bản đồ tên người dùng

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:324073
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
UNIX dựa trên tên miền và Windows dựa trên tên miền có danh tính người dùng khác nhau và bản sắc nhóm, ngay cả khi tên người dùng cũng như nhau. Bạn có thể sử dụng các dịch vụ dịch vụ lập bản đồ tên của người sử dụng bản đồ giấy tờ Windows bảo mật chứng (SIDs) để giấy tờ chứng người dùng UNIX (UIDs) và giấy tờ chứng nhóm UNIX (GIDs). Điều này là đúng cho dù tên người dùng cũng như nhau hay khác nhau. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng các dịch vụ dịch vụ lập bản đồ tên của người sử dụng để ánh xạ nhiều tài khoản Windows với một tài khoản UNIX. Điều này đơn giản hoá quá trình quản lý tài khoản cho quản trị viên phải cung cấp cho người dùng Windows với UNIX tài nguyên trong việc di chuyển.

back to the top

Cài đặt dịch vụ lập bản đồ tên người dùng

Bởi vì dịch vụ Microsoft Windows cho UNIX Phiên bản 3.0 sử dụng Microsoft trình cài đặt để cài đặt, bạn có thể cài đặt mô-đun riêng của sản phẩm từ dấu nhắc lệnh. Nếu bạn đã cài đặt các thành phần trước của dịch vụ Windows cho UNIX, bạn phải bao gồm chúng trong các addlocal tham số của lệnh cài đặt (cách nhau bằng dấu phẩy). Nếu không bạn loại bỏ các thành phần trước khi bạn cài đặt các dịch vụ dịch vụ lập bản đồ tên của người dùng. Bạn phải cài đặt một hoặc nhiều dịch vụ lập bản đồ tên của người sử dụng máy chủ trên mạng của bạn để hỗ trợ dịch vụ lập bản đồ tên của người sử dụng chức năng Interix trong ứng dụng khách cho UNIX mạng tập tin dịch vụ (NFS), tại máy chủ để NFS, và trong cửa ngõ cho NFS.

Cài đặt dịch vụ dịch vụ lập bản đồ tên của người dùng từ dấu nhắc lệnh:
 1. Đăng nhập với trương mục quản trị cấp một Windows dựa trên máy tính.
 2. Để mở một dấu nhắc lệnh, hãy nhấp vào Bắt đầu, bấm Chạy, loại CMD, sau đó bấm Ok.
 3. Chèn các dịch vụ Windows cho UNIX Phiên bản 3.0 CD vào đĩa CD-ROM ổ đĩa (trong ví dụ này, ổ đĩa D).
 4. Cài đặt dịch vụ dịch vụ lập bản đồ tên của người dùng, gõ msiexec/i D:\sfusetup.msi /qb addlocal = "Mapsvc" [targetdir = "đường dẫn cài đặt"] tại dấu nhắc lệnh, và sau đó nhấn ENTER.

  LƯU Ý: Theo mặc định, đường dẫn cài đặt là "\SFU".
 5. Để bao gồm mã khóa sản phẩm như là một phần của bộ tư lệnh, gõ pidkey = "phím", sau đó nhấn ENTER, nơi phím là chìa khóa sản phẩm 25 ký tự.

  LƯU Ý: Bạn không phải khởi động lại máy tính đang chạy Windows 2000 hoặc Windows XP sau khi cài đặt xong.

  Nếu bạn cài đặt từ một dấu nhắc telnet hoặc bằng phương tiện của một kịch bản, mà không có giao diện người dùng đồ họa (GUI) có sẵn, gõ hay dán lệnh sau để hoàn tất cài đặt mà không cần bất kỳ sự tương tác bổ sung từ người sử dụng, và sau đó nhấn ENTER:
  msiexec/i D:\sfusetup.msi /q addlocal = "Mapsvc" pidkey = "chính" [targetdir = "đường dẫn cài đặt"]
LƯU Ý: Để ngăn chặn vấn đề với một số cấu phần của Windows dịch vụ cho UNIX, bạn phải cài đặt dịch vụ Windows cho UNIX trong một thư mục mà không có không gian trong đường dẫn. Các addlocal tham số của chương trình Msiexec.exe được hiển thị trong bước 4 và 5 là chữ và không gian nhạy cảm. Một cách chính xác cài đặt dịch vụ lập bản đồ tên của người sử dụng dịch vụ, bạn phải nhập trường hợp và khoảng cách chính xác như họ sẽ được hiển thị trong ví dụ này.

back to the top

Cấu hình dịch vụ lập bản đồ tên người dùng

Bạn có thể cấu hình dịch vụ lập bản đồ tên của người sử dụng nhà hoặc thông qua dịch vụ của Windows cho UNIX quản trị Microsoft Management Console (MMC), hoặc thông qua các tiện ích Mapadmin.exe tại dấu nhắc lệnh. Vì của khả năng được xây dựng trong hệ thống phụ Interix, bạn có thể dễ dàng kịch bản bản đồ phức tạp thậm chí thông qua các tiện ích Mapadmin.exe. Ví dụ, bạn có thể tạo ra một kịch bản đơn giản mà đọc danh sách tập tin văn bản của người dùng Windows và bản đồ chúng cho một danh sách tương ứng với người dùng UNIX.

Định dạng cơ bản lệnh Mapadmin.exe
mapadmin [máy chủ] [-u user [-p pword]] tùy chọn lệnh
nơi tùy chọn lệnh bao gồm:
Options     Details--------------  ----------------------------------------------------------blank      Returns the information about the current configurationconfig      Sets the configuration optionsstart      Starts the User Name Mapping service on the specified         server (by default, the local computer is used)stop       Stops the User Name Mapping service on the specified         server (by default, the local computer is used)add       Adds a mapping, either user or groupsetprimary    Sets the primary user or group mappingdelete      Deletes a mappinglist       Displays information about current user and group mappingsbackup      Creates a backup of current mappings to a text filerestore     Restores a previously backed-up user name mapping fileadddomainmap   Adds a simple map between the Windows domain and the         NIS domain or PCNFS passwd and group files   listdomainmaps  Lists the Windows domains that are mapped to PCNFS files         or NIS domains				
Để cấu hình ánh xạ giữa vùng Windows MSFT và PCNFS:
 1. Đăng nhập với trương mục quản trị cấp một Windows dựa trên máy tính.
 2. Để mở một dấu nhắc lệnh, hãy nhấp vào Bắt đầu, bấm Chạy, loại CMD, sau đó bấm Ok.
 3. Tại dấu nhắc lệnh, gõ hay dán lệnh sau, và sau đó nhấn ENTER:
  mapadmin adddomainmap -d MSFT -f c:\etc.
  LƯU Ý: Trong ví dụ này, passwd và nhóm các tập tin nằm trong thư mục c:\etc.
Để bắt đầu dịch vụ lập bản đồ tên người dùng:
 1. Đăng nhập với trương mục quản trị cấp một Windows dựa trên máy tính.
 2. Để mở một dấu nhắc lệnh, hãy nhấp vào Bắt đầu, bấm Chạy, loại CMD, sau đó bấm Ok.
 3. Tại dấu nhắc lệnh, gõ hay dán sau đây:
  mapadmin bắt đầu
Để thêm một bản đồ dùng giữa một người dùng Windows (trong ví dụ này, "MSFT\RLJones") và một người dùng UNIX (trong ví dụ này, "rlj"):
 1. Đăng nhập với trương mục quản trị cấp một Windows dựa trên máy tính.
 2. Để mở một dấu nhắc lệnh, hãy nhấp vào Bắt đầu, bấm Chạy, loại CMD, sau đó bấm Ok.
 3. Tại dấu nhắc lệnh, gõ hay dán lệnh sau, và sau đó nhấn ENTER:
  mapadmin thêm - wu MSFT\RLJones - uu PCNFS\rlj
LƯU Ý: Các Mapadmin.exe tập tin sao lưu và khôi phục tập tin là tinh khiết ASCII văn bản, nhưng các mật khẩu mà họ bao gồm được mật mã hóa. Trong Mapadmin.exe, bạn phải nhập đường dẫn đầy đủ cho tệp sao lưu đích.

back to the top

THAM KHẢO
Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để thực hiện nhiệm vụ bảo trì sau khi di chuyển UNIX vào Windows, bấm vào số bài viết dưới đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
324539 Làm thế nào để: Thực hiện bảo trì và nhiệm vụ phụ trợ sau khi di chuyển UNIX Windows

back to the top
SFU

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 324073 - Xem lại Lần cuối: 12/07/2015 11:23:40 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster kbmt KB324073 KbMtvi
Phản hồi