Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Làm thế nào để: Cài đặt Interix

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:324081
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Các hệ thống phụ Interix cung cấp một đầy đủ môi POSIX tuân thủ trường mà chạy như là một bản địa hệ thống con hạt nhân Windows. Nó bao gồm cả Korn Shell và C Shell và hơn 350 tiện ích dòng lệnh. Nếu bạn cài đặt Interix Kit phát triển phần mềm (SDK), bạn có hỗ trợ đầy đủ cho hơn 1.900 UNIX chức năng.

back to the top

Cài đặt hệ thống phụ Interix, cơ sở tiện ích và SDK từ dòng lệnh

Dịch vụ Windows cho UNIX Phiên bản 3.0 sử dụng trình cài đặt Microsoft cho cài đặt. Do đó, bạn có thể cài đặt mô-đun riêng của sản phẩm từ dòng lệnh. Nếu các thành phần trước của dịch vụ Windows cho UNIX đã được cài đặt, bạn phải bao gồm các thành phần trong các addlocal tham số dòng lệnh cài đặt, cách nhau bằng dấu phẩy (,). Nếu bạn không làm như vậy, các sản phẩm này sẽ bị xoá trong khi cài đặt Interix. Nếu bạn cài đặt Interix SDK tự động, hệ thống con Interix và tiện ích cơ sở tự động có trong tiến trình cài đặt.

Để cài đặt Interix từ dòng lệnh:
 1. Đăng nhập vào máy tính Windows với một tài khoản cấp hành chính.
 2. Mở một cửa sổ lệnh. Nhấp vào Bắt đầu, bấm Chạy, gõ CMD và nhấp vào Ok.
 3. Đưa các dịch vụ cho UNIX Phiên bản 3.0 CD vào ổ đĩa CD. (Drive D: ví dụ này.)
 4. Bạn có thể cài đặt kết hợp khác nhau của hệ thống con Interix và interix SDX. Chúng bao gồm:
  • Từ dấu nhắc lệnh, để cài đặt các hệ thống con Interix và cơ sởCác tiện ích:msiexec/i D:\sfusetup.msi /qb addlocal = "BaseUtils" [targetdir = "cài đặtđường dẫn"]

  • Cài đặt cơ sở tiện ích và tiện ích của GNUmsiexec/i D:\sfusetup.msi /qb addlocal = "GNUUtils" được viết bởi admin [targetdir = "đường dẫn cài đặt"]

  • Cài đặt cơ sở tiện ích, UNIX Perl và tiện ích của GNUmsiexec/i D:\sfusetup.msi /qb addlocal = "GNUUtils UNIXPerl" được viết bởi admin [targetdir = "đường dẫn cài đặt"]

  • Để cài đặt SDK Interix, bao gồm các cơ sở tiện íchmsiexec/i D:\sfusetup.msi /qb addlocal = "InterixSDK" [targetdir = "cài đặtđường dẫn"]

 5. Để cài đặt GNU SDK và tiện ích của GNU (bao gồm Interix SDK và các cơ sở tiện ích)msiexec/i D:\sfusetup.msi /qb addlocal = "GNUSDKSDK, GNUUtils" \ [targetdir = "đường dẫn cài đặt"]

 6. Đường dẫn cài đặt mặc định là "\SFU".Chú ý: Dịch vụ cho UNIX nên được cài đặt trong một thư mục mà không có không gian trong đường dẫn để ngăn chặn vấn đề với một số thành phần của SFU. Microsoft khuyến cáo rằng bạn cài đặt SFU vào thư mục mặc định.

 7. Để bao gồm các sản phẩm chính là một phần của dòng lệnh, thêm pidkey = "khóa"nơi "quan trọng" là khóa sản phẩm 25 ký tự, mà không có dấu gạch ngang. Chú ý: Nếu bạn đang cài đặt các tiện ích cơ bản với các tùy chọn /qb, bạn sẽ được yêu cầu chọn xem bạn muốn kích hoạt tính năng setuid hành vi cho các chương trình Interix. (Nếu bạn đang sử dụng tùy chọn /q, hành vi setuid sẽ được tắt theo mặc định.) Sự lựa chọn bạn thực hiện sẽ ảnh hưởng đến hệ thống an ninh và cách cư xử của một số chương trình Interix.

  Theo tiêu chuẩn POSIX, một tập tin có cấp phép bao gồm các bit để thiết lập một UID (setuid) và thiết lập một GID (setgid) khi tập tin được thực thi. Nếu một hoặc cả hai bit được thiết lập trên một tập tin, và một quá trình thực hiện tập tin đó, quá trình đạt UID hoặc GID của tập tin. Khi sử dụng một cách cẩn thận, cơ chế này cho phép một người sử dụng nonprivileged để thực hiện các chương trình chạy với quyền cao hơn của các tập tin chủ sở hữu hoặc nhóm. Khi sử dụng không chính xác, tuy nhiên, điều này có thể trình bày rủi ro bảo mật bằng cách cho phép người sử dụng nonprivileged để thực hiện hành động mà chỉ nên được thực hiện bởi người quản trị. Vì lý do này, dịch vụ Windows cho UNIX thiết lập không cho phép hỗ trợ cho cơ chế này theo mặc định.

  Bạn nên cho phép hỗ trợ cho hành vi của setuid chỉ nếu bạn chắc chắn bạn sẽ chạy chương trình yêu cầu hỗ trợ cho hành vi này. Ngay cả khi bạn không cho phép hỗ trợ cho hành vi của setuid khi cài đặt dịch vụ Windows cho UNIX, bạn có thể kích hoạt nó sau này.

 8. Khởi động lại sẽ được yêu cầu.Chú ý: Nếu cài đặt từ một dấu nhắc telnet, nơi không có GUI có sẵn, hoặc thông qua một kịch bản, sửa đổi dòng lệnh bằng cách thay đổi /qb /q. Việc này sẽ cài đặt mà không cần bất kỳ sự tương tác người dùng ở tất cả. Theo mặc định hành vi setuid sẽ bị vô hiệu. Xem install.htm về các dịch vụ cho UNIX CD.

  Chú ý: Tham số addlocal để msiexec hiển thị trên đây là trường hợp và không giannhạy cảm. Cài đặt sẽ thất bại nếu trường hợp chính xác ở trên không theo sau.

  Chú ý: Các tùy chọn này cũng có thể được cài đặt từ thuật sĩ cài đặt bằng cách chọn một cài đặt tùy chỉnh.
back to the top

THAM KHẢO
Để thêm thông tin về thực hiện nhiệm vụ bảo trì sau khi di chuyển UNIX vào Windows, bấm vào số bài viết dưới đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
324539 Làm thế nào để: Thực hiện bảo trì và nhiệm vụ phụ trợ sau khi di chuyển UNIX Windows
back to the top


SFU

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 324081 - Xem lại Lần cuối: 12/07/2015 11:24:01 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Services for UNIX 3.0 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster kbmt KB324081 KbMtvi
Phản hồi