Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Danh sách các gói ngôn ngữ và mã cho bộ kiểm soát miền Windows 2000

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:324097
TÓM TẮT
Các sự kiện sau đây có thể được ghi vào bộ kiểm soát miền:
Sự kiện loại:
Lỗi
Sự kiện nguồn: NTDS ISAM
Sự kiện thể loại: tổng
Sự kiện ID:604
Ngày: 7/29/2002
Thời gian: 11: 12: 13 AM
Người dùng: N/A
Mô tả máy tính: computername:Mô tả:
NTDS (248) phải cài đặt hỗ trợ ngôn ngữ cho ngôn ngữ ID 0x411.
Bài viết này mô tả cách giải quyết các ID ngôn ngữ cho ngôn ngữ tên của gói ngôn ngữ chính xác để cài đặt. Đây là cùng một ngôn ngữ ID được sử dụng dưới ky sau đây:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\NTDS\Language
THÔNG TIN THÊM
Tìm kiếm các ngôn ngữ ID trong bảng sau. Đối với mẫu ngôn ngữ ID đã được đề cập trước đó trong bài viết này (411), ngôn ngữ là tiếng Nhật.
Locale/language       Language ID in hexadecimal-------------------------------------------------------Afrikaans          436Albanian           041cArabic_Saudi_Arabia     401Arabic_Iraq         801Arabic_Egypt         0c01Arabic_Libya         1001Arabic_Algeria        1401Arabic_Morocco        1801Arabic_Tunisia        1c01Arabic_Oman         2001Arabic_Yemen         2401Arabic_Syria         2801Arabic_Jordan        2c01Arabic_Lebanon        3001Arabic_Kuwait        3401Arabic_UAE          3801Arabic_Bahrain        3c01Arabic_Qatar         4001Armenian           042bAzeri_Latin         042cAzeri_Cyrillic        082cBasque            042dBelarusian          423Bulgarian          402Catalan           403Chinese_Taiwan        404Chinese_PRC         804Chinese_Hong_Kong      0c04Chinese_Singapore      1004Chinese_Macau        1404Croatian           041aCzech            405Danish            406Dutch_Standard        413Dutch_Belgian        813English_United_States    409English_United_Kingdom    809English_Australian      0c09English_Canadian       1009English_New_Zealand     1409English_Irish        1809English_South_Africa     1c09 English_Jamaica       2009English_Caribbean      2409English_Belize        2809English_Trinidad       2c09English_Zimbabwe       3009English_Philippines     3409Estonian           425Faeroese           438Farsi            429Finnish           040bFrench_Standard       040cFrench_Belgian        080cFrench_Canadian       0c0cFrench_Swiss         100cFrench_Luxembourg      140cFrench_Monaco        180cGeorgian           437German_Standard       407German_Swiss         807German_Austrian       0c07German_Luxembourg      1007German_Liechtenstein     1407Greek            408Hebrew            040dHindi            439Hungarian          040eIcelandic          040fIndonesian          421Italian_Standard       410Italian_Swiss        810Japanese           411Kazakh            043fKonkani           457Korean            412Latvian           426Lithuanian          427FYRO Macedonian       042fMalay_Malaysia        043eMalay_Brunei_Darussalam   083eMarathi           044eNorwegian_Bokmal       414Norwegian_Nynorsk      814Polish            415Portuguese_Brazilian     416Portuguese_Standard     816Romanian           418Russian           419Sanskrit           044fSerbian_Latin        081aSerbian_Cyrillic       0c1aSlovak            041bSlovenian          424Spanish_Traditional_Sort   040aSpanish_Mexican       080aSpanish_Modern_Sort     0c0aSpanish_Guatemala      100aSpanish_Costa_Rica      140aSpanish_Panama        180aSpanish_Dominican_Republic  1c0aSpanish_Venezuela      200aSpanish_Colombia       240aSpanish_Peru         280aSpanish_Argentina      2c0aSpanish_Ecuador       300aSpanish_Chile        340a Spanish_Uruguay       380aSpanish_Paraguay       3c0aSpanish_Bolivia       400aSpanish_El_Salvador     440aSpanish_Honduras       480aSpanish_Nicaragua      4c0aSpanish_Puerto_Rico     500aSwahili           441Swedish           041dSwedish_Finland       081dTamil            449Tatar            444Thai             041eTurkish           041fUkrainian          422Urdu             420Uzbek_Latin         443Uzbek_Cyrillic        843Vietnamese          042a					

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 324097 - Xem lại Lần cuối: 08/27/2011 14:28:00 - Bản sửa đổi: 2.0

 • kbenv kbinfo kbmt KB324097 KbMtvi
Phản hồi
ipt> /html>