Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Khắc phục sự cố nâng cao cho lỗi "Mã lỗi dừng 0x0000007B (INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE)" trong Windows XP

Tóm tắt
Bài chỉ dẫn từng bước này mô tả cách khắc phục sự cố thông báo lỗi "Dừng 0x0000007B" trong Windows XP. Bài viết này mô tả các vấn đề có thể gây ra lỗi Dừng bao gồm vi-rút cung khởi động và các vấn đề trình điều khiển thiết bị hoặc vấn đề phần cứng. Nếu bạn không thể khắc phục được sự cố sau khi xem xét các vấn đề này, hãy sử dụng các bước khắc phục sự cố chung xuất hiện ở cuối bài viết.

Bài viết này dành cho những người dùng máy tính chuyên sâu. Nếu bạn không giải quyết được sự cố bằng khắc phục sự cố nâng cao, bạn có thể nhờ ai đó trợ giúp hoặc liên hệ với bộ phận hỗ trợ. Để biết thông tin về cách thực hiện việc này, hãy truy cập Web site sau của Microsoft:

Chú ý
Nếu bạn gặp lỗi này trên máy tính chạy trên Windows 7, hãy xem bài viết sau trên website của Microsoft:
GIỚI THIỆU
Khi khởi động máy tính của mình, bạn có thể nhận được một trong các thông báo lỗi sau:
 • DỪNG: 0x0000007B (tham biến 1, tham biến 2, tham biến 3, tham biến 4)
  INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE
 • Thiết lập đã gặp phải lỗi nghiêm trọng nên không thể tiếp tục được.

  Liên hệ với đại diện hỗ trợ sản phẩm để được trợ giúp. Trạng thái sau sẽ hỗ trợ họ trong việc chẩn đoán sự cố.

  (0x4, 0x1, 0, 0)

  Thiết lập không thể tiếp tục. Tắt nguồn hoặc khởi động lại máy tính của bạn ngay bây giờ.
Bạn cũng có thể nhận được thông báo lỗi "Dừng 0x0000007B" trong quá trình Thiết lập Windows XP khi chương trình Thiết lập khởi động lại trong suốt quá trình cài đặt. Khi bạn nhận được lỗi Dừng trong khi chương trình Thiết lập đang chạy, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi thứ hai. Để khắc phục sự cố này, hãy đọc bốn phần dưới đây để xác định xem bạn có gặp phải vấn đề nào không. Nếu bạn không gặp phải vấn đề nào, hãy sử dụng các bước khắc phục sự cố chung ở cuối bài viết.

Vi-rút Cung Khởi động

Bạn có thể nhận được thông báo lỗi "Dừng 0x0000007B" nếu máy tính của bạn bị nhiễm vi-rút cung khởi động. Nếu sự cố gián đoạn và bạn có thể khởi động Windows, hãy kiểm tra máy tính của bạn để phát hiện vi-rút. Nếu bạn tìm thấy vi-rút, hãy đồng thời kiểm tra mọi đĩa mềm để phát hiện vi-rút trước khi sử dụng lại chúng.

Để biết danh sách các nhà sản xuất phần mềm chống vi-rút, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
49500 Danh sách các Nhà cung cấp Phần mềm Chống vi-rút
Chú ý Bạn có thể phải sử dụng nhiều nhãn hiệu phần mềm phát hiện vi-rút để phát hiện và loại bỏ các loại vi-rút khác nhau.

Quan trọng Nếu máy tính của bạn bị nhiễm vi-rút, máy tính đó có thể dễ bị ảnh hưởng bởi các dạng tấn công khác. Chúng tôi khuyên bạn nên thiết lập lại máy chủ kết nối Internet bị nhiễm vi-rút bằng cách làm theo hướng dẫn được đăng trên Web site CERT. Máy chủ kết nối Internet là máy chủ hoạt động không có tường lửa hoặc biện pháp bảo vệ khác. Bạn cũng nên thiết lập lại mọi máy tính khác có nguy cơ do kết nối lân cận với máy tính bị nhiễm vi-rút khác trước khi đem chúng ra sử dụng lại.

Nếu máy tính chạy trên Windows XP của bạn bị nhiễm vi-rút và chương trình phát hiện vi-rút không thể loại bỏ vi-rút cũng như sửa chữa hệ thống, bạn phải phân vùng lại và định dạng đĩa cứng đồng thời cài đặt lại Windows XP. Để biết thêm thông tin về cách phân vùng và định dạng đĩa cứng với Windows XP, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
313348 Cách phân vùng và định dạng đĩa cứng trong Windows XP
Để biết thêm thông tin về cách bảo vệ cung khởi động khỏi vi-rút trong Windows XP, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
122221 Cách bảo vệ cung khởi động khỏi vi-rút trong Windows

Các vấn đề Trình điều khiển Thiết bị

Bạn có thể nhận được thông báo lỗi "Dừng 0x0000007B" trong các trường hợp sau:
 • Trình điều khiển thiết bị mà bộ điều khiển khởi động máy tính cần để khởi động chưa được cấu hình trong suốt quá trình khởi động.
 • Trình điều khiển thiết bị mà bộ điều khiển khởi động máy tính cần bị hỏng.
 • Thông tin trong sổ đăng ký Windows XP (thông tin liên quan đến cách trình điều khiển thiết bị tải trong suốt quá trình khởi động) bị hỏng.
Windows XP cần có trình điều khiển cổng nhỏ để kết nối với bộ điều khiển đĩa cứng được sử dụng để khởi động máy tính của bạn. Nếu Windows XP không cung cấp trình điều khiển thiết bị cho bộ điều khiển của bạn hoặc nếu Windows XP đang sử dụng trình điều khiển bị hỏng hay không tương thích, bạn phải thay thế trình điều khiển bằng một bản sao hợp lệ tương thích với bộ điều khiển của bạn và Windows XP.

Trong suốt giai đoạn đầu tiên trong quá trình cài đặt Windows XP, Thiết lập hiển thị thông báo sau ở cuối màn hình:
Nhấn F6 nếu bạn phải cài đặt trình điều khiển SCSI hoặc RAID của bên thứ ba.
Nhấn F6 rồi làm theo hướng dẫn để cài đặt trình điều khiển thiết bị lưu trữ lớn từ Hãng sản xuất Thiết bị Gốc (OEM) của bạn. Để biết thêm thông tin về cách sử dụng F6 để tải trình điều khiển thiết bị OEM để hỗ trợ, hãy bấm vào số bài viết sau đề xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
314859 Hỗ trợ cho trình điều khiển OEM bị hạn chế hiện có với F6 trong Thiết lập Windows XP
Để xác định xem bộ điều khiển đĩa cứng của bạn có tương thích với Windows XP hay không và để thu được thông tin về trình điều khiển có trong CD-ROM Windows XP hoặc thông tin có sẵn để tải xuống, hãy xem Danh sách Tương thích Phần cứng Windows XP (HCL). Để biết thêm thông tin về HCL Windows XP mới nhất, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
314062 Danh sách tương thích phần cứng Windows XP mới nhất
Nếu bộ điều khiển đĩa cứng của bạn không được liệt kê trong HCL, hãy liên hệ với nhà sản xuất bộ điều khiển đĩa cứng, bảng hệ thống hoặc máy tính của bạn để biết thông tin về tính khả dụng của trình điều khiển. Microsoft không đảm bảo rằng sẽ có giải pháp cho thiết bị không phải là HCL. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
315239 Chính sách hỗ trợ của Microsoft đối với phần cứng không xuất hiện trong HCL Windows
Nếu trung tâm Hệ thống trong sổ đăng ký Windows XP bị hỏng, Windows XP sẽ không thể tải trình điều khiển thiết bị cổng nhỏ mà bộ điều khiển khởi động yêu cầu. Để giải quyết vấn đề này, hãy khôi phục bản sao lưu sổ đăng ký. Để biết thêm thông tin về cách khôi phục bản sao lưu sổ đăng ký, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
307545 Cách khắc phục sự cố do sổ đăng ký bị hỏng ngăn không cho Windows XP khởi động

Vấn đề Phần cứng

Bạn có thể nhận được thông báo lỗi "Dừng 0x0000007B" nếu có xung đột tài nguyên giữa bộ điều khiển khởi động và một bộ điều khiển khác hoặc giữa các thiết bị SCSI. Bạn cũng có thể nhận được thông báo lỗi Dừng này nếu việc chuyển đổi ổ không được thực hiện hoặc nếu chuyển đổi ổ đã bị thay đổi. Để khắc phục sự cố này:
 1. Nếu tồn tại xung đột địa chỉ cổng I/O hoặc IRQ giữa bộ điều khiển khởi động và một bộ điều khiển khác, Windows XP sẽ dừng đáp ứng (treo) hoặc hiển thị thông báo lỗi "Dừng 0x0000007B". Nếu gần đây bạn đã thêm phần cứng mới, hãy xóa hoặc cấu hình lại phần cứng mới đó để phần cứng này không xung đột với tài nguyên của bất kỳ bộ điều khiển đã được cài đặt nào khác.
 2. Nếu bạn đang sử dụng đĩa cứng SCSI, hãy kiểm tra chuỗi SCSI để có kết nối đầu cuối đúng. Xóa mọi thiết bị SCSI không sử dụng hoặc đảm bảo rằng ID SCSI là duy nhất.
 3. Đảm bảo rằng chuyển đổi ổ được bật (nếu điều này là bắt buộc) và chưa bị thay đổi. Ví dụ: nếu gần đây bạn đã chuyển đổi bộ điều khiển, vấn đề này có thể xảy ra.Để biết thêm thông tin về vấn đề này, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
  314082 Bạn gặp lỗi Dừng 0x0000007b sau khi di chuyển đĩa hệ thống Windows XP sang một máy tính khác

Các vấn đề khác

Các nguyên nhân tiềm ẩn khác của thông báo lỗi "Dừng 0x0000007B" bao gồm:
 • Ổ đĩa khởi động bị hỏng và không thể khởi tạo bằng Windows XP. Nếu hệ thống tệp của bạn bị hỏng và nếu Windows XP không thể khởi tạo ổ đĩa khởi động trong suốt quá trình khởi động, hãy di chuyển ổ này sang một máy tính khác đang chạy Windows XP và chạy lệnh chkdsk trên ổ đó hoặc cố gắng tạo cài đặt Windows XP song song trên ổ (trong thư mục riêng). Chương trình Thiết lập Windows XP kiểm tra tính toàn vẹn của ổ đĩa trước khi sao chép tệp và chương trình này có thể khắc phục một số sự cố trong quá trình.
 • Bạn đang cài đặt Windows XP trên phân hoạch khởi động nhân bản được tạo bởi Microsoft Windows NT 4.0. Windows XP không hỗ trợ bộ ổ đĩa Ftdisk Windows NT 4.0. Nếu đang chạy Microsoft Windows 2000, bạn phải chuyển đổi tất cả bộ ổ đĩa Ftdisk sang ổ đĩa động trước khi nâng cấp lên Windows XP. Nếu bạn đang chạy Windows NT 4.0, hãy chia mọi ổ đĩa nhân bản và sao lưu tất cả dữ liệu trên sọc, RAID5 hoặc bộ ổ đĩa mở rộng trước khi bạn nâng cấp lên Windows XP. Bộ Ftdisk có thể không truy nhập được sau khi nâng cấp.

Khắc phục sự cố Chung

Nếu bạn không gặp vấn đề nào trong các vấn đề được mô tả trong bài viết này, hãy sử dụng các bước khắc phục sự cố chung sau:
 1. Nếu bạn nhận được một trong các thông báo lỗi này trong khi cài đặt Windows XP, hãy cập nhật BIOS máy tính hoặc lấy trình điều khiển Windows XP cho bộ điều khiển đĩa cứng của bạn (từ nhà sản xuất bộ điều khiển đĩa cứng, bảng hệ thống hoặc máy tính của bạn) hoặc thực hiện cả hai. Để biết thông tin về cách cập nhật BIOS máy tính của bạn hoặc lấy trình điều khiển Windows XP, hãy liên hệ với nhà sản xuất máy tính của bạn. Để biết thêm thông tin về tính khả dụng của trình điều khiển, hãy xem phần Các vấn đề Trình điều khiển Thiết bị trong bài viết này.

  Chú ý: Nếu Windows NT 4.0 hoặc Windows 2000 đã được cài đặt trước đó trên phân hoạch khởi động nhân bản, hãy xem phần Các vấn đề khác trong bài viết này.
 2. Sử dụng tính năng Cấu hình Tốt Mới Nhất (Last Known Good). Thao tác này có thể giải quyết được sự cố nếu gần đây bạn đã cài đặt trình điều khiển thiết bị không tương thích cho bộ điều khiển khởi động của mình. Để biết thêm thông tin về cách sử dụng tính năng Cấu hình Tốt Mới Nhất, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
  307852 Cách khởi động máy tính của bạn bằng cách sử dụng tính năng Cấu hình Tốt Mới Nhất trong Windows XP
 3. Sử dụng tùy chọn Sửa với Thiết lập Windows XP.Để biết thêm thông tin về cách sửa Windows XP bằng cách sử dụng chương trình Thiết lập, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
  978788 Cách thực hiện nâng cấp tại chỗ (cài đặt lại) Windows XP
 4. Khôi phục bản sao lưu sổ đăng ký.Để biết thêm thông tin về cách khôi phục bản sao lưu sổ đăng ký, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
  307545 Cách khắc phục sự cố do sổ đăng ký bị hỏng ngăn không cho Windows XP khởi động
Tham khảo
Để biết thêm thông tin về các thông báo lỗi "Dừng 0x0000007B", hãy bấm vào số bài viết sau để xem các bài viết có trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
316401 Thông báo lỗi "DỪNG 0X0000007B" khi bạn khởi động lại máy tính chạy Windows XP
303786 Thiếu phần [SysprepMassStorage] gây ra thông báo lỗi DỪNG 0x7B trên hình ảnh sysprep Windows XP
315031 Không thể nâng cấp bằng phiên bản MSDN của Windows XP
314082 Bạn gặp lỗi Dừng 0x0000007B sau khi di chuyển đĩa hệ thống Windows XP sang một máy tính khác
314859 Hỗ trợ cho trình điều khiển OEM bị hạn chế hiện có với F6 trong Thiết lập Windows XP
7B 0x7B trap stealth_c noint no_int mbr inaccessible boot device
Thuộc tính

ID Bài viết: 324103 - Xem lại Lần cuối: 03/26/2014 22:51:00 - Bản sửa đổi: 4.0

, , ,

 • kbexpertiseinter kbhardware kbdriver kbhowtomaster kbenv kberrmsg kbtshoot KB324103
Phản hồi