Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Thay đổi mật khẩu trên tài khoản khóa ra tạo ra một thông báo "tên miền không có sẵn"

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:324141
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Nếu người dùng cố gắng thay đổi mật khẩu của họ vào một tài khoản mà bị khóa ra ngoài và có những Người dùng phải thay đổi mật khẩu lúc tiếp theo đăng nhập thuộc tính thiết lập, người dùng nhận được các lỗi sau thông báo:
Hệ thống không thể đổi mật khẩu của bạn bây giờ bởi vì các tên miền domain_name là không có sẵn.
Thông báo lỗi này là sai lầm bởi vì nó không phân biệt giữa tình hình thực tế (một tài khoản khóa ra) và kết nối đúng vấn đề.
GIẢI PHÁP

Windows XP

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề cụ thể này. Hotfix này có thể nhận được thử nghiệm bổ sung. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này, chúng tôi đề nghị bạn đợi cho Cập Nhật tiếp theo của phần mềm có chứa hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Chú ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Phiên bản tiếng Anh của hotfix này có thuộc tính tệp (hoặc sau này) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ công cụ ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.
  Date     Time  Version    Size   File name  -----------------------------------------------------  26-Aug-2002 18:12 5.1.2600.100 100,352 Msv1_0.dll				
LƯU Ý: Cập nhật này ảnh hưởng đến hành vi giao diện người dùng trên máy khách máy tính mà người dùng đăng nhập vào. Tuy nhiên, bạn cũng phải áp dụng các hotfix ngày bộ điều khiển vùng.

Windows 2000

Dịch vụ gói thông tin

Để giải quyết vấn đề này, có được gói dịch vụ mới nhất cho Microsoft Windows 2000. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
260910 Làm thế nào để có được các Windows 2000 Service Pack mới nhất

Thông tin Hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề cụ thể này. Hotfix này có thể nhận được thử nghiệm bổ sung. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này, chúng tôi đề nghị bạn đợi cho Cập Nhật tiếp theo của phần mềm có chứa hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Chú ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Phiên bản tiếng Anh của hotfix này có thuộc tính tệp (hoặc sau này) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ công cụ ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.
  Date     Time  Version    Size    File name   ----------------------------------------------------------  18-Jul-2002 09:00 5.0.2195.5781  123,664 Adsldp.dll   18-Jul-2002 09:00 5.0.2195.5781  131,344 Adsldpc.dll  18-Jul-2002 09:00 5.0.2195.5781   62,736 Adsmsext.dll  18-Jul-2002 09:00 5.0.2195.5940  358,160 Advapi32.dll  18-Jul-2002 09:00 5.0.2195.5265   42,256 Basesrv.dll  18-Jul-2002 09:00 5.0.2195.5855   49,424 Browser.dll  18-Jul-2002 09:00 5.0.2195.5943  135,952 Dnsapi.dll   18-Jul-2002 09:00 5.0.2195.5595   96,016 Dnsrslvr.dll  18-Jul-2002 09:00 5.0.2195.5722   45,328 Eventlog.dll  18-Jul-2002 09:00 5.0.2195.5907  222,992 Gdi32.dll   18-Jul-2002 09:00 5.0.2195.5859  145,680 Kdcsvc.dll   04-Jun-2002 13:31 5.0.2195.5859  199,952 Kerberos.dll  18-Jul-2002 09:00 5.0.2195.4928  708,880 Kernel32.dll  15-Jul-2002 07:52 5.0.2195.5940   71,024 Ksecdd.sys   15-Jul-2002 07:52 5.0.2195.5940  507,152 Lsasrv.dll   15-Jul-2002 07:52 5.0.2195.5940   33,552 Lsass.exe   18-Jul-2002 09:00 5.0.2195.4733  332,560 Msgina.dll   17-Jul-2002 15:51 5.0.2195.5949  107,792 Msv1_0.dll   18-Jul-2002 09:00 5.0.2195.5877  307,472 Netapi32.dll  18-Jul-2002 09:00 5.0.2195.5932  360,208 Netlogon.dll  18-Jul-2002 09:00 5.0.2195.5886  917,264 Ntdsa.dll   18-Jul-2002 09:00 5.0.2195.5585  386,832 Samsrv.dll   18-Jul-2002 09:00 5.0.2195.5837  128,784 Scecli.dll   18-Jul-2002 09:00 5.0.2195.5921  300,304 Scesrv.dll   08-Jul-2002 14:43 5.0.2195.5934   64,000 Sp3res.dll   18-Jul-2002 09:00 5.0.2195.5931  379,664 User32.dll   18-Jul-2002 09:00 5.0.2195.5644  369,936 Userenv.dll  18-Jul-2002 09:00 5.0.2195.5859   48,912 W32time.dll  04-Jun-2002 13:32 5.0.2195.5859   57,104 W32tm.exe   17-Jul-2002 10:45 5.0.2195.5948 1,642,416 Win32k.sys   03-May-2002 10:31 5.0.2195.5731  178,960 Winlogon.exe  18-Jul-2002 09:00 5.0.2195.5935  243,472 Winsrv.dll   18-Jul-2002 09:00 5.0.2195.5944  125,712 Wldap32.dll 				
Để biết thêm chi tiết về hotfix này đối với Windows 2000, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
326797Một số hotfixes Windows 2000 Active Directory có thể gây ra một cuộc xung đột với S326797 cho Windows 2000
LƯU Ý: Cập nhật này ảnh hưởng đến hành vi giao diện người dùng trên máy khách máy tính mà người dùng đăng nhập vào. Tuy nhiên, bạn cũng phải áp dụng các hotfix ngày bộ điều khiển vùng.
TÌNH TRẠNG

Windows XP

Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Windows 2000

Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho". Lỗi này được sửa lần đầu tiên trong Microsoft Windows XP 2000 Gói dịch vụ số 4.
THÔNG TIN THÊM
Nếu các bước trong phần "Giải quyết" nhưng điều đó không giải quyết vấn đề này, hãy bấm số bài viết sau đây để biết thêm thông tin:
837327 Bạn nhận được một "hệ thống không thể đổi mật khẩu của bạn ngay do tên miền <domainname>là không có sẵn" thông báo lỗi khi bạn cố gắng để thay đổi mật khẩu của bạn trong Windows XP và Windows 2000</domainname>


Nếu bạn cài đặt Windows XP hotfix được mô tả trong bài viết này, một người dùng đăng nhập Windows XP có thể tự động đăng nhập với lưu trữ thông tin đăng nhập, trừ khi các chính sách được mô tả ở đây bài viết được kích hoạt. Lưu ý rằng nếu các hotfix được mô tả trong sau đây bài viết, hoặc Windows XP Service Pack 1, được cài đặt, các chính sách có thể được thiết lập để một trong hai Được kích hoạt hoặc Không được cấu hình:
313194 Không có thông báo hết hạn mật khẩu được trình bày trong quá trình đăng nhập
Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
307882Làm thế nào để sử dụng soạn thảo chính sách nhóm để quản lý chính sách địa phương máy tính trong Windows XP
Để thêm thông tin về làm thế nào để có được một hotfix cho Windows 2000 Trung tâm dữ liệu máy chủ, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
265173Trung tâm dữ liệu chương trình và sản phẩm Windows 2000 Datacenter Server
Để thêm thông tin về làm thế nào để cài đặt nhiều hotfixes với chỉ có một khởi động lại, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
296861Làm thế nào để cài đặt nhiều bản cập nhật Windows hoặc hotfixes với chỉ có một khởi động lại

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 324141 - Xem lại Lần cuối: 12/07/2015 11:26:07 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbsecurity kbwin2ksp4fix kbbug kbfix kbwin2000presp4fix kbmt KB324141 KbMtvi
Phản hồi