Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Cải tiến để Adprep.exe trong Windows Server 2003 Service Pack 1 và trong hotfix 324392

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:324392
TÓM TẮT
Các hoạt động thư mục để chuẩn bị cụ (Adprep.exe) trong Microsoft Windows Server 2003 chuẩn bị một khu rừng Microsoft Windows 2000 và tên miền của mình cho việc cài đặt của bộ kiểm soát miền Windows Server 2003. Bài viết này tài liệu nâng cao để Adprep.exe trong Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1). Bài viết này cũng cung cấp một hotfix bao gồm các bản Cập Nhật của Adprep.exe. Bạn có thể áp dụng hotfix này để Cập Nhật Adprep.exe thậm chí nếu bạn không cài đặt Windows Server 2003 SP1.

Chú ý Chúng tôi khuyên bạn luôn luôn sử dụng các phiên bản mới nhất của Adprep.exe mở rộng giản đồ.
THÔNG TIN THÊM
Để chuẩn bị một khu rừng Windows 2000 đến máy chủ lưu trữ mới hoặc nâng cấp Windows Server 2003 tên miền lý, chạy các adprep /forestprep lệnh vào giản đồ hoạt động tổng thể, và sau đó chạy các adprep /domainprep lệnh trên Thạc sĩ hoạt động kinh doanh cơ sở hạ tầng, mỗi tên miền.

Các phiên bản Cập Nhật của Adprep.exe hỗ trợ các lệnh sau đây và cải tiến. Những cải tiến giúp quản trị viên thành công nâng cấp lên Windows Server 2003.
 • adprep /forestprep

  Các adprep /forestprep lệnh thực hiện các hoạt động tương tự như trong bản phát hành của Windows Server 2003. Cú pháp của lệnh này là không thay đổi. Cải tiến bao gồm quản lý thông báo lỗi tốt hơn trong các cấu hình ngăn chặn các adprep /forestprep bộ chỉ huy từ thành công chạy.
 • adprep /domainprep

  Trong Windows Server 2003 không có gói dịch vụ, các adprep /domainprep lệnh thêm trình mô tả bảo mật hạn chế tất cả các đối tượng chính sách nhóm (GPOs) trong tài nguyên SYSVOL được chia sẻ. Khi bạn sửa đổi các cấp phép trên tất cả các GPOs trong cây SYSVOL, dịch vụ nhân bản tệp NT của (NTFRS) trên bộ điều khiển vùng có nguồn gốc phải gửi tất cả các GPOs đến tất cả các khác tên miền lý trong miền đó. Một số cơ sở hạ tầng mạng chứa nhiều bộ điều khiển vùng hoặc GPOs có thể đã dưới căng thẳng nếu họ được kết nối bằng cách liên kết mạng chậm. Khi các adprep /domainprep lệnh được sử dụng, chi phí gia tăng từ đồng bộ hoá đầy đủ của GPOs trong tài nguyên SYSVOL chia sẻ có thể quá tải các mạng như vậy. Để giải quyết vấn đề này, các phiên bản Cập Nhật của Adprep.exe decouples sửa đổi quyền trong các nguồn tài nguyên SYSVOL được chia sẻ từ các hoạt động khác được thực hiện bởi các adprep /domainprep bộ chỉ huy.

  Trong phiên bản của Adprep.exe đó là bao gồm trong Windows Server 2003 SP1, các adprep /domainprep lệnh thực hiện các hoạt động tương tự như trong các phiên bản trước đó của Adprep.exe. Tuy nhiên, câu lệnh Cập Nhật không sửa đổi cấp phép trên GPOs trừ khi bạn sử dụng các mới /gpprep chuyển đổi. Sau khi cài đặt bản Cập Nhật của Adprep.exe, bạn nhận được thông báo sau khi bạn chạy các adprep /domainprep lệnh:
  Tên miền chéo mới lập kế hoạch chức năng cho chính sách nhóm, RSOP có kế hoạch chế độ, đòi hỏi phải có hệ thống tập tin và thư mục hoạt động cấp phép được cập nhật cho đối tượng chính sách nhóm hiện có (GPOs). Bạn có thể bật chức năng này bất kỳ lúc nào bằng cách chạy? adprep.exe /domainprep /gpprep? ngày DC mà giữ vai trò chủ hoạt động kinh doanh cơ sở hạ tầng.

  Thao tác này sẽ gây ra tất cả các GPOs nằm trong thư mục chính sách của SYSVOL để được nhân rộng một lần giữa bộ kiểm soát miền trong miền này. Microsoft khuyến cáo đọc KB Q324392, đặc biệt là nếu bạn có một số lớn các đối tượng chính sách nhóm.
 • adprep /domainprep /gpprep

  Các chức năng của các adprep domainprep /gpprep lệnh phụ thuộc vào nhà nước của các tên miền. Nếu việc Cập Nhật adprep /domainprep Chưa được chạy lệnh, lệnh này là tương đương với chức năng của các adprep /domainprep lệnh trong phiên bản gốc của Windows Server 2003. Trong những trường hợp này, các lệnh thực hiện tất cả các hoạt động tên miền được liệt kê trong bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 309628. Các hoạt động bao gồm thiết lập quyền cho GPOs trong SYSVOL. Nếu việc Cập Nhật adprep /domainprep đã chạy lệnh, các adprep /domainprep /gpprep lệnh thêm chỉ việc kế thừa kiểm soát mục truy nhập (ACEs) GPOs trong tài nguyên Sysvol được chia sẻ. ACEs bổ sung cho doanh nghiệp miền bộ điều khiển truy cập đọc quyền trên GPOs. Các cấp phép được yêu cầu để hỗ trợ tập kết quả của chính sách (RSoP) chức năng cho các trang web dựa trên chính sách.
Để thêm thông tin về Adprep.exe trong bản phát hành của Windows Server 2003, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
309628Hoạt động kinh doanh được thực hiện bởi các tiện ích Adprep.exe khi bạn thêm bộ kiểm soát miền Windows Server 2003 với một tên miền Windows 2000 hoặc rừng
Vì về những cải tiến, chúng tôi khuyên bạn sử dụng các phiên bản Cập Nhật của Adprep.exe.

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề cụ thể này. Hotfix này có thể nhận được thử nghiệm bổ sung. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này, chúng tôi đề nghị bạn đợi cho Cập Nhật tiếp theo của phần mềm có chứa hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Chú ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Không có điều kiện tiên quyết được yêu cầu.

Khởi động lại yêu cầu

Bạn không phải khởi động lại máy tính của bạn sau khi bạn áp dụng hotfix này.

Thông tin thay thế bản vá nóng

Hotfix này không thay thế bất kỳ hotfix nào khác.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc sau này tập tin thuộc tính) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ công cụ ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.
Windows Server 2003, phiên bản 32-bit
  Date     Time  Version      Size File name  -----------------------------------------------------------------  23-Jul-2004 09:04 5.2.3790.196  397,824 Adprep.exe
Windows Server 2003, phiên bản 64-bit
  Date     Time  Version      Size File name  Platform  -----------------------------------------------------------------  23-Jul-2004 09:05 5.2.3790.196 1,071,616 Adprep.exe   IA-64
Để tích hợp các tập tin Cập Nhật hotfix này cung cấp với các tập tin trên đĩa CD ban đầu cài đặt Windows Server 2003, hãy làm theo các bước sau:
 1. Sao chép nội dung cặp \I386 từ Windows Server 2003 CD vào máy tính của bạn.
 2. Tải tập tin hotfix 194432_ENU_i386_zip.exe máy tính của bạn.
 3. Trong Windows Explorer, định vị và sau đó nhấp đúp vào tập tin hotfix.
 4. Khi bạn được nhắc, chỉ định một thư mục cho các file trích xuất.
 5. Xác định vị trí và bấm đúp vào các ENU.exe WindowsServer2003-KB324392-x 86-enu.exe tập tin.

  Chú ý Tập tin này nằm trong cặp bạn đã chỉ định trong bước 4.
 6. Khi bạn được nhắc để chỉ định một thư mục cho các file trích xuất, nhập đường dẫn thư mục \I386 bạn đã sao từ CD Windows Server 2003 trong bước 1.
Tại dấu nhắc lệnh chạy các adprep lệnh và đối số dòng lệnh của nó từ thư mục \I386.

Cải tiến khác để Adprep.exe

Bên cạnh các phụ kiện đã được đề cập, các phiên bản Cập Nhật của Adprep.exe thị này gồm các cải tiến sau đây:
 • Các adprep /forestprep lệnh giới thiệu thay đổi lược đồ rừng rộng và toàn miền.

  Để cho phép các adprep /forestprep lệnh để giới thiệu những thay đổi lược đồ, bộ điều khiển vùng giữ vai trò của giản đồ hoạt động chủ phải được hoạt động trên mạng. Ngoài ra, bộ điều khiển tên miền này phải có thể thực hiện trong nước làm bản sao CN = lược đồ phân vùng do điều khiển vùng cuối khởi động lại.

  Nếu adprep /forestprep bộ chỉ huy không thể giới thiệu những thay đổi lược đồ, bạn nhận được thông báo lỗi sau:
  Adprep đã không thể mở rộng giản đồ.
  [Tình trạng/hệ quả]
  Master lược đồ đã không hoàn tất một chu kỳ nhân sau khi khởi động lại cuối cùng. Giản đồ master phải hoàn tất ít nhất một chu kỳ nhân rộng trước khi giản đồ có thể được gia hạn.
  [Động của người]
  Kiểm chứng rằng master giản đồ được kết nối vào mạng và có thể giao tiếp với các bộ điều khiển vùng. Sử dụng các trang web và dịch vụ bám-theo để nhân rộng giữa giản đồ hoạt động master và ít nhất một đối tác nhân rộng. Sau khi nhân bản đã thành công, chạy adprep một lần nữa.
  Bản phát hành của Windows Server 2003 adprep /forestprep bộ chỉ huy không hiển thị thông báo lỗi này.
 • Các adprep /forestprep chỉ huy sử dụng tiện ích Schupgr.exe để thực hiện các tranh giản đồ.

  Nếu bộ kiểm soát miền Windows 2000 có chứa giản đồ phần mở rộng mà không phải là tương thích với Windows Server 2003 giản đồ phần mở rộng, các tiện ích Schupgr.exe và các adprep /forestprep bộ chỉ huy không thể thực hiện tất cả các lược đồ bổ sung. Trong trường hợp này, các adprep /forestprep lệnh phát hiện có thể xảy ra mâu thuẫn giản đồ phần mở rộng và thông báo họ cho người dùng trước khi nó nâng cấp giản đồ.
 • Cảnh báo thất bại Initsync là thay đổi.

  Đối với các adprep /forestprep lệnh để làm cho bản cập nhật lược đồ rừng, Schema Master Thạc sĩ hoạt động phải đáp ứng yêu cầu InitSync bằng cách thực hiện một làm bản sao các lược đồ phân vùng từ ít nhất một bộ điều khiển vùng khác trong rừng. Nếu lược đồ Master thành công không thể thực hiện này nhân rộng trong nước, vai trò Schema thầy sẽ không có sẵn. Vấn đề này gây ra các adprep /forestprep lệnh thất bại. Trong Windows Server 2003 không có gói dịch vụ, thông điệp lỗi được tạo ra trong tình trạng này không xác một cách chính xác định vấn đề Initsync này.

  Phiên bản Adprep.exe đó là bao gồm trong Windows Server 2003 SP1 một cách chính xác xác định vấn đề Initsync và tạo ra các thông báo lỗi sau:
  ADPREP đã không thể mở rộng giản đồ.
  [Tình trạng/hệ quả]

  Master lược đồ đã không hoàn tất một chu kỳ nhân sau khi khởi động lại cuối cùng. Giản đồ master phải hoàn tất ít nhất một chu kỳ nhân rộng trước khi giản đồ có thể được gia hạn.

  [Động của người]

  Kiểm chứng rằng master giản đồ được kết nối vào mạng và có thể giao tiếp với các bộ điều khiển vùng. Sử dụng các trang web và dịch vụ bám-theo để nhân rộng giữa giản đồ hoạt động master và ít nhất một đối tác nhân rộng. Sau khi nhân bản đã thành công, chạy ADPREP một lần nữa.
 • Adprep thực hiện xác minh giản đồ.

  Bạn có thể gặp khó khăn với các adprep /forestprep lệnh khi bạn chạy các phiên bản của Adprep.exe đó là bao gồm trong Windows Server 2003 không có gói dịch vụ, và bạn có đồ mở rộng mà không phải là hợp lệ. Những phần mở rộng giản đồ có thể đã được cài đặt bởi các chương trình bên thứ ba. Những phần mở rộng giản đồ không chính xác được định danh RFC xác định đối tượng hoặc định nghĩa giản đồ Microsoft bảo lưu. Sau đó, các phần mở rộng giản đồ sử dụng những định nghĩa trên các đối tượng có một con đường khác nhau tên phân biệt (DN) hoặc một LDAP khác nhau tên hiển thị.

  Trong phiên bản của Adprep.exe được bao gồm trong Windows Server 2003 không có gói dịch vụ, các tập tin đăng nhập Adprep không chỉ rõ ràng ra các thuộc tính Active Directory bị ảnh hưởng. Vì vậy, bạn phải tự xác định các thuộc tính không chính xác trong số tất cả các bổ sung có thể được thực hiện bởi một trong các thư mục LDAP trao đổi tập tin định dạng. Thông thường, tập tin này là các tập tin Sch18.ldf.

  Trong phiên bản của Adprep.exe đó là bao gồm trong Windows Server 2003 SP1, Adprep xác nhận giản đồ trước khi các adprep /forestprep tiền thu được lệnh. Nếu Adprep phát hiện một phần mở rộng không tương thích giản đồ, lệnh dừng lại. Lệnh sau đó tạo ra một thông báo lỗi tương tự như thông báo lỗi sau. Thông báo lỗi này bản ghi các định danh đối tượng và tên phân biệt của đối tượng vấn đề.
  Anh "2.5.4.45" được xác định cho đối tượng CN = UniqueID, CN = Schema, CN = Configuration, DC = ADPREP, DC = com xung đột với các phần mở rộng giản đồ cần thiết cho Windows 2003.

  [Tình trạng/hệ quả]

  ADPREP sẽ mở rộng lược đồ hiện có của bạn.

  [Động của người]

  Liên hệ với nhà cung cấp các ứng dụng mở rộng giản đồ với giá trị Anh "2.5.4.45" và giải quyết mâu thuẫn này. Sau đó chạy ADPREP một lần nữa.
  Trong tình huống này, bạn phải liên hệ với đại lý bán chương trình thêm các phần mở rộng lược đồ mà không phải là hợp lệ và có nhà cung cấp chính xác đối tượng giản đồ. Sau đó, các nhà cung cấp phải cập nhật chương trình để cho chương trình làm việc với các đối tượng sửa chữa đồ.

  Trong ví dụ đó xuất hiện trong thông báo lỗi này, các nhà cung cấp phải thay đổi tên phân biệt liên quan UniqueID để MyUniqueID hoặc bất kỳ tên nào khác.

  Bạn cũng có thể thêm tên phân biệt liên quan và sử dụng một định danh đối tượng hợp lệ. Ví dụ, bạn có thể thêm myinetOrg cùng với các định danh chính xác đối tượng cho inetOrg. Trong ví dụ này, các giải pháp là để đổi tên myinetOrg để inetOrg và sau đó để thêm một phần mở rộng mới cho chương trình cùng với một chương trình Cập Nhật.
 • Exchange InetOrgPerson phát hiện sẽ được thêm.

  Hãy xem xét các tình huống sau:
  • Bạn mở rộng giản đồ bằng cách sử dụng các phiên bản của Adprep đó là bao gồm trong Windows Server 2003 không có gói dịch vụ.
  • Giản đồ đã được mở rộng bởi Microsoft Exchange 2000 Server.
  • Việc sửa chữa InetOrgPerson đã không được áp dụng.
  Trong trường hợp này, bạn nhận được không có thông báo lỗi. Giản đồ được kéo dài, nhưng LDAP hiển thị tên của việc trao đổi sau ba thuộc tính bị hư hỏng:
  • MS Exchange, HouseIdentifier
  • MS Exchange-thư ký
  • MS Exchange, LabeledURI
  Một ví dụ về vấn đề này là như sau.

  Giản đồ Exchange 2000 mà không sửa chữa InetOrgPerson
  Loại đối tượngGiá trị
  Thuộc tínhMS Exchange, HouseIdentifier
  LDAPDisplayNameHouseIdentifier
  Windows Server 2003 giản đồ phần mở rộng
  Loại đối tượngGiá trị
  Thuộc tínhHouseIdentifier
  LDAPDisplayNameHouseIdentifier
  Bởi vì Windows Server 2003 giản đồ yêu cầu các HouseIdentifier LDAPDisplayName, Windows Server 2003 giản đồ Cập Nhật thiệt hại hiện tại HouseIdentifier LDAPDisplayName Exchange 2000 thêm. Sau khi các adprep /forestprep lệnh kết thúc chạy, LDAPDisplayName của các MS Exchange, HouseIdentifier xuất hiện như sau.
  Loại đối tượngGiá trị
  Thuộc tínhHouseIdentifier
  LDAPDisplayNameDUP-houseIdentifier-354b0ca8-9b6c-4722-aae7-e66906cc9eef
  Các phiên bản Cập Nhật của Adprep được bao gồm trong Windows Server 2003 SP1 một cách chính xác phát hiện phần mở rộng giản đồ Exchange 2000. Nếu lược đồ Exchange 2000 đã không được cập nhật bằng cách khắc phục InetOrgPerson, Adprep đăng một tin nhắn mà chỉ đạo người dùng đến bài viết 325379. Thư cũng chỉ đạo người sử dụng để giải quyết xung đột giản đồ trước khi chạy Adprep. Trong tình huống này, Adprep tạo ra các thông báo lỗi sau:
  ADPREP đã không thể mở rộng giản đồ.

  [Tình trạng/hệ quả]

  Không có xung đột lược đồ với Exchange 2000. Giản đồ không được nâng cấp.

  [Động của người]

  Xung đột giản đồ phải được giải quyết trước khi chạy ADPREP. Giải quyết xung đột giản đồ, cho phép thay đổi để nhân rộng giữa tất cả các đối tác nhân rộng, và sau đó chạy ADPREP. Để có thông tin về việc giải quyết cuộc xung đột, xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft Q325379
Để có thêm thông tin về thuật ngữ được sử dụng trong bài viết này, bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở kiến thức Microsoft:
824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft
chia sẻ chia sẻ chính sách nhóm triển khai thực hiện đang thực hiện

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 324392 - Xem lại Lần cuối: 08/27/2011 15:00:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1

 • kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kbwinserv2003presp1fix kbinfo kbmt KB324392 KbMtvi
Phản hồi
.com/ms.js">