Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Ga máy chủ và khách hàng dịch vụ đầu cuối được kết nối tạm dừng khi một khách hàng dịch vụ đầu cuối các bản ghi hoặc các bản ghi

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:324446
TRIỆU CHỨNG
Khi một khách hàng dịch vụ đầu cuối các bản ghi hoặc các bản ghi ra (hoặc trong một phiên làm việc hoặc trên bàn giao tiếp phục vụ đầu cuối), trên Microsoft Windows Server 2003 hoặc dựa trên Microsoft Windows 2000 phục vụ đầu cuối cùng với máy tính được kết nối khách dịch vụ đầu cuối có thể ngừng đáp ứng hoặc có thể tạm dừng cho một vài giây. Người dùng cũng có thể gặp một hoặc nhiều triệu chứng theo:
 • Khi một loại người dùng trong một tài liệu, nhân vật không xuất hiện trên màn hình cho đến khi tạm dừng này đã kết thúc.
 • Đầu vào bàn phím và chuột đầu vào được xếp hàng đợi, nhưng họ không được thực hiện cho đến khi tạm dừng này đã kết thúc.
 • Sống hiệu suất giám sát đồ thị (Perfmon) đã mất dữ liệu điểm trong thời gian này tạm dừng.
 • Tất cả chương trình đang chạy xuất hiện để ngừng đáp ứng, hoặc "hang," trong thời gian này tạm dừng.
 • Khi đệm dưới một tải từ một số lớn các người sử dụng, một sử dụng CPU cao hiển thị cho nó.
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này có thể xảy ra nếu có một ganh đua giữa các máy chủ tài nguyên. Các ganh đua gây ra một sự chậm trễ trong chế biến xuất hiện như một tạm dừng hoặc unresponsiveness.
GIẢI PHÁP

Windows Server 2008

Bạn không phải áp dụng một hotfix để giải quyết vấn đề này trong Windows Server 2008. Tuy nhiên, bạn phải làm theo các hướng dẫn trong phần "Thông tin thêm".

Windows Server 2003

Bạn không phải áp dụng một hotfix để giải quyết vấn đề này trong Windows Server 2003. Tuy nhiên, bạn phải làm theo các hướng dẫn trong phần "Thông tin thêm".

Windows 2000

Để giải quyết vấn đề này trong Windows 2000 Server, bạn phải cài đặt một hotfix, và sau đó làm theo hướng dẫn trong phần "Thông tin thêm".

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề cụ thể này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, gửi một yêu cầu dịch vụ khách hàng của Microsoft và hỗ trợ để có được các hotfix.

Chú ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Chú ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.
Điều kiện tiên quyết
Để áp dụng hotfix này, bạn phải có Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) hoặc Windows 2000 Service Pack 4 (SP4) được cài đặt. Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để có được Windows 2000 service pack mới nhất, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
260910Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất
Khởi động lại yêu cầu
Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản sửa lỗi khẩn cấp này.
Thông tin về tệp
Phiên bản tiếng Anh của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc sau này tập tin thuộc tính) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày tháng và thời gian cho những tập tin được liệt kê trong giờ phối hợp quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ tab trong các Ngaøy giôø mục trong bảng điều khiển.
  Date     Time  Version      Size  File name  --------------------------------------------------------------  02-Aug-2004 18:00 5.0.2195.6920   126,736 Adsldp.dll     02-Aug-2004 18:00 5.0.2195.6960   132,880 Adsldpc.dll     02-Aug-2004 18:00 5.0.2195.6896   63,760 Adsmsext.dll    02-Aug-2004 18:00 5.0.2195.6928   381,712 Advapi32.dll    24-Mar-2004 02:17 5.0.2195.6824   42,256 Basesrv.dll     02-Aug-2004 18:00 5.0.2195.6866   69,904 Browser.dll     16-Jan-2004 00:18 5.0.2195.6891   35,632 Classpnp.sys  21-Sep-2003 00:45 5.0.2195.6824   236,304 Cmd.exe       24-Feb-2004 05:10 5.0.2195.6901   30,864 Disk.sys  02-Aug-2004 18:00 5.0.2195.6920   136,464 Dnsapi.dll     02-Aug-2004 18:00 5.0.2195.6876   92,432 Dnsrslvr.dll    02-Aug-2004 18:00 5.0.2195.6920   47,376 Eventlog.dll    15-Apr-2004 22:00 5.0.3900.6920   242,448 Explorer.exe    02-Aug-2004 18:00 0.2.0.1      138,000 Faxui.dll      19-Jun-2003 20:05 5.0.2195.6660   233,744 Gdi32.dll      02-Aug-2004 18:00 5.0.2195.6939   148,752 Kdcsvc.dll     03-May-2004 23:59 5.0.2195.6922   206,096 Kerberos.dll    24-Mar-2004 02:17 5.0.2195.6897   742,160 Kernel32.dll    21-Sep-2003 00:32 5.0.2195.6824   71,888 Ksecdd.sys  02-Aug-2004 18:00 5.0.2195.6960   256,784 Localspl.dll    11-Jun-2004 22:18 5.0.2195.6940   512,784 Lsasrv.dll     11-Jun-2004 22:18 5.0.2195.6940   33,552 Lsass.exe      10-Feb-2004 19:47 5.0.2195.6897   30,160 Mountmgr.sys  24-Mar-2004 02:17 5.0.2195.6824   54,544 Mpr.dll       27-Jul-2004 22:03 5.0.2195.6961   409,360 Mrxsmb.sys  02-Aug-2004 18:00 5.0.2195.6958   335,120 Msgina.dll     05-May-2004 01:05 5.0.2195.6926   114,960 Msv1_0.dll     02-Aug-2004 18:00 5.0.2195.6958   309,008 Netapi32.dll    02-Aug-2004 18:00 5.0.2195.6921   361,744 Netlogon.dll    02-Aug-2004 18:00 5.0.2195.6961   933,648 Ntdsa.dll      23-Jul-2004 19:17 5.0.2195.6960  1,704,128 Ntkrnlmp.exe    23-Jul-2004 19:17 5.0.2195.6960  1,703,744 Ntkrnlpa.exe    23-Jul-2004 19:17 5.0.2195.6960  1,725,504 Ntkrpamp.exe    23-Jul-2004 19:17 5.0.2195.6960  1,680,832 Ntoskrnl.exe    19-Jun-2003 20:05 5.0.2195.6702   66,320 Ntprint.dll     02-Aug-2004 18:00 5.0.2195.6960   955,152 Ole32.dll      02-Aug-2004 18:00 5.0.2195.6868   381,712 Printui.dll     27-Jul-2004 22:03 5.0.2195.6961   169,968 Rdbss.sys  24-Mar-2004 02:17 5.0.2195.6892   90,264 Rdpwd.sys  02-Aug-2004 18:00 5.0.2195.6958   435,984 Rpcrt4.dll     02-Aug-2004 18:00 5.0.2195.6935   212,240 Rpcss.dll      02-Aug-2004 18:00 5.0.2195.6944   392,976 Samsrv.dll     02-Aug-2004 18:00 5.0.2195.6939   114,448 Scecli.dll     02-Aug-2004 18:00 5.0.2195.6939   261,392 Scesrv.dll     02-Aug-2004 18:00 5.0.3900.6960  2,358,544 Shell32.dll     04-Jun-2004 23:13 5.0.2195.6935  5,887,488 Sp3res.dll     02-Aug-2004 18:00 5.0.2195.6938   80,144 Spoolss.dll     02-Aug-2004 18:00 5.0.2195.6824   12,560 Usbmon.dll     24-Mar-2004 02:17 5.0.2195.6897   403,216 User32.dll     05-Aug-2003 22:14 5.0.2195.6794   385,808 Userenv.dll     02-Aug-2004 18:00 5.0.2195.6920   48,912 W32time.dll     05-Apr-2004 17:46 5.0.2195.6920   57,104 W32tm.exe      14-Jul-2004 01:52 5.0.2195.6960  1,631,696 Win32k.sys  02-Aug-2004 18:00 5.0.2195.6924   88,336 Win32spl.dll    11-Mar-2004 02:37 5.0.2195.6898   181,520 Winlogon.exe    02-Aug-2004 18:00 5.0.2195.6825   114,960 Winspool.drv  02-Aug-2004 18:00 5.0.2195.6958   244,496 Winsrv.dll     02-Aug-2004 18:00 5.0.2195.6920   127,248 Wldap32.dll     02-Aug-2004 18:00 5.0.2195.6824   57,104 Wlnotify.dll    24-Mar-2004 02:17 5.0.2195.6897   742,160 Kernel32.dll    14-Jul-2004 01:52 5.0.2195.6960  1,631,696 Win32k.sys  02-Aug-2004 18:00 5.0.2195.6958   244,496 Winsrv.dll     02-Aug-2004 18:15           25,520 Kb324446.cat
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
THÔNG TIN THÊM
Trên một máy tính dựa trên Windows Server 2003, bạn phải bật các Kích hoạt tính năng nâng cao hiệu suất tính năng cho mỗi đĩa cứng đó đã viết bộ nhớ đệm được kích hoạt và có bộ nhớ cache ghi của nó được bảo vệ khỏi bị mất do tai nạn của quyền lực. Ngoài ra, bạn phải cấu hình một số sổ đăng ký subkeys.

Trên một máy tính dựa trên Windows 2000, sau khi bạn cài đặt các hotfix và sau đó khởi động lại máy tính, bạn phải bật điện bảo vệ ghi nhớ cache lựa chọn cho mỗi đĩa cứng đã viết bộ nhớ đệm được kích hoạt và rằng có bộ nhớ cache viết bảo vệ chống mất mát tình cờ của quyền lực. Ngoài ra, bạn phải cấu hình một số sổ đăng ký subkeys.

Bước 1. Bật tính năng "Kích hoạt tính năng nâng cao hiệu suất" trong Windows Server 2003 hoặc các tùy chọn quyền lực bảo vệ trong Windows 2000

Windows Server 2003

Để bật các Kích hoạt tính năng nâng cao hiệu suất tính năng trên một máy tính dựa trên Windows Server 2003, hãy làm theo các bước sau:

Cảnh báo Chúng tôi đề nghị rằng bạn chỉ cho phép các Kích hoạt tính năng nâng cao hiệu suất tính năng cho đĩa mà có một nguồn cung cấp điện dự phòng. Thiết đặt này cải thiện hiệu năng đĩa, nhưng nó cũng làm tăng nguy cơ mất dữ liệu nếu đĩa mất quyền lực.
 1. Nhấp vào Bắt đầu, bấm chuột phải vào Máy tính của tôi, sau đó bấm Quản lý.
 2. Dưới Công cụ hệ thống, bấm Quản lý thiết bị.
 3. Trong ngăn bên phải, mở rộng Ổ đĩa.
 4. Nhấp chuột phải vào ổ đĩa bạn muốn cấu hình, và sau đó nhấp vào Thuộc tính.
 5. Bấm vào các Chính sách tab.
 6. Nếu Kích hoạt tính năng viết bộ nhớ đệm trên đĩa kiểm tra hộp được chọn, bấm vào để chọn các Kích hoạt tính năng nâng cao hiệu suất hộp kiểm.
 7. Nhấp vào Ok.

Windows 2000

Để cấu hình các tùy chọn quyền lực bảo vệ trong Windows 2000, sử dụng công cụ Dskcache.exe. Cho biết thêm thông tin về làm thế nào để có được các công cụ Dskcache.exe và làm thế nào để sử dụng nó để cấu hình bảo vệ quyền lực viết tùy chọn bộ nhớ cache, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
811392Có được các công cụ Dskcache.exe để cấu hình tùy chọn "Bảo vệ quyền lực" bộ nhớ cache viết
Khi bạn chạy Dskcache.exe mà không có tham số nào, các thiết đặt bộ nhớ cache ghi hiện tại cho tất cả các đĩa cứng được hiển thị. Cho mỗi đĩa cứng mà hiện đang được cài đặt trên máy tính của bạn, những thông tin sau đây được hiển thị:
Thiết bị đĩa :

\\?\\ID THIẾT BỊ SCSI>

Thiết đặt hiện thời :
Ghi nhớ Cache là [bật | bị vô hiệu hoá]
Bảo vệ quyền lực là [bật | bị vô hiệu hoá]
Để bật tuỳ chọn bảo vệ quyền lực vào đĩa cứng, sử dụng các pdòng lệnh chuyển đổi.

Ví dụ, để chuyển vào tùy chọn bảo vệ quyền lực trên ổ C, gõ dòng sau tại dấu nhắc lệnh, và sau đó nhấn ENTER:
dskcache + p c:
Các thông tin sau sẽ được hiển thị cho ổ C:
Thiết bị đĩa :

\\?\\ID THIẾT BỊ SCSI>

Thiết đặt hiện thời :
Ghi nhớ Cache được kích hoạt
Bảo vệ quyền lực bị vô hiệu hóa
Thiết đặt mới :
Ghi nhớ Cache được kích hoạt
Bảo vệ quyền lực được kích hoạt
Chú ýBạn có thể bật tùy quyền lực bảo vệ ghi nhớ cache chọn chỉ cho đĩa mà hiện đang có trên máy tính của bạn. Theo mặc định, tùy chọn bảo vệ quyền lực bị tắt. Do đó, tùy chọn này bị tắt cho bất kỳ đĩa cứng mà được thêm vào máy tính sau khi bạn áp dụng thiết đặt này. Khi bạn thêm đĩa cứng bổ sung, bạn phải bật tùy chọn nguồn điện bảo vệ cho những đĩa nếu bạn muốn thiết lập để áp dụng cho những đĩa.

Bước 2. Cấu hình đăng ký subkeys

Bạn cũng phải cấu hình subkeys đăng ký sau ngày phục vụ đầu cuối và trên tất cả các tập tin máy chủ:

Chú ýPhần này áp dụng cho Windows Server 2008, Windows Server 2003 và Windows 2000.
 • Trong các
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Lanmanserver\Parameters
  subkey, cấu hình các mục sau đây:
  • Tên:
   MaxWorkItems

   Kiểu dữ liệu:
   REG_DWORD

   Dữ liệu giá trị:
   8192 (thập phân)
  • Tên:
   MaxMpxCt

   Kiểu dữ liệu:
   REG_DWORD

   Dữ liệu giá trị:
   2048 (thập phân)
  • Tên:
   MaxRawWorkItems

   Kiểu dữ liệu:
   REG_DWORD

   Dữ liệu giá trị:
   512 (thập phân)
  • Tên:
   MaxFreeConnections

   Kiểu dữ liệu:
   REG_DWORD

   Dữ liệu giá trị:
   100 (thập phân)
  • Tên:
   MinFreeConnections

   Kiểu dữ liệu:
   REG_DWORD

   Dữ liệu giá trị:
   32 (thập phân)
 • Trong các
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Lanmanworkstation\Parameters
  subkey, cấu hình các mục sau đây:
  • Tên:
   MaxCmds

   Kiểu dữ liệu:
   REG_DWORD

   Dữ liệu giá trị:
   2048 (thập phân)
 • Theo mặc định, đăng ký của bạn không có một
  Trình quản lý Cấu hình
  subkey. Để tạo khoá, định vị và sau đó nhấp chuột phải vào subkey sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager
  Điểm đến Mới, sau đó bấm Key. Loại Trình quản lý Cấu hình, sau đó nhấn ENTER.

  Trong các mới
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Configuration Manager
  subkey, cấu hình các mục sau đây:
  • Tên: RegistryLazyFlushInterval
   Data Type: REG_DWORD
   Dữ liệu có giá trị: 60 (thập phân)
Để biết thêm chi tiết về làm thế nào hotfix gói được đặt tên, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
816915Lược đồ mới đặt tên tập tin Microsoft Windows phần mềm Cập Nhật gói

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 324446 - Xem lại Lần cuối: 08/27/2011 15:58:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Enterprise

 • kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwin2000presp5fix kbbug kbfix kbmt KB324446 KbMtvi
Phản hồi