Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Thông báo lỗi "Không thể truy cập dịch vụ Windows Installer" khi bạn cố cài đặt Office

Hỗ trợ dành cho Office 2003 đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Office 2003 vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và các tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Triệu chứng
Khi bạn cố cài đặt Microsoft Office, bạn có thể nhận được thông báo lỗi tương tự như sau:
Không thể truy cập Dịch vụ Windows Installer.
Nguyên nhân
Sự cố này có thể xảy ra nếu các tệp Windows Installer bị hỏng hoặc bị thiếu.
Giải pháp
Để giải quyết sự cố này, sử dụng một trong các phương pháp sau.

Phương pháp 1: Sử dụng công cụ Msconfig để xác nhận rằng dịch vụ Installer đang chạy

 1. Bấm Bắt đầu rồi bấm Chạy. (Ảnh chụp màn hình cho bước này được liệt kê bên dưới).

  Ảnh chụp màn hình cho bước này

 2. Trong ô Mở, nhập msconfig, rồi bấm OK. (Ảnh chụp màn hình cho bước này được liệt kê bên dưới).

  Ảnh chụp màn hình cho bước này

 3. Trên tab Dịch vụ, bấm để chọn hộp kiểm bên cạnh Windows Installer. (Ảnh chụp màn hình cho bước này được liệt kê bên dưới).

  Ảnh chụp màn hình cho bước này

 4. Bấm OK, rồi bấm Khởi động lại để khởi động lại máy tính. (Ảnh chụp màn hình cho bước này được liệt kê bên dưới).

  Ảnh chụp màn hình cho bước này

 5. Cài đặt lại Office. Khi bạn được nhắc nhập khoá sản phẩm, hãy nhập khoá sản phẩm, rồi bấm Tiếp theo.
Office sẽ được cài đặt và bạn sẽ không được nhắc nhập khoá sản phẩm khi chương trình bắt đầu.

Phương pháp 2: Đăng ký lại Windows Installer

Quan trọng Phần, phương pháp hoặc tác vụ này chứa các bước chỉ dẫn bạn cách sửa đổi sổ đăng ký. Tuy nhiên, có thể xảy ra sự cố nghiêm trọng nếu bạn sửa đổi sổ đăng ký không đúng cách. Do đó, hãy chắc chắn rằng bạn làm theo các bước sau cẩn thận. Để bảo vệ tốt hơn, hãy sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi. Khi đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng ký nếu xảy ra sự cố. Để biết thêm thông tin về cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322756 Cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký trong Windows


Chú ý Do có một vài phiên bản Microsoft Windows nên các bước sau có thể khác trên máy tính của bạn. Nếu vậy, hãy xem tài liệu về sản phẩm của bạn để hoàn thành các bước này.

Để đăng ký lại Windows Installer, hãy làm theo các bước sau.

Chú ý Nếu bạn không thể hoàn tất các bước sau, hãy đi tới phương pháp 3.
 1. Bấm vào Bắt đầu rồi bấm vào Tìm kiếm. (Ảnh chụp màn hình cho bước này được liệt kê bên dưới).

  Ảnh chụp màn hình cho bước này

 2. Bấm Tất cả các tệp và thư mục. (Ảnh chụp màn hình cho bước này được liệt kê bên dưới).

  Ảnh chụp màn hình cho bước này

 3. Trong ô Tên tệp, nhập Msiexec.exe, sau đó bấm Tìm kiếm. (Ảnh chụp màn hình cho bước này được liệt kê bên dưới).

  Ảnh chụp màn hình cho bước này

 4. Sau khi tìm kiếm hoàn tất, hãy ghi vị trí tệp Msiexec.exe. Vị trí của tệp phải giống với ví dụ sau đây:
  C:\Windows\System32 (Ảnh chụp màn hình cho bước này được liệt kê bên dưới).


  Ảnh chụp màn hình cho bước này

 5. Trên menu Tệp, bấm Đóng để đóng hộp thoại Tìm kiếm. (Ảnh chụp màn hình cho bước này được liệt kê bên dưới).

  Ảnh chụp màn hình cho bước này

 6. Bấm Bắt đầu rồi bấm Chạy. (Ảnh chụp màn hình cho bước này được liệt kê bên dưới).

  Ảnh chụp màn hình cho bước này

 7. Trong ô Mở, nhập regedit rồi bấm OK. (Ảnh chụp màn hình cho bước này được liệt kê bên dưới).

  Ảnh chụp màn hình cho bước này

 8. Xác định rồi bấm vào khoá đăng ký sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSIServer
  (Ảnh chụp màn hình cho bước này được liệt kê bên dưới).

  Ảnh chụp màn hình cho bước này

 9. Ở ngăn phải của cửa sổ Registry Editor, bấm đúp ImagePath. (Ảnh chụp màn hình cho bước này được liệt kê bên dưới).

  Ảnh chụp màn hình cho bước này

 10. Trong hộp thoại Sửa Chuỗi xuất hiện, đảm bảo rằng chuỗi trong ô Dữ liệu giá trị chứa đường dẫn chính xác của tệp Msiexec.exe mà bạn đã xác định trong bước 4.

  Chú ý Sau đây là ví dụ về đường dẫn đúng, trong đó drive là ổ đĩa nơi Windows được cài đặt:
  drive :\Windows\System32\msiexec.exe /V


  Nếu ô Dữ liệu giá trị không có đường dẫn đúng, hãy thực hiện những thay đổi phù hợp để sửa đường dẫn, rồi bấm OK để đóng hộp thoại Sửa chuỗi.
  (Ảnh chụp màn hình cho bước này được liệt kê bên dưới).
  Ảnh chụp màn hình cho bước này

 11. Trên menu Tệp, bấm Thoát để thoát khỏi Registry Editor. (Ảnh chụp màn hình cho bước này được liệt kê bên dưới).

  Ảnh chụp màn hình cho bước này

 12. Khởi động máy tính của bạn ở chế độ An toàn, rồi đăng kí tệp Msiexec.exe. Để thực hiện việc này, làm theo các bước sau:
  1. Tắt máy tính của bạn, sau đó khởi động lại.
  2. Khởi động lại máy tính của bạn và nhấn phím F8 trên bàn phím. Trên một máy tính đã được cấu hình để khởi động nhiều hệ điều hành, bạn có thể nhấn phím F8 khi thấy menu Khởi động.
  3. Sử dụng phím MŨI TÊN để chọn Chế độ An toàn, sau đó nhấn ENTER.
  4. Nếu menu Khởi động lại xuất hiện, và các từ "Chế độ An Toàn" màu xanh xuất hiện ở dưới cùng, hãy chọn cài đặt mà bạn muốn khởi động, rồi nhấn ENTER.
  5. Đăng nhập vào máy tính.
  6. Bấm Bắt đầu, bấm Chạy, nhập msiexec /regserver trong ô Mở, sau đó bấm OK.
   (Ảnh chụp màn hình cho bước này được liệt kê bên dưới).
   Ảnh chụp màn hình cho bước này

 13. Tắt máy tính của bạn, sau đó khởi động lại bình thường.
Nếu bạn vẫn không thể cài đặt Microsoft Office thành công và nhận được thông báo lỗi tương tự như thông báo được liệt kê trong phần "Triệu chứng", hãy đi tới Phương pháp 3.

Phương pháp 3: Thử các phương pháp được liệt kê trong Bài viết Cơ sở Kiến thức Microsoft 319624

Thử các phương pháp được liệt kê trong bài viết sau của Cơ sở Kiến thức Microsoft:
319624 Thông báo lỗi "Không thể truy cập Dịch vụ Windows Installer" khi cài đặt ứng dụng

Phương pháp 4: Cài đặt lại Windows Installer

Chú ý Phương pháp này áp dụng cho Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Millennium Edition (Me) và Microsoft Windows NT 4.0. Đối với Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP và Microsoft Windows Server 2003, áp dụng lại gói dịch vụ mới nhất hoặc sửa chữa hệ điều hành.

Để cài đặt lại Windows Installer, hãy làm theo các bước sau.

 1. Bấm Bắt đầu rồi bấm Chạy. (Ảnh chụp màn hình cho bước này được liệt kê bên dưới).

  Ảnh chụp màn hình cho bước này

 2. Trong ô Mở, gõ cmd, sau đó bấm OK. (Ảnh chụp màn hình cho bước này được liệt kê bên dưới).

  Ảnh chụp màn hình cho bước này

 3. Tại dấu nhắc lệnh, gõ các dòng sau. Nhấn ENTER sau khi nhập mỗi dòng.
  cd %windir%\system32
  (Ảnh chụp màn hình cho bước này được liệt kê bên dưới).
  Ảnh chụp màn hình cho bước này

  ren msi.dll msi.old
  (Ảnh chụp màn hình cho bước này được liệt kê bên dưới).
  Ảnh chụp màn hình cho bước này

  ren msiexec.exe msiexec.old
  (Ảnh chụp màn hình cho bước này được liệt kê bên dưới).
  Ảnh chụp màn hình cho bước này


  ren msihnd.dll msihnd.old
  (Ảnh chụp màn hình cho bước này được liệt kê bên dưới).
  Ảnh chụp màn hình cho bước này


 4. Khi có lời nhắc lệnh, gõ exit, sau đó nhấn ENTER.
  (Ảnh chụp màn hình cho bước này được liệt kê bên dưới).
  Ảnh chụp màn hình cho bước này

 5. Khởi động lại máy tính của bạn.
 6. Cập nhật tệp Windows Installer lên phiên bản mới nhất. Để thực hiện việc này, hãy truy cập một trong những trang web sau của Microsoft, rồi tải xuống và cài đặt Windows Installer 2.0.

  Chú ý Windows Installer 2.0 được bao gồm cùng với Microsoft Windows XP. Bạn không phải thực hiện bước này nếu bạn đang sử dụng Windows XP.
 7. Sau khi cài đặt Windows Installer hoàn tất, tắt và khởi động lại máy tính của bạn bình thường trước khi cài đặt Microsoft Office.
Thông tin thêm
Để biết thêm thông tin về cách khởi động lại Windows ở chế độ An toàn, hãy bấm vào các số bài viết sau để xem các bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
315222 Mô tả các tùy chọn Khởi động Chế độ An toàn trong Windows XP
281770 Cách thực hiện khắc phục sự cố khởi động sạch cho Windows 2000
273738 Cách khắc phục sự cố khởi động Windows Millennium Edition
180902 Cách khởi động máy tính chạy Windows 98 ở chế độ An toàn
Để biết thêm thông tin về cách tải Windows Installer, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
292539 Cách tải công cụ Window Installer
prb OFFXP OFF office12 off2007
Thuộc tính

ID Bài viết: 324516 - Xem lại Lần cuối: 12/02/2013 15:57:00 - Bản sửa đổi: 4.0

Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Basic 2007, Microsoft Office Standard 2007, Microsoft Office Enterprise 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Professional Edition 2003, Microsoft Office Basic Edition 2003, Microsoft Office Small Business Edition 2003, Microsoft Office XP Developer Edition, Microsoft Office XP Professional Edition, Microsoft Office XP Small Business Edition, Microsoft Office XP Standard Edition, Microsoft Office 2000 Developer Edition, Microsoft Office 2000 Premium Edition, Microsoft Office 2000 Professional Edition, Microsoft Office 2000 Small Business Edition, Microsoft Office 2000 Standard Edition

 • kbnomt kbgraphxlink kbscreenshot kbpubtypekc kbtshoot kberrmsg kbprb KB324516
Phản hồi