Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Thông báo Lỗi: Không tìm thấy Điểm nhập thủ tục trong tệp Msvcrt.dll

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

TRIỆU CHỨNG
Khi bạn khởi động Windows XP, bạn có thể nhận được thông báo lỗi tương tự với một trong các thông báo sau:
Lsass.exe: Không tìm thấy điểm nhập

Không thể định vị điểm nhập thủ tục _resetstkoflw trong thư viện liên kết động Msvcrt.dll.
-hoặc-
Services.exe: Không tìm thấy điểm nhập

Không thể định vị điểm nhập thủ tục _resetstkoflw trong thư viện liên kết động Msvcrt.dll.
Sau khi bạn nhấn OK, bàn làm việc trống sẽ xuất hiện trên màn hình máy tính. Con trỏ có thể hiện diện và hoạt động. Tuy nhiên, không có gì để bấm và bàn phím không hoạt động.
NGUYÊN NHÂN
Sự cố này có thể xảy ra nếu bạn thay thế tệp Msvcrt.dll bằng phiên bản của bên thứ ba không có chức năng _resetstkoflw (khôi phục tràn ngăn xếp).
GIẢI PHÁP
Để giải quyết sự cố này, sử dụng Bàn điều khiển Phục hồi Windows XP để thay thế tệp Msvcrt.dll bằng phiên bản gốc. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:
 1. Cho CD-ROM Windows XP vào ổ đĩa CD-ROM hoặc ổ đĩa DVD-ROM của máy tính, sau đó khởi động lại máy tính của bạn từ CD-ROM.

  CHÚ Ý: Một số máy tính có thể yêu cầu bạn sửa đổi thiết đặt hệ thống vào/ra cơ bản(BIOS) trước khi bạn có thể khởi động máy tính từ CD-ROM. Để biết thông tin về cách sửa đổi BIOS, hãy xem tài liệu về máy tính của bạn.
 2. Ở màn hình Chào mừng bạn đến với Thiết lập, nhấn R để khởi động Bàn điều khiển Phục hồi.
 3. Nhấn phím số tương ứng với cài đặt mà bạn muốn sửa, sau đó nhấn ENTER.
 4. Gõ mật khẩu Quản trị viên, sau đó nhấn ENTER.
 5. Khi CD-ROM Windows XP vẫn ở trong ổ đĩa CD-ROM hoặc DVD-ROM, gõ lệnh sau, nhấn ENTER sau mỗi lệnh:
  • cd system32
  • ren msvcrt.dll msvcrt.old
  • CD-ROM_or_DVD-ROM_Drive_Letter:
  • cd \i386
  • expand msvcrt.dl_ BootDriveLetter:\windows\system32
  • exit
  CHÚ Ý: BootDriveLetter tham chiếu tới tên ổ đĩa của ổ khởi động. Nói cách khác, nó tham chiếu tới ổ đĩa có thư mục Windows, có thể là ổ C. CD-ROM_or_DVD-ROM_Drive_Letter tham chiếu tới tên ổ đĩa của CD-ROM hoặc tên ổ đĩa của ổ đĩa DVD-ROM. Ổ đĩa CD-ROM hoặc DVD-ROM thường được đặt trong ổ D.
CHÚ Ý: Bản chính thức của tệp Msvcrt.dll được đề ngày 23 tháng 8 năm 2001. Bản này được đưa vào Windows XP và có các thuộc tính sau:

Đã sửa đổi 23.8.01
Kích thước - 315 KB (322.560 byte)
Phiên bản - 7.0.2600.0

THÔNG TIN THÊM
Phiên bản này có chức năng _resetstkoflw.

Để xem các chức năng trong tệp .dll, sử dụng tiện ích Dependency Walker (Depends.exe), đi kèm các Công cụ Hỗ trợ Windows XP. Để cài đặt các Công cụ Hỗ trợ Windows XP, cho CD-ROM Windows XP vào ổ đĩa CD-ROM hoặc DVD-ROM, bấm Bắt đầu, bấm Chạy, gõ CD-ROM_or_DVD-ROM_Drive_Letter:\Support\Tools\Setup.exe vào hộp Mở, sau đó nhấn ENTER.
Thuộc tính

ID Bài viết: 324762 - Xem lại Lần cuối: 05/21/2012 17:04:00 - Bản sửa đổi: 4.0

 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • kberrmsg kbprb KB324762
Phản hồi