Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Cách xem và chuyển vai trò FSMO trong Windows Server 2003

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

TÓM TẮT
Bài viết này mô tả cách chuyển vai trò Hoạt động Quản lý Đơn lẻ Linh hoạt (FSMO) (còn được gọi là vai trò quản lý hoạt động) bằng cách sử dụng các công cụ đính vào Active Directory trong Bàn điều khiển Microsoft (MMC) trong Windows Server 2003.

Các vai trò FSMO

Trong một khu rừng, có tối thiểu năm vai trò FSMO được gán cho một hay nhiều bộ điều khiển vùng. Năm vai trò FSMO là:
 • Quản lý sơ đồ: Bộ điều khiển vùng quản lý sơ đồ quản lý tất cả phần cập nhật và sửa đổi đối với sơ đồ. Để cập nhật sơ đồ của một khu rừng, bạn phải truy nhập vào quản lý sơ đồ. Có thể chỉ có quản lý sơ đồ trong toàn bộ khu rừng.
 • Quản lý đặt tên miền: Bộ điều khiển vùng quản lý đặt tên miền quản lý việc bổ sung và xoá các vùng trong khu rừng. Có thể chỉ có một quản lý đặt tên miền trong toàn bộ khu rừng.
 • Quản lý hạ tầng: Hạ tầng chịu trách nhiệm cập nhật các tham chiếu từ các đối tượng thuộc vùng của mình tới các đối tượng thuộc các vùng khác. Mỗi lần chỉ có một bộ điều khiển vùng hoạt động với vài trò quản lý hạ tầng trong mỗi vùng.
 • Quản lý ID Tương đối (RID): Quản lý RID chịu trách nhiệm xử lý các yêu cầu về nguồn RID từ tất cả các bộ điều khiển vùng trong một vùng cụ thể. Mỗi lần chỉ có một bộ điều khiển vùng hoạt động với vai trò quản lyý RID trong mỗi vùng.
 • Bộ mô phỏng PDC: Bộ mô phỏng PDC là bộ điều khiển vùng tự thông báo mình là bộ điều khiển vùng chính (PDC) với các trạm làm việc, máy chủ thành viên, và các bộ điều khiển vùng đang chạy phiên bản Windows trước. Ví dụ: nếu vùng có các máy tính không chạy phần mềm khách Microsoft Windows XP Professional hay Microsoft Windows 2000, hoặc nó có các bộ điều khiển vùng dự phòngMicrosoft Windows NT thì quản lý bộ mô phỏng PDC sẽ hoạt động như là một PDC Windows NT. Nó cũng là Trình duyệt Quản lý Miền và xử lý sự không thống nhất về mật khẩu. Mỗi lần chỉ có một bộ điều khiển vùng hoạt động với vai trò quản lý bộ mô phỏng PDC trong mỗi vùng của khu rừng.
Bạn có thể chuyển các vai trò FSMO bằng cách sử dụng tiện ích dòng lệnh Ntdsutil.exe hoặc sử dụng công cụ đính vào MMC. Tuỳ thuộc vào vai trò FSMO mà bạn muốn chuyển, bạn có thể sử dụng một trong ba công cụ đính vào MMC sau:
Phần đính vào Sơ đồ Active Directory
Phần đính vào Vùng và Độ tin cậy của Active Directory
Phần đính vào Người dùng và Máy tính của Active Directory
Nếu một máy tính không còn tồn tại, vai trò phải được thu lại. Để thu lại vai trò, sử dụng tiện ích Ntdsutil.exe. quay lại đầu trang

Chuyển Vai trò Quản lý Sơ đồ

Sử dụng phần đính vào Quản lý Sơ đồ của Active Directory để chuyển vai trò kiểm soát sơ đồ. Trước khi bạn có thể sử dụng phần đính vào này, bạn phải đăng ký tệp Schmmgmt.dll.

quay lại đầu trang

Đăng ký Schmmgmt.dll

 1. Bấm Bắt đầu, rồi bấm Chạy.
 2. Gõ regsvr32 schmmgmt.dll trong ô Mở, sau đó bấm OK.
 3. Bấm OK khi bạn nhận được thông báo cho biết thao tác đã thành công.
quay lại đầu trang

Chuyển Vai trò Quản lý Sơ đồ

 1. Bấm Bắt đầu, bấm Gõ, gõ regedit trong ô Mở, sau đó bấm OK.
 2. Trên menu Tệp, bấm Thêm/Loại Bỏ Phần đính vào .
 3. Bấm Thêm.
 4. Bấm Sơ đồ Active Directory, bấm Thêm, bấm Đóng, sau đó bấm OK.
 5. Trong cây điều khiển, bấm chuột phải vào Sơ đồ Active Directory, sau đó bấm Thay Bộ điều khiển vùng.
 6. Bấm Chỉ định tên, gõ tên bộ điều khiển vùng sẽ là bộ giữ vai trò mới, sau đó bấm OK.
 7. Trong cây điều khiển, bấm chuột phải vào Sơ đồ Active Directory, sau đó bấm Quản lý Hoạt động.
 8. Bấm Thay đổi.
 9. Bấm OK để xác nhận rằng bạn muốn chuyển vai trò, sau đó bấm Đóng.
quay lại đầu trang

Chuyển Vai trò Giám sát Quản lý Đặt tên Miền

 1. Bấm Bắt đầu, trỏ vào Công cụ Quản trị, sau đó bấm Vùng và Độ tin cậy của Active Directory.
 2. Bấm chuột phải vào Vùng và Độ tin cậy của Active Directory, sau đó bấm Kết nối với Bộ điều khiển vùng.

  CHÚ Ý: Bạn phải thực hiện bước này nếu bạn không có trên bộ điều khiển vùng bạn muốn chuyển vai trò. Bạn không phải thực hiện bước này nếu bạn đã kết nối với bộ điều khiển vùng có vai trò bạn muốn chuyển.
 3. Thực hiện một trong những việc sau
  • Trong ô Nhập tên bộ điều khiển vùng khác, gõ tên bộ điều khiển sẽ là bộ giữ vai trò mới, sau đó bấm OK.

   -hoặc-
  • Trong danh sách Hoặc, chọn bộ quản lý vùng hiện có, bấm bộ quản lý vùng sẽ là bộ giữ vai trò mới, sau đó bấm OK.
 4. Trong cây điều khiển, bấm chuột phải vàoVùng và Độ tin cậy của Active Directory, sau đó bấm Quản lý Hoạt động.
 5. Bấm Thay đổi.
 6. Bấm OK để xác nhận rằng bạn muốn chuyển vai trò, sau đó bấm Đóng.
quay lại đầu trang

Chuyển Vai trò Quản lý RID, Bộ mô phỏng PDC, và Quản lý Hạ tầng

 1. Bấm Bắt đầu, trỏ vào Công cụ Quản trị, sau đó bấm Người dùng và Máy tính Active Directory.
 2. Bấm chuột phải vào Người dùng và Máy tính của Active Directory, sau đó bấm Kết nối với Bộ điều khiển vùng.

  CHÚ Ý: Bạn phải thực hiện bước này nếu bạn không có trên bộ điều khiển vùng bạn muốn chuyển vai trò. Bạn không phải thực hiện bước này nếu bạn đã kết nối với bộ điều khiển vùng có vai trò bạn muốn chuyển.
 3. Thực hiện một trong những việc sau
  • Trong ô Nhập tên bộ điều khiển vùng khác, gõ tên bộ điều khiển sẽ là bộ giữ vai trò mới, sau đó bấm OK.

   -hoặc-
  • Trong danh sách Hoặc, chọn bộ quản lý vùng hiện có, bấm bộ quản lý vùng sẽ là bộ giữ vai trò mới, sau đó bấm OK.
 4. Trong cây điều khiển, bấm chuột phải vào Người dùng và Máy tính của Active Directory, trỏ tới Tất cả các tác vụ, sau đó bấm Quản lý Hoạt động.
 5. Bấm tab phù hợp để chọn vai trò bạn muốn chuyển (RID, PDC, hoặc Hạ tầng), sau đó bấm Thay đổi.
 6. Bấm OK để xác nhận rằng bạn muốn chuyển vai trò, sau đó bấm Đóng.
quay lại đầu trang
THAM KHẢO
Để biết thêm thông tin về chủ đề liên quan, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
255690 Cách xem và chuyển vai trò FSMO trong giao diện người dùng đồ họa (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
kbactivedirectory
Thuộc tính

ID Bài viết: 324801 - Xem lại Lần cuối: 12/03/2007 07:20:00 - Bản sửa đổi: 9.5

Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

 • kbhowtomaster kbactivedirectory kbenv KB324801
Phản hồi