Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Cách khắc phục sự cố khởi động trong Windows Server 2003

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Nếu bạn là khách hàng Doanh nghiệp Nhỏ, hãy tìm các tài nguyên kiến thức và khắc phục sự cố bổ sung tại trang web Hỗ trợ dành cho Doanh nghiệp Nhỏ.
Đối với phiên bản Microsoft Windows 2000 của bài viết này, hãy xem 315396.
Đối với phiên bản Windows 2000 của bài viết này, hãy xem 308041.
Tóm tắt
Bài viết này mô tả quy trình bạn có thể sử dụng để khắc phục sự cố khởi động trong Windows Server 2003.

Quá trình khởi động Windows thành công bao gồm các giai đoạn sau:
 • Giai đoạn ban đầu
 • Giai đoạn bộ nạp khởi động
 • Giai đoạn lõi
 • Giai đoạn đăng nhập
Nếu sự cố xảy ra trong bất kỳ giai đoạn nào, Windows có thể không khởi động đúng cách và bạn có thể gặp phải các sự cố sau:
 • Máy tính dừng đáp ứng (treo).
 • Bạn nhận được một thông báo lỗi.
Nếu sự cố khởi động xảy ra sau khi bạn bấm vào Microsoft Windows Server 2003 trên menu bộ nạp khởi động hoặc khi bạn nhận được thông báo "Hãy chọn hệ điều hành để khởi động", các tệp mà hệ điều hành cần có thể bị thiếu hoặc bị hỏng. Windows cung cấp một số tuỳ chọn mà bạn có thể sử dụng để khắc phục sự cố này, ba gồm chế độ an toàn, Bảng điều khiển Khôi phục và Khôi phục Hệ thống Tự động.

Cách khởi động máy tính bằng cách sử dụng cấu hình hoạt động tốt mới nhất

Nếu sự cố khởi động xảy ra ngay lập tức sau khi bạn thực hiện thay đổi đối với máy tính (ví dụ: sau khi bạn cài đặt trình điều khiển mới), hãy cố khởi động máy tính bằng tính năng Cấu hình Hoạt động tốt Mới nhất.

Khi bạn sử dụng tính năng Cấu hình Hoạt động tốt Mới nhất, bạn khởi động máy tính bằng cách sử dụng thiết đặt hoạt động gần đây nhất. Tính năng này khôi phục thông tin sổ đăng ký và thiết đặt trình điều khiển hiệu quả trong lần cuối cùng máy tính được khởi động thành công. Sử dụng tính năng này khi bạn không thể khởi động Windows sau khi bạn thực hiện thay đổi cho máy tính (ví dụ: sau khi bạn cài đặt hoặc nâng cấp trình điều khiển thiết bị).

Để khởi động máy tính bằng cách sử dụng Cấu hình Hoạt động tốt Mới nhất, hãy làm theo các bước sau:
 1. Bấm Bắt đầu, rồi bấm Tắt.
 2. Bấm Khởi động lại, rồi bấm OK.
 3. Khi bạn thấy thông báo Hãy chọn hệ điều hành để khởi động, hãy nhấn phím F8.
 4. Sử dụng các phím mũi tên để chọn Cấu hình Hoạt động tốt Mới nhất, rồi nhấn Enter.

  Lưu ý Phải tắt NUM LOCK trước khi các phím mũi tên trên bàn phím số có thể hoạt động.
 5. Nếu bạn đang chạy các hệ điều hành khác nhau trên máy tính, bấm Microsoft Windows Server 2003 trên danh sách, rồi nhấn Enter.
Lưu ý
 • Bằng cách chọn Cấu hình Hoạt động tốt Mới nhất, bạn có thể phục hồi từ các sự cố chẳng hạn như trình điều khiển mới thêm có thể không phù hợp cho phần cứng. Tính năng này không giải quyết được sự cố do trình điều khiển hoặc tệp bị hỏng hay bị thiếu.
 • Khi bạn chọn Cấu hình Hoạt động tốt Mới nhất, chỉ thông tin trong khoá sổ đăng ký sau được khôi phục:
  HKLM\System\CurrentControlSet
  Mọi thay đổi bạn đã thực hiện trong các khoá sổ đăng ký khác vẫn giữ nguyên.
Nếu bạn có thể khởi động máy tính bằng cách sử dụng tính năng Cấu hình Hoạt động tốt Mới nhất, thay đổi sau cùng bạn thực hiện cho máy tính (ví dụ: cài đặt trình điều khiển) có thể là nguyên nhân của hiện tượng khởi động không chính xác. Chúng tôi khuyên bạn loại bỏ hoặc cập nhật trình điều khiển hoặc chương trình, rồi kiểm tra Windows để xem có khởi động chính xác không.

Cách khởi động máy tính ở chế độ an toàn

Khi bạn khởi động máy tính ở chế độ an toàn, Windows chỉ tải trình điều khiển và các dịch vụ máy tính bạn cần. Bạn có thể sử dụng chế độ an toàn khi bạn phải xác định và giải quyết các sự cố do trình điều khiển, chương trình hoặc dịch vụ bị lỗi, tự động khởi động gây ra.

Nếu máy tính khởi động thành công trong chế độ an toàn nhưng không khởi động trong chế độ bình thường, máy tính có xung đột với thiết đặt phần cứng hoặc tài nguyên. Có thể có sự không tương thích với các chương trình, dịch vụ hay trình điều khiển hoặc có thể có hỏng hóc sổ đăng ký. Trong chế độ an toàn, bạn có thể vô hiệu hoá hoặc loại bỏ chương trình, dịch vụ hoặc trình điều khiển thiết bị có thể ngăn máy tính khởi động chính xác.

Để khắc phục sự cố khởi động trong chế độ an toàn, hãy làm theo các bước sau:
 1. Bấm Bắt đầu, rồi bấm Tắt.
 2. Bấm Khởi động lại, rồi bấm OK.
 3. Khi bạn thấy thông báo Hãy chọn hệ điều hành để khởi động, hãy nhấn F8.
 4. Trên Menu Tuỳ chọn Nâng cao của Windows, sử dụng các phím mũi tên để chọn Chế độ An toàn, rồi nhấn Enter.

  Lưu ý Phải tắt Num Lock trước khi các phím mũi tên trên bàn phím số có thể hoạt động.
 5. Nếu bạn đang chạy các hệ điều hành khác nhau trên máy tính, bấm Microsoft Windows Server 2003 trên danh sách, rồi nhấn Enter.
 6. Thực hiện một trong những thao tác sau:
  • Nếu máy tính không khởi động trong chế độ an toàn, hãy thử khởi động máy tính bằng Bảng điều khiển Khôi phục. Nếu bạn vẫn không thể khởi động máy tính, hãy tìm sự cố phần cứng có thể có, chẳng hạn như thiết bị lỗi, sự cố cài đặt, sự cố về cáp nối hoặc sự cố về đầu nối. Tháo bất kỳ phần cứng nào đã được thêm gần đây, rồi khởi động lại máy tính để xem sự cố có được giải quyết không.
  • Nếu máy tính khởi động trong chế độ an toàn, hãy chuyển tới phần tiếp theo để khắc phục sự cố khởi động.

Sử dụng Trình xem Sự kiện để xác định nguyên nhân của sự cố khởi động

Xem nhật ký sự kiện trong Trình xem Sự kiện để biết thông tin có thể giúp bạn xác định và chẩn đoán nguyên nhân của sự cố khởi động. Để xem các sự kiện được ghi trong nhật ký sự kiện, hãy làm theo các bước sau.
 1. Thực hiện một trong những thao tác sau:
  • Bấm Bắt đầu, trỏ chuột tới Công cụ Quản trị, rồi bấm Trình xem Sự kiện.
  • Khởi động phần đính vào Trình xem Sự kiện trong Bảng điều khiển Quản lý Microsoft (MMC).
 2. Trong cây điều khiển, mở rộng Trình xem Sự kiện, rồi bấm vào nhật ký mà bạn muốn xem. Ví dụ: bấm Nhật ký hệ thống hoặc Nhật ký ứng dụng.
 3. Trong ngăn chi tiết, bấm đúp vào sự kiện bạn muốn xem.

  Để sao chép các chi tiết của sự kiện, bấm Sao chép, mở một tài liệu mới trong chương trình mà bạn muốn dán sự kiện (ví dụ: Microsoft Word), rồi bấm Dán trên menu Sửa.
 4. Để xem mô tả sự kiện trước đó và sự kiện tiếp theo, nhấn phím MŨI TÊN LÊN hoặc phím MŨI TÊN XUỐNG.

Sử dụng Thông tin Hệ thống để xác định nguyên nhân của sự cố khởi động

Công cụ Thông tin Hệ thống hiển thị chế độ xem toàn diện phần cứng máy tính, cấu phần hệ thống và môi trường phần mềm. Sử dụng công cụ này để giúp xác định thiết bị có thể có sự cố và xung đột thiết bị có thể xảy ra. Để thực hiện điều này, hãy làm theo các bước sau.
 1. Bấm Bắt đầu, rồi bấm Chạy.
 2. Trong ô Mở, gõ msinfo32, rồi bấm OK.
 3. Tìm thiết bị có sự cố hoặc xung đột thiết bị. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:
  1. Trong cây điều khiển, mở rộng Cấu phần, rồi bấm Thiết bị Có sự cố .

   Ghi lại bất kỳ thiết bị nào được liệt kê trong ngăn bên phải.
  2. Trong cây điều khiển, mở rộng Tài nguyên Phần cứng, rồi bấm Xung đột/Chia sẻ.

   Ghi lại bất kỳ xung đột tài nguyên nào được liệt kê trong ngăn bên phải.
  3. Nếu bạn xác định được thiết bị có sự cố, hãy thực hiện hành động phù hợp (ví dụ: gỡ bỏ, vô hiệu hoá hoặc đặt lại cấu hình thiết bị hay cập nhật trình điều khiển), rồi khởi động lại máy tính trong chế độ bình thường.

   Bạn có thể sử dụng Trình quản lý Thiết bị để gỡ bỏ hoặc vô hiệu hoá thiết bị và trình điều khiển của chúng. Để biết thêm thông tin về Trình quản lý Thiết bị, hãy xem phần Sử dụng Trình quản lý Thiết bị để Xác định Nguyên nhân của Sự cố Khởi động.

   Nếu máy tính khởi động chính xác, thiết bị cụ thể đó có thể là nguyên nhân của sự cố khởi động.

   Nếu bạn đã vô hiệu hoá thiết bị để giải quyết sự cố, đảm bảo rằng thiết bị được liệt kê trong Danh sách Tương thích Phần cứng (HCL) của Windows Server 2003, và phần cứng được cài đặt đúng cách. Đồng thời, liên hệ với nhà sản xuất để báo cáo hiện tượng này và để có thông tin về các bản cập nhật có thể giải quyết sự cố khởi động. Để biết thông tin về cách liên hệ với nhà sản xuất phần cứng máy tính, hãy bâm vào số bài viết phù hợp trong danh sách sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
   65416 Thông tin liên hệ nhà cung cấp phần mềm và phần cứng, A-K (Trang này có thể có bằng tiếng Anh)

   60781 Thông tin liên hệ nhà cung cấp phần mềm và phần cứng, L-P (Trang này có thể có bằng tiếng Anh)

   60782 Thông tin liên hệ nhà cung cấp phần mềm và phần cứng, Q-Z (Trang này có thể có bằng tiếng Anh)
   Microsoft cung cấp thông tin liên lạc của bên thứ ba để giúp bạn tìm kiếm trợ giúp kỹ thuật. Thông tin liên hệ này có thể thay đổi mà không có thông báo. Microsoft không bảo đảm độ chính xác về thông tin liên hệ của bên thứ ba này.
 4. Nếu công cụ Thông tin Hệ thống không báo cáo thiết bị có sự cố hoặc xung đột thiết bị nào, hãy tìm các chương trình tự động khởi động khi Windows khởi động. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:
  1. Trong cây điều khiển, mở rộng Môi trường Phần mềm, rồi bấm Chương trình Khởi động.

   Các chương trình tự động khởi động khi Windows khởi động được liệt kê trong ngăn bên phải.
  2. Tắt các chương trình, rồi khởi động lại máy tính.

   Để biết thông tin về cách tắt chương trình, hãy xem tài liệu của chương trình hoặc liên hệ với nhà sản xuất.
  3. Nếu bạn tắt các chương trình khởi động và sự cố khởi động được giải quyết, hãy bật lại các chương trình lần lượt.

   Tắt và khởi động lại máy tính mỗi lần bạn bật một chương trình và lưu ý xem hiện tượng khởi động không chính xác có xảy ra không. Nếu hiện tượng này xảy ra, chương trình sau cùng mà bạn bật có thể đang gây ra hiện tượng khởi động không chính xác.

Xem tệp nhật ký khởi động ở chế độ an toàn

Để khắc phục các sự cố khởi động, hãy xem tệp nhật ký khởi động Ntbtlog.txt rồi ghi lại các trình điều khiển và dịch vụ không tải khi bạn khởi động máy tính của mình ở chế độ an toàn.

Tệp nhật ký này nằm trong thư mục %SystemRoot% (theo mặc định, đây là thư mục Windows). Tệp nhật ký liệt kê các thiết bị và dịch vụ tải (và không tải) khi bạn khởi động máy tính ở chế độ an toàn. Bạn có thể sử dụng bất kỳ trình soạn thảo văn bản nào, như Notepad, để mở và xem tệp nhật ký.


Sử dụng danh sách các trình điều khiển và dịch vụ không tải khi khởi động để giúp xác định nguyên nhân có thể của sự cố khởi động.

Lưu ý Một số sự cố khởi động có thể xảy ra ở đầu quá trình khởi động. Trong trường hợp này, Windows có thể không lưu tệp nhật ký khởi động vào đĩa cứng.

Sử dụng Trình quản lý Thiết bị để xác định nguyên nhân của sự cố khởi động

Trình quản lý Thiết bị hiển thị chế độ xem đồ họa của phần cứng được cài đặt trên máy tính của bạn. Sử dụng công cụ này để giải quyết bất kỳ xung đột thiết bị nào có thể có hoặc để xác định thiết bị không tương thích có thể là nguyên nhân của sự cố khởi động.

Để khởi động Trình quản lý Thiết bị, hãy làm theo các bước sau.
 1. Bấm Bắt đầu, bấm chuột phải vào Máy tính của tôi, rồi bấm Quản lý.
 2. Mở rộng Công cụ Hệ thống, rồi bấm Trình quản lý Thiết bị.

  Các thiết bị được cài đặt trên máy tính được liệt kê ở ngăn bên phải. Nếu một biểu tượng được hiển thị bên cạnh thiết bị, có thể có sự cố với thiết bị. Ví dụ: dấu chấm than màu đen (!) trên trường màu vàng chỉ ra rằng thiết bị đang ở trạng thái gặp sự cố.

  Lưu ý Để tắt thiết bị trong Trình quản lý Thiết bị, hãy bấm chuột phải vào thiết bị, rồi bấm Tắt.
 3. Điều tra xung đột thiết bị có thể có. Để thực hiện điều này, hãy bấm đúp vào thiết bị trong ngăn bên phải rồi bấm vào tab Tài nguyên.

  Nếu tồn tại xung đột thiết bị, xung đột được liệt kê trong phần Danh sách thiết bị xung đột.

  Lưu ý hộp kiểm Sử dụng thiết đặt tự động. Nếu Windows phát hiện thành công thiết bị, hộp kiểm này được chọn và thiết bị hoạt động chính xác. Tuy nhiên, nếu thiết đặt tài nguyên dựa trên Cấu hình Cơ bản n (trong đó, n là số bất kỳ từ 0 đến 9), bạn có thể phải thay đổi cấu hình. Để thực hiện việc này, hãy bấm vào một cấu hình cơ bản khác từ danh sách hoặc thay đổi thủ công thiết đặt tài nguyên. CẢNH BÁO Quy trình này có thể yêu cầu bạn thay đổi thiết đặt bán dẫn ô-xít kim loại bổ sung (CMOS) của máy tính và thiết đặt hệ thống vào/ra cơ bản (BIOS). Các thay đổi không đúng đối với BIOS của máy tính có thể dẫn đến các sự cố nghiêm trọng. Bạn tự chịu các rủi ro khi thay đổi thiết đặt CMOS của máy tính.

  Nếu Windows không thể giải quyết được xung đột tài nguyên, hãy xác thực rằng máy tính được đặt cấu hình để cho phép Windows liệt kê các thiết bị trong máy tính. Để thực hiện việc này, hãy bật thiết đặt HĐH Cắm và Chạy trong công cụ Thiết lập của BIOS máy tính. Để thay đổi thiết đặt BIOS của máy tính, hãy xem tài liệu của máy tính hoặc liên hệ với nhà sản xuất máy tính của bạn.
 4. Nếu bạn xác định được thiết bị có sự cố, hãy tắt thiết bị, rồi khởi động lại máy tính ở chế độ bình thường.

  Nếu máy tính khởi động chính xác, thiết bị mà bạn đã tắt có thể là nguyên nhân của sự cố khởi động.

  Đảm bảo rằng thiết bị được liệt kê trong Danh sách Tương thích Phần cứng (HCL) của Windows Server 2003 và thiết bị được cài đặt chính xác. Đồng thời, liên hệ với nhà sản xuất để báo cáo hiện tượng này và để có thông tin về các bản cập nhật có thể giải quyết sự cố khởi động.
Để biết thêm thông tin về cách đặt cấu hình các thiết bị trong Trình quản lý Thiết bị, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
323423 Cách sử dụng Trình quản lý Thiết bị để đặt cấu hình các thiết bị trong Windows Server 2003

Cách sử dụng Tiện ích Cấu hình Hệ thống

Tiện ích Cấu hình Hệ thống (Msconfig.exe) tự động thực hiện các bước khắc phục sự cố thường ngày mà các kỹ thuật viên của Hỗ trợ Microsoft sử dụng khi họ chẩn đoán các sự cố cấu hình của Windows. Bạn có thể sử dụng công cụ này để thay đổi cấu hình hệ thống và khắc phục sự cố bằng cách sử dụng phương pháp quá trình loại bỏ.

Bạn phải đăng nhập với tư cách Quản trị viên hoặc thành viên của nhóm quản trị để sử dụng Tiện ích Cấu hình Hệ thống. Nếu máy tính của bạn được kết nối mạng, thiết đặt chính sách mạng có thể ngăn bạn sử dụng tiện ích này. Phương pháp bảo mật tốt nhất là hãy cân nhắc sử dụng lệnh Chạy với tư cách để thực hiện các quy trình này.

Lưu ý Chúng tôi khuyên bạn không sử dụng Tiện ích Cấu hình Hệ thống để sửa đổi tệp Boot.ini trên máy tính của bạn mà không có sự trợ giúp của chuyên gia của Hỗ trợ Microsoft bởi vì điều này có thể làm cho máy tính không thể sử dụng được.

Tạo môi trường sạch để khắc phục sự cố

Để tạo môi trường sạch để khắc phục sự cố, hãy làm theo các bước sau.
 1. Bấm Bắt đầu, bấm Chạy, gõ msconfig trong hộp Mở, rồi bấm OK. (Để sử dụng lệnh Chạy với tư cách, gõ runas /user:administrator Path\msconfig.exe trong hộp Mở, rồi bấm vào OK.)
 2. Bấm vào tab Chung, bấm Khởi động chẩn đoán - chỉ tải các thiết bị và dịch vụ cơ bản, bấm OK, rồi bấm Khởi động lại để khởi động lại máy tính của bạn.
 3. Sau khi Windows khởi động, xác định xem sự cố còn xảy ra không.

Cách ly sự cố bằng các tùy chọn khởi động hệ thống

Để cách ly sự cố bằng các tùy chọn Khởi động Hệ thống, hãy làm theo các bước sau.
 1. Bấm Bắt đầu, bấm Chạy, gõ msconfig trong hộp Mở, rồi bấm OK.
 2. Bấm vào tab Chung, rồi bấm Khởi động Lựa chọn.
 3. Xóa hộp kiểm sau:
  Xử lý Tệp SYSTEM.INI
  Xử lý Tệp WIN.INI
  Tải Dịch vụ Hệ thống
  Bạn sẽ không thể xóa hộp kiểm Sử dụng BOOT.INI Gốc.
 4. Để kiểm tra quá trình tải phần mềm, đảm bảo rằng hộp kiểm Tải Mục Khởi động được chọn, rồi bấm OK.
 5. Khởi động lại máy tính khi được nhắc.

Cách ly sự cố bằng các tùy chọn Khởi động Lựa chọn

Để cách ly sự cố bằng các tùy chọn Khởi động Lựa chọn, hãy làm theo các bước sau.
 1. Bấm Khởi động, bấm Chạy, nhập msconfig trong hộp Mở rồi bấm OK.
 2. Bấm vào tab Cài đặt chung rồi bấm Khởi động Lựa chọn.
 3. Xóa tất cả hộp kiểm trong Khởi động Lựa chọn. Bạn sẽ không thể bỏ chọn hộp kiểm Sử dụng BOOT.INI Gốc.
 4. Chọn hộp kiểm Xử lý Tệp SYSTEM.INI, bấm OK rồi khởi động lại máy tính khi được nhắc.

  Lặp lại quá trình này và chọn lần lượt từng hộp kiểm. Khởi động lại máy tính của bạn mỗi lần. Lặp lại quá trình cho tới khi sự cố xảy ra.
 5. Khi sự cố xảy ra, bấm vào tab tương ứng với tệp đã chọn. Ví dụ: nếu sự cố xảy ra sau khi bạn chọn tệp Win.ini, bấm vào tab WIN.INI trong Tiện ích Cấu hình Hệ thống.

Cách ly sự cố bằng tab Khởi động

Tab Khởi động liệt kê các mục tải khi khởi động từ nhóm Khởi động, Win.ini tải= và chạy= và sổ đăng ký. Để cách ly sự cố bằng cách sử dụng tab Khởi động, hãy làm theo các bước sau.
 1. Bấm Bắt đầu, bấm Chạy, gõ msconfig trong hộp Mở, rồi bấm OK.
 2. Bấm vào tab Khởi động.
 3. Bỏ chọn tất cả các hộp kiểm.
 4. Để bắt đầu khắc phục sự cố, hãy chọn hộp kiểm đầu tiên, bấm OK rồi khởi động lại máy tính khi được nhắc.

  Lặp lại quá trình này và chọn lần lượt từng hộp kiểm. Khởi động lại máy tính của bạn mỗi lần. Lặp lại quá trình cho tới khi sự cố xảy ra.

Khắc phục sự cố Dịch vụ Hệ thống

Để khắc phục sự cố Dịch vụ Hệ thống, hãy làm theo các bước sau.
 1. Bấm Bắt đầu, bấm Chạy, gõ msconfig trong hộp Mở, rồi bấm OK.
 2. Bấm vào tab Dịch vụ.
 3. Ghi lại bất kỳ dịch vụ nào không được chọn.

  QUAN TRỌNG Không bỏ qua bước này. Bạn sẽ cần thông tin này về sau.
 4. Bấm Tắt Tất cả, bấm OK, rồi khởi động lại máy tính.
 5. Bấm Bắt đầu, bấm Chạy, gõ msconfig trong hộp Mở, rồi bấm OK.
 6. Bấm vào tab Dịch vụ.
 7. Chọn hộp kiểm của một dịch vụ để bật dịch vụ đó rồi bấm OK.
 8. Khởi động lại máy tính và xem sự cố có xảy ra không.
 9. Lặp lại các bước từ 5 đến 8 cho từng dịch vụ cho tới khi sự cố xảy ra. Khi sự cố xảy ra, bạn sẽ biết rằng dịch vụ cuối cùng bạn bật đang gây ra sự cố. Ghi lại dịch vụ này rồi đi tới bước 10.
 10. Bấm Bật Tất cả, hộp kiểm bên cạnh dịch vụ bị lỗi, xóa hộp kiểm của bất kỳ dịch vụ nào khác mà bạn ghi lại ở bước 3, bấm OK rồi khởi động lại máy tính của bạn.

  Cách giải quyết là bạn có thể để dịch vụ bị lỗi ở trạng thái tắt (không được chọn). Liên hệ với nhà sản xuất dịch vụ bị lỗi để được hỗ trợ thêm.

  Lưu ý Bạn có thể xác định nhanh hơn dịch vụ nào gây ra sự cố bằng cách kiểm tra dịch vụ trong các nhóm. Chia các dịch vụ thành hai nhóm bằng cách chọn các hộp kiểm của nhóm thứ nhất, rồi bỏ chọn hộp kiểm của nhóm thứ hai. Khởi động lại máy tính, rồi kiểm tra sự cố. Nếu sự cố xảy ra, dịch vụ bị lỗi ở trong nhóm thứ nhất. Nếu sự cố không xảy ra, dịch vụ bị lỗi ở trong nhóm thứ hai. Lặp lại bước này trên nhóm bị lỗi cho tới khi bạn đã cách ly dịch vụ bị lỗi.

Khắc phục sự cố tệp System.ini

Để khắc phục sự cố tệp System.ini, hãy làm theo các bước sau.
 1. Bấm Bắt đầu, bấm Chạy, gõ msconfig trong hộp Mở, rồi bấm OK.
 2. Bấm vào tab SYSTEM.INI .
 3. Ghi lại bất kỳ mục nào không được chọn. Bạn có thể phải mở rộng một số mục (chẳng hạn như [trình điều khiển]) để xác định xem có mục con nào không được chọn không.

  QUAN TRỌNG Không bỏ qua bước này. Bạn sẽ cần thông tin này về sau.
 4. Bấm Tắt Tất cả, bấm OK rồi khởi động lại máy tính của bạn.
 5. Bấm Bắt đầu, bấm Chạy, gõ msconfig trong hộp Mở, rồi bấm OK.
 6. Bấm vào tab SYSTEM.INI .
 7. Mở rộng tất cả các mục trong danh sách, chọn hộp kiểm của một mục để bật mục đó rồi bấm OK.
 8. Khởi động lại máy tính và xem sự cố có xảy ra không.
 9. Lặp lại các bước từ 5 đến 8 cho từng mục cho tới khi sự cố xảy ra.

  Khi sự cố xảy ra, bạn sẽ biết rằng mục cuối cùng bạn bật đang gây ra sự cố. Ghi lại mục này, rồi chuyển tới bước 10.
 10. Bấm Bật Tất cả, xóa hộp kiểm bên cạnh mục bị lỗi, xóa hộp kiểm của bất kỳ mục nào khác mà bạn ghi lại ở bước 3, bấm OK rồi khởi động lại máy tính của bạn.

  Cách giải quyết là bạn có thể để mục bị lỗi ở trạng thái tắt (không được chọn). Nếu có thể, hãy liên hệ với nhà sản xuất mục bị lỗi để được hỗ trợ thêm.

  Lưu ý Bạn có thể xác định nhanh hơn mục System.ini nào gây ra sự cố bằng cách kiểm tra mục trong các nhóm. Chia các mục thành hai nhóm bằng cách chọn các hộp kiểm của nhóm thứ nhất, rồi bỏ chọn hộp kiểm của nhóm thứ hai. Khởi động lại máy tính, rồi kiểm tra sự cố. Nếu sự cố xảy ra, dịch vụ bị lỗi ở trong nhóm thứ nhất. Nếu sự cố không xảy ra, dịch vụ bị lỗi ở trong nhóm thứ hai. Lặp lại bước này trên nhóm bị lỗi cho tới khi bạn đã cách ly mục System.ini bị lỗi.

Khắc phục sự cố tệp Win.ini

Để khắc phục sự cố tệp Win.ini, hãy làm theo các bước sau.
 1. Bấm Bắt đầu, bấm Chạy, gõ msconfig trong hộp Mở, rồi bấm OK.
 2. Bấm vào tab WIN.INI.
 3. Ghi lại bất kỳ mục nào không được chọn. Bạn có thể phải mở rộng một số mục (chẳng han như [Cổng OLFax]) để xác định xem có mục con nào không được chọn không.

  QUAN TRỌNG Không bỏ qua bước này. Bạn sẽ cần thông tin này về sau.
 4. Bấm Tắt Tất cả, bấm OK, rồi khởi động lại máy tính.
 5. Bấm Bắt đầu, bấm Chạy, gõ msconfig trong hộp Mở, rồi bấm OK.
 6. Bấm vào tab WIN.INI.
 7. Mở rộng tất cả các mục trong danh sách, chọn hộp kiểm của một mục để bật mục đó rồi bấm OK.
 8. Khởi động lại máy tính và xem sự cố có xảy ra không.
 9. Lặp lại các bước từ 5 đến 8 cho từng mục cho tới khi sự cố xảy ra.

  Khi sự cố xảy ra, bạn sẽ biết rằng mục cuối cùng bạn bật đang gây ra sự cố. Ghi lại mục này, rồi chuyển tới bước 10.
 10. Bấm Bật Tất cả, bỏ chọn hộp kiểm của mục bị lỗi, bỏ chọn các hộp kiểm của bất kỳ mục nào khác mà bạn đã ghi lại trong bước 3, bấm OK, rồi khởi động lại máy tính.

  Cách giải quyết là bạn có thể để mục bị lỗi ở trạng thái tắt (không được chọn). Nếu có thể, hãy liên hệ với nhà sản xuất mục bị lỗi để được hỗ trợ thêm.

  Lưu ý Bạn có thể xác định nhanh hơn mục Win.ini nào gây ra sự cố bằng cách kiểm tra mục trong các nhóm. Chia các mục thành hai nhóm bằng cách chọn các hộp kiểm của nhóm thứ nhất, rồi bỏ chọn hộp kiểm của nhóm thứ hai. Khởi động lại máy tính, rồi kiểm tra sự cố. Nếu sự cố xảy ra, dịch vụ bị lỗi ở trong nhóm thứ nhất. Nếu sự cố không xảy ra, dịch vụ bị lỗi ở trong nhóm thứ hai. Lặp lại bước này trên nhóm bị lỗi cho tới khi bạn đã cách ly mục Win.ini bị lỗi.

Khắc phục sự cố tệp Boot.ini

Chỉ quản trị viên hệ thống và người dùng nâng cao mới nên cố thay đổi tệp Boot.ini. Các bước để khắc phục sự cố Boot.ini nằm ngoài phạm vi của bài viết này.

Để biết thêm thông tin, hãy tìm kiếm trong Cơ sở Kiến thức Microsoft. Để thực hiện việc này, hãy truy cập website Hỗ trợ của Microsoft.

Đặt lại Tiện ích Cấu hình Hệ thống về khởi động bình thường

Để đặt lại Tiện ích Cấu hình Hệ thống về khởi động bình thường, hãy làm theo các bước sau.
 1. Bấm Bắt đầu, bấm Chạy, gõ msconfig trong hộp Mở, rồi bấm OK.
 2. Trên tab Chung, bấm Khởi động Bình thường - tải tất cả các trình điều khiển thiết bị và dịch vụ, rồi bấm OK.
 3. Khởi động lại máy tính của bạn.

Sử dụng Bảng điều khiển Khôi phục Windows

Bảng điều khiển Khôi phục là một công cụ dòng lệnh mà bạn có thể sử dụng để sửa chữa Windows nếu máy tính khởi động không đúng cách. Bạn có thể khởi động Bảng điều khiển Khôi phục từ đĩa CD Windows Server 2003 hoặc khi khởi động nếu Bảng điều khiển Khôi phục đã được cài đặt trước đó trên máy tính. Sử dụng Bảng điều khiển Khôi phục nếu tùy chọn khởi động Cấu hình Hoạt động tốt Mới nhất không thành công và bạn không thể khởi động máy tính ở chế độ an toàn. Chúng tôi khuyên bạn sử dụng phương pháp Bảng điều khiển Khôi phục chỉ khi bạn là người dùng nâng cao, có thể sử dụng các lệnh cơ bản để xác định và định vị các trình điều khiển và tệp gặp sự cố.
Để sử dụng Bảng điều khiển Khôi phục, hãy làm theo các bước sau.
 1. Cho đĩa CD cài đặt Windows Server 2003 vào ổ đĩa CD hoặc ổ đĩa DVD, rồi khởi động lại máy tính.
 2. Khi bạn được nhắc trong khi thiết lập ở chế độ văn bản, nhấn R để khởi động Bảng điều khiển Khôi phục.
Bạn có thể sử dụng Bảng điều khiển Khôi phục để thực hiện thao tác sau:
 • Truy nhập các ổ đĩa trên máy tính.
 • Bật hoặc tắt các trình điều khiển thiết bị hoặc dịch vụ.
 • Sao chép các tệp từ đĩa CD cài đặt Windows Server 2003 hoặc sao chép các tệp từ phương tiện di động khác. Ví dụ: bạn có thể sao chép tệp cần thiết mà đã bị xoá.
 • Tạo cung khởi động mới và bản ghi khởi động chính mới (MBR). Bạn có thể phải thực hiện việc này nếu có sự cố khi khởi động từ cung khởi động hiện tại.

Xác nhận rằng đĩa cứng hoặc hệ thống tệp của bạn không bị hỏng

Để xác nhận rằng đĩa cứng hoặc hệ thống tệp của bạn không bị hỏng, hãy khởi động máy tính của bạn từ CD Windows Server 2003, khởi động Bảng điều khiển Khôi phục rồi sử dụng tiện ích lời nhắc lệnh Chkdsk. Việc này có thể giải quyết sự cố của bạn.

QUAN TRỌNG Chúng tôi khuyên rằng chỉ người dùng chuyên sâu hoặc quản trị viên mới nên sử dụng Bảng điều khiển Khôi phục. Bạn phải biết mật khẩu cho tài khoản Quản trị viên để sử dụng Bảng điều khiển Khôi phục.

Để biết thêm thông tin về cách kiểm tra và sửa chữa đĩa cứng bị hỏng bằng cách sử dụng Chkdsk, hãy xem phần "Cách sử dụng Bảng điều khiển Khôi phục" và "Cách sử dụng Dấu nhắc Lệnh Bảng điều khiển Khôi phục" trong bài viết sau:
307654 Cách cài đặt và sử dụng Bảng điều khiển Khôi phục trong Windows XP
Lưu ý Nếu Chkdsk báo cáo rằng không thể truy nhập đĩa cứng của bạn, bạn có thể gặp sự cố về phần cứng. Kiểm tra tất cả các kết nối cáp và bất kỳ thiết đặt chân nối nào trên ổ đĩa. Liên hệ với nhà sản xuất hoặc chuyên gia sửa chữa máy tính của bạn để được trợ giúp thêm.

Nếu Chkdsk báo cáo rằng không thể sửa tất cả các sự cố đĩa cứng, hệ thống tệp của bạn hoặc MBR có thể bị hỏng hay không thể truy nhập được nữa. Hãy thử sử dụng các lệnh Bảng điều khiển Khôi phục phù hợp, như Fixmbr và Fixboot, liên hệ dịch vụ khôi phục dữ liệu hay phân vùng lại rồi định dạng lại đĩa cứng của bạn.

CẢNH BÁO: Nếu bạn phân vùng lại và định dạng lại đĩa cứng, bạn sẽ mất tất cả thông tin trên đĩa.

QUAN TRỌNG Để có thêm trợ giúp, hãy liên hệ với nhà sản xuất máy tính hoặc chuyên gia của Hỗ trợ Microsoft. Chỉ nhân viên đủ trình độ mới có thể sửa chữa máy tính của bạn. Nếu việc sửa chữa máy tính do nhân viên không đủ trình độ thực hiện, điều này có thể làm máy tính của bạn không được bảo hành. Để biết thêm thông tin về cách Sử dụng Bảng điều khiển Khôi phục, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
326215 Cách sử dụng Bảng điều khiển Khôi phục trên máy tính chạy Windows Server 2003 không khởi động (Trang này có thể có bằng tiếng Anh)

Cách sử dụng Khôi phục Hệ thống Tự động

Để khôi phục từ một sự cố hệ thống bằng cách sử dụng Khôi phục Hệ thống Tự động (ASR), hãy làm theo các bước sau.
 1. Đảm bảo rằng bạn có sẵn những thứ sau trước khi bắt đầu quy trình khôi phục:
  • Đĩa ASR mà bạn đã tạo trước đó.
  • Phương tiện sao lưu mà bạn đã tạo trước đó.
  • CD cài đặt hệ điều hành gốc.
  • Nếu bạn có trình điều khiển dung lượng lớn và bạn biết rằng nhà sản xuất đã cung cấp tệp trình điều khiển riêng (khác với tệp trình điều khiển có trên CD Thiết lập), hãy lấy tệp (trên đĩa) trước khi bạn bắt đầu quy trình này.
 2. Chèn CD cài đặt hệ điều hành gốc vào ổ CD hoặc ổ DVD của bạn.
 3. Khởi động lại máy tính của bạn. Nếu bạn được nhắc nhấn phím để khởi động máy tính từ CD, hãy nhấn phím phù hợp.
 4. Nếu bạn có tệp trình điều khiển riêng như mô tả trong bước 1, hãy nhấn phím F6 để sử dụng trình điều khiển trong khi Thiết lập khi được nhắc.
 5. Nhấn phím F2 khi bạn được nhắc khi bắt đầu phần chế độ chỉ văn bản của Thiết lập.

  Bạn được nhắc chèn đĩa ASR mà bạn đã tạo ra.
 6. Làm theo hướng dẫn.
 7. Nếu bạn có tệp trình điều khiển riêng như mô tả trong bước 1, hãy nhấn F6 (lại) khi bạn được nhắc sau khi hệ thống khởi động lại.
 8. Làm theo hướng dẫn.
Lưu ý
 • ASR không khôi phục các tệp dữ liệu của bạn. Xem Trợ giúp của Windows để biết thêm thông tin về cách sao lưu và khôi phục tệp dữ liệu của bạn.
 • Nếu bạn đang khôi phục một cụm máy chủ trong đó tất cả các nút đều thất bại và không thể khôi phục đĩa quorum từ bản sao lưu, hãy sử dụng ASR trên mỗi nút trong cụm gốc để khôi phục các chữ ký đĩa và bố cục phân vùng của đĩa cụm (quorum và nonquorum). Để biết thông tin về cách sao lưu và khôi phục cụm máy chủ, hãy xem Trợ giúp của Windows.

Tạo bộ đĩa ASR bằng cách sử dụng Sao lưu

Để sử dụng ASR, bạn phải có bộ đĩa ASR. Để tạo bộ đĩa ASR, hãy làm theo các bước sau.
 1. Bấm Bắt đầu, trỏ chuột tới Tất cả các chương trình, trỏ chuột tới Các tiện ích, trỏ chuột tới Công cụ Hệ thống, rồi bấm Sao lưu.

  Theo mặc định, Thuật sĩ Sao lưu hoặc Khôi phục sẽ khởi động, trừ khi đã bị tắt. Bạn có thể sử dụng Thuật sĩ Sao lưu hoặc Khôi phục để tạo bộ đĩa ASR bằng cách trả lời Tất cả thông tin trên máy tính này trong phần Bạn muốn sao lưu thông tin nào. Nếu không, bạn có thể chuyển tới bước tiếp theo để tạo bộ đĩa ASR trong Chế độ Nâng cao.
 2. Bấm vào liên kết Chế độ Nâng cao trong Thuật sĩ Sao lưu hoặc Khôi phục.
 3. Trên menu Công cụ, bấm Thuật sĩ ASR.
 4. Làm theo các hướng dẫn xuất hiện trên màn hình.
Lưu ý
 • Bạn phải có một đĩa 1,44 megabyte (MB) trống để lưu thiết đặt hệ thống và phương tiện để chứa các tệp sao lưu. Nếu máy tính của bạn không có ổ đĩa, hãy thực hiện sao lưu ASR trên máy tính mà không có ổ đĩa. Sao chép tệp Asr.sif và Asrpnp.sif nằm trong thư mục %SystemRoot%\Repair sang một máy tính khác có ổ đĩa, rồi sao chép những tệp này vào một đĩa.
 • Để thực hiện quy trình này, bạn phải là thành viên của nhóm Quản trị viên hoặc Người điều hành Sao lưu trên máy tính cục bộ, hoặc bạn phải được cấp quyền phù hợp. Nếu máy tính được tham gia vào một miền, các thành viên của nhóm Quản trị Miền có thể thực hiện quy trình này. Hãy cân nhắc sử dụng lệnh Chạy với tư cách để thực hiện quy trình này, như một "thực tiễn tốt nhất" về bảo mật.
 • Quy trình này chỉ sao lưu những tệp hệ thống mà bạn phải có để khởi động hệ thống. Bạn phải sao lưu riêng các tệp dữ liệu.
 • Sau khi bạn tạo bộ ASR, hãy ghi nhãn đĩa này và phương tiện sao lưu cẩn thận và lưu giữ cùng nhau. Để sử dụng phương tiện sao lưu, bạn phải có đĩa mà bạn đã tạo bằng cách sử dụng bộ phương tiện đó. Bạn không thể sử dụng đĩa mà bạn đã tạo vào một thời điểm khác hoặc với một bộ phương tiện khác. Bạn cũng phải có CD Thiết lập tại mọi thời điểm bạn thực hiện ASR.
 • Giữ bộ ASR ở nơi an toàn. Bộ ASR chứa thông tin về cấu hình hệ thống của bạn mà có thể được sử dụng để phá huỷ hệ thống.
 • Nếu bạn đang sao lưu một cụm máy chủ, hãy chạy Thuật sĩ Khôi phục Hệ thống Tự động trên tất cả các nút của cụm, và đảm bảo rằng dịch vụ Cụm đang chạy khi bạn bắt đầu từng bản sao lưu ASR. Đảm bảo rằng một trong các nút mà bạn chạy Thuật sĩ Chuẩn bị Khôi phục Hệ thống Tự động trên đó được liệt kê dưới dạng chủ sở hữu của tài nguyên quorum trong khi thuật sĩ đang chạ.

Cách sửa chữa bản cài đặt Windows

Bạn có thể sửa chữa bản cài đặt Windows Server 2003 bị hỏng bằng cách chạy Windows Setup từ CD Windows.

Để sửa chữa bản cài đặt Windows của bạn, hãy làm theo các bước sau.
 1. Chèn CD Windows Server 2003 trong ổ CD hoặc ổ DVD.
 2. Nếu CD Windows hiển thị menu Bạn muốn làm gì, bấm Thoát.
 3. Tắt máy tính của bạn, đợi mười giây, rồi bật lại máy tính.
 4. Nếu bạn được nhắc khởi động máy tính từ CD, hãy làm như vậy.

  Lưu ý Bạn phải khởi động máy tính từ CD-ROM Windows Server 2003 để chạy Windows Setup. Ổ đĩa CD hoặc ổ đĩa DVD của bạn phải được đặt cấu hình để làm việc này. Để biết thông tin về cách cấu hình máy tính của bạn để khởi động từ ổ CD hoặc ổ DVD, hãy xem tài liệu được đi kèm với máy tính hoặc liên hệ với nhà sản xuất máy tính của bạn.
 5. Sau khi Thiết lập khởi động, nhấn Enter để tiếp tục quá trình thiết lập.
 6. Nhấn ENTER để chọn tuỳ chọn Để thiết lập Windows bây giờ, hãy nhấn ENTER. Không chọn tuỳ chọn Bảng điều khiển Khôi phục.
 7. Nhấn F8 để chấp nhận thoả thuận cấp phép.

  Thiết lập tìm kiếm các bản cài đặt Windows trước đây.
  • Nếu Thiết lập không tìm thấy bản cài đặt Windows Server 2003 trước đây, bạn có thể có lỗi phần cứng.

   Lỗi phần cứng nằm ngoài phạm vi của bài viết này. Hãy gặp chuyên gia phần cứng máy tính để dược trợ giúp thêm hoặc thử Trình khắc phục sự cố phần cứng. Để biết thêm thông tin về Trình khắc phục sự cố Phần cứng, hãy xem chủ đề Trợ giúp "Sử dụng Trình khắc phục sự cố" của Windows Server 2003.
  • Nếu Thiết lập tìm thấy bản cài đặt Windows Server 2003 trước đây, bạn có thể nhận được thông báo sau:
   Nếu một trong các bản cài đặt Windows Server 2003 sau bị hỏng, thiết lập có thể tìm cách sửa chữa. Sử dụng các phím mũi tên lên và xuống để chọn bản cài đặt. Để sử dụng bản cài đặt đã chọn, nhấn R. Để tiếp tục mà không sửa chữa, nhấn ESC.
   Chọn bản cài đặt hệ điều hành Windows Server 2003 phù hợp, rồi nhấn R để cố gắng sửa chữa.
  • Làm theo hướng dẫn để sửa chữa bản cài đặt.

   Lưu ý
   • Bạn có thể phải thay đổi trình tự ổ đĩa khởi động trong thiết đặt BIOS để khởi động máy tính thành công từ CD Windows Server 2003. Liên hệ nhà sản xuất máy tính của bạn hoặc xem tài liệu của nhà sản xuất để biết thêm thông tin.
   • Nếu bạn không thể khởi động máy tính từ CD Windows Server 2003, bạn có thể có lỗi ổ đĩa CD hoặc ổ đĩa DVD hoặc lỗi phần cứng khác.

    Lỗi phần cứng nằm ngoài phạm vi của bài viết này. Hãy gặp chuyên gia phần cứng máy tính để dược trợ giúp thêm hoặc thử Trình khắc phục sự cố phần cứng. Để biết thêm thông tin về Trình khắc phục sự cố Phần cứng, hãy xem chủ đề Trợ giúp "Sử dụng Trình khắc phục sự cố" của Windows Server 2003.
   • Sau khi bạn sửa chữa Windows Server 2003, bạn có thể được nhắc kích hoạt lại bản sao Windows Server 2003.

Cách sử dụng website Hỗ trợ của Microsoft để tìm giải pháp

Nếu bạn không thể giải quyết sự cố bằng cách làm theo các bước trong bài viết này, bạn có thể sử dụng website Hỗ trợ của Microsoft để tìm giải pháp cho sự cố của mình. Danh sách sau mô tả một số dịch vụ mà website Hỗ trợ của Microsoft cung cấp:
Tài nguyên Bổ sung
ERD Emergency Recovery Disk ASR
Thuộc tính

ID Bài viết: 325375 - Xem lại Lần cuối: 06/27/2013 15:08:00 - Bản sửa đổi: 5.0

Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition

 • kbmgmtservices kbenv kbhowtomaster KB325375
Phản hồi