Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Cách sử dụng Diskpart.exe để tăng dung lượng ổ đĩa dữ liệu trong Windows Server 2003, trong Windows XP, và trong Windows 2000

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

TÓM TẮT
Bài viết này mô tả cách sử dụng tiện ích dòng lệnh Diskpart.exe để tăng dung lượng ổ đĩa dữ liệu trong không gian đĩa chưa được phân bổ.
THÔNG TIN THÊM
Bạn có thể sử dụng tiện ích Diskpart.exe để quản lý đĩa, phân hoạch, và ổ đĩa từ giao diện dòng lệnh. Bạn có thể sử dụng Diskpart.exe trên cả Đĩa cơ sở và Đĩa động. Nếu ổ đĩa NTFS hiện có trên bộ chứa RAID 5 phần cứng có khả năng thêm không gian vào bộ chứa đó, bạn có thể tăng dung lượng Ổ đĩa NTFS bằng Diskpart.exe trong khi đĩa vẫn là đĩa Cơ sở.

Sử dụng lệnh mở rộng để hợp nhất không gian đĩa chưa được phân bổ vào ổ đĩa hiện có trong khi vẫn giữ nguyên dữ liệu.

Sau đây là những yêu cầu của lệnh mở rộng:
 • Ổ đĩa phải được định dạng với hệ thống tệp NTFS.
 • Đối với ổ đĩa Cơ sở, không gian đĩa chưa được phân bổ để mở rộng phải là khoảng tiếp giáp trên cùng một đĩa.
 • Đối với ổ đĩa Động, không gian đĩa chưa được phân bổ có thể là bất kỳ không gian trống nào trên bất kỳ ổ đĩa Động nào trong hệ thống.
 • Chỉ hỗ trợ mở rộng ổ đĩa dữ liệu. Hệ thống hay ổ đĩa khởi động có thể bị ngăn mở rộng, và bạn có thể nhận được lỗi sau:
  Diskpart không thể mở rộng ổ đĩa. Hãy đảm bảo rằng ổ đĩa hợp lệ để có thể mở rộng
 • Bạn không thể mở rộng phân hoạch nếu tệp trang hệ thống nằm trên phân hoạch đó. Di chuyển tệp trang sang phân hoạch bạn không muốn mở rộng.
Để mở rộng phân hoạch hay ổ đĩa, trước tiên, bạn phải chọn ổ đĩa đó làm tiêu điểm, sau đó bạn có thể chỉ định có thể mở rộng bao nhiêu. Để mở rộng ổ đĩa, làm theo những bước sau:
 1. Tại dấu nhắc lệnh, gõ diskpart.exe.
 2. Gõ list volume để hiển thị các ổ đĩa hiện có trên máy tính.
 3. Gõ Chọn ổ đĩa Select volume trong đó Select volume là số ổ đĩa bạn muốn mở rộng.
 4. Gõ extend [size=n] [disk=n] [noerr] . Phần sau đây mô tả tham số:
  size=n
  Không gian, tính bằng megabyte (MB), để thêm vào phân hoạch hiện tại. Nếu bạn không chỉ định kích cỡ, đĩa sẽ được mở rộng tới toàn bộ không gian chưa được phân bổ tiếp giáp.

  đĩa=n
  Đĩa động để mở rộng ổ đĩa. Không gian tương đương size=n nằm trên đĩa. Nếu không có đĩa nào được chỉ định, ổ đĩa sẽ được mở rộng trên đĩa hiện tại.

  noerr
  Chỉ để viết tập lệnh. Khi xuất hiện lỗi, tham số này chỉ định rằng Diskpart tiếp tục xử lý các lệnh như thể là lỗi không xảy ra. Không có tham số noerr, lỗi sẽ khiến cho Diskpart thoát với một mã lỗi.
 5. Gõ thoát để thoát khỏi Diskpart.exe.
Khi lệnh mở rộng hoàn thành, bạn sẽ nhận được thông báo cho biết Diskpart đã mở rộng ổ đĩa thành công. Không gian mới nên được thêm vào ổ đĩa hiện tại trong khi duy trì dữ liệu trên ổ đĩa.

Chú ý Trong Microsoft Windows XP và Microsoft Windows 2000, bạn không thể sử dụng Diskpart.exe để mở rộng một ổ đĩa đơn giản trên đĩa Động được tạo lần đầu trên đĩa Cơ sở. Bạn chỉ có thể mở rộng các ổ đĩa đơn giản được tạo sau khi đĩa được nâng cấp lên đĩa Động. Nếu bạn cố mở rộng ổ đĩa đơn giản trên đĩa Động được tạo lần đầu trên đĩa Cơ sở, bạn nhận được thông báo lỗi sau. Hạn chế này được loại bỏ trong Microsoft Windows Server 2003.
Diskpart không thể mở rộng ổ đĩa.
Hãy đảm bảo rằng ổ đĩa hợp lệ để có thể mở rộng
Chú ý Windows Server 2003 và Windows XP chứa tệp Diskpart.exe như là một phần của hệ điều hành cơ sở.

Để tải xuống tiện ích dòng lệnh Diskpart.exe cho Windows 2000, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Chú ý Chúng tôi khuyến nghị bạn liên hệ với nhà cung cấp hệ thống để cập nhật BIOS, chương trình cơ sở, bộ điều khiển, và tác nhân trước khi bạn chuyển sang đĩa động.
mở rộng hệ thống đĩa dự phòng bộ chứa tự do
Thuộc tính

ID Bài viết: 325590 - Xem lại Lần cuối: 06/15/2007 15:30:00 - Bản sửa đổi: 11.3

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbinfo KB325590
Phản hồi