Không thể kết nối trong hoạt động thư mục người dùng và máy tính công cụ

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:325641
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Nếu một khách hàng có vị trí phía sau một bộ điều khiển tên miền mà có chỉ có một vỉ mạng sử dụng Active Directory công cụ như đang hoạt động Thư mục người sử dụng và máy vi tính và cố gắng để kết nối với một số tên miền multihomed bộ điều khiển, khách hàng có thể cố gắng để kết nối với cả hai địa chỉ IP cho tên miền đó bộ điều khiển. Nếu kết nối tới một trong các địa chỉ IP không hoạt động, các nỗ lực tổng thể kết nối không thành công và các khách hàng sẽ nhận được các thông báo lỗi sau:
Không thể kết nối tới vùng bộ điều khiển vì hệ phục vụ không phải là hoạt động
Sau đây kịch bản mẫu chứng tỏ vấn đề này:

Một khách hàng ở Des Moines cố gắng để kết nối tới một bộ điều khiển tên miền multihomed ở Honolulu có 130.xxx và 140.xxxĐịa chỉ IP. Mặc dù khách hàng Des Moines là trên các 140.xxx phân đoạn, máy sử dụng cố gắng để đồng bộ hóa với cả hai địa chỉ IP. Máy sử dụng kết nối một cách chính xác để các 140.xxx Địa chỉ nhưng nhận được một "Host không thể kết nối" phản ứng từ các 130.xxx nỗ lực vì điều này là không một địa routable chỉ IP để sử dụng nội bộ. Khách hàng liên tục retries để kết nối các 130.xxx Địa chỉ IP. Cuối cùng, các cố gắng kết nối không thành công, và các khách hàng ngắt kết nối từ các 140.xxx Địa chỉ cũng. Điều này gây ra lỗi bài viết để xảy ra.
NGUYÊN NHÂN
Khách hàng Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) Lấy tất cả các địa chỉ IP cho các máy chủ từ DNS. Nếu có nhiều hơn nữa hơn một địa chỉ IP, máy sử dụng truy vấn tất cả chúng. Nếu một trong các kết nối thời gian ra sớm trong các kết nối, nỗ lực kết nối toàn bộ không thành công. Đó là không có nỗ lực bổ sung để thử lại địa chỉ IP khác các kết nối.
GIẢI PHÁP

Dịch vụ gói thông tin

Để giải quyết vấn đề này, có được gói dịch vụ mới nhất cho Microsoft Windows 2000. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
260910 Làm thế nào để có được các Windows 2000 Service Pack mới nhất

Thông tin Hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề cụ thể này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, gửi một yêu cầu dịch vụ khách hàng của Microsoft và hỗ trợ để có được các hotfix.

Chú ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Chú ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó. Phiên bản tiếng Anh của sửa chữa này có thuộc tính tệp (hoặc sau này) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày tháng và thời gian cho những tập tin được liệt kê theo giờ phối hợp quốc tế (UTC). Khi bạn xem các tập tin thông tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Tìm thấy sự khác biệt giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng các Múi giờ thẻ công cụ ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.
  Date     Time  Version     Size    File name  -----------------------------------------------------------  26-Jul-2002 14:27 5.00.2195.5781  123,664 Adsldp.dll     26-Jul-2002 14:27 5.00.2195.5781  131,344 Adsldpc.dll     26-Jul-2002 14:27 5.00.2195.5781   62,736 Adsmsext.dll    26-Jul-2002 14:27 5.00.2195.5940  358,160 Advapi32.dll    26-Jul-2002 14:27 5.00.2195.5265   42,256 Basesrv.dll     26-Jul-2002 14:27 5.00.2195.5855   49,424 Browser.dll     26-Jul-2002 14:27 5.00.2195.5943  135,952 Dnsapi.dll     26-Jul-2002 14:27 5.00.2195.5595   96,016 Dnsrslvr.dll    26-Jul-2002 14:27 5.00.2195.5722   45,328 Eventlog.dll    26-Jul-2002 14:27 5.00.2195.5907  222,992 Gdi32.dll      26-Jul-2002 14:27 5.00.2195.5859  145,680 Kdcsvc.dll     04-Jun-2002 14:31 5.00.2195.5859  199,952 Kerberos.dll    26-Jul-2002 14:27 5.00.2195.4928  708,880 Kernel32.dll    15-Jul-2002 08:52 5.00.2195.5940   71,024 Ksecdd.sys  22-Jul-2002 16:54 5.00.2195.5960  507,152 Lsasrv.dll     22-Jul-2002 16:54 5.00.2195.5960   33,552 Lsass.exe      26-Jul-2002 14:27 5.00.2195.4733  332,560 Msgina.dll     23-Jul-2002 14:27 5.00.2195.5966  108,304 Msv1_0.dll     26-Jul-2002 14:27 5.00.2195.5979  307,472 Netapi32.dll    26-Jul-2002 14:27 5.00.2195.5966  360,720 Netlogon.dll    26-Jul-2002 14:27 5.00.2195.5979  916,752 Ntdsa.dll      26-Jul-2002 14:27 5.00.2195.5966  387,344 Samsrv.dll     26-Jul-2002 14:27 5.00.2195.5951  129,296 Scecli.dll     26-Jul-2002 14:27 5.00.2195.5951  302,864 Scesrv.dll     25-Jun-2001 19:17 3.10        47,808 User.exe      26-Jul-2002 14:27 5.00.2195.5931  379,664 User32.dll     26-Jul-2002 14:27 5.00.2195.5968  369,936 Userenv.dll     26-Jul-2002 14:27 5.00.2195.5859   48,912 W32time.dll     04-Jun-2002 14:32 5.00.2195.5859   57,104 W32tm.exe      17-Jul-2002 11:45 5.00.2195.5948 1,642,416 Win32k.sys  03-May-2002 11:31 5.00.2195.5731  178,960 Winlogon.exe    26-Jul-2002 14:27 5.00.2195.5935  243,472 Winsrv.dll     26-Jul-2002 14:27 5.00.2195.5944  125,712 Wldap32.dll     26-Jul-2002 14:27 5.00.2195.5774   72,976 Wmicore.dll     22-Jul-2002 16:54 5.00.2195.5960  507,664 Lsasrv.dll     26-Jul-2002 14:27 5.00.2195.4928  708,880 Kernel32.dll    26-Jul-2002 14:27 5.00.2195.5948 1,642,416 Win32k.sys  26-Jul-2002 14:27 5.00.2195.5935  243,472 Winsrv.dll    				

CÁCH GIẢI QUYẾT KHÁC
Loại bỏ bản ghi máy chủ lưu trữ cho các địa chỉ mà không phải là routable cho bộ điều khiển vùng multihomed từ DNS.
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê ở đầu bài viết này. Lỗi này được sửa lần đầu tiên trong Microsoft Windows XP 2000 Gói dịch vụ số 4.
THÔNG TIN THÊM
Cho thêm thông tin về làm thế nào để có được một hotfix cho Windows 2000 Datacenter Server, Nhấp vào số bài viết dưới đây để xem bài viết trong các kiến thức Microsoft Cơ sở:
265173 Chương trình Trung tâm dữ liệu và Sản phẩm Windows 2000 Datacenter Server
Để thêm thông tin về làm thế nào để cài đặt nhiều hotfixes với chỉ có một khởi động lại, bấm vào bài viết số dưới đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
296861 Sử dụng QChain.exe để cài đặt nhiều Hotfixes với một khởi động lại

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 325641 - Xem lại Lần cuối: 12/07/2015 11:42:13 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwin2ksp4fix kbdirservices kbbug kbfix kbwin2000presp4fix kbmt KB325641 KbMtvi
Phản hồi