Mô tả của Office XP Service Pack 2 (SP2)

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:325671
TÓM TẮT
Microsoft Office XP Service Pack 2 (SP2) cung cấp các Cập nhật mới nhất cho Office XP. Văn phòng XP SP2 có bảo mật quan trọng cải tiến và cải tiến trong sự ổn định và hiệu suất. Một số các bản sửa lỗi mà được bao gồm trong Office XP SP2 đã được phát hành trước đó là riêng biệt bản Cập Nhật. Gói dịch vụ này kết hợp các bản Cập Nhật vào một tích hợp gói và bao gồm một số thay đổi khác được thiết kế để nâng cao độ tin cậy và hiệu suất của các chương trình Office XP của bạn.

Bài viết này mô tả làm thế nào để download và cài đặt Office XP SP2.
THÔNG TIN THÊM

Làm thế nào để download và cài đặt Office XP SP2

Quan trọng Trước khi cài đặt Office XP SP2 khách hàng Cập Nhật, cài đặt Văn phòng XP Service Pack 1 (SP1). Để thêm thông tin về làm thế nào để cài đặt Office XP SP-1, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
307843Mô tả của Office XP Service Pack 1 (SP-1)
Chú ý Bạn không cần phải cài đặt Office XP SP1 trước khi cài đặt các Office XP SP2 hành chính Update.

Khách hàng Cập Nhật

Nếu bạn cài đặt Office XP từ đĩa CD-ROM, sử dụng một trong những phương pháp sau đây:
 • Sử dụng văn phòng sản phẩm bản Cập Nhật Web site để tự động cài đặt tất cả các cập nhật mới nhất các, bao gồm cả Service Pack 2.
 • Cài đặt chỉ Service Pack 2, bằng cách làm theo các bước miêu tả sau này trong bài viết này.
Cho cả hai lựa chọn, bạn phải có của bạn đĩa CD-ROM XP văn phòng có sẵn trong quá trình cài đặt.

Cập Nhật sản phẩm văn phòng

Phải có văn phòng sản phẩm thông tin cập nhật trang web phát hiện các bản Cập Nhật yêu cầu bạn phải cài đặt trên máy tính của bạn, hãy truy cập sau đây Web site của Microsoft: Sau khi phát hiện xong, bạn nhận được một danh sách bản Cập Nhật được đề nghị để được chấp thuận của bạn. Nhấp vào Bắt đầu cài đặt để hoàn tất quá trình.

Cài đặt chỉ Service Pack 2

Để tải về và cài đặt chỉ là bản Cập Nhật khách hàng SP2, thực hiện theo các bước sau:
 1. Ghé thăm Web site sau của Microsoft:
 2. Nhấp vào Lưu để lưu các tập tin Oxpsp2.exe cặp đã chọn.
 3. Trong Windows Explorer, bấm đúp vào Oxpsp2.exe.
 4. Nếu bạn bị nhắc để cài đặt bản Cập Nhật, bấmCó.
 5. Nhấp vào Có chấp nhận giấy phép Thỏa thuận.
 6. Chèn đĩa CD-ROM XP văn phòng của bạn khi bạn được nhắc để làm như vậy, sau đó bấm Ok.
 7. Khi bạn nhận được một tin nhắn mà chỉ ra tiến trình cài đặt đã thành công, nhấp vào Ok.
Chú ý Sau khi bạn cài đặt Office XP SP2, bạn không thể gỡ bỏ nó. Để trở về để cài đặt trước khi SP2, bạn phải loại bỏ tất cả Office XP, và sau đó cài đặt nó một lần nữa từ CD gốc.

Hành chính Cập Nhật

Nếu bạn cài đặt bất kỳ sản phẩm được liệt kê vào đầu bài viết này từ vị trí máy chủ, các quản trị viên máy chủ phải cập nhật các vị trí máy chủ với công chúng hành chính Cập Nhật và triển khai đó Cập Nhật cho máy tính của bạn.

Nếu bạn là người quản trị hệ phục vụ, tải về các hành chính Cập Nhật. Để làm như vậy, hãy làm theo các bước sau:
 1. Ghé thăm Web site sau của Microsoft:
 2. Tải tập tin vào máy tính của bạn.
 3. Trong Windows Explorer, bấm đúp vào Oxpsp2a.exe.
 4. Nhấp vào Có chấp nhận giấy phép Thỏa thuận.
 5. Trong các Hãy gõ vị trí nơi bạn muốn đặt các file trích xuất hộp, loại C:\Oxpsp2a, sau đó bấm Ok.
 6. Nhấp vào Có khi bạn được nhắc tạo thư mục.
 7. Nếu bạn đã quen thuộc với các thủ tục cho việc Cập Nhật của bạn cài đặt hành chính, bấm Bắt đầu sau đó bấmChạy. Gõ lệnh sau đây trong các Mởhộp

  msiexec /a Admin Đường dẫn\MSI File /p C:\Oxpsp2a\MSP FileSHORTFILENAMES = 1

  nơi Admin Đường dẫn là đường dẫn đến điểm của bạn cài đặt hành chính cho Office XP (ví dụ, C:\OfficeXP),

  nơi MSI Tệp .msi cơ sở dữ liệu gói cho các sản phẩm Office XP (cho Ví dụ, ProPlus.msi), và

  nơi MSP Filelà tên của Cập Nhật cài đặt hành chính công cộng.

  Chú ý Bạn có thể phụ thêm /QB+ dòng lệnh, do đó các Office XP cài đặt hành chính hộp thoại và các Thỏa thuận Giấy phép người dùng cuối hộp thoại không xuất hiện.
 8. Để triển khai các bản cập nhật cho máy trạm làm việc khách hàng, hãy nhấp vàoBắt đầu, sau đó bấm Chạy. Loại sau đây lệnh trong các Mở hộp

  msiexec/iAdmin Path\MSI FileCÀI ĐẶT LẠI =Danh sách các tính năngREINSTALLMODE = vomus

  nơi Admin Đường dẫn là đường dẫn đến điểm của bạn cài đặt hành chính cho Office XP (ví dụ, C:\OfficeXP),

  nơi MSI Tệp MSI gói cơ sở dữ liệu cho các sản phẩm Office XP (cho Ví dụ, ProPlus.msi), và

  nơi Tính năng Danh sách là danh sách các tính năng tên (trường hợp nhạy cảm) mà phải được cài đặt lại cho Cập Nhật. Để cài đặt tất cả các tính năng, bạn có thể sử dụng CÀI ĐẶT LẠI = TẤT CẢ.
Cài đặt hành chínhCho biết thêm thông tin về làm thế nào để cập nhật của bạn hành chính cài đặt và triển khai các máy trạm làm việc khách hàng, hãy bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
301348Làm thế nào để cài đặt một Cập Nhật công cộng để cài đặt hành chính của Office XP
Bài viết này chứa hướng dẫn tiêu chuẩn cài đặt bản Cập Nhật hành chính công cộng.

Hoặc, bạn có thể xem các sau bài viết trong các Microsoft Office XP Resource Kit:

Được biết đến các vấn đề khi cài đặt Service Pack 2

Phiên bản Setup.ini không được Cập Nhật trên cơ sở hành chính

Các tập tin Setup.ini, đặt trong cặp Files\Setup của một cài đặt hành chính, bao gồm một phần [sản phẩm] bao gồm sản phẩm thông tin Phiên bản. Thông tin Phiên bản này không được cập nhật sau khi bạn áp dụng SP2 cài đặt hành chính của bạn. Điều này là khác nhau từ bản cập nhật cho Phiên bản trước của văn phòng.

Khởi động lại máy tính trong khi cài đặt

Theo các điều kiện sau đây, cài đặt Office XP SP2 có thể yêu cầu phải khởi động lại máy tính của bạn:
 • Bạn đang chạy Microsoft Windows 2000 và bạn không có Phiên bản mới nhất của trình cài đặt Windows. Để ngăn chặn máy tính từ khởi động lại, nâng cấp lên Windows Installer 2.0. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập các Microsoft Web site sau:
 • Văn phòng Shortcut Bar đang chạy. Để ngăn chặn máy tính từ khởi động lại, đóng cửa văn phòng Shortcut Bar trước khi bạn áp dụng các Cập Nhật.
 • SharePoint đội dịch vụ từ Microsoft đã được cài đặt. Để ngăn chặn máy tính khởi động lại, tắt dịch vụ Team SharePoint dịch vụ trước khi bạn áp dụng các Cập Nhật.

Văn phòng SP2 có thể yêu cầu văn phòng CD-ROM hoặc vị trí cài đặt mạng

Để đảm bảo tính toàn vẹn của cài đặt văn phòng của bạn, các Thuật sĩ cài đặt có thể yêu cầu quyền truy cập vào đĩa CD sản phẩm văn phòng hoặc mạng của bạn cài đặt vị trí trong tiến trình cài đặt.

Truy cập 2002 lập chỉ mục thay đổi khi upsizing với SQL sau khi cài đặt của SP2

Sau khi nâng cấp lên Office XP Service Pack 2, nếu thuật sĩ truy cập tệp không nâng cấp một cách chính xác, giảm dần chỉ số truy cập năm 2002 đã được Heisley cho SQL Server vẫn còn Heisley như tăng dần lập chỉ mục.

Office XP Multilingual User Interface Pack

Để hoàn thành Office XP SP2 chức năng khi bạn đang sử dụng một Văn phòng XP Multilingual User Interface Pack, bạn phải cài đặt tất cả sau đây Cập Nhật: Chú ý Văn phòng XP Service Pack 2 (SP2) cho Office XP Multilingual User Gói giao diện đã được phát hành ngày 4 tháng 9 năm 2002. Để biết thêm thông tin về làm thế nào để xác định phiên bản nào của các văn phòng XP Multilingual User Interface Pack là cài đặt, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
329838Làm thế nào để xác định phiên bản nào của các văn phòng XP Multilingual User Interface Pack cài đặt

Làm thế nào để xác định liệu Service Pack 2 được cài đặt

Văn phòng XP SP2 có chứa các phiên bản Cập Nhật của các tập tin sau đây:
Acwzlib.mde        Acwzmain.mde      Acwztool.mdeBjablr32.dll       Blnmgr.dll       Blnmgrps.dllCfgwiz.exe        Contab32.dll      Emablt32.dllEmsabp32.dll       Emsmdb32.dll      Emsui32.dllEnvelope.dll       Eurotool.xla      Excel.exeExsec32.dll        Fp5amsft.dll      Fp5areg.dllFp5autl.dll        Fp5avnb.dll      Fp5awec.dllFp5awel.dll        Fpcutl.dll       Fpeditax.dllFpmmc.dll         Frontpg.exe      Graph.exeIntldate.dll       Lfbmp12n.dll      Lfcmp12n.dllLfeps12n.dll       Lffax12n.dll      Lfgif12n.dllLfmsp12n.dll       Lfpcd12n.dll      Lfpcx12n.dllLfpng12n.dll       Lfras12n.dll      Lftga12n.dllLftif12n.dll       Lfwmf12n.dll      Ltdis12n.dllLtfil12n.dll       Ltimg12n.dll      Ltkrn12n.dllLttwn12n.dll       Mcdlc.exe       Mcps.dllMofl.dll         Morph9.dll       Msaccess.exeMsaexp30.dll       Mscal.ocx       Mscdm.dllMscomctl.ocx       Msdaipp.dll      Msdmeng.dllMsdmine.dll        Msdmine.rll      Msmapi32.dllMsmdcb80.dll       Msmdgd80.dll      Msmdun80.dllMso.dll          Msoeuro.dll      Msolap80.dllMsolap80.rll       Msolui80.dll      Msowc.dllMsppt.olb         Mspst32.dll      Mspub.exeMssp3en.lex        Mssp3ena.lex      Mssp3fr.dllMsspell3.dll       Msth3fr.dll      Mstordb.exeMstore.exe        Mstores.dll      Olappt.faeOlapuir.rll        Olkfstub.dll      Outex.dllOutlcm.dll        Outlctl.dll      Outllib.dllOutllibr.dll       Outlmime.dll      Outlook.exeOutlph.dll        Owc10.dll       Owsclt.dllPowerpnt.exe       Pstprx32.dll      Ptxt9.dllPub6intl.dll       Pubconv.dll      Recall.dllRm.dll          Rtfhtml.dll      Setlang.exeSetup.exe         Snapview.ocx      Soa.dllVtidb.exe         Winword.exe				
Để xác định liệu SP2 được cài đặt, bắt đầu bất kỳ Office XP chương trình, và sau đó nhấp vào Về Microsoft chương trình trên các Trợ giúp trình đơn. Phiên bản sản phẩm (SP2) Nếu SP2 cài đặt.

Bảng dưới đây chỉ ra các con số phiên bản cho các Sản phẩm văn phòng như là những con số phiên bản xuất hiện trong các Về Microsoft chương trình hộp thoại.
  Office program     File Name   SP2 version  ----------------------------------------------------  Microsoft Access    Msaccess.exe  10.4302.4219  Microsoft Excel    Excel.exe   10.4302.4219  Microsoft FrontPage  Frontpg.exe  10.4128.4219  Microsoft Outlook   Outlook.exe  10.4219.4219  Microsoft PowerPoint  Powerpnt.exe  10.4205.4219  Microsoft Word     Winword.exe  10.4219.4219				
Bởi vì các Trợ giúp về hộp thoại đôi khi được xác định là Office XP SP2 không chính xác, Microsoft khuyến cáo rằng bạn xác minh các thuộc tính của chương trình thực thi.
  Office program     File Name   SP2 version  ----------------------------------------------------  Microsoft Access    Msaccess.exe  10.0.4302.0  Microsoft Excel    Excel.exe   10.0.4302.0  Microsoft FrontPage  Frontpg.exe  10.0.4128.0  Microsoft Outlook   Outlook.exe  10.0.4024.0  Microsoft PowerPoint  Powerpnt.exe  10.0.4205.0  Microsoft Word     Winword.exe  10.0.4219.0				
Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
291331Làm thế nào để kiểm tra phiên bản của Office XP

Các vấn đề cố định bằng SP2

Văn phòng XP SP2 địa chỉ các vấn đề được mô tả ở đây Microsoft Security Bulletins:
Microsoft Bảo mật Bulletin MS02-031: Bản vá lỗi tích lũy cho Excel và có nghĩa là Windows
http://www.Microsoft.com/technet/Security/Bulletin/MS02-031.mspx
Microsoft An ninh Bulletin MS02-021: Một lỗ hổng trình soạn thảo thư điện tử có thể dẫn đến tập lệnh thực thi Nếu bạn trả lời hoặc chuyển tiếp một tin nhắn
http://www.Microsoft.com/technet/Security/Bulletin/MS02-021.mspx
Microsoft An ninh Bulletin MS02-044: Chức năng không an toàn trong Office cấu phần Web
http://www.Microsoft.com/technet/Security/Bulletin/MS02-044.mspx
Gói dịch vụ này bao gồm tất cả các thông tin Cập Nhật phát hành trước đó Đối với Office XP:
324110 Tổng quan về Office XP Clip Organizer Update: 19 tháng 6 năm 2002
323548 Mô tả về Cập Nhật Excel 2002: 19 tháng 6 năm 2002
323547 Mô tả của Word 2002 Update: 19 tháng 6 năm 2002
320664 Tổng quan của Cập Nhật Office XP Speller: ngày 25 tháng tư năm 2002
320441 Mô tả về Cập Nhật Word 2002: ngày 25 tháng tư năm 2002
Văn phòng XP SP2 có thể được cài đặt thành công, ngay cả Nếu một hoặc nhiều bản Cập Nhật có sẵn công khai liệt kê trước đó trong bài viết này đã được cài đặt trên máy tính của bạn.

Văn phòng XP SP2 cũng bao gồm cải tiến độ ổn định mà đã được phát triển như là kết quả của lỗi của Microsoft Báo cáo Gửi bởi Office XP của người dùng. Để biết thêm chi tiết, hãy truy cập sau đây Web site của Microsoft:
Lỗi của Microsoft báo cáo
http://Oca.Microsoft.com/en/dcp20.asp
Văn phòng XP SP2 sửa chữa các vấn đề mô tả trong các bài viết cơ sở kiến thức Microsoft sau.

Microsoft Access
325670 Danh sách các vấn đề cố định trong truy cập 2002 bởi Office XP Service Pack 2

Microsoft Excel
325668 Danh sách các vấn đề trong Excel 2002 được cố định bởi Office XP Service Pack 2
SharePoint đội dịch vụ từ Microsoft
323549 Danh sách các vấn đề cố định bởi Office XP Service Pack 2 cho dịch vụ Team SharePoint
Microsoft Outlook
325675 Mô tả về văn phòng Microsoft XP Service Pack 2
Microsoft Office
327635 Làm thế nào để chặn hình ảnh HTTP được liên kết trong các tài liệu văn phòng XP
325735 Danh sách các vấn đề trong Office XP chính tả và ngữ pháp kiểm tra được cố định bởi Office XP Service Pack 2 (SP2)
312838 Hình ảnh trong các tài liệu được tạo ra trong một phiên bản cũ của văn phòng xuất hiện lộn trong Office XP và Office 2003
317405 Làm thế nào để thực hiện tài sản Application.AutomationSecurity trong Office XP
312086 Bộ lọc văn phòng dịch vụ chỉ mục không xử lý các biểu tượng nhãn hiệu đăng ký
316618 Các đối tượng có thể không được hiển thị một cách chính xác khi bạn sử dụng phần mềm phóng đại bên thứ ba
Microsoft PowerPoint
325731 Danh sách các vấn đề cố định trong PowerPoint 2002 bởi Office XP Service Pack 2
Nhà xuất bản Microsoft
325733 Danh sách các vấn đề cố định vào năm 2002 nhà xuất bản của Office XP Service Pack 2
Microsoft Word
325667 Danh sách các vấn đề cố định trong Word 2002 bởi Office XP Service Pack 2
Ngoài ra, các vấn đề sau được cố định.

FrontPage

FP2002: The (SPAN LANG = "") từ khóa không được sử dụng với bàn phím đặt Marathi

Nếu bạn sử dụng FrontPage, và bạn thiết lập bàn phím của bạn để Marathi và nhập văn bản vcm, và bạn sau đó xem HTML, (khoảng LANG = "") từ khóa có thể không hiện diện.

Office

OFFXP: Chính sách bảo mật văn phòng của Microsoft là không worded một cách chính xác cho người sử dụng tiếng Đức văn phòng

Hiện chính sách riêng tư tiểu bang, "bất cứ lúc nào, bạn có thể object để sử dụng hoặc truyền tải dữ liệu cho mục đích của tiếp thị." Thay vào đó, nó nên nhà nước, "bất cứ lúc nào, bạn có thể để đối tượng sử dụng hoặc truyền tải của bạn đăng ký dữ liệu cho mục đích của tiếp thị."

OFFXP: MDAC giúp tập tin được bao gồm trong các bản phát hành CHT và CHS Office XP sử dụng thuật ngữ Trung Hoa dân quốc

Tệp trợ giúp (.chm) MDAC được bao gồm trong Trung Quốc truyền thống Phiên bản và phiên bản tiếng Trung giản thể Office XP sử dụng thuật ngữ Trung Hoa dân quốc.

OFFXP: Không thể đặt ngôn ngữ mặc định trong Office XP để tiếng Ukraina

Nếu bạn đang sử dụng Mỹ hoặc phiên bản tiếng Ukraina của Office XP, bạn không thể đặt ngôn ngữ mặc định tiếng Ukraina.
INF OFFXP sửa chữa danh sách sp2

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 325671 - Xem lại Lần cuối: 08/27/2011 16:27:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft Publisher 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft SharePoint Team Services, Microsoft Office XP Professional Edition, Microsoft Office XP Small Business Edition, Microsoft Office XP Standard Edition, Microsoft Office XP Developer Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition

 • kbupdate atdownload kbinfo kbofficexpsp2fix kbmt KB325671 KbMtvi
Phản hồi