Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Làm thế nào để sử dụng dịch vụ cài đặt từ xa để cài đặt Windows Server 2003 trên máy tính từ xa

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:325862
TÓM TẮT
Bài viết từng bước này mô tả cách sử dụng từ xa Cài đặt dịch vụ (RIS) để cài đặt Windows Server 2003 trên xa các máy tính.

Bạn có thể sử dụng RIS từ xa thiết lập mới Microsoft Windows Server 2003 dựa trên các máy tính bằng cách sử dụng cặp chia sẻ RIS mạng như là nguồn gốc các tập tin Windows Server 2003. Bạn có thể cài đặt hệ điều hành trên xa máy tính khởi động kích hoạt khách. Máy tính khách được kết nối vào mạng, và sau đó bắt đầu bằng cách sử dụng một thực hiện Pre-Boot môi trường (PXE)-có khả năng bộ điều hợp mạng hay đĩa khởi động từ xa. Khách hàng sau đó đăng nhập với một người dùng hợp lệ tài khoản.

back to the top

Yêu cầu phần cứng RIS

Sau đây là phần cứng tối thiểu là cần thiết cho các Máy chủ RIS:
 • Hệ phục vụ phải đáp ứng các yêu cầu phần cứng tối thiểu cho Phiên bản Windows Server 2003 được cài đặt.
 • Một ổ đĩa 4 gigabyte (GB) là dành riêng cho các RIS cây thư mục trên máy chủ RIS.
 • Một megabit 10 hay 100 cho mỗi thứ hai bộ thích ứng mạng (Mbps) mà hỗ trợ TCP/IP. 100 Mbps được ưa thích.

  LƯU Ý: Dành toàn bộ đĩa cứng hoặc phân vùng đặc biệt để các RIS cây thư mục. Bộ điều khiển SCSI dựa trên đĩa và đĩa được ưa thích.

  Ổ đĩa trên hệ phục vụ mà bạn sẽ cài đặt RIS phải được định dạng với hệ thống tệp NTFS. RIS đòi hỏi rất nhiều không gian đĩa, và bạn không thể cài đặt nó trên cùng một ổ đĩa hoặc phân vùng mà Windows Server 2003 được cài đặt. Hãy chắc chắn rằng lựa chọn ổ đĩa có đủ không gian đĩa cho ít một tập các tập tin cài đặt cho hệ điều hành bạn có kế hoạch cài đặt từ xa.
back to the top

Khách hàng yêu cầu phần cứng

Danh sách sau đây mô tả các phần cứng tối thiểu là bắt buộc cho máy tính khách RIS:
 • Đáp ứng các yêu cầu phần cứng tối thiểu hệ điều hành.
 • PXE DHCP dựa trên khởi động ROM Phiên bản 1,00 hoặc mới hơn mạng bộ điều hợp, hoặc một vỉ mạng được hỗ trợ bởi đĩa khởi động RIS.

  LƯU Ý: Luôn liên hệ với nhà sản xuất của bộ điều hợp mạng của bạn để Lấy Phiên bản mới nhất của PXE DHCP dựa trên khởi động ROM.
back to the top

Yêu cầu phần mềm

Một số mạng dịch vụ phải được hoạt động và có sẵn để RIS. Bạn có thể cài đặt các dịch vụ sau hoặc trên máy chủ RIS hoặc trên khác các máy chủ có sẵn trên mạng:
 • Hệ thống tên miền (DNS Service)
 • Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
 • Hoạt động dịch vụ thư mục "Thư mục"
back to the top

Điều kiện tiên quyết cho việc cài đặt Client

Đảm bảo rằng vỉ mạng của máy tính khách hàng đã được thiết lập như thiết bị chính khởi động trong BIOS máy tính. Nếu bộ điều hợp mạng cấu hình như là thiết bị khởi động chính, các khách hàng yêu cầu một dịch vụ mạng khởi động từ máy chủ RIS trên mạng khi khách hàng bắt đầu. Sau khi các khách hàng địa chỉ liên hệ các RIS, khách hàng được nhắc bấm phím F12 để tải về thuật sĩ cài đặt máy khách. Đừng nhấn F12 trừ khi bạn cần một mới điều hành cài đặt hệ thống hoặc truy cập vào bảo trì và gỡ rối công cụ.

Sau khi khách hàng hệ điều hành đã được cài đặt bằng cách sử dụng RIS, bạn có thể bỏ qua dấu nhắc để nhấn F12 trong máy tính khách hàng trong tương lai khởi. Bạn cũng có thể đặt lại khách hàng BIOS để các thiết bị khởi động chính là ổ đĩa mềm, đĩa cứng hoặc ổ đĩa CD-ROM.

Sử dụng các từ xa khởi động đĩa để bắt đầu cài đặt, đưa đĩa khởi động vào các ổ đĩa mềm, và sau đó bắt đầu máy khách. Ổ đĩa mềm phải được đặt như thiết bị chính khởi động trong BIOS máy khách. Sau khi máy tính bắt đầu từ đĩa, bạn sẽ được nhắc để nhấn F12 bắt đầu mạng tiến trình khởi động dịch vụ. Bạn phải loại bỏ đĩa khởi động sau khi bạn nhấn phím F12 và trước khi phần chế độ văn bản cài đặt hệ điều hành đã hoàn tất.

LƯU Ý: Bạn có thể phải nhấn F12 trên một số máy tính Compaq trong khởi động. Trong trường hợp này, bạn phải bấm F12 trên màn hình khởi động Compaq, và sau đó bấm F12 một lần nữa khi bạn được nhắc bởi các máy chủ RIS.

back to the top

Cài đặt Windows Server 2003 RIS

 1. Nhấp vào Bắt đầu, điểm đến Bảng điều khiển, sau đó bấm Thêm hoặc loại bỏ chương trình.
 2. Nhấp vào Thêm/loại bỏ cấu phần Windows.
 3. Nhấn vào đây để chọn các Dịch vụ cài đặt từ xa kiểm tra hộp và bấm Tiếp theo.

  LƯU Ý: Nếu bạn sẽ được nhắc để cài đặt Windows Server 2003 tác phẩm, đặt Windows Server 2003 CD-ROM trong đĩa CD-ROM, và sau đó nhấp vào Ok. Sau khi bạn làm điều này, bạn có thể nhận được một thông báo với các tùy chọn cho nâng cấp hệ điều hành. Nhấp vào Không.
 4. Nhấp vào Kết thúc, sau đó bấm Có khởi động lại máy tính của bạn.
back to the top

Thiết lập RIS

 1. Đăng nhập như người dùng với quyền quản trị.
 2. Nhấp vào Bắt đầu, bấm Chạy, loại risetup.exe, sau đó bấm Ok để chạy thuật sĩ thiết lập RIS.
 3. Khi màn hình "Chào mừng" xuất hiện, nhấp vào Tiếp theo.
 4. Gõ ký tự ổ đĩa và thư mục trong đó các tập tin RIS là lưu trữ, và sau đó nhấp vào Tiếp theo. Ví dụ, bạn có thể gõ E:\RemoteInstall, sau đó bấm Tiếp theo.
 5. Sau khi thuật sĩ thiết lập RIS sao chép các tập tin, bạn có thể nhắc nhở để kích hoạt hoặc vô hiệu hoá dịch vụ RIS, và các tùy chọn là:
  • Trả lời các máy tính khách hàng yêu cầu dịch vụ. Nếu bạn chọn tùy chọn này, RIS được kích hoạt, và nó sẽ trả lời các máy tính khách hàng đang yêu cầu dịch vụ.
  • Trả lời các khách hàng không biết máy vi tính. Nếu bạn chọn tùy chọn này, RIS chỉ đáp ứng để được biết đến máy tính khách.
 6. Nhấp vào Trả lời các máy tính khách hàng yêu cầu dịch vụ, sau đó bấm Tiếp theo.
 7. Bạn sau đó nhắc nhở cho vị trí của khách hàng tập tin cài đặt hệ điều hành. Đưa đĩa CD-ROM hệ điều hành khách hàng trong ổ đĩa CD-ROM máy chủ, và sau đó nhấp vào Tiếp theo.

  LƯU Ý: Microsoft chỉ hỗ trợ việc sử dụng các phương tiện truyền thông của Microsoft khi tạo một hình ảnh hệ điều hành khách hàng. Việc sử dụng các phương tiện truyền thông không phải của Microsoft không được hỗ trợ.
 8. Gõ tên thư mục cho hệ điều hành khách hàng tập tin cài đặt trên máy chủ RIS, và sau đó nhấp vào Tiếp theo.
 9. Nhập một mô tả thân thiện cho hình hệ điều hành. Điều này hiển thị cho người sử dụng sau khi họ bắt đầu một khách hàng từ xa và chạy các khách hàng Thuật sĩ cài đặt.
 10. Nhấp vào Tiếp theo, bấm Kết thúc, sau đó bấm Thực hiện.
back to the top

Cho phép RIS trong Active Directory

Sau khi bạn cài đặt RIS, máy chủ RIS phải được cho phép trong Thư mục hoạt động. Xác định ủy quyền kiểm soát của RIS mà các máy chủ có thể phục vụ khách hàng máy tính trên mạng. Nếu máy chủ RIS là không được phép trong Active Directory, máy tính khách hàng yêu cầu dịch vụ không thể liên lạc với các RIS hệ phục vụ.

LƯU Ý: Cho phép một máy chủ RIS trong Active Directory, bạn phải đăng nhập như người quản trị doanh nghiệp hoặc người quản trị vùng của gốc tên miền.
 1. Nhấp vào Bắt đầu, điểm đến Công cụ quản trị, sau đó bấm DHCP.
 2. Trong ngăn bên trái, nhấp chuột phải DHCP, sau đó bấm Quản lý máy chủ ủy quyền.
 3. Nếu máy chủ của bạn không được liệt kê, hãy nhấp vào Cho phép, gõ tên hoặc địa chỉ IP của máy chủ RIS, và sau đó Nhấp vào Ok.

  LƯU Ý: Nếu bạn được nhắc xác nhận máy chủ RIS, xác minh tên và địa chỉ IP, và sau đó nhấp vào Ok.
 4. Nhấp vào Đóng, và sau đó bỏ bàn điều khiển dịch vụ DHCP.
back to the top

Đặt người sử dụng quyền

Với RIS, khách hàng có thể cài đặt hệ điều hành khách hàng của họ. Những người sử dụng cũng phải được gán quyền cho việc tạo các tài khoản máy tính trong các tên miền. Làm cho nó có thể cho người sử dụng để tạo ra máy tính tài khoản bất cứ nơi nào trong các tên miền:
 1. Nhấp vào Bắt đầu, điểm đến Công cụ quản trị, sau đó bấm Người dùng thư mục hoạt động và máy tính.
 2. Trong ngăn bên trái, bấm chuột phải vào tên miền của bạn, và sau đó Nhấp vào Đại biểu Control.
 3. Trong thuật sĩ đoàn điều khiển, nhấp vào Tiếp theo.
 4. Nhấp vào Thêm.
 5. Gõ tên nhóm đòi hỏi sự cho phép để thêm tài khoản máy tính để các tên miền, và sau đó nhấp vào Ok.
 6. Nhấp vào Tiếp theo.
 7. Nhấn vào đây để chọn các Tham gia một máy tính để các tên miền kiểm tra hộp và bấm Tiếp theo.
 8. Nhấp vào Kết thúc.
back to the top

Cài đặt khách hàng bằng cách sử dụng RIS

Phần này mô tả cách cài đặt một hệ thống điều hành khách hàng trên một máy tính có chứa một bộ điều hợp mạng có hỗ trợ PXE DHCP dựa trên khởi động ROM. Để cài đặt một hệ thống điều hành khách hàng:
 1. Đảm bảo rằng vỉ mạng được thiết lập như tiểu học thiết bị khởi động trong BIOS máy tính.
 2. Khởi động lại máy tính khách hàng qua mạng bộ điều hợp.
 3. Khi bạn được nhắc làm như vậy, bấm F12 để bắt đầu các tải về thuật sĩ cài đặt máy khách.
 4. Ở màn hình "Chào mừng", nhấn ENTER.
 5. Gõ tên người dùng có quyền truy cập để thêm máy tính tài khoản Google cho tên miền, và sau đó loại tên miền và mật khẩu này người sử dụng.
 6. Nhấn ENTER.
 7. Khi bạn nhận được một thông điệp cảnh báo rằng tất cả dữ liệu trên đĩa cứng máy tính khách hàng sẽ bị xóa, nhấn ENTER.
 8. Trương mục máy tính và một ID duy nhất toàn cầu này trạm làm việc được hiển thị. Hãy bấm ENTER để bắt đầu thiết lập.
 9. Nếu bạn bị nhắc làm như vậy, làm theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất cài đặt hệ điều hành khách hàng.
back to the top

Tùy chọn khởi động đĩa cài đặt từ xa

Bạn có thể sử dụng đĩa khởi động cài đặt từ xa với máy vi tính mà không có bộ điều hợp mạng có hỗ trợ PXE DHCP dựa trên khởi động ROM. Các đĩa khởi động được thiết kế để mô phỏng quá trình khởi động PXE.

Rbfg.exe là một tiện ích để tạo mạng cài đặt đĩa, và sân bay này nằm ở các RemoteInstall\Admin thư mục trên mỗi máy chủ RIS.

back to the top

Tạo một đĩa khởi động bằng cách sử dụng Windows từ xa khởi động đĩa Generator

Để tạo một đĩa khởi động cài đặt từ xa:
 1. Xác định vị trí cácổ đĩa: \RemoteInstall\Admin\I386 thư mục trên các RIS máy chủ, nơi ổ đĩa lái xe trên đó RIS là cài đặt.
 2. Nhấp đúp vào tập tin Rbfg.exe.
 3. Đưa đĩa mềm trong ổ đĩa mềm và bấm Tạo đĩa.
 4. Khi bạn nhắc tạo một đĩa khác, hãy nhấp vào Không, sau đó bấm Đóng.
LƯU Ý: Để xem danh sách các bộ điều hợp mạng được hỗ trợ, bấm Danh sách các bộ điều hợp. Bạn không thể thêm bộ điều hợp mạng vào danh sách này.

back to the top
THAM KHẢO
Cho thông tin về cách liên lạc với công ty Compaq máy tính, bấm vào các thích hợp số bài viết trong danh sách sau đây để xem các bài viết trong các Cơ sở kiến thức Microsoft:
65416 Phần cứng và phần mềm bên thứ ba liên hệ với nhà cung cấp danh sách, A-K

60781 Phần cứng và phần mềm bên thứ ba liên hệ với nhà cung cấp danh sách, L-P

60782 Phần cứng và phần mềm bên thứ ba liên hệ với nhà cung cấp danh sách, Q-Z
back to the top
kbmgmtsvc

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 325862 - Xem lại Lần cuối: 08/28/2011 09:24:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

 • kbmgmtservices kbhowto kbhowtomaster kbsetup kbmt KB325862 KbMtvi
Phản hồi