Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Làm thế nào để sao chép đĩa CD-ROM Encarta vào đĩa cứng

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:325932
TÓM TẮT
Bài viết này mô tả cách sao chép nội dung của các Microsoft Encarta CD-ROM vào đĩa cứng máy tính của bạn.
THÔNG TIN THÊM

Bản sao Encarta với Windows Vista

Sao chép tất cả các file Encarta vào đĩa cứng trên Windows XP, thực hiện theo các bước sau:
 1. Nhấp vào Bắt đầuNút bắt đầu, sau đó bấm Bảng điều khiển.

  Sự cho phép điều khiển trương mục người dùng Nếu bạn bị nhắc cho mật khẩu người quản trị hay xác nhận, gõ mật khẩu hoặc bấm Tiếp tục.
 2. Trong bảng điều khiển, nhấp vào Thêm hoặc loại bỏ Chương trình.
 3. Trong các Các chương trình hiện đã cài đặt danh sách, bấm vào tên của bạn sản phẩm Encarta.
 4. Nhấp vào Thay đổi.
 5. Trong thuật sĩ thiết lập Encarta, nhấp vào Tiếp theo.
 6. Nhấp vào Sửa đổi, sau đó bấm Tiếp theo.
 7. Nhấp vào biểu tượng bên cạnh Sao chép vào Ổ cứng, sau đó bấm Toàn bộ tính nãng sẽ đưọ̃c cài đạ̃t trên local cứng đĩa.
 8. Theo các chỉ dẫn xuất hiện trên màn hình để hoàn tất Thiết lập.

Bản sao Encarta với Windows XP

Sao chép tất cả các file Encarta vào đĩa cứng trên Windows XP, thực hiện theo các bước sau:
 1. Nhấp vào Bắt đầu, sau đó bấm Bảng điều khiển
 2. Trong bảng điều khiển, nhấp vào Thêm hoặc loại bỏ Chương trình.
 3. Trong các Các chương trình hiện đã cài đặt danh sách, bấm vào tên của bạn sản phẩm Encarta.
 4. Nhấp vào Thay đổi.
 5. Trong thuật sĩ thiết lập Encarta, nhấp vào Tiếp theo.
 6. Nhấp vào Sửa đổi, sau đó bấm Tiếp theo.
 7. Nhấp vào biểu tượng bên cạnh Sao chép vào Ổ cứng, sau đó bấm Toàn bộ tính nãng sẽ đưọ̃c cài đạ̃t trên local cứng đĩa.
 8. Theo các chỉ dẫn xuất hiện trên màn hình để hoàn tất Thiết lập.

Sao Encarta sang Microsoft Windows 2000

Sao chép tất cả các file Encarta vào đĩa cứng trên Windows 2000, thực hiện theo các bước sau:
 1. Nhấp vào Bắt đầu, điểm đến Thiết đặt, sau đó bấm Bảng điều khiển.
 2. Trong bảng điều khiển, bấm đúp vào Thêm/loại bỏ Chương trình.
 3. Trong các Các chương trình hiện đã cài đặt danh sách, bấm vào tên của bạn sản phẩm Encarta.
 4. Nhấp vào Thay đổi.
 5. Trong thuật sĩ thiết lập Encarta, nhấp vào Tiếp theo.
 6. Nhấp vào Sửa đổi, sau đó bấm Tiếp theo.
 7. Nhấp vào biểu tượng bên cạnh Sao chép vào Ổ cứng, sau đó bấm Toàn bộ tính nãng sẽ đưọ̃c cài đạ̃t trên local cứng đĩa.
 8. Theo các chỉ dẫn xuất hiện trên màn hình để hoàn tất Thiết lập.

Sao Encarta sang Microsoft Windows 98 hoặc Microsoft Windows Millennium Edition

Sao chép tất cả các file Encarta vào đĩa cứng trên Windows 98 hay Windows Millennium Edition, làm theo các bước sau:
 1. Nhấp vào Bắt đầu, điểm đến Thiết đặt, sau đó bấm Bảng điều khiển.
 2. Trong bảng điều khiển, bấm đúp vào Thêm/loại bỏ Chương trình.
 3. Trong các Các chương trình hiện đã cài đặt danh sách, bấm đúp vào tên của bạn sản phẩm Encarta.
 4. Trong thuật sĩ thiết lập Encarta, nhấp vào Tiếp theo.
 5. Nhấp vào Sửa đổi, sau đó bấm Tiếp theo.
 6. Nhấp vào biểu tượng bên cạnh Sao chép vào Ổ cứng, sau đó bấm Toàn bộ tính nãng sẽ đưọ̃c cài đạ̃t trên local cứng ổ đĩa.
 7. Theo các chỉ dẫn xuất hiện trên màn hình để hoàn tất Thiết lập.
Chú ý Sao chép vào Ổ cứng sao sản phẩm toàn bộ vào đĩa cứng của bạn. Không có không có tùy chọn để sao chép một phần duy nhất, ví dụ, chỉ là các bản đồ.
Chú ý Sao chép vào Ổ cứng không làm việc từ một cài đặt mạng ngoại trừ cho các phiên bản DVD hoặc tiêu chuẩn. Trao đổi đĩa không được hỗ trợ bởi các Cài đặt mạng.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 325932 - Xem lại Lần cuối: 09/29/2011 17:10:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Encarta 2006, Microsoft Encarta Encyclopedia Deluxe 2005, Microsoft Encarta Encyclopedia 2004 Deluxe Edition, Microsoft Encarta Encyclopedia 2003 Deluxe Edition, Microsoft Encarta Encyclopedia 2004 Standard Edition, Microsoft Encarta Encyclopedia 2003 Standard Edition, Microsoft Encarta Reference Library Premium 2005, Microsoft Encarta Reference Library 2004, Microsoft Encarta Reference Library 2003, Microsoft Encarta Reference Library 2002, Microsoft Encarta Premium 2007, Microsoft Student with Encarta Premium 2007, Microsoft Encarta Premium 2009, Microsoft Student with Encarta Premium 2009

 • kbexpertisebeginner kbhowto kbmt KB325932 KbMtvi
Phản hồi