Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Dịch vụ cụm phát hiện sai sót RPC 1726 và 1722

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:326330
TRIỆU CHỨNG
Dịch vụ cụm có thể phát hiện gọi thủ tục từ xa (RPC) lỗi 1726 và 1722. Dịch vụ cụm sử dụng RPC thông tin liên lạc cho nhiều mục đích như toàn cầu Update Manager (GUM) Cập Nhật và các sự kiện replicating tin nhắn. Xảy ra lỗi này trên các máy tính sự Xeon.
GIẢI PHÁP

Dịch vụ gói thông tin

Để giải quyết vấn đề này, có được gói dịch vụ mới nhất cho Microsoft Windows 2000. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
260910 Làm thế nào để có được các Windows 2000 Service Pack mới nhất

Thông tin Hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề cụ thể này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, gửi một yêu cầu dịch vụ khách hàng của Microsoft và hỗ trợ để có được các hotfix.

Chú ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Chú ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó. Phiên bản tiếng Anh của sửa chữa này có thuộc tính tệp (hoặc sau này) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày tháng và thời gian cho những tập tin được liệt kê theo giờ phối hợp quốc tế (UTC). Khi bạn xem các tập tin thông tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Tìm thấy sự khác biệt giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng các Múi giờ thẻ công cụ ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.
  Date     Time  Version    Size   File name  ------------------------------------------------------  30-Aug-2002 03:40 5.0.2195.5985 940,304 Ole32.dll  30-Aug-2002 03:40 5.0.2195.6040 429,328 Rpcrt4.dll  30-Aug-2002 03:40 5.0.2195.5985 186,128 Rpcss.dll

TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê đầu bài viết này. Lỗi này được sửa lần đầu tiên trong Microsoft Windows XP 2000 Gói dịch vụ số 4.
THÔNG TIN THÊM
Nếu dịch vụ cụm phát hiện RPC lỗi 1726 trong khi đó là thực hiện một thao tác GumSendUpdate, nó sẽ gửi một gói "độc" cho nút mà không Cập Nhật kẹo cao su. Thông báo sau được ghi lại trong Nhật ký cụm tập tin:
0000083c.00000da0::2002/03/27-08:42:53.408 [kẹo cao su] GumSendUpdate: Cập Nhật trên nút 1 thất bại với 1726 khi nó phải thành công
0000083c.00000da0::2002/03/27-08:42:53.408 [kẹo cao su] GumpCommFailure 1726 liên lạc với nút 1
0000083c.00000da0::2002/03/27-08:42:53.408 [NM] Nhận được lời khuyên rằng nút 1 đã thất bại với lỗi 1726.
0000083c.00000da0::2002/03/27-08:42:53.408 [NM] Banishing nút 1 từ hoạt động thành viên của cụm.
0000083c.00000da0::2002/03/27-08:42:53.408 [RGP] nút 2: RGP sự kiện: 0x8, 0x1, 0x6, 0x0.
0000083c.00000da0::2002/03/27-08:42:53.408 [RGP] nút 2: RGP (lại) bắt đầu từ: 0x9, 0x3f09, 0x2, 0xff.
0000083c.00000da0::2002/03/27-08:42:53.408 [RGP] nút 2: Mặt nạ RGP: 0xc000c000, 0xc000c000, 0xc000c000, 0xc000c000.
0000083c.00000da0::2002/03/27-08:42:53.408 [NM] đang nắm giữ I/O.
0000083c.00000da0::2002/03/27-08:42:53.408 [RGP] nút 2: RGP giữ tất cả các IO: 0x0, 0x0, 0x0, 0x0.
0000083c.00000da0::2002/03/27-08:42:53.408 [RGP] nút 2: Ignorescreen->: 0x3fff, 0xbfff, 0x0, 0x0.
0000083c.00000da0::2002/03/27-08:42:53.408 [RGP] nút 2: RGP gửi các gói dữ liệu: 0x1, 0xc0000000, 0x0, 0x0.
0000083c.00000da0::2002/03/27-08:42:53.455 [RGP] Nút 2: RGP Incoming pkt: 0xbfff, 0x9, 0x1, 0x2.
0000083c.00000da0::2002/03/27-08:42:53.455 [RGP] nút 2: RGP recv pkt: 0x90001, 0x0, 0x0, 0x1.
0000083c.00000da0::2002/03/27-08:42:53.455 [RGP] Nút 2: RGP Poison gửi: 0x1, 0x0, 0x0, 0x0.
0000083c.00000980::2002/03/27-08:42:53.674 [RGP] nút 2: RGP gửi các gói dữ liệu: 0x1, 0xc0000000, 0x0, 0x0.
Nếu phát hiện dịch vụ cụm RPC lỗi 1726 và 1722 trong khi nó tuyên truyền một sự kiện, thông báo sau được ghi lại trong cụm sao tệp sổ ghi:
0000083c.00000c30::2002/03/27-08:37:15.084 [EVT] EvpPropPendingEvents: EvPropEvents cho nút 1 đã thất bại. tình trạng 1726
0000083c.000012c4::2002/03/27-08:37:16.131 [EVT] s_ApiEvPropEvents: gọi điện thoại vào EvpPropPendingEvents, kích cỡ = 772...
0000083c.000012c4::2002/03/27-08:37:16.131 [EVT] s_ApiEvPropEvents: gọi là EvpPropPendingEvents...
0000083c.000011a0::2002/03/27-08:37:16.272 [EVT] s_ApiEvPropEvents: gọi điện thoại vào EvpPropPendingEvents, kích cỡ = 856 người...
0000083c.000011a0::2002/03/27-08:37:16.272 [EVT] s_ApiEvPropEvents: gọi là EvpPropPendingEvents...
0000083c.000012c4::2002/03/27-08:37:18.615 [EVT] s_ApiEvPropEvents: gọi điện thoại vào EvpPropPendingEvents, kích cỡ = 736...
0000083c.000012c4::2002/03/27-08:37:18.615 [EVT] s_ApiEvPropEvents: gọi là EvpPropPendingEvents...
0000083c.000011a0::2002/03/27-08:38:16.755 [EVT] s_ApiEvPropEvents: gọi điện thoại vào EvpPropPendingEvents, kích cỡ = 780...
0000083c.000011a0::2002/03/27-08:38:16.755 [EVT] s_ApiEvPropEvents: gọi là EvpPropPendingEvents...
0000083c.00000c30::2002/03/27-08:38:19.318 [EVT] EvpPropPendingEvents: EvPropEvents cho nút 1 đã thất bại. tình trạng 1722

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 326330 - Xem lại Lần cuối: 08/28/2011 09:34:00 - Bản sửa đổi: 2.0

 • kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbnetwork kbwin2ksp4fix kbbug kbfix kbmt KB326330 KbMtvi
Phản hồi