Tổ chức sự kiện ID 6008 bất ngờ đã đăng nhập tới sổ ký sự hệ thống sau khi bạn tắt và khởi động lại máy tính của bạn

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:326564
Chú ý
Bài viết này áp dụng cho Windows 2000. Hỗ trợ cho Windows 2000 kết thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm giải pháp cuối cùng hỗ trợ Windows 2000 là một điểm khởi đầu để lập kế hoạch chiến lược của bạn di chuyển từ Windows 2000. Để biết thêm thông tin xem các Chính sách vòng đời hỗ trợ của Microsoft.
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn khởi động lại máy tính sau khi một chương trình mà sử dụng các InitiateSystemShutdownEx chức năng tắt nó tự động, các sự kiện sau đây có thể là đăng vào sổ ký sự hệ thống:
Tổ chức sự kiện ID: 6008
Nguồn: sự kiện đăng nhập
Loại: lỗi
Mô tả:
Trước đó tắt hệ thống tại Giờ ngày Ngày được bất ngờ.
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này có thể xảy ra nếu cả hai điều kiện sau đây là đúng:
 • Máy tính bị khóa hoặc được cấu hình với một mật khẩu bảo vệ bảo vệ màn hình.
 • Chiến dịch tắt máy là bắt đầu tự động bởi một chương trình mà sử dụng các InitiateSystemShutdownEx chức năng với quân cờ.

  Ví dụ, bạn sử dụng các Remote Shutdown tool (Shutdown.exe) từ nguồn tài nguyên Microsoft Windows 2000 Kit để buộc một đóng xuống của máy tính từ một máy tính từ xa hoặc bạn có lịch trình tắt máy tính cục bộ bằng cách sử dụng Shutdown.exe kết hợp với các tại lệnh hoặc lập lịch tác vụ.
Trong tình huống này, các dịch vụ sự kiện đăng nhập không được thông báo về sự kiện tắt máy, và do đó, các hoạt động tắt máy là không chính xác xem bởi dịch vụ sự kiện đăng nhập là một sự kiện bất ngờ.
GIẢI PHÁP

Thông tin hotfix

Một tính năng được hỗ trợ sửa đổi hành vi mặc định của sản phẩm có sẵn từ Microsoft. Tuy nhiên, tính năng này được dự định để sửa đổi chỉ hành vi đó bài viết này mô tả. Tính năng này chỉ áp dụng cho hệ thống cụ thể yêu cầu nó.

Nếu tính năng có sẵn để tải về, không có một phần "Hotfix tải về có sẵn" ở đầu bài viết cơ sở kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với dịch vụ khách hàng của Microsoft và hỗ trợ để có được các tính năng.

Chú ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho tính năng cụ thể này. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Chú ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các tính năng có sẵn. Nếu bạn không nhìn thấy ngôn ngữ của bạn, đó là bởi vì các tính năng không có sẵn cho ngôn ngữ đó.Phiên bản tiếng Anh của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc sau này tập tin thuộc tính) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày tháng và thời gian cho những tập tin được liệt kê trong giờ phối hợp quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ tab trong mục ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.
  Date     Time  Version       Size  File name  --------------------------------------------------------------  15-Aug-2002 08:34 5.0.2195.5265   42,256 Basesrv.dll  15-Aug-2002 08:34 5.0.2195.5907   222,992 Gdi32.dll  15-Aug-2002 08:34 5.0.2195.6011   708,880 Kernel32.dll  15-Aug-2002 08:34 5.0.2195.4733   332,560 Msgina.dll  15-Aug-2002 08:34 5.0.2195.6000   379,664 User32.dll  15-Aug-2002 08:34 5.0.2195.5968   369,936 Userenv.dll  08-Aug-2002 15:23 5.0.2195.6003  1,642,416 Win32k.sys  15-Aug-2002 08:30 5.0.2195.6013   179,472 Winlogon.exe  15-Aug-2002 08:34 5.0.2195.5935   243,472 Winsrv.dll				
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
THÔNG TIN THÊM
Để biết thêm về cách sử dụng Remote Shutdown tool (Shutdown.exe) để đóng xuống đóng cửa và khởi động lại Windows địa phương hoặc từ xa 2000 dựa trên máy tính, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
317371Làm thế nào để sử dụng Remote Shutdown cụ để tắt và khởi động lại máy tính trong Windows 2000
Để biết thêm về cách cài đặt nhiều hotfixes trong khi chỉ khởi động lại một thời gian, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
296861Làm thế nào để cài đặt nhiều bản cập nhật Windows hoặc hotfixes với chỉ có một khởi động lại
Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
883635Bạn có thể gặp một tắt máy bất thường của Windows 2000 Server dựa trên máy tính của bạn sau khi bắt đầu bảo vệ màn hình đăng nhập Windows

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 326564 - Xem lại Lần cuối: 08/28/2011 10:05:00 - Bản sửa đổi: 2.0

 • kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwin2ksp4fix kbbug kbfix kbwin2000presp4fix kbmt KB326564 KbMtvi
Phản hồi