Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Đĩa cứng sức chứa cần thiết cho Windows XP Service Pack 1

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:326583
GIỚI THIỆU
Bài viết này bàn về không gian đĩa cứng là cần thiết để cài đặt Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP1) trên một máy tính đang chạy Microsoft Windows XP Home Edition, Windows XP Professional hoặc Windows XP 64-Bit Edition. Không gian làm việc được mô tả trong bảng dưới đây được yêu cầu cho các tập tin được sử dụng chỉ trong tiến trình cài đặt. Yêu cầu này là tạm thời và không đóng góp cho các yêu cầu không gian tổng cộng. Không gian đó là cần thiết cho các tập tin mà loại bỏ SP1 được sử dụng cho việc lưu trữ tệp và thiết đặt được thay đổi trong khi cài đặt gói dịch vụ. Bạn có thể tự động sao lưu các tập tin hệ thống trong khi cài đặt. Bạn phải có những tập tin này nếu bạn muốn loại bỏ các gói dịch vụ sau đó.
THÔNG TIN THÊM
Bảng dưới đây liệt kê chứa đĩa cứng cần thiết để cài đặt Microsoft Windows XP SP1.
                        Space required for       Space required for installing  installing SP1 from the       SP1 from a shared distribution  service pack CD-ROM or the       folder on a network       Windows XP SP1 Web site------------------------------------------------------------------------------Service pack 145 megabytes (MB)        145 MB (for the service only     for the service pack       pack) + 283 MB (for the service                        pack files contained in the                        %Windir%\Servicepackfiles                        folder)Subtotal   145 MB              428 MBWorking space 56 MB              56 MBFiles that  233 MB              233 MBremove SP1Total     378 MB              661 MB       434 MB peak during        717 MB peak during       installation           installation					
Ngoài ra, bạn phải có 30 MB miễn phí không gian trên phân vùng hệ thống chính đầu tiên để cài đặt.Phân vùng hệ thống chính thứ nhất là khối lượng đĩa có chứa các tập tin phần cứng cụ thể mà bạn phải có để khởi động Windows. Ví dụ, phân vùng hệ thống chính chứa các tập tin Ntldr, Boot.ini và Ntdetect.com.

Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để có được Windows XP SP1, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
322389Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 326583 - Xem lại Lần cuối: 08/28/2011 09:35:00 - Bản sửa đổi: 2.0

 • kbproductlink kbinfo kbsetup kbmt KB326583 KbMtvi
Phản hồi