Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Mô tả của Office 2000 Service Pack 3 (SP3)

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:326585
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Microsoft Office 2000 Service Pack 3 (SP3) cung cấp các Cập nhật mới nhất của Microsoft Office 2000. Văn phòng 2000 SP3 có đáng kể cải tiến bảo mật và cải tiến trong sự ổn định và hiệu suất. Một số các bản sửa lỗi được bao gồm trong Office 2000 SP3 được phát hành trước đó riêng bản Cập Nhật. Gói dịch vụ này kết hợp các bản Cập Nhật vào một tích hợp gói và bao gồm một số thay đổi khác được thiết kế để cải thiện các độ tin cậy và hiệu suất của các chương trình Office 2000.

Điều này bài viết mô tả làm thế nào để download và cài đặt Office 2000 SP3.
THÔNG TIN THÊM

Làm thế nào để Download và cài đặt Office 2000 SP3

Quan trọng Trước khi cài đặt Microsoft Office 2000 SP3 khách hàng Cập Nhật hoặc các Microsoft Office 2000 SP3 hành chính Update, cài đặt Microsoft Văn phòng 2000 Service Release 1a (SR-1a). Để thêm thông tin về cách cài đặt Văn phòng 2000 SR-1a, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
245025Làm thế nào để có được và cài đặt bản Cập Nhật Office 2000 SR-1/SR-1a

Khách hàng Cập Nhật

Nếu bạn cài đặt Office 2000 từ đĩa CD-ROM, bạn có các Sau hai lựa chọn:
 • Sử dụng văn phòng sản phẩm bản Cập Nhật Web site để tự động cài đặt tất cả các bản cập nhật mới nhất, bao gồm cả Office 2000 SP3.
 • Chỉ cài đặt chỉ những Office 2000 SP3 Client Update bởi theo các bước được mô tả trong phần "Office 2000 SP3 Client Update" bài viết này.
Đối với cả hai lựa chọn, bạn phải có CD-ROM 2000 của văn phòng có sẵn trong trình cài đặt.

Văn phòng sản phẩm thông tin cập nhật trang Web

Để có sản phẩm văn phòng Cập nhật trang Web trang web phát hiện các yêu cầu bản cập nhật bạn phải cài đặt trên máy tính của bạn, truy cập vào Microsoft sau đây Web site: Sau khi phát hiện hoàn chỉnh, bạn nhận được một danh sách các khuyên bản Cập Nhật của bạn phê duyệt. Nhấp vào Bắt đầu cài đặt để hoàn tất quá trình.

Văn phòng 2000 SP3 khách hàng Cập Nhật

Để tải về và cài đặt Office 2000 SP3 khách hàng Cập Nhật chỉ, thực hiện theo các bước sau:
 1. Sử dụng trình duyệt Web của bạn, xác định vị trí trang Web Microsoft sau đây Trang web:
 2. Nhấp vào Lưu để lưu các tập tin O2ksp3.exe cặp đã chọn.
 3. Trong Windows Explorer, bấm đúp vàoo2ksp3.exe.
 4. Nếu bạn bị nhắc để cài đặt bản Cập Nhật, bấmCó.
 5. Nhấp vào Có chấp nhận giấy phép Thỏa thuận.
 6. Chèn đĩa CD-ROM 2000 văn phòng của bạn khi bạn được nhắc để làm như vậy, sau đó bấm Ok.
 7. Khi bạn nhận được một tin nhắn mà chỉ ra tiến trình cài đặt đã thành công, nhấp vào Ok.
Chú ý Sau khi bạn cài đặt Office 2000 SP3, bạn không thể gỡ bỏ nó. Để Quay lại tiến trình cài đặt trước khi Office 2000 SP3, bạn phải loại bỏ tất cả các văn phòng năm 2000, và sau đó cài đặt nó một lần nữa từ đĩa CD-ROM gốc.

Văn phòng 2000 SP3 hành chính Cập Nhật

Nếu bạn cài đặt bất kỳ sản phẩm được liệt kê vào đầu bài viết này từ vị trí máy chủ, các quản trị viên máy chủ phải cập nhật các vị trí máy chủ với công chúng hành chính Cập Nhật và triển khai đó Cập Nhật cho máy tính của bạn.

Nếu bạn là người quản trị hệ phục vụ, làm theo các các bước để tải về bản Cập Nhật hành chính:
 1. Xác định vị trí Web site sau của Microsoft:
 2. Tải tập tin vào máy tính của bạn.
 3. Trong Windows Explorer, bấm đúp vào cáco2ksp3a.exe tập tin.
 4. Nhấp vào Có chấp nhận giấy phép Thỏa thuận.
 5. Trong các Hãy gõ vị trí nơi bạn muốn đặt các file trích xuất hộp, loại C:\O2ksp3a, sau đó bấm Ok.
 6. Nhấp vào Có khi bạn được nhắc tạo thư mục.
 7. Nhấp vào Bắt đầu, sau đó bấmChạy. Gõ lệnh sau đây trong các Mởhộp
  msiexec /a Admin Path\MSI File p C:\O2ksp3a\MSP File SHORTFILENAMES = 1
  nơi Admin Path là đường dẫn đến của bạn cài đặt hành chính điểm cho Office 2000 (ví dụ, C:\Office2000),

  nơi MSI File là .msi cơ sở dữ liệu gói cho các sản phẩm Office 2000 (ví dụ, Data1.msi), và

  nơi MSP File là tên của các Cập Nhật cài đặt hành chính công cộng.

  Chú ý Nếu bạn không muốn các Office 2000 hành chính Cài đặt hộp thoại và các Giấy phép người dùng cuối Thỏa thuận hộp thoại xuất hiện, bạn có thể thêm/QB+ dòng lệnh.
 8. Để triển khai các bản cập nhật cho máy trạm làm việc khách hàng, hãy nhấp vàoBắt đầu, sau đó bấm Chạy. Loại sau đây lệnh trong các Mở hộp
  msiexec/i Admin Path\MSI File CÀI ĐẶT LẠI =Tất cả các REINSTALLMODE = vomus
  nơi Admin Path là đường dẫn đến của bạn cài đặt hành chính điểm cho Office 2000 (ví dụ, C:\Office2000), và

  nơi MSI File cơ sở dữ liệu MSI trọn gói cho các sản phẩm Office 2000 (ví dụ, Data1.msi).
Để thêm thông tin về làm thế nào để cập nhật của bạn hành chính cài đặt và triển khai các máy trạm làm việc khách hàng, hãy bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
304165Làm thế nào để download và cài đặt bản cập nhật để cài đặt hành chính của Office 2000
Bài viết này chứa hướng dẫn tiêu chuẩn cài đặt bản Cập Nhật hành chính công cộng.

Hoặc, bạn có thể xem các bài viết sau đây theo Microsoft Office 2000 tài nguyên bộ:

http://www.Microsoft.com/Office/Ork/XP/Journ/o2ksp3a.htm

Ghi chú về Office 2000 SP3

Cả hai khách hàng và các Phiên bản hành chính của Office 2000 SP3 chứa một bản nâng cấp để chạy truy cập Trình thực hiện thời gian.

Chú ý Truy cập chạy thời gian Executable không được cài đặt với Office 2000. Nó chỉ có sẵn với công cụ phát triển văn phòng. Nếu bạn chưa cài đặt tính năng thời gian chạy truy cập từ công cụ phát triển văn phòng, các tập tin ARTSP3.msp (khách hàng) và ARTSP3ff.msp (hành chính) tập tin là không áp dụng. Nếu bạn có đầy đủ Microsoft Access 2000 chương trình được cài đặt, Access 2000 sẽ được Cập Nhật với tập tin MainSP3.msp (khách hàng) hoặc MainSP3ff.msp (hành chính) tập tin. Để thêm thông tin về cách nâng cấp thời gian chạy truy cập việc cài đặt, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
287484Làm thế nào để download và cài đặt bản Cập Nhật hành chính có sẵn cho truy cập vào năm 2000 và SQL Server 2000 sẵn sàng Cập Nhật
Mọi ngôn ngữ phiên bản tải về hành chính bao gồm các bản cập nhật sau đây:
 • Mainsp3ff.MSP: Một tập tin toàn Cập hành chính Nhật của các thành phần cốt lõi cho Office 2000.
 • Cd2sp3ff.MSP: Một tập tin toàn Cập hành chính Nhật của các Đĩa CD-ROM 2 thành phần cho Microsoft Office 2000 Professional, Microsoft Office 2000 Premium, và Microsoft Office 2000 kinh doanh nhỏ.
 • Outlctlx.exe: Một khách hàng Cập Nhật để cài đặt Microsoft Outlook xem kiểm soát chức năng.
Các phiên bản ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức và tiếng Nhật của tải về hành chính bao gồm các bản cập nhật sau đây:
 • Artsp3ff.MSP: Một khách hàng đầy đủ tập tin Cập Nhật cho Microsoft Access 2000 thời gian chạy tập tin.

Vấn đề đã biết khi bạn cài đặt Office 2000 SP3

Khởi động lại máy tính trong khi cài đặt

Theo các điều kiện sau đây, cài đặt Office 2000 SP3 có thể yêu cầu phải khởi động lại máy tính của bạn:
 • Bạn đang chạy Microsoft Windows 2000 và bạn không có Phiên bản mới nhất của trình cài đặt Windows. Để ngăn chặn máy tính từ khởi động lại, nâng cấp lên Windows Installer 2.0. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập các Microsoft Web site sau:
 • Văn phòng Shortcut Bar đang chạy. Để ngăn chặn máy tính từ khởi động lại, đóng cửa văn phòng Shortcut Bar trước khi bạn áp dụng Office 2000 SP3.
 • SharePoint Services đội từ Microsoft đã được cài đặt. Để ngăn máy tính khởi động lại, tắt dịch vụ Team SharePoint dịch vụ trước khi bạn áp dụng Office 2000 SP3.

Văn phòng 2000 SP3 May yêu cầu văn phòng đĩa CD-ROM hay vị trí cài đặt mạng

Để đảm bảo tính toàn vẹn của cài đặt văn phòng của bạn, các Thuật sĩ cài đặt có thể yêu cầu quyền truy cập vào đĩa CD sản phẩm văn phòng hoặc mạng của bạn cài đặt vị trí trong tiến trình cài đặt.

Microsoft Access 2000 chỉ số thay đổi khi bạn Upsize với SQL sau khi bạn cài đặt Office 2000 SP3

Sau khi bạn cài đặt Office 2000 SP3, nếu tập tin truy cập Wizard làm không đúng cách, nâng cấp giảm dần chỉ số trong Access 2000 đã được Heisley cho SQL Server vẫn còn Heisley như tăng dần lập chỉ mục. Vấn đề này xảy ra bởi vì thuật sĩ truy nhập tệp này phát tệp và họ không được Cập Nhật đúng sau khi bạn cài đặt Office 2000 SP3. Để thêm thông tin về vấn đề này và các bước bạn có thể làm để tránh đó, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
331976Phát tệp không được cập nhật sau khi bạn cài đặt một gói dịch vụ Office 2000, hotfix hoặc vá

Microsoft Office 2000 Service Release 1 (SR1) MultiLanguage gói

Để hoàn thành Office 2000 SP3 chức năng, cài đặt cả hai của các sau khi bạn đang sử dụng gói MultiLanguage Office 2000 SR1:

Làm thế nào để xác định liệu Cập Nhật công cộng được cài đặt

Văn phòng 2000 SP3 chứa các phiên bản cập nhật sau đây tập tin:
Acwzlib.mde	Acwzmain.mde  Acwztool.mdeArtgalry.exe	Bjablr32.dll  Bjlog32.dllBjsrch32.dll	Cag.exe     Ccmarch.dllCdo.dll     Cdo.dll     Chapi3t1.dllContab32.dll	Emablt32.dll	Emsabp32.dllEmsmdb32.dll	Emsui32.dll	Envelope.dllEurotool.xla	Excel.exe	Exsec32.dllFm20.dll	Fp4awec.dll	Graph9.exeMcps.dll	Mdt2db.dll	Mdt2dbns.dllMdt2dd.dll	Mdt2df.dll	Mdt2dfx.dllMdt2fref.dll	Mdt2fw.dll	Mdt2fwui.dllMdt2g.dll	Mdt2gddo.dll	Mdt2gddr.dllMdt2qd.dll	Medcat.dll	Mimedir.dllMinet32.dll	Msaccess.exe	Msdaipp.dllMsgr2en.lex	Msmapi32.dll	Msmapi32.dllMso9.dll	Msoeuro.dll	Msonsext.dllMsppt9.olb	Mspst32.dll	Mspst32.dllMsqry32.exe	Mssp3en.lex	Mssp3ena.lexMsspell3.dll	Ocp.dll     Oladd.faeOlappt.fae	Olexchng.aw	Olkfstub.dllOlsec9.chm	Olxchng9.chm	Omi9.dllOmint.dll	Ouactrl.ocx	Outex.dllOutlhlp.aw	Outllib.dll	Outllibr.dllOutlmime.dll	Outlook.exe	Ows.dllPhotoed.exe	Powerpnt.exe	Pp7x32.dllPpttools.ppa	Pstprx32.dll	Rm.dllRtfhtml.dll	Sendto9.dll	Soa900.dllUtility.mda	Vbe6.dll	Winword.exeWrd6ex32.cnv	Ww9intl.dll	Xleuro9.chm
Để xác định liệu Office 2000 SP3 được cài đặt, bắt đầu bất kỳ Chương trình Office 2000, và sau đó nhấp vào Về Microsoft chương trình trên các Trợ giúp trình đơn. Phiên bản sản phẩm là (SP3) nếu Office 2000 SP3 được cài đặt.

Các bảng dưới đây chỉ ra các con số phiên bản cho các sản phẩm Microsoft Office như các phiên bản số xuất hiện trong các Về Microsoft chương trình hộp thoại.
  Office program     File Name   SP3 version  ----------------------------------------------------  Microsoft Access    Msaccess.exe  9.0.6926  Microsoft Excel    Excel.exe   9.0.6926  Microsoft Outlook   Outlook.exe  9.0.0.6627  Microsoft PowerPoint  Powerpnt.exe  9.0.6620  Microsoft Word     Winword.exe  9.0.6926 
Bởi vì các Trợ giúp về hộp thoại đôi khi nhận dạng Office 2000 SP3 không chính xác, Microsoft khuyến cáo rằng bạn xác minh các thuộc tính của chương trình chạy được. Bảng dưới đây là danh sách các phiên bản tập tin được tìm thấy trong các thuộc tính của các tập tin thực thi của chương trình Đối với Office 2000 SP3:
  Office program     File Name   SP3 version  ----------------------------------------------------  Microsoft Access    Msaccess.exe  9.0.0.6620  Microsoft Excel    Excel.exe   9.0.0.6627  Microsoft Outlook   Outlook.exe  9.0.0.6604  Microsoft PowerPoint  Powerpnt.exe  9.0.0.6620  Microsoft Word     Winword.exe  9.0.0.6926

Các vấn đề cố định bằng các Cập Nhật

Văn phòng 2000 SP3 địa chỉ các vấn đề mô tả trong sau đây Microsoft Security Bulletins: Văn phòng 2000 SP3 bao gồm các thông tin cập nhật tất cả các văn phòng trước đây bao gồm trong Microsoft Office 2000 Service Pack 2 (SP2).
Để thêm thông tin về cụ thể các bản Cập Nhật kèm với Office 2000 SP-2, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
276257Danh sách các vấn đề cố định trong Office 2000 Service Pack 2
Văn phòng 2000 SP3 bao gồm sau đây trước đây phát hành bản Cập Nhật đã được phát hành sau khi Office 2000 SP2: Văn phòng 2000 SP3 sửa chữa các vấn đề mô tả trong sau đây Bài viết cơ sở kiến thức Microsoft:
326605 Các vấn đề cố định trong Access 2000 bởi Office 2000 Service Pack 3

326667 Các vấn đề được cố định trong Excel 2000 bởi Office 2000 Service Pack 3

326669 Các vấn đề cố định trong FrontPage 2000 bởi Office 2000 Service Pack 3

326668 Danh sách các vấn đề được cố định trong Outlook 2000 bởi Office 2000 Service Pack 3

326609 Các vấn đề cố định trong PowerPoint 2000 bởi Office 2000 Service Pack 3

326665 Danh sách các vấn đề cố định trong Word 2000 bởi Office 2000 Service Pack 3

237381 Ký tự đang bị mất hoặc thay đổi để tất cả các mũ khi bạn gõ chúng

280116 Thông báo lỗi "chương trình này đã thực hiện một hoạt động bất hợp pháp và sẽ được tắt" khi bạn cắt hình ảnh trong trình biên tập ảnh

294687 Bạn nhận được một thông báo lỗi khi bạn mở từ hoặc lưu sang một tên miền Dfs trong Office 2000

298417 Văn phòng chương trình dừng đáp ứng trong hộp thoại đã mở
314698 Hiệu suất kém nếu các tùy chọn "Mặc định vị trí tệp" được thiết lập để một chia sẻ từ xa

265105 Mục cửa sổ pop-up menu biến mất khi mở nhiều tài liệu dựa trên mẫu

311056 Hiển thị kích thước của một EMF hình ảnh thay đổi khi bạn thay đổi độ phân giải màn hình trên Windows 2000
Văn phòng 2000 SP3 sửa vấn đề sau đây, không trước đây tài liệu trong một bài viết cơ sở kiến thức Microsoft:

TẮT: Tập tin với các biểu tượng mặc định hiển thị biểu tượng tệp chung khi bạn sử dụng các cặp Web

Khi bạn xem các nội dung của thư mục Web, tập tin với biểu tượng mặc định có thể xuất hiện với biểu tượng chung loại tệp.

Word có thể ngừng đáp ứng khi bạn mở một tài liệu HTML có chứa các <!—[if gte mso Từ khóa

Khi bạn mở một tài liệu HTML trong Microsoft Từ đó sử dụng các <!--[if gte mso từ khóa, từ có thể ngừng đáp ứng.

TẮT: Hình ảnh có thể biến mất khi bạn xoay hình ảnh trong trình biên tập ảnh

Nếu bạn xoay hình ảnh trong khi sử dụng các phiên bản của ảnh Biên tập được kèm với Office 2000, hình ảnh có thể biến mất.

XL: Danh sách thả xuống từ hộp tổ hợp luôn luôn xuất hiện trên màn hình chính

Trên một màn hình màn hình kép, thả xuống danh sách của combo hộp luôn luôn xuất hiện trên màn hình chính, ngay cả khi hộp combo chính nó là đặt trên một màn hình trung học.
danh sách sửa chữa INF OFFXP

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 326585 - Xem lại Lần cuối: 12/07/2015 11:54:49 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Office 2000 Premium Edition, Microsoft Office 2000 Professional Edition, Microsoft Office 2000 Standard Edition, Microsoft Office 2000 Small Business Edition, Microsoft Office 2000 Developer Edition, Microsoft Access 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbfile kbsetup kbupdate atdownload kbdownload kbinfo kbmt KB326585 KbMtvi
Phản hồi