Bạn nhận được một thông báo lỗi "Khoá sản phẩm sử dụng để cài đặt Windows không hợp lệ"

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

TRIỆU CHỨNG
Nếu bạn cố gắng cài đặt Microsoft Windows XP Gói Dịch vụ 1 (SP1), bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau:
Khóa Sản phẩm sử dụng để cài đặt Windows không hợp lệ. Hãy liên hệ quản trị viên hệ thống hoặc người bán lẻ ngay lập tức để nhận một khoá sản phẩm hợp lệ. Bạn cũng có thể liên hệ Đội Chống Ăn cắp bản quyền của Hãng Microsoft bằng cách gửi email tới piracy@microsoft.com nếu bạn nghĩ rằng bạn đã mua phải phần mềm sao chép của Microsoft. Hãy yên tâm rằng bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn gửi đến Đội Chống Ăn cắp bản quyền phần mềm của Microsoft đều sẽ được giữ bí mật nghiêm ngặt.
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này có thể xảy ra nếu khoá sản phẩm bạn đang sử dụng để cài đặt Windows XP khớp với khoá sản phẩm mà Microsoft cho là không hợp lệ. Hai khoá sản phẩm này tạo ra 1 ID sản phẩm khớp với một trong những ID sản phẩm sau (trong đó X là bất kỳ giá trị số nào):
XXXXX-640-0000356-23XXX
XXXXX-640-2001765-23XXX
XXXXX-640-643718x-23XXX
XXXXX-641-309376x-23XXX
XXXXX-642-064580x-23XXX
XXXXX-642-464364x-23XXX
XXXXX-643-334701x-23XXX
XXXXX-644-081772x-23XXX
XXXXX-644-451265x-23XXX
XXXXX-644-874896x-23XXX
XXXXX-644-933704x-23XXX
XXXXX-644-962396x-23XXX
XXXXX-645-833254x-23XXX
XXXXX-645-994962x-23XXX
XXXXX-646-031843x-23XXX
XXXXX-646-104081x-23XXX
XXXXX-646-105103x-23XXX
XXXXX-647-318838x-23XXX
XXXXX-647-592029x-23XXX
XXXXX-647-677834x-23XXX
XXXXX-648-301691x-23XXX
XXXXX-648-819992x-23XXX
XXXXX-649-106765x-23XXX
XXXXX-649-941392x-23XXX
XXXXX-650-292312x-23XXX
GIẢI PHÁP
Để khắc phục sự cố này, trước tiên, xác định ID sản phẩm Windows trên máy tính của bạn. To do so, follow these steps:
  1. Bấm Bắt đầu, bấm chuột phải vàoMáy tính của tôi, rồi bấm Thuộc tính.
  2. Trên tab Chung, bên dướiĐăng ký với, ghi lại số được liệt kê.
Nếu ID sản phẩm Windows của bạn khớp với một trong những ID sản phẩm được liệt kê trong phần “Nguyên nhân”, bạn có thể là nạn nhân của hành vi vi phạm bản quyền. Để thông báo hành vi vi phạm bản quyền, ghé thăm Web site sau của Microsoft:Nếu bạn là khách hàng được cấp phép số lượng lớn của Microsoft và có giấy phép sử dụng Windows XP Professional, tiến hành cài đặt sạch Windows XP trên máy tính nhận được thông báo lỗi bằng cách sử dụng phương tiện Windows XP Professional và Khoákhoá sản phẩm Cấp phép Số lượng lớn được cấp kèm theo hợp đồng của bạn. Nếu bạn không thể tiến hành cài đặt sạch, bạn phải đổi ID sản phẩm.

Nếu bạn có khoá cấp phép số lượng lớn hợp lệ nhưng thiết đặt máy tính sử dụng khoá không hợp lệ, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
328874 Cách thay khoá sản phẩm Cấp phép Số lượng lớn trên máy tính chạy Windows XP SP1 và các bản Windows XP mới hơn
Để mua sản phẩm Windows XP bán lẻ hợp lệ, ghé thăm đại lý bán lẻ tại địa phương bạn hoặc ghé thăm Web site sau của Microsoft: Nếu bạn không ở Hoa Kỳ, liên hệ với chi nhánh của Microsoft tại khu vực bạn. Để xác định vị trí chi nhánh của bạn, ghé thăm Web site sau Microsoft:
Thuộc tính

ID Bài viết: 326904 - Xem lại Lần cuối: 06/15/2007 15:30:00 - Bản sửa đổi: 5.7

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition

  • kberrmsg kbenv kbprb kbpubtypekc kbmsccsearch KB326904
Phản hồi