Liên kết được gửi qua thư điện tử là không đầy đủ trong dòng chủ đề và không xuất hiện trong nội dung thư

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:327010
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.

Quan trọng Bài viết này chứa thông tin về việc sửa đổi sổ đăng ký. Trước khi bạn chỉnh sửa registry, hãy chắc chắn để trở lại nó lên và đảm bảo rằng bạn hiểu làm thế nào để khôi phục sổ đăng ký nếu một vấn đề xảy ra. Thông tin về làm thế nào để sao lưu, khôi phục và chỉnh sửa registry, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
256986 Mô tả của Microsoft Windows Registry
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn trỏ tới Gửi trên các Tệp Menu trong Internet Explorer và sau đó nhấp vào Liên kết qua E-mail để gửi một liên kết đến trang Web hiện hành qua thư điện tử, URL trong các Chủ đề hộp thư điện tử là không đầy đủ và liên kết không xuất hiện trong cơ thể của bài viết. Do đó, người nhận thư không thể truy cập vào các trang Web khi họ nhấp vào liên kết trong thư điện tử.
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này xảy ra vì trong Windows XP và Windows XP Service Pack 1 (SP1), tập tin thư viện liên kết động (DLL) gửi thư, Sendmail.dll, không bao gồm URL đầy đủ trong dòng chủ đề hoặc trong nội dung e-mail. Một lối tắt Internet (URL) tập tin được đính kèm vào thư, nhưng tập tin đính kèm tệp URL có thể bị chặn bởi chương trình thư điện tử của bạn bởi vì nó là một tập tin đính kèm có khả năng không an toàn. Theo mặc định, Microsoft Outlook 2002 khối tập tin đính kèm có khả năng không an toàn. Ngoài ra, Microsoft Outlook Express 6 có thể được cấu hình để ngăn chặn tập tin đính kèm có khả năng không an toàn.
GIẢI PHÁP
Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề cụ thể này. Hotfix này có thể nhận được thử nghiệm bổ sung. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này, chúng tôi đề nghị bạn đợi cho Cập Nhật tiếp theo của phần mềm có chứa hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Chú ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.
Phiên bản tiếng Anh của sửa chữa này có thuộc tính tệp (hoặc sau này) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ công cụ ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.

Windows XP

Date      Time  Version        Size    File name------------------------------------------------------------------------------------23-Jul-2003 21:30 6.0.2800.1251    51,712 Sendmail.dll   23-Jul-2003 21:30 6.0.2800.1251  1,331,200 Shdocvw.dll   23-Jul-2003 02:21 5.1.2600.1251   557,568  Xpsp2res.dll

Windows XP 64-bit phiên bản

Date      Time  Version      Size     File name----------------------------------------------------------------------------------------------23-Jul-2003 21:31 6.0.2800.1251   107,008  Sendmail.dll IA6423-Jul-2003 21:31 6.0.2800.1251  3,649,024 Shdocvw.dll  IA6423-Jul-2003 20:40 6.0.2800.1251   51,712  Wsendmail.dll X8623-Jul-2003 20:42 6.0.2800.1251  1,331,200 Wshdocvw.dll  X8623-Jul-2003 02:21 5.1.2600.1251   557,568  Wxpsp2res.dll X8623-Jul-2003 02:21 5.1.2600.1251   557,056  Xpsp2res.dll IA64
Chú ý Vì của tập tin dependences, hotfix này yêu cầu Windows XP Service Pack 1.

Sau khi bạn áp dụng hotfix này, URL xuất hiện một cách chính xác trong các Chủ đề hộp và trong nội dung e-mail. Ngoài ra, lưu ý được đưa vào trong nội dung thư điện tử:
Lưu ý: Để bảo vệ chống lại virus máy tính, các chương trình thư điện tử có thể ngăn gửi hoặc nhận một vài loại đính kèm tệp. Kiểm tra thiết đặt bảo mật thư điện tử để xác định như thế nào phần đính kèm được xử lý.
Nếu bạn không muốn để hiển thị này lưu ý trong cơ thể của thư điện tử hoặc nếu bạn muốn tạo riêng của bạn thông điệp cảnh báo, thêm giá trị chuỗi sau đây để đăng ký:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\WarningMsgInBody
Để thực hiện:

CẢNH BÁO: Nếu bạn sử dụng Registry Editor không chính xác, bạn có thể gây ra vấn đề nghiêm trọng mà có thể yêu cầu bạn phải cài đặt lại hệ điều hành của bạn. Microsoft không thể đảm bảo rằng bạn có thể giải quyết vấn đề mà kết quả từ việc sử dụng Registry Editor không chính xác. Sử dụng Registry Editor nguy cơ của riêng bạn.
 1. Nhấp vào Bắt đầu, sau đó bấm Chạy.
 2. Trong các Mở hộp, loại regedit, sau đó bấm Ok.
 3. Xác định vị trí, và sau đó bấm vào khóa registry sau đây:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
  Nếu này khóa sổ đăng ký không tồn tại, tạo ra nó. Để thực hiện:
  1. Bấm vào khoá đăng ký sau:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies
  2. Trên các Chỉnh sửa trình đơn, điểm đến Mới, sau đó bấm Key.
  3. Loại Các vấn đề, sau đó nhấn ENTER.
 4. Trên các Chỉnh sửa trình đơn, điểm đến Mới, sau đó bấm Giá trị Chuỗi.
 5. Loại WarningMsgInBody, sau đó nhấn ENTER.
 6. Trên các Chỉnh sửa trình đơn, nhấp vào Sửa đổi.
 7. Xác minh rằng các Dữ liệu giá trị hộp là trống, và sau đó nhấp vào Ok.
 8. Thoát khỏi Registry Editor.
Nếu bạn muốn hiển thị ghi chú trong cơ thể thư điện tử, nhập một giá trị trong các Dữ liệu giá trị hộp của các
WarningMsgInBody
giá trị đăng ký. Ví dụ, gõ 1. Sau khi bạn làm như vậy, lưu ý được đưa vào trong cơ thể của thư điện tử.

TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê ở đầu bài viết này.
THÔNG TIN THÊM
291387 OLEXP: Sử dụng tính năng bảo vệ vi rút trong Outlook Express 6

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 327010 - Xem lại Lần cuối: 12/07/2015 12:05:14 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Internet Explorer 6.0

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbfix kbbug kbmt KB327010 KbMtvi
Phản hồi