Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Windows Messenger bắt đầu khi bạn khởi động Outlook Express sau khi bạn loại bỏ quyền truy cập vào Windows Messenger

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:327390
TRIỆU CHỨNG
Sau khi bạn loại bỏ truy nhập đến Microsoft Windows Messenger bởi bằng cách sử dụng một trong những phương pháp sau đây trong Windows XP Service Pack 1 (SP1), Windows Messenger vẫn có thể bắt đầu khi bạn khởi động Microsoft Outlook Express:
  • Bạn bấm vào để xóa các Cho phép truy cập vào đây chương trình kiểm tra hộp trong công cụ Set Program Access and Defaults trong Bảng điều khiển.
  • Bạn loại bỏ quyền truy cập vào Windows Messenger bằng cách sử dụng các Thêm/loại bỏ cấu phần Windows nút trong công cụ thêm/loại bỏ chương trình kiểm soát Bảng điều khiển.
NGUYÊN NHÂN
Các phương pháp được diễn tả trong phần "Triệu chứng" của bài viết này loại bỏ truy nhập đến Windows Messenger từ các Bắt đầu Menu, máy tính để bàn và các địa điểm khác mà không loại bỏ Windows Messenger. Điều này cho phép các chương trình dựa-trên-Windows dựa trên Windows Messenger để tiếp tục hoạt động chính xác. Ví dụ, Outlook Express có thể vẫn mở danh sách liên hệ Windows Messenger sau khi bạn loại bỏ quyền truy cập vào Windows Messenger.
GIẢI PHÁP
Để ngăn chặn Windows Messenger ký kết khi bạn bắt đầu Outlook Express:
  1. Trong Outlook Express, nhấp vào Tuỳ chọn trên các Công cụ trình đơn.
  2. Trên các Tổng quát tab, bấm vào để xóa các Tự động đăng nhập vào Windows Messenger hộp kiểm.
  3. Nhấp vào Ok.
Cho thêm thông tin về làm thế nào để ngăn chặn Windows Messenger chạy khi bạn bắt đầu Outlook Express, bấm vào số bài viết dưới đây để xem các bài viết trong các Cơ sở kiến thức Microsoft:
302089 Làm thế nào để ngăn chặn Windows Messenger chạy trên Windows XP trên máy tính
THÔNG TIN THÊM
Windows XP SP1 bao gồm các tính năng mới trong thêm hoặc loại bỏ Các chương trình công cụ trong bảng điều khiển để loại bỏ quyền truy cập vào Microsoft Internet Explorer, Outlook Express, Microsoft Windows Media Player và Windows Messenger từ các Bắt đầu Menu, máy tính để bàn và các địa điểm khác. Để thêm thông tin về làm thế nào để có được Windows XP SP1, bấm vào số bài viết dưới đây để xem các bài viết trong các Cơ sở kiến thức Microsoft:
322389 Cách lấy Gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 327390 - Xem lại Lần cuối: 08/28/2011 11:09:00 - Bản sửa đổi: 2.0

  • kbprb kbmt KB327390 KbMtvi
Phản hồi