Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Cách lên lịch cập nhật tự động trong Windows Server 2003, Windows XP, và Windows 2000

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

TÓM TẮT
Nếu bạn đăng nhập với tư cách quản trị viên, tính năng Cập nhật Tự động trong Windows sẽ thông báo cho bạn khi có bản cập nhật tối thiết cho máy tính của bạn. Có môt tính năng Cập nhật Tự động mới mà bạn có thể sử dụng để chỉ định_lịch biểu mà Windows tuân theo để cài đặt các bản cập nhật trên máy tính của bạn. Bài viết này mô tả cách cài đặt tính năng Cập nhật Tự động mới này trong Microsoft Windows XP và trong Microsoft Windows 2000 và cách sử dụng nó để lên lịch cập nhật tự động.

Chú ý Tính năng Cập nhật Tự động mới này được bao gồm với Microsoft Windows Server 2003.

Để biết thêm thông tin về cách cấu hình thiết đặt Cập nhật Tự động khác trong Windows XP, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
306525 Cách cấu hình và sử dụng Cập nhật Tự động trong Windows XP (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
Để biết thêm thông tin về cách cấu hình thiết đặt Cập nhật Tự động khác trong Windows 2000, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
327850 Cách cấu hình và sử dụng Cập nhật tự động trong Windows 2000 (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
quay lại đầu trang

Cập nhật tính năng Cập nhật Tự động (chỉ trong Windows XP và Windows 2000)

Chú ý Nếu bạn sử dụng Cập nhật Tự động, tính năng này có thể đã được cập nhật tự động trên máy tính của bạn. Để đảm bảo rằng tính năng này được cài đặt, sử dụng quy trình được mô tả trong phần Lên lịch Cập nhật Tự động của bài viết này để xác nhận rằng tuỳ chọn Tự động Tải xuống bản cập nhật, và cài đặt theo lịch tôi chỉ định hiện có trên máy tính của bạn.

Để sử dụng tính năng Cập nhật Tự động mới, cài đặt bất kỳ bản cập nhật nào sau đây:
 • Bản cập nhật "Cập nhật Tự động Windows tháng 6 năm 2002".

  Để cài đặt bản cập nhật này, ghé thăm Web site sau của Microsoft:Chú ý Bản cập nhật này là gói Windows Installer được sử dụng để triển khai trong công ty. Bạn phải sử dụng tính năng Cập nhật Tự động mới nếu bạn là quản trị mạng đang sử dụng Microsoft Software Update Services. Để sử dụng Cập nhật Tự động bằng máy chủ đang chạy Software Update Services, xem báo cáo quản trị trên Web site sau của Microsoft:
 • Windows XP Gói Dịch vụ 1 (SP1).Để biết thêm thông tin cách thức thực hiện việc này, bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
  322389 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
 • Windows XP 2000 Gói Dịch vụ 3 (SP3). Để biết thêm thông tin cách thức thực hiện việc này, bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
  260910 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
Chú ý Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi cài đặt cập nhật này. Cập nhật Tự động không tải xuống bất kỳ bản cập nhật nào cho tới khi bạn cấu hình nó làm như vậy. Nếu Cập nhật Tự động không được cấu hình trong vòng 24 giờ sau khi bạn cài đặt nó, quản trị mạng hoặc người sử dụng đăng nhập cục bộ với tư cách quản trị viên sẽ được nhắc cấu hình nó.

quay lại đầu trang

Lên lịch cập nhật tự động

Chú ý Để sửa đổi thiết đặt Cập nhật Tự động, bạn phải đăng nhập với tư cách quản trị viên hoặc thành viên của nhóm Quản trị viên. Nếu máy tính của bạn đã nối mạng, các thiết đặt chính sách mạng cũng có thể ngăn cản bạn hoàn thành quy trình.

Trong Windows Server 2003 và Windows XP

Để cấu hình lịch của Cập nhật Tự động:
 1. Bấm Bắt đầu, bấm Pa-nen Điều khiển, sau đó bấm đúp Hệ thống.
 2. Trên tab Cập nhật Tự động, bấm Tự động tải xuống bản cập nhật, và cài đặt theo lịch tôi chỉ định.
 3. Bấm chọn ngày và giờ bạn muốn tải xuống và cài đặt bản cập nhật.
Khi phát hiện ra bản cập nhật tối thiết, Cập nhật Tự động tự động tải xuống các bản cập nhật này dưới nền khi bạn kết nối Internet. Sauk khi hoàn thành tải xuống, Cập nhật Tự động đợi đến khi ngày và giờ được lên lịch để cài đặt các bản cập nhật. Vào ngày và giờ được lên lịch, tất cả người dùng cục bộ nhận được thông báo sau, thông báo này có bộ định thời đếm ngược năm phút:
Windows đã sẵn sàng cài đặt bản cập nhật sẵn dùng cho máy tính của bạn.

Bạn muốn Windows cài đặt bản cập nhật bây giờ không?

(Windows sẽ khởi động lại máy tính nếu không có động thái gì trong vòng 5:00 phút)
Nếu bạn đăng nhập với tư cách quản trị viên, khi bạn nhận được thông báo này, bạn có thể bấm Có để cài cập nhật hoặc bấm Không để yêu cầu Cập nhật Tự động cài đặt các bản cập nhật vào ngày và giờ được lên lịch lần sau. Nếu bạn không có động thái gì sau 5 phút, Windows tự động cài đặt các bản cập nhật.

Quan trọng Bạn có thể phải khởi động lại máy tính để hoàn thành cài đặt bản cập nhật.

quay lại đầu trang

Trong Windows 2000

 1. Bấm Bắt đầu, bấm Pa-nen Điều khiển, sau đó bấm đúp Cập nhật Tự động.
 2. Bấm Tự động tải xuống bản cập nhật, và cài đặt theo lịch tôi chỉ định.
 3. Bấm chọn ngày và giờ bạn muốn tải xuống và cài đặt bản cập nhật.
Khi phát hiện ra bản cập nhật tối thiết, Cập nhật Tự động tự động tải xuống các bản cập nhật này dưới nền khi bạn kết nối Internet. Sauk khi hoàn thành tải xuống, Cập nhật Tự động đợi đến khi ngày và giờ được lên lịch để cài đặt các bản cập nhật. Vào ngày và giờ được lên lịch, tất cả người dùng cục bộ nhận được thông báo sau, thông báo này có bộ định thời đếm ngược năm phút:
Windows đã sẵn sàng cài đặt bản cập nhật sẵn dùng cho máy tính của bạn.

Bạn muốn Windows cài đặt bản cập nhật bây giờ không?

(Windows sẽ khởi động lại máy tính nếu không có động thái gì trong vòng 5:00 phút)
Nếu bạn đăng nhập với tư cách quản trị viên, khi bạn nhận được thông báo này, bạn có thể bấm Có để cài cập nhật hoặc bấm Không để yêu cầu Cập nhật Tự động cài đặt các bản cập nhật vào ngày và giờ được lên lịch lần sau. Nếu bạn không có động thái gì sau 5 phút, Windows tự động cài đặt các bản cập nhật.

Quan trọng Bạn có thể phải khởi động lại máy tính để hoàn thành cài đặt bản cập nhật.

quay lại đầu trang
THAM KHẢO
Để biết thêm thông tin về cách sử dụng Bàn điều khiển Phục hồi, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
283629 Cách cấu hình Cập nhật Tự động để nhắc bạn trước khi tải xuống bản cập nhật trong Windows XP (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
283151 Việc vô hiệu hoá dịch vụ Cập nhật Tự động trong Pa-nen Điều khiển không làm ngắt dịch vụ (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
294871 Mô tả về tính năng Cập nhật Tự động trong Windows (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
306525 Cách cấu hình và sử dụng Cập nhật Tự động trong Windows XP (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
323184 Ứng dụng khách Cập nhật Tự động 2.2 không phát hiện được các bản cập nhật được phê chuẩn từ Software Update Services (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
326693 Cách bắt buộc Cập nhật Tự động 2.2 thực hiện chu kỳ dò tìm (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
328010 Cách cấu hình Cập nhật Tự động bằng cách sử dụng Chính sách Nhóm hay thiết đặt đăng ký (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
327850 Cách cấu hình và sử dụng Cập nhật tự động trong Windows 2000 (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
Để biết thêm thông tin về Software Update Services, ghé thăm Web site sau của Microsoft:

quay lại đầu trang
Thuộc tính

ID Bài viết: 327838 - Xem lại Lần cuối: 12/03/2007 07:28:52 - Bản sửa đổi: 13.7

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium), Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP for Itanium-based Systems Version 2003, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbhowtomaster kbhowto kbenv KB327838
Phản hồi