Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Chương trình mở một tập tin là chỉ-đọc hoặc trả về một chia sẻ vi phạm hoặc tin nhắn "truy cập bị từ chối" khi mở từ hoặc tiết kiệm cho một cặp mạng

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:328170
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Nếu bạn mở một cặp mạng trong Windows Explorer và sau đó cố gắng để mở một tập tin từ hoặc lưu một tập tin vào thư mục đó, chương trình liên kết có thể báo cáo một sự vi phạm chia sẻ, trở về thư "truy cập bị từ chối" hay mở các tài liệu là chỉ-đọc. Thông thường, vấn đề này xảy ra khi bạn mở một mạng thư mục và sau đó nhấp đúp để mở một tập tin Microsoft Word hoặc Microsoft Excel. Tài liệu mở chỉ đọc.
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này có thể xảy ra khi Microsoft Windows XP Shell cột Xử lý đọc nội dung của tập tin trong thư mục mạng để có được thông tin bổ sung, chẳng hạn như tác giả hoặc tiêu đề, cùng một thời gian mà các chương trình liên kết cố gắng mở hoặc lưu tệp.
GIẢI PHÁP

Dịch vụ gói thông tin

Để giải quyết vấn đề này, có được gói dịch vụ mới nhất cho Microsoft Windows XP. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322389 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề cụ thể này. Hotfix này có thể nhận được thử nghiệm bổ sung. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này, chúng tôi đề nghị bạn đợi cho Cập Nhật tiếp theo của phần mềm có chứa hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Chú ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó. Phiên bản tiếng Anh của Sửa chữa có thuộc tính tệp (hoặc sau này) mà được liệt kê theo sau đây bảng. Ngày tháng và thời gian cho những tập tin được liệt kê trong phối hợp universal thời gian (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ công cụ ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.
  Date     Time  Version    Size    File name  -------------------------------------------------------------------------  15-Jan-2003 13:00 6.0.2800.1157 8,240,128 Shell32.dll				

Chú ý Đây là một sửa chữa phía khách hàng phải được cài đặt trên máy tính mà truy cập từ xa phần.
CÁCH GIẢI QUYẾT KHÁC
Để làm việc xung quanh vấn đề này, làm như sau:
 1. Trong Windows Explorer, mở thư mục mạng chứa các tập tin mà bạn đang cố gắng mở hay lưu.
 2. Trên các Công cụ trình đơn, nhấp vào Cặp Tuỳ chọn.
 3. Nhấp vào Sử dụng cặp truyền thống Windows, và sau đó bấm Ok.
Cho mục đích thử nghiệm, bạn có thể đổi tên sau đây đăng ký baám giöõ phím. Điều này ngăn cản trình bao từ mở tệp và giải nén các tùy chọn cột thông tin. Thay đổi chính từ khoá này:
HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\Shellex\ColumnHandlers\ {24F14F01-7B1C-11d1-838f-0000F80461CF}
Thay vì sử dụng phím sau đây:
HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\Shellex\ColumnHandlers\{24F14F01-7B1C-11D1-838f-0000F80461CF}-Disable
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho". Lỗi này được sửa lần đầu tiên trong Microsoft Windows XP Gói dịch vụ số 2.
THÔNG TIN THÊM
Theo mặc định, sau khi các hotfix được cài đặt, trình bao Windows XP sẽ không còn cố gắng đọc tập tin toàn bộ để giải nén tập tin thuộc tính nếu tập tin được đặt trên một chia sẻ UNC, nhưng tập tin toàn bộ có thể vẫn còn đọc nếu dữ liệu nằm trên một ổ được ánh xạ. Các mô tả bật lên cho thư mục và các mặt hàng máy tính để bàn sẽ cho thấy chỉ kiểu, kích thước, và ngày sửa đổi cho các tập tin được đặt trên mạng.

Để hiển thị các cột bổ sung thông tin, hãy làm theo các bước sau:
 1. Trên các Xem trình đơn, nhấp vàoThông tin chi tiết.
 2. Nhấp chuột phải vào tiêu đề cột, và sau đó bấm vào để đặt một dấu bên cạnh các thuộc tính bổ sung bạn muốn chọn xuất hiện.
Nếu thêm cột được hiển thị, đó là một cơ hội mà vấn đề được mô tả trong bài viết này có thể xảy ra nếu chương trình cố gắng mở tập tin độc quyền tại cùng thời điểm đó Windows Explorer chiết xuất dữ liệu cột. Để ngăn chặn vấn đề, không hiện thêm cột thông tin.

Hotfix này cũng chỉ các vấn đề với mạng chậm hiệu suất trên một diện rộng mạng (WAN) hoặc bão hòa mạng. Bởi vì Explorer không còn mở tập tin từ xa, mạng lưới giao thông là đáng kể giảm.

Để có thêm thông tin về cách giải quyết vấn đề này trên được ánh xạ ổ đĩa, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
816627TCP/IP Port in ấn có thể được làm chậm trên Windows 2000

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 328170 - Xem lại Lần cuối: 12/07/2015 12:22:21 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwinxpsp2fix kbenv kbbug kbfix kbwinxppresp2fix kbmt KB328170 KbMtvi
Phản hồi