Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Một số chương trình không làm việc như mong đợi khi tập tin lớn đang mở

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:328237
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
Quan trọng Bài viết này chứa thông tin về làm thế nào để thay đổi sổ đăng ký. Hãy chắc chắn sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi nó. Hãy chắc chắn rằng bạn biết cách khôi phục sổ đăng ký nếu sự cố xảy ra. Để biết thêm thông tin về cách sao lưu, phục hồi, và sửa đổi sổ đăng ký, hãy bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu trữ sổ đăng kư trong Windows
TRIỆU CHỨNG
Một số chương trình như Microsoft Excel và Microsoft Word không làm việc như mong đợi khi bạn mở phương tiện để tập tin lớn. Một dấu vết mạng cho thấy rằng các vấn đề redirector tuần tự lần đọc được 4 kilobyte (KB) tới 8 KB lớn. Cho thấy dấu vết một số lượng nhỏ lần đọc gửi bởi chương trình khi các tập tin lớn đọc.
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này xảy ra bởi vì redirector không sử dụng các ReadAhead tính năng.
GIẢI PHÁP

Windows Server 2003

Để giải quyết vấn đề này, có được gói dịch vụ mới nhất cho Windows Server 2003. Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
889100 Làm thế nào để có được gói dịch vụ mới nhất cho Windows Server 2003
Chú ý Nếu ứng dụng đọc tập tin lớn tuần tự, bạn phải nhập thủ công 8 như giá trị cho các
ReadAheadGranularity
mục nhập Registry. Để biết thêm chi tiết, xem phần "Thông tin".

Windows XP

Dịch vụ gói thông tin

Để giải quyết vấn đề này, có được gói dịch vụ mới nhất cho Windows XP. Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322389 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề cụ thể này. Hotfix này có thể nhận được thử nghiệm bổ sung. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này, chúng tôi đề nghị bạn đợi cho Cập Nhật tiếp theo của phần mềm có chứa hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Chú ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.
Thông tin về tệp
Phiên bản tiếng Anh của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc sau này tập tin thuộc tính) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày tháng và thời gian cho những tập tin được liệt kê trong giờ phối hợp quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ công cụ ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.
  Date     Time  Version      Size  File name  --------------------------------------------------------------  24-Jun-2003 18:11 5.1.2600.1239   401,920 Mrxsmb.sys  24-Jun-2003 18:11 5.1.2600.1239   156,160 Rdbss.sys  27-Jun-2003 01:17 5.1.2600.1239   92,160 Cscdll.dll     27-Jun-2003 01:17 5.1.2600.1239  1,120,256 Ole32.dll    

Windows 2000

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề cụ thể này. Hotfix này có thể nhận được thử nghiệm bổ sung. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này, chúng tôi đề nghị bạn đợi cho Cập Nhật tiếp theo của phần mềm có chứa hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Chú ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.
Thông tin về tệp
Phiên bản tiếng Anh của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc sau này tập tin thuộc tính) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày tháng và thời gian cho những tập tin được liệt kê trong giờ phối hợp quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ công cụ ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.
Date     Time  Version      Size  File name  --------------------------------------------------------------  20-Jun-2003 18:29 5.0.2195.6760   407,792 Mrxsmb.sys  20-Jun-2003 18:29 5.0.2195.6760   169,520 Rdbss.sys  20-Jun-2003 18:50 5.0.2195.6760   944,400 Ole32.dll      20-Jun-2003 18:50 5.0.2195.6753   432,400 Rpcrt4.dll     20-Jun-2003 18:50 5.0.2195.6760   187,664 Rpcss.dll    
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho". Lỗi này được sửa lần đầu tiên trong Microsoft Windows XP Gói dịch vụ số 2.
THÔNG TIN THÊM
Cảnh báo Vấn đề nghiêm trọng có thể xảy ra nếu bạn sửa đổi registry không chính xác bằng cách sử dụng ký biên soạn hoặc bằng cách sử dụng một phương pháp. Những sự cố này có thể yêu cầu bạn cài đặt lại hệ điều hành. Microsoft không thể bảo đảm rằng những sự cố này có thể được giải quyết. Bạn phải tự chịu rủi ro khi sửa đổi sổ đăng ký.

Redirector đã được tăng cường để cho phép ReadAhead tính năng trên tuần tự lần đọc. Vì vậy, khi một chương trình đọc 4-KB hoặc 8-KB các phân đoạn một cách tuần tự, redirector sự tham gia của người quản lý bộ nhớ cache và prefetches dữ liệu vào bộ nhớ cache bằng cách đọc một bộ lớn hơn của dữ liệu.

Ngoài ra, các mục nhập registry sau đây đã được giới thiệu để kiểm soát kích thước ReadAhead:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanmanWorkStation\Parameters


Giá trị tên: ReadAheadGranularity
Kiểu dữ liệu: REG_DWORD
Dữ liệu có giá trị: số lượng các trang đọc trước. Phạm vi hợp lệ là 0 đến 16. Thiết lập mặc định là 8 trang (32 KB).
Tính năng ReadAhead bị tắt nếu hotfix 894463 được cài đặt. Vì vậy, bạn phải nhập thủ công các mục nhập registry ReadAheadGranularity. Để làm điều này, theo các bước sau:
 1. Nhấp vào Bắt đầu, bấm Chạy, loại regedit, sau đó bấm Ok.
 2. Định vị, sau đó bấm chuột phải vào khoá con đăng kí sau:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanmanWorkStation\Parameters
 3. Trên các Chỉnh sửa trình đơn, điểm đến Mới, sau đó bấm DWORD Giá trị.
 4. Loại ReadAheadGranularity, sau đó nhấn ENTER.
 5. Trên các Chỉnh sửa trình đơn, nhấp vào Sửa đổi.
 6. Nhấp vào Thập phân, loại 8 trong các Dữ liệu giá trị hộp, và sau đó nhấp vào Ok.
Chú ý Có vài kịch bản mà bạn có thể phải sửa đổi các
ReadAheadGranularity
mục nhập Registry. Ví dụ, bạn có thể phải thay đổi thiết đặt này vào một lossy Liên kết mạng WAN hoặc một phục vụ đầu cuối được nạp rất nhiều đến một thiết lập 4 thiết (đặt này bằng một kích thước đọc 16-KB). Thông thường, khi Windows lần đọc tập tin lớn thực tuần tự, các chương trình hiện tốt hơn nếu chương trình bài viết lớn hơn chi Kích thước. Cho biết thêm thông tin về làm thế nào để có được một hotfix cho Windows 2000 Datacenter Máy chủ, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
265173Các Trung tâm dữ liệu chương trình và các sản phẩm máy chủ Windows 2000 trung tâm dữ liệu
chậm trễ thời gian dài chậm chạp fileopen office excel từ powerpoint 4 kb 4.096 byte đọc AndX yêu cầu (0x2e) tập tin lớn tập tin lớn ReadFile yêu cầu

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 328237 - Xem lại Lần cuối: 12/07/2015 12:23:29 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbwinxpsp2fix kbwinxppresp2fix kbwin2000presp5fix kbqfe kbbug kbfix kbmt KB328237 KbMtvi
Phản hồi