"Đóng tệp mở" tin nhắn xuất hiện trong thời gian đồng bộ hóa thư mục ban đầu khi bạn không có tệp mở

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 328293
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
Triệu chứng
Ngay cả khi bạn không có bất kỳ tệp nào mở, bạn vẫn có thể nhận được thông báo cảnh báo sau trong thời gian đồng bộ hóa thư mục ban đầu:
Tiêu đề: Đóng tệp mở
Thông báo: Kết nối lại vào mạng gây ra một đồng bộ hóa xảy ra. Để bắt đầu đồng bộ hóa tất cả các tệp và cặp của bạn phải được đóng. Hãy đóng tất cả các tệp và cặp của bạn và sau đó nhấn OK. Bất kỳ còn lại mở cặp hay tệp sẽ bị buộc đóng bởi windows.
Nguyên nhân
Vấn đề này có thể xảy ra nếu một số tập tin hệ thống đang được truy cập bởi cấu phần của Windows.
Giải pháp

Dịch vụ gói thông tin

Windows XP

Để giải quyết vấn đề này, có được gói dịch vụ mới nhất cho Microsoft Windows XP. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322389 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Windows 2000

Để giải quyết vấn đề này, có được gói dịch vụ mới nhất cho Microsoft Windows 2000. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
260910 Làm thế nào để có được các Windows 2000 Service Pack mới nhất

Thông tin Hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề cụ thể này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, gửi một yêu cầu dịch vụ khách hàng của Microsoft và hỗ trợ để có được các hotfix.

Chú ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Chú ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Phiên bản tiếng Anh của hotfix này có thuộc tính tệp (hoặc sau này) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ công cụ ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.

Windows XP Professional và Windows XP Home Edition

  Date     Time  Version      Size  File name  --------------------------------------------------------------  11-Sep-2002 20:47 5.1.2600.100   310,784 Cscui.dll    				

Windows XP Tablet PC Edition, Windows XP Media Center Edition, Windows XP Professional SP1 và Windows XP Home Edition SP1

  Date     Time  Version      Size  File name  --------------------------------------------------------------  11-Sep-2002 22:43 5.1.2600.1120   309,248 Cscui.dll    				

Windows XP 64-Bit Edition

  Date     Time  Version      Size  File name  --------------------------------------------------------------  11-Sep-2002 20:47 5.1.2600.100   674,304 Cscui.dll    IA64  10-Sep-2002 16:39 5.1.2600.100   310,784 Wcscui.dll    X86				

Windows XP 64-Bit Phiên bản SP1

  Date     Time  Version      Size  File name  --------------------------------------------------------------  11-Sep-2002 22:43 5.1.2600.1120   673,280 Cscui.dll    IA64  11-Sep-2002 16:06 5.1.2600.1120   309,248 Wcscui.dll    X86				

Windows 2000

  Date     Time  Version      Size  File name  --------------------------------------------------------------  21-Feb-2003 16:22 5.0.2195.6662   101,136 Cscdll.dll     21-Feb-2003 16:22 5.0.2195.6667   242,448 Cscui.dll      10-Feb-2003 20:49 5.0.2195.6663   405,840 Mrxsmb.sys  10-Feb-2003 20:49 5.0.2195.6663   167,856 Rdbss.sys				

Tình trạng
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê ở đầu bài viết này.

Windows XP

Lỗi này được sửa lần đầu tiên trong Microsoft Windows XP Gói dịch vụ số 2.

Windows 2000

Lỗi này được sửa lần đầu tiên trong Microsoft Windows XP 2000 Gói dịch vụ số 4.
Thông tin thêm
Để thêm thông tin về Dual-Mode hotfix gói cho Windows XP, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
328848Mô tả Dual-Mode Cập Nhật gói cho Windows XP

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 328293 - Xem lại Lần cuối: 01/12/2015 20:48:34 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwinxpsp2fix kbshell kbwin2ksp4fix kbbug kbfix kbwinxppresp2fix kbmt KB328293 KbMtvi
Phản hồi