Làm thế nào để sử dụng tính năng Set Program Access and Defaults trong Windows XP Service Pack 1

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:328326
Để có một phiên bản Microsoft Windows 2000 của bài viết này, xem 327931.


TÓM TẮT
Bài viết này mô tả cách sử dụng tính năng Set Program Access and Defaults được kèm với Windows XP Service Pack 1 (SP1) để thực hiện các tác vụ sau:
 • Chọn chương trình mặc định chạy các hoạt động như duyệt Web, gửi thư điện tử hoặc chơi phương tiện truyền thông.
 • Loại bỏ truy nhập đến các chương trình Microsoft Windows.
 • Quản lý các chính sách hai điều khiển các tính năng Set Program Access and Defaults. Một trong những chính sách loại bỏ biểu tượng khỏi menu bắt đầu, và một trong những chính sách ẩn các phần Set Program Access and Defaults trong công cụ thêm/loại bỏ chương trình trong Control Panel.
 • Gỡ rối các vấn đề được biết đến với các tính năng Set Program Access and Defaults.

TRONG TÁC VỤ NÀY

GIỚI THIỆU
Bài viết này mô tả cách sử dụng tính năng Set Program Access and Defaults được kèm với Windows XP Service Pack 1 (SP1). Thông tin này là dành cho người dùng cấp cao và các chuyên gia CNTT. Để biết thêm thông tin bao gồm các thông tin cơ bản về các tính năng Set Program Access and Defaults trong Windows XP SP1, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
332003Làm thế nào để thay đổi chương trình mặc định của bạn và cho phép hay loại bỏ truy nhập đến Microsoft Windows và các chương trình không phải của Microsoft
Chú ý Cho các chương trình để xuất hiện trong Set Program Access and Defaults, họ phải được đăng ký. Thông tin về cách thức nhà cung cấp phần mềm có thể đăng ký chương trình của họ, ghé thăm Web site sau của Microsoft:back to the top

Chỉ định chương trình mặc định

Các Thiết lập mặc định và truy nhập chương trình biểu tượng này nằm trên các Bắt đầu trình đơn và trong công cụ thêm/loại bỏ chương trình trong Control Panel. Nếu bạn là một người quản trị máy tính, bạn có thể sử dụng đặt truy nhập chương trình và các mặc định tính năng để chỉ định các mặc định chương trình cho một số các hoạt động như duyệt Web, gửi thư điện tử hoặc chơi phương tiện truyền thông. Bạn cũng có thể kiểm soát như thế nào của chương trình, phím tắt, và các biểu tượng mục trình đơn xuất hiện.

Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để xác định chương trình mặc định, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
332003Làm thế nào để thay đổi chương trình mặc định của bạn và cho phép hay loại bỏ truy nhập đến Microsoft Windows và các chương trình không phải của Microsoft
Chú ý Microsoft Windows Messenger, Microsoft Windows Media Player và Microsoft máy ảo (VM) không được bao gồm trong Windows XP 64-bit Edition. Các chương trình này không xuất hiện trong các tính năng Set Program Access and Defaults trong Windows XP 64-bit Edition.

back to the top

Loại bỏ truy nhập đến các chương trình Microsoft Windows

Để loại bỏ truy nhập đến các chương trình như Microsoft Internet Explorer, Microsoft Outlook Express, Windows Media Player hoặc Windows Messenger nếu bạn là một người quản trị máy tính (hoặc thành viên của nhóm quản trị viên), bạn có thể sử dụng bảng điều khiển (như được mô tả trước đó), một thủ tục thiết lập không giám sát, hoặc công cụ Sysprep hoặc công cụ nhà máy sau khi chạy chương trình cài đặt.

Khi bạn sử dụng các phương pháp để loại bỏ truy nhập đến các chương trình, các phím tắt chuẩn và biểu tượng chương trình cho các chương trình được xóa từ các Bắt đầu Menu, máy tính để bàn và các địa điểm khác. Những phương pháp này không loại bỏ các tập tin thực thi (.exe hoặc .dll tập) cho các chương trình hoặc vô hiệu hóa bất kỳ hiệp hội tập tin và giao thức mà chương trình có thể đã đăng ký cho chính nó. Liên kết các loại tập tin thích hợp và các giao thức với chương trình khác, cấu hình nó như là chương trình mặc định. Nếu chương trình không được đăng ký trong Set Program Access and Defaults, liên hệ với nhà cung cấp thông tin về làm thế nào để làm cho chương trình chương trình mặc định này hoặc liên kết các loại tệp và giao thức với chương trình.

back to the top

Sử dụng tiến trình cài đặt không giám sát

Nếu bạn là người quản trị, bạn có thể loại bỏ quyền truy cập vào Internet Explorer, Outlook Express, Windows Media Player hoặc Windows Messenger là một phần của một thủ tục thiết lập không cần giám sát hoặc sau khi các thiết lập chạy bằng cách sử dụng các công cụ Sysprep hoặc công cụ nhà máy. Những phương pháp này giả định bạn đang sử dụng phương pháp cài đặt tích hợp. Phương pháp này cho phép bạn cài đặt Windows XP và dịch vụ gói cùng một lúc.

Để loại bỏ quyền truy cập vào Internet Explorer, Outlook Express, Windows Media Player và Windows Messenger trong lúc thiết lập không cần giám sát hoặc trong Sysprep, thêm một phần [thành phần] Unattend.txt tập tin có chứa các tùy chọn sau:
[Components]IEAccess = OffOEAccess = OffWMPOCM = OffWMAccess = Off
Để biết thêm chi tiết về phương pháp này, có được các tập tin Deploy.cab. Tập tin này là một tập tin nén có chứa một tập hợp các công cụ. Các tập tin Deploy.cab được đặt trong cặp Support\Tools trên đĩa CD Windows XP SP1. Đối với thông tin về các công cụ, xem "Microsoft Windows công ty triển khai công cụ của người sử dụng hướng dẫn" giúp tập tin (Deploy.chm). Tệp này được bao gồm trong Deploy.cab. Tệp trợ giúp này cung cấp một danh sách các công cụ, chỉ dẫn cách sử dụng chúng, và thêm thông tin về cách đây, tuỳ chỉnh và triển khai các gói dịch vụ.

back to the top

Sử dụng các công cụ Sysprep hoặc công cụ nhà máy sau khi cài đặt

Để loại bỏ quyền truy cập vào Internet Explorer, Outlook Express, Windows Media Player hoặc Windows Messenger sau khi bạn đã cài đặt Windows, hoàn thành một trong những phương pháp được diễn tả trong phần này.

Để loại bỏ truy nhập bằng cách sử dụng Sysprep

Để loại bỏ quyền truy cập vào Internet Explorer, Outlook Express, Windows Media Player và Windows Messenger bằng cách sử dụng Sysprep:
 1. Thêm một phần [thành phần] Unattend.txt tập tin có chứa các tùy chọn sau:
  [Components]IEAccess = OffOEAccess = OffWMPOCM = OffWMAccess = Off
 2. Thêm dòng lệnh sau bộ phận [GuiRunOnce] Sysprep.inf trước khi bạn chạy Sysprep:
  [GuiRunOnce] sysocmgr /i:%windir%\inf\sysoc.inf /u:unattend.txt /q /r /c /x
Để loại bỏ truy nhập bằng cách sử dụng các tập tin Winbom.ini và công cụ nhà máy
 1. Tạo một tập tin Winbom.ini có mục được mô tả trước đó trong phần [thành phần].
 2. Thêm dòng lệnh sau bộ phận [GuiRunOnce] Sysprep.inf trước khi bạn chạy sysprep-nhà máy:
  [GuiRunOnce]sysocmgr /i:%windir%\inf\sysoc.inf /u:winbom.ini /q /r /c /x
Để biết thêm chi tiết về phương pháp này, có được các tập tin Deploy.cab. Tập tin này là một tập tin nén có chứa một tập hợp các công cụ. Các tập tin Deploy.cab được đặt trong cặp Support\Tools trên đĩa CD Windows XP SP1. Đối với thông tin về các công cụ, xem "Microsoft Windows công ty triển khai công cụ của người sử dụng hướng dẫn" giúp tập tin (Deploy.chm). Tệp này được bao gồm trong Deploy.cab. Tệp trợ giúp này cung cấp một danh sách các công cụ, chỉ dẫn cách sử dụng chúng, và thêm thông tin về cách đây, tuỳ chỉnh và triển khai các gói dịch vụ.

back to the top

Các chính sách hành chính cho Set Program Access and Defaults

Có hai chính sách hành chính để điều khiển các tính năng Set Program Access and Defaults. Một trong những chính sách loại bỏ biểu tượng từ các Bắt đầu trình đơn, và một trong những chính sách giấu các Thiết lập mặc định và truy nhập chương trình phần công cụ thêm/loại bỏ chương trình trong Control Panel.

Loại bỏ biểu tượng Set Program Access and Defaults từ menu bắt đầu

Quan trọng Phần, phương pháp hoặc nhiệm vụ này chứa các bước cho bạn biết làm thế nào để sửa đổi registry. Tuy nhiên, vấn đề nghiêm trọng có thể xảy ra nếu bạn sửa đổi registry không chính xác. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng bạn làm theo các bước sau một cách cẩn thận. Để bảo vệ được thêm vào, sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi nó. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng ký nếu một vấn đề xảy ra. Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, hãy nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu trữ sổ đăng kư trong Windows

Để loại bỏ các Thiết lập mặc định và truy nhập chương trình biểu tượng từ các Bắt đầu trình đơn, sử dụng một trong những phương pháp sau đây:
 • Đối với tất cả người dùng, thêm một giá trị DWORD tên là NoSMConfigurePrograms mà có giá trị bằng 1 để thiết lập cơ quan đăng ký sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
 • Đối với người dùng hiện thời chỉ, thêm một giá trị DWORD được đặt tên theo NoSMConfigurePrograms mà có giá trị bằng 1 để thiết lập cơ quan đăng ký sau đây:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Để thêm các giá trị registry:
 1. Nhấp vào Bắt đầu, bấm Chạy, loại regedit trong các Mở hộp, và sau đó nhấp vào Ok.
 2. Định vị rồi bấm vào khoá sau trong sổ đăng ký:
  • Cho tất cả người dùng:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
  • Đối với người dùng hiện thời:
   HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
 3. Nếu một subkey Explorer không đã tồn tại:
  1. Trên các Chỉnh sửa trình đơn, điểm đến Mới, sau đó bấm Key.
  2. Loại Thám hiểm tên mới subkey, và sau đó nhấp vào Ok.
 4. Trên các Chỉnh sửa trình đơn, điểm đến Mới, sau đó bấm Giá trị DWORD.
 5. Loại NoSMConfigurePrograms cho tên của DWORD và sau đó nhấp vào Ok.
 6. Nhấp chuột phải NoSMConfigurePrograms, sau đó bấm Sửa đổi.
 7. Trong các Dữ liệu giá trị hộp, loại 1, sau đó bấm Ok.
 8. Thoát khỏi Registry Editor.
 9. Khởi động lại máy tính.
back to the top

Ẩn truy nhập chương trình thiết lập và giá trị mặc định trong thêm/loại bỏ chương trình

Để ẩn các tính năng Set Program Access and Defaults trong công cụ thêm/loại bỏ chương trình trong Control Panel, sử dụng một trong những phương pháp sau đây:
 • Đối với tất cả người dùng, thêm một giá trị DWORD tên là NoChooseProgramsPage mà có giá trị bằng 1 để thiết lập cơ quan đăng ký sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Uninstall
 • Đối với người dùng hiện thời chỉ, thêm một giá trị DWORD tên là NoChooseProgramsPage có giá trị bằng 1 để thiết lập cơ quan đăng ký sau đây:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Uninstall
Để thêm các giá trị registry:
 1. Nhấp vào Bắt đầu, bấm Chạy, loại regedit trong các Mở hộp, và sau đó nhấp vào Ok.
 2. Xác định vị trí và sau đó bấm đúp chuột vào chìa khóa sau trong registry:
  • Cho tất cả người dùng:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies
  • Đối với người dùng hiện thời:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies
 3. Nếu một Gỡ cài đặt subkey không đã tồn tại:
  1. Trên các Chỉnh sửa trình đơn, điểm đến Mới, sau đó bấm Key.
  2. Loại Gỡ cài đặt tên mới subkey, và sau đó nhấp vào Ok.
 4. Bấm vào các Gỡ cài đặt subkey, điểm đến Mới trên các Chỉnh sửa trình đơn, và sau đó nhấp vào Giá trị DWORD.
 5. Loại NoChooseProgramsPage cho tên của giá trị DWORD và sau đó nhấp vào Ok.
 6. Nhấp chuột phải NoChooseProgramsPage, sau đó bấm Sửa đổi.
 7. Trong các Dữ liệu giá trị hộp, loại 1, sau đó bấm Ok.
 8. Thoát khỏi Registry Editor.
back to the top

Khắc phục sự cố

Danh sách sau diễn tả vấn đề đã biết rằng bạn có thể kinh nghiệm khi bạn sử dụng các tính năng Set Program Access and Defaults trong Windows XP SP1:
 • Bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau đây:
  Bạn không có quyền để đặt mặc định và truy nhập chương trình
  Các tính năng Set Program Access and Defaults là chỉ dành cho quản trị viên máy tính. Liên hệ với người quản trị máy tính của bạn để được giúp đỡ.
 • Bạn không thể chỉ định khác nhau mặc định cho người dùng khác nhau.

  Các tính năng Set Program Access and Defaults áp dụng cho tất cả người dùng máy tính của bạn. Bạn không thể chỉ định chương trình khác nhau mặc định cho người dùng khác nhau hoặc loại bỏ truy nhập đến các chương trình cho chỉ là một số người sử dụng.
 • Windows Messenger bắt đầu khi Outlook Express được mở ra sau khi bạn loại bỏ quyền truy cập vào Windows Messenger.

  Sau khi bạn loại bỏ quyền truy cập vào Windows Messenger, Windows Messenger vẫn bắt đầu khi bạn mở Outlook Express. Tình trạng này có thể xảy ra sau khi bạn thực hiện một trong các bước sau:
  • Bạn rõ ràng các Cho phép truy nhập đến chương trình này kiểm tra hộp trong Set Program Access and Defaults.
  • Bạn loại bỏ quyền truy cập vào Windows Messenger sử dụng tính năng cấu phần của Windows Add/Remove trong công cụ thêm/loại bỏ chương trình.
  Để có thêm thông tin về vấn đề này, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
  327390Windows Messenger bắt đầu khi bạn bắt đầu Outlook Express sau khi bạn loại bỏ quyền truy cập vào Windows Messenger
back to the top
THAM KHẢO
Để biết thêm chi tiết về các tính năng Set Program Access and Defaults được kèm với Windows XP SP1, ghé thăm Web site sau của Microsoft:Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để có được SP1 cho Windows XP, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
322389Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất
Các sản phẩm của bên thứ ba được thảo luận trong bài viết này được sản xuất bởi các công ty độc lập của Microsoft. Microsoft đưa ra không có bảo hành, ngụ ý hay cách khác, liên quan đến hiệu suất hoặc độ tin cậy của các sản phẩm này.

back to the top

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 328326 - Xem lại Lần cuối: 08/28/2011 10:50:00 - Bản sửa đổi: 2.0

 • kbproductlink kbregistry kbenv kbhowtomaster kbmt KB328326 KbMtvi
Phản hồi