Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Làm thế nào để kích hoạt và vô hiệu hoá tiện ích mở rộng ISAPI và CGI ứng dụng IIS 6.0

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 328360
Tóm tắt
Bài viết từng bước này mô tả làm thế nào để kích hoạt và vô hiệu hoá tiện ích mở rộng Internet Server ứng dụng lập trình giao diện (ISAPI) và giao diện cổng thông thường (CGI) ứng dụng trong thông tin trên Internet bản ghi dịch vụ (IIS) 6.0.

Bằng cách sử dụng kịch bản dòng lệnh Iisext.vbs, mà nằm ở Sysvol\System32 (mặc định là Windows\System32) mục tin thư thoại, một quản trị viên máy phục vụ có thể sử và vô hiệu hoá tập tin được chỉ định trong web site bản ghi dịch vụ mở rộng hạn chế bảng (WebSvcExtRestrictionList). Những tập tin này có thể là ISAPI Tiện ích mở rộng hoặc CGI ứng dụng.

Lưu ý Trước khi bạn có thể kích hoạt hoặc vô hiệu hóa một phần mở rộng bản ghi Dịch vụ Web, bạn phải thêm nó vào danh sách hạn chế phần mở rộng bản ghi Dịch vụ Web. Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
328419Làm thế nào để thêm và loại bỏ tập tin mở rộng bản ghi Dịch vụ Web trong IIS 6.0
Cú pháp để cho phép tập tin mở rộng bản ghi Dịch vụ Web như sau:
IisExt EnFile Drive: \Path\FileName [/s máy tính [mật khẩu người dùng/p /u [Domain\]]]
Cú pháp để vô hiệu hoá tập tin mở rộng bản ghi Dịch vụ Web như sau:
IisExt RmFile Drive: \Path\FileName [/s máy tính [/u [Domain\] người sử dụng [/p mật khẩu]]]

Sử tập tin mở rộng bản ghi Dịch vụ Web

Phần này mô tả làm thế nào để kích hoạt phần mở rộng bản ghi Dịch vụ Web. Cho Các thông tin chi tiết về các thiết bị chuyển mạch được sử dụng trong ví dụ này, xem các Tham số phần của bài viết này.

Sử tập tin mở rộng bản ghi Dịch vụ Web trên một máy chủ địa phương

Lưu ý Đối với ví dụ này, các bản ghi Dịch vụ Web phần mở rộng tập tin là Test.exe.

Để kích hoạt tập tin mở rộng bản ghi Dịch vụ Web trên một máy chủ địa phương, thay đổi mục tin thư thoại Sysvol\System32 (mặc định là Windows\System32) tại một lệnh nhắc nhở, và sau đó gõ như sau:
iisext /EnFile c:\Source\Test.exe
Bạn nhận được các phản ứng sau:
Đang kết nối tới hệ phục vụ...Thực hiện.
Cho phép mở rộng tập tin đầy đủ.

Sử tập tin mở rộng bản ghi Dịch vụ Web trên một máy chủ từ xa

Lưu ý Ví dụ này, các bản ghi Dịch vụ Web phần mở rộng tập tin là Test.dll.

Để kích hoạt tập tin mở rộng bản ghi Dịch vụ Web trên một máy chủ từ xa, thay đổi mục tin thư thoại Sysvol\System32 (mặc định là Windows\System32) tại một dấu kiểm nhắc lệnh, và sau đó gõ như sau:
iisext /EnFile c:\Source\Test.dll /s ComputerName /u Domain\User /p mật khẩu
Bạn nhận được các phản ứng sau:
Đang kết nối tới hệ phục vụ...Thực hiện.
Cho phép mở rộng tập tin đầy đủ.

Vô hiệu hoá tập tin mở rộng bản ghi Dịch vụ Web

Phần này mô tả làm thế nào để vô hiệu hoá tiện ích mở rộng bản ghi Dịch vụ Web. Cho Các thông tin chi tiết về các thiết bị chuyển mạch được sử dụng trong ví dụ này, xem các Tham số phần của bài viết này.

Vô hiệu hoá tập tin mở rộng bản ghi Dịch vụ Web trên một máy chủ địa phương

Lưu ý Đối với ví dụ này, các bản ghi Dịch vụ Web phần mở rộng tập tin là Test.exe.

Để vô hiệu hoá tập tin mở rộng bản ghi Dịch vụ Web trên một máy chủ địa phương, thay đổi mục tin thư thoại Sysvol\System32 (mặc định là Windows\System32) tại một lệnh nhắc nhở, và sau đó gõ như sau:
iisext /DisFile c:\Source\Test.exe
Bạn nhận được các phản ứng sau:
Đang kết nối tới hệ phục vụ...Thực hiện.
Vô hiệu hoá tiện ích mở rộng tập tin đầy đủ.

Vô hiệu hoá tập tin mở rộng bản ghi Dịch vụ Web trên một máy chủ từ xa

Lưu ý Ví dụ này, các bản ghi Dịch vụ Web phần mở rộng tập tin là Test.dll.

Để vô hiệu hoá tập tin mở rộng bản ghi Dịch vụ Web trên một máy chủ từ xa, thay đổi mục tin thư thoại Sysvol\System32 (mặc định là Windows\System32) tại một dấu kiểm nhắc lệnh, và sau đó gõ như sau:
iisext /DisFile c:\Source\Test.dll /s ComputerName /u Domain\User /p mật khẩu
Bạn nhận được các phản ứng sau:
Đang kết nối tới hệ phục vụ...Thực hiện.
Vô hiệu hoá tiện ích mở rộng tập tin đầy đủ.

Tham số

  • Lái xe: \Path\FileName: Tham số này chỉ định tên tệp và đường dẫn của web site bản ghi dịch vụ phần mở rộng tập tin được thêm vào.
  • /s Máy tính: Tham số này chỉ định tên mạng hoặc địa chỉ IP của các máy tính từ xa. theo mặc định, nếu tham số này không được sử dụng, các kịch bản chạy trên máy tính cục bộ.
  • /u Domain\User: Tham số này chỉ định tài khoản người dùng có quyền quản trị trên máy tính từ xa và sẽ chạy script. Các kịch bản sử dụng các thông tin kí nhập tại địa phương trên Nếu tùy chọn này không phải là chỉ định.
  • /p Mật khẩu: Tham số này xác định mật khẩu cho tài khoản đó là sử dụng tham số /u . Nếu tham số /s không được sử dụng và mật khẩu là cần thiết, người dùng là nhắc nhập mật khẩu và mật khẩu bị che khuất.
  • /?: Tham số này sẽ hiển thị trợ giúp tại dấu kiểm nhắc lệnh.
Tham khảo
Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
328505Làm thế nào để danh sách Tiện ích mở rộng Máy chủ Web và phần mở rộng tập tin trong IIS 6.0
kbiis600 kbappsvc

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 328360 - Xem lại Lần cuối: 04/05/2013 06:57:00 - Bản sửa đổi: 4.0

Microsoft Internet Information Services 6.0, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

  • kbwebservices kbappservices kbhowtomaster kbmt KB328360 KbMtvi
Phản hồi