Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Cách lấy Gói Dịch vụ Mới nhất cho Internet Explorer 6

TÓM TẮT
Bản cập nhật Internet Explorer được cung cấp trong các gói dịch vụ. Các gói dịch vụ giúp Internet Explorer luôn cập nhật, đồng thời mở rộng và cập nhật chức năng của máy tính. Các gói dịch vụ có tính tích luỹ; mỗi gói dịch vụ mới chứa tất cả bản vá đã được bao gồm với các gói dịch vụ trước đó và mọi bản vá mới. Bạn không phải cài đặt phiên bản trước đó của gói dịch vụ trước khi cài đặt gói dịch vụ mới nhất.
THÔNG TIN THÊM

Internet Explorer 6 Gói Dịch vụ 1

Ngày Phát hành: 09.09.2002

Cách tải

Để lấy Gói Dịch vụ 1 (SP1), hãy ghé thăm Web site sau của Microsoft:Internet Explorer 6 Gói Dịch vụ 1 (SP1) cũng được bao gồm với Windows XP Gói Dịch vụ 1 (SP1). Để biết thêm thông tin về cách tải Windows XP SP1, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322389 Cách lấy Gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Danh sách Bản vá

Để biết thêm thông tin về các bản vá trong SP1, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
326489 Danh sách các Sự cố đã được Khắc phục trong Các gói Dịch vụ của Internet Explorer 6
kbgetIE600sp1
Thuộc tính

ID Bài viết: 328548 - Xem lại Lần cuối: 09/29/2011 15:26:00 - Bản sửa đổi: 3.0

  • Microsoft Internet Explorer 6.0
  • kbgetsp kbinfo KB328548
Phản hồi