Phương pháp để ngăn chặn người dùng từ nén các tập tin

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:328597
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Bạn có thể ngăn chặn người dùng từ việc đưa nén tập tin trên một máy chủ tập tin. Bạn có thể muốn làm điều này vì CPU điện được sử dụng để nén và giải nén các tập tin, hoặc để giúp dự đoán sao lưu không gian cần thiết.

Bạn hoàn toàn không thể ngăn chặn người dùng từ đưa nén tập tin trên một máy chủ tập tin của vô hiệu hoá nén trên các máy chủ file. Ví dụ, Microsoft Windows XP và Microsoft Windows Server 2003 không có một thiết lập hệ thống tập tin để vô hiệu hoá nén. Các thiết lập được mô tả trong bài viết hotfix này có thể gây ra vấn đề với các chương trình mong đợi nén có sẵn trên một khối lượng sử dụng hệ thống tệp NTFS.

Hotfix được mô tả trong bài viết này cung cấp một phương pháp để vô hiệu hoá nén trên một cơ sở cho mỗi chương trình trên một máy tính khách hàng. Hỗ trợ cho phương pháp này được xây dựng vào lớp tương thích ứng dụng. Một cách để triển khai các phương pháp này là bằng cách sử dụng các đối tượng chính sách nhóm máy tính (GPOs).
GIẢI PHÁP

Dịch vụ gói thông tin

Để giải quyết vấn đề này, có được gói dịch vụ mới nhất cho Windows XP. Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322389 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề cụ thể này. Hotfix này có thể nhận được thử nghiệm bổ sung. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này, chúng tôi đề nghị bạn đợi cho Cập Nhật tiếp theo của phần mềm có chứa hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Chú ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.Phiên bản tiếng Anh của sửa chữa này có thuộc tính tệp (hoặc sau này tập tin thuộc tính) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày tháng và thời gian cho những tập tin được liệt kê trong giờ phối hợp quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ tab trong các Ngaøy giôø mục trong bảng điều khiển.
  Date     Time  Version    Size    File name   Platform SP  ---------------------------------------------------------------------------  31-Dec-2002 00:28 5.1.2600.108  1,801,728 Acgenral.dll  x86    none  20-Dec-2002 19:11         1,055,610 Sysmain.sdb  x86    none  31-Dec-2002 01:16 5.1.2600.1152 1,821,696 Acgenral.dll  x86    1  19-Dec-2002 22:42         1,086,000 Sysmain.sdb  x86    1  16-Dec-2002 22:58 5.1.2600.108  1,801,728 Wacgenral.dll IA64   none  20-Dec-2002 19:11         1,055,610 Wsysmain.sdb  IA64   none  18-Dec-2002 19:28 5.1.2600.1152 1,821,696 Wacgenral.dll IA64   1  19-Dec-2002 22:42         1,086,000 Wsysmain.sdb  IA64   1
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một lỗi trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho". Lỗi này được sửa lần đầu tiên trong Microsoft Windows XP Gói dịch vụ số 2.
THÔNG TIN THÊM
Chú ý Bạn phải cấu hình hotfix này trên một cơ sở cho mỗi chương trình. Explorer.exe là chỉ là một ví dụ.

Các chương trình như Explorer.exe gọi các GetVolumeInformationchức năng để lấy thông tin về khả năng một khối lượng. Với hotfix này cài đặt, các ứng dụng Lớp tương thích có thể giấu một số các tùy chọn này, chẳng hạn như FS_FILE_COMPRESSION hoặc FILE_SUPPORTS_ENCRYPTION.

Sau khi bạn cài đặt hotfix này, bạn có thể áp dụng an ninh cơ sở dữ liệu (SDB) các tập tin chứa các hướng dẫn về cách sử dụng các lớp. Lưu ý rằng công cụ quản trị khả năng tương thích bao gồm trong bộ công cụ tương thích ứng dụng Microsoft. Để tải về Microsoft Application Compatibility Toolkit, ghé thăm Web site sau của Microsoft:Để tạo một tập tin SDB để ngăn chặn nén trong Explorer.exe bằng cách sử dụng quản trị khả năng tương thích, theo các bước sau:
 1. Cài đặt Windows XP Service Pack 2 (SP2), hoặc tải về và cài đặt hotfix được bao gồm trong phần "Giải quyết" trên máy tính đang chạy Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP1).
 2. Tải về và cài đặt của Microsoft.NET Framework phiên bản 1.1 Redistributable Packagetừ Microsoft Web site sau:
 3. Bắt đầu công cụ quản trị khả năng tương thích. Để làm điều này, bấm Bắt đầu, điểm đến Tất cả chương trình, điểm đến Bộ công cụ tương thích ứng dụng của Microsoft 4,0, điểm đến Công cụ, sau đó bấm Người quản trị khả năng tương thích.
 4. Trong các Người quản trị khả năng tương thích giao diện điều khiển, bấm vào Sửa chữa, loại Explorer.exe trong các Tên của chương trình phải được cố định hộp, loại Microsoft Corp trong các Tên của các nhà bán cho chương trình này hộp, và sau đó nhấp vào Trình duyệt.
 5. Bấm vào các Explorer.exe tập tin nằm trong thư mục c:\Windows, bấm Mở, sau đó bấm Tiếp theo.
 6. Trong các Chế độ điều hành hệ thống danh sách, bấm vào Không có, sau đó bấm Tiếp theo.
 7. Nếu Xóa tất cả nút có sẵn, hãy nhấp vào Xóa tất cả để xóa tất cả các bản sửa lỗi tương thích, nhấn vào đây để chọn các GetVolumeInformationLie kiểm tra hộp trong các Khả năng tương thích Fixes danh sách và bấm Tham số.
 8. Trong các Dòng lệnh hộp, loại 16 để vô hiệu hoá nén, gõ 131072 để vô hiệu hoá mật mã, hoặc loại 131088 để vô hiệu hoá nén và mã hóa.
 9. Trong các Tên mô-đun hộp, loại Explorer.exe, bấm Bao gồm, bấm Thêm, bấm Ok, sau đó bấm Tiếp theo.
 10. Trong các Kết hợp thông tin hộp thoại hộp, bấm vào Kết thúc, bấm Lưu trên các Tệp trình đơn, loại Explorer.exe trong các Cơ sở dữ liệu tên hộp, và sau đó nhấp vào Ok.
 11. Trong các Lưu cơ sở dữ liệu hộp thoại, loại Explorer.sdb trong các Tên tệp Box, nhấn vào đây để chọn các C:\Windows\AppPatch thư mục, và sau đó nhấp vào Lưu.
Bạn có thể lặp lại các bước này cho tất cả các chương trình mà sử dụng nén hoặc cho các chương trình dùng chung tập tin hộp thoại, chẳng hạn như Mở hoặc Löu laøm, bởi vì người dùng có thể truy nhập thuộc tính từ các hộp thoại.

Để triển khai các tập tin SDB, hãy làm theo các bước sau:
 1. SDB tệp mà bạn tạo trong thư mục C:\Windows\AppPatch phảiphân phối cho tất cả các máy tính cần thiết đặt. Sao tệp SDB vào thư mục C:Windows\AppPatch ngàymáy tính đích.
 2. Chạy các sdbinst Windows\apppatch\explorer.sdb lệnh cài đặtcác thiết lập. Lặp lại cho mỗi tập tin SDB.
Để tạo một tập tin SDB để cho phép nén trong Explorer.exe bằng cách sử dụng quản trị khả năng tương thích, theo các bước sau:
 1. Cài đặt Windows XP SP2, hoặc tải về và cài đặt hotfix được bao gồm trong phần "Giải quyết" trên máy tính đang chạy Windows XP SP1.
 2. Tải về và cài đặt của Microsoft.NET Framework phiên bản 1.1 Redistributable Packagetừ Microsoft Web site sau:
 3. Bắt đầu công cụ quản trị khả năng tương thích. Để làm điều này, bấm Bắt đầu, điểm đến Tất cả chương trình, điểm đến Bộ công cụ tương thích ứng dụng của Microsoft 4,0, điểm đến Công cụ, sau đó bấm Người quản trị khả năng tương thích.
 4. Trong các Người quản trị khả năng tương thích giao diện điều khiển, bấm vào Sửa chữa, loại Explorer.exe trong các Tên của chương trình phải được cố định hộp, loại Microsoft Corp trong các Tên của các nhà bán cho chương trình này hộp, và sau đó nhấp vào Trình duyệt.
 5. Bấm vào các Explorer.exe tập tin nằm trong thư mục c:\Windows, bấm Mở, sau đó bấm Tiếp theo.
 6. Trong các Chế độ điều hành hệ thống danh sách, bấm vào Không có, sau đó bấm Tiếp theo.
 7. Nếu Xóa tất cả nút có sẵn, hãy nhấp vào Xóa tất cả để xóa tất cả các bản sửa lỗi tương thích, nhấn vào đây để chọn các GetVolumeInformationLie kiểm tra hộp trong các Khả năng tương thích Fixes danh sách, bấm vào Tiếp theo, sau đó bấm Kết thúc trong các Kết hợp thông tin hộp thoại.
 8. Nhấp vào Lưu trên các Tệp trình đơn, loại Explorer.exe trong các Cơ sở dữ liệu tên hộp, và sau đó nhấp vào Ok.
 9. Trong các Lưu cơ sở dữ liệu hộp thoại, loại Explorer.sdb trong các Tên tệp Box, nhấn vào đây để chọn các C:\Windows\AppPatch thư mục, và sau đó nhấp vào Lưu.

  Chú ý Nhấp vào Có Nếu bạn nhận được một tin nhắn để thay thế tệp đã có.
 10. Áp dụng tệp này với các máy tính mà bạn muốn cho phép nén một lần nữa bằng cách sử dụng các bước trong các "để triển khai SDB tệp:" phần trước đó trong bài viết này.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 328597 - Xem lại Lần cuối: 12/07/2015 12:29:02 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbwinxpsp2fix kbqfe kbbug kbfix kbwinxppresp2fix kbmt KB328597 KbMtvi
Phản hồi