Các công việc lập lịch tác vụ không làm việc và tạo ra các mã lỗi 0x8004130f không liên tục

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:328773
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Nếu bạn đang chạy lập lịch tác vụ nhiều công việc mỗi ngày bằng cách sử dụng một tài khoản người dùng trên máy tính sự, và nếu một số người trong số các công việc chạy nhiều lần một ngày, công ăn việc làm có thể không liên tục mất thông tin đăng nhập của họ và không chạy. Khi điều này xảy ra, bạn tìm thấy mục tương tự như các trong tập tin Schedlgu.txt trong thư mục Windows:
"Tên công việc" (Chương trình) Tem thời gian ** LỖI **
Cố gắng truy xuất thông tin trương mục cho tác vụ được chỉ định đã thất bại; do đó, tác vụ đã không chạy. Lỗi đã xảy ra, hoặc không có thông tin tài khoản đã tồn tại cho coâng vieäc. Lỗi cụ thể là:
0x8004130f: không có thông tin tài khoản có thể được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu bảo mật trình lập lịch biểu tác vụ cho tác vụ được chỉ định.

Nếu bạn mở thuộc tính cho các công việc bị ảnh hưởng, bạn xem các tài khoản mà bạn đã đăng nhập với được chỉ định là tài khoản mà các việc chạy theo, không có vấn đề mà tài khoản đã được chỉ định trước.
NGUYÊN NHÂN
Trong một sự kết hợp hiếm hoi của những trường hợp, cơ sở dữ liệu đều có sử dụng bộ lập lịch tác vụ có thể bị hỏng. Ủy nhiệm được xóa khi tham nhũng được phát hiện. Giao diện người dùng cho thấy tên người dùng hiện tại trong thuộc tính của công việc khi bạn mở một công việc sau khi nó sẽ mất ủy nhiệm của nó.
GIẢI PHÁP

Dịch vụ gói thông tin

Để giải quyết vấn đề này, có được gói dịch vụ mới nhất cho Microsoft Windows 2000. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
260910 Làm thế nào để có được các Windows 2000 Service Pack mới nhất

Thông tin Hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề cụ thể này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, gửi một yêu cầu dịch vụ khách hàng của Microsoft và hỗ trợ để có được các hotfix.

Chú ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Chú ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó. Phiên bản tiếng Anh của Sửa chữa có thuộc tính tệp (hoặc sau này) mà được liệt kê theo sau đây bảng. Ngày tháng và thời gian cho những tập tin được liệt kê trong phối hợp universal thời gian (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ công cụ ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.
  Date     Time  Version     Size   File name  -------------------------------------------------------  15-Jan-2003 19:13 4.71.2195.6654 123,664 Mstask.exe

TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê đầu bài viết này. Lỗi này được sửa lần đầu tiên trong Microsoft Windows XP 2000 Gói dịch vụ số 4.
THÔNG TIN THÊM
Để thêm thông tin về làm thế nào để có được một hotfix cho Windows 2000 trung tâm dữ liệu máy chủ, nhấp vào số bài viết dưới đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
265173 Chương trình Trung tâm dữ liệu và Sản phẩm Windows 2000 Datacenter Server

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 328773 - Xem lại Lần cuối: 12/07/2015 12:31:23 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbsysadmin kbwin2ksp4fix kbbug kbfix kbwin2000presp4fix kbmt KB328773 KbMtvi
Phản hồi