Mô tả của chế độ kép Cập Nhật gói cho Windows XP

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:328848
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Cập nhật Windows XP phần mềm tuần (ví dụ, bản cập nhật bảo mật, Cập Nhật quan trọng hoặc hotfixes) được phát hành sau khi Service Pack 1 (SP1) có thể bao gồm các tập tin nhị phân cho cả hai dựa trên Windows XP và Windows XP-based SP1 máy vi tính. Những gói Cập Nhật chế độ kép được thiết kế để cài đặt bản cập nhật đăng bài-SP1 trên Windows XP dựa trên các máy tính không phân biệt của cho dù họ đang chạy SP1. Nếu bạn không có SP1 được cài đặt, Cập Nhật chế độ kép cũng đặt một phiên bản SP1 bài Cập Nhật trên máy tính của bạn, mà được tự động cài đặt nếu bạn cài đặt SP1. Nếu bạn loại bỏ SP1, pre-SP1 Phiên bản Cập Nhật được khôi phục. Một công cụ Cập Nhật di chuyển mới (Xpsp1hfm.exe) sẽ xác định bản cập nhật để cài đặt và thực hiện việc di chuyển.
THÔNG TIN THÊM

Cấu trúc của chế độ kép Cập Nhật gói

Đây là một ví dụ về cấu trúc của một chế độ kép gói:
  • Qnnnnnn_wxp_sp2_x86_enu.exe
  • \Sp1: thư mục này chứa các tập tin để áp dụng cho Windows XP trên máy tính không chạy SP1.
  • \Sp2: thư mục này chứa các tập tin để áp dụng cho Windows XP trên máy tính đang chạy SP1.
  • \Common: thư mục này chứa tập tin cài đặt.
  • \Xpsp1hfm.exe: thư mục này chứa công cụ di chuyển Update Dual-Mode, mà thay thế Update.exe và đó khởi xướng bởi self-extracting qnnnnnn_wxp_sp2_x86_enu.exe tập tin.

Mô tả về công cụ di chuyển Update Dual-Mode

Công cụ di chuyển Update Dual-Mode (Xpsp1hfm.exe) thực hiện các tác vụ sau:
  • Nó cài đặt chính nó trong thư mục %SystemRoot%\System32.
  • Nó rearranges các tập tin Cập Nhật được giải nén để cho Update.exe có thể cài đặt phiên bản thích hợp.
  • Nó di cư đã cài đặt trước chế độ kép Cập Nhật lên phiên bản SP1 bài khi SP1 được cài đặt.
  • Nó chả các tập tin nhị phân quay về phiên bản trước-SP1 nếu SP1 được lấy ra.
Ví dụ, nếu bạn cài đặt một Cập Nhật chế độ kép trên Windows XP trên máy tính không chạy SP1, Xpsp1hfm.exe sao tập tin nhị phân Cập Nhật đăng bài-SP1 vào %SystemRoot%\$xpsp1hfm$\Qnnnnnn (nơi nnnnnn là một số bài viết cơ sở kiến thức Microsoft kết hợp với bản Cập Nhật), và sau đó chạy Update.exe từ cặp SP1 tạm thời để cài đặt bản Cập Nhật pre-SP1. Khi bạn cài đặt một Cập Nhật chế độ kép trên Windows XP trên máy tính đang chạy SP1, Xpsp1hfm.exe chạy Update.exe từ cặp SP2 tạm thời để cài đặt bản cập nhật đăng bài-SP1.

Cài đặt SP1

Khi bạn cài đặt SP1 trên một máy tính dựa trên Windows XP, SP1 tiến trình cài đặt chạy Xpsp1hfm.exe di chuyển bất kỳ cài đặt chế độ kép Cập Nhật lên phiên bản bài thích hợp-SP1, và sau đó cấu hình máy tính để cho các bản Cập Nhật được gỡ bỏ nếu bạn loại bỏ SP1 trong tương lai. Xpsp1hfm.exe các thư tổ chức sự kiện ID bản ghi sổ ghi sự kiện để cho biết nếu việc di chuyển là sự thành công.

Chú ý Bạn không thể sử dụng công cụ thêm/loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển để loại bỏ bản Cập Nhật đang di chuyển theo cách này. Cũng lưu ý rằng Qfecheck công cụ (Qfecheck.exe) có thể báo cáo rằng cùng một bản Cập Nhật được cài đặt hai lần trong trường hợp này. Bạn có thể bỏ qua hành vi này bởi vì nó không chỉ ra một vấn đề với bản Cập Nhật đã cài đặt.

Cài đặt lại SP1

Nếu bạn cài đặt lại SP1, Xpsp1hfm.exe cố gắng di chuyển bất kỳ Cập Nhật nào đó đã không di chuyển trong khi cài đặt đầu tiên.

Loại bỏ SP1

Khi bạn loại bỏ SP1, loại bỏ quá trình lần đầu tiên các cuộc gọi Xpsp1hfm.exe để loại bỏ migrated chế độ kép bản Cập Nhật và trở lại máy tính của bạn quay lại một nhà nước mà trong đó SP1 một cách an toàn bị xoá bỏ. Các bản Cập Nhật chế độ kép có thể được loại bỏ vào thời điểm này. Một tổ chức sự kiện ID thông báo đã nhập sổ ghi sự kiện chỉ ra cho dù các bản Cập Nhật chế độ kép migrated đã bị loại ra trong trường hợp này.

Sự kết hợp cài đặt

Thông tin về làm thế nào để tạo ra một sự kết hợp việc cài đặt phần cài đặt Windows XP với gói dịch vụ và Cập Nhật, xem các "Cập Nhật cài đặt và triển khai Guide" chủ đề (tập tin Hfdeploy.htm) trong thư mục Support\Tools trên dịch vụ gói CD-ROM. lưu ý rằng bởi vì chế độ kép Cập Nhật gói bao gồm hai bộ tập tin nhị phân, bạn phải sao các tập tin từ thư mục chính xác vào thư mục I386 khi bạn chuẩn bị cài đặt kết hợp. Nếu bạn tạo một chia sẻ sự kết hợp với Windows XP và một số Cập Nhật chế độ kép, bạn phải sao các cửa hàng và các tập tin từ thư mục SP1 thư mục I386. Nếu bạn tạo một chia sẻ sự kết hợp với Windows XP, Service Pack 1 và một số Cập Nhật chế độ kép, bạn phải sao vào cửa hàng và các tập tin từ thư mục SP2 thư mục I386.

Để biết thêm chi tiết về Cập nhật phần mềm, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
824994Mô tả nội dung của một sản phẩm Windows Server 2003 Cập Nhật gói

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 328848 - Xem lại Lần cuối: 12/07/2015 12:34:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbmt KB328848 KbMtvi
Phản hồi