Cách thay khoá sản phẩm Cấp phép Số lượng lớn trên máy tính chạy Windows XP Gói Dịch vụ 1 và các phiên bản Windows XP mới hơn

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

GIỚI THIỆU
Cảnh báo Các bước trong bài viết chỉ có hiệu lực trên phương tiện Cấp phép Số lượng lớn. Nếu bạn thử các bước này trên phương tiện OEM hay trên các phương tiện bán lẻ, bạn sẽ không thay được khoá sản phẩm. Khi bạn cài đặt Windows XP hoặc Windows Server 2003, phương tiện phải khớp với khoá sản phẩm. Tức là, kênh (MSDN, bán lẻ, OEM, Cấp phép Số lượng lớn, v.v..), SKU (Windows XP Professional, Windows XP Home Edition v.v...) và ngôn ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, v.v..) phải khớp giữa khoá sản phẩm và phương tiện. Điều này là cần thiết để bạn có thể nhập thành công khoá sản phẩm. Nếu phương tiện cài đặt không khớp với khoá sản phẩm, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi sau:
Khoá Sản phẩm không hợp lệ.
Nếu bạn sử dụng khoá sản phẩm “bị lộ” (khoá sản phẩm được nhiều người biết) để triển khai Microsoft Windows XP trên nhiều máy tính (cài đặt Cấp phép Số lượng lớn), bạn không thể cài đặt Windows XP Gói Dịch vụ 1 (SP1) và các phiên bản Windows XP mới hơn hay tự động lấy các bản cập nhật từ Web site Windows Update. Ví dụ: bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau khi bạn cài đặt Windows XP SP1 và các phiên bản Windows XP mới hơn:
Khóa Sản phẩm sử dụng để cài đặt Windows không hợp lệ. Hãy liên hệ với quản trị viên hệ thống hoặc người bán lẻ ngay lập tức để nhận một Khoá Sản phẩm hợp lệ. Bạn cũng có thể liên hệ với Đội Chống Ăn cắp bản quyền của Hãng Microsoft bằng cách gửi email tới piracy@microsoft.com nếu bạn nghĩ rằng bạn đã mua phải phần mềm sao chép của Microsoft. Hãy yên tâm rằng mọi thông tin cá nhân bạn gửi đến Đội Chống Ăn cắp bản quyền phần mềm của Microsoft đều được bảo mật nghiêm ngặt.
Bài viết này dành cho người dùng máy tính chuyên sâu. Bạn có thể thấy dễ dàng hơn khi làm theo các bước nếu bạn in bài viết này ra trước.
Thông tin thêm

Điều kiện tiên quyết

Bạn phải có khoá sản phẩm hợp lệ trước khi có thể sử dụng thông tin trong bài viết này. Để lấy khoá sản phẩm hợp lệ, hãy bấm vào liên kết sau để liên hệ với Trung tâm Dịch vụ Cấp phép Số lượng lớn của Microsoft:

Các bước để thay khoá sản phẩm cấp phép số lượng lớn

Bài viết này mô tả hai phương pháp thay khoá sản phẩm Windows XP sau khi cài đặt Cấp phép Số lượng lớn để giải quyết vấn đề. Phương pháp 1 sử dụng giao diện người dùng đồ họa (GUI) của Thuật sỹ Kích hoạt Windows và một phương pháp khác sử dụng tập lệnh Phương tiện Quản lý của Windows (WMI). Phương pháp Thuật sỹ Kích hoạt dễ hơn. Tuy nhiên, nếu bạn phải thay khoá sản phẩm cho nhiều máy tính, phương pháp tập lệnh phù hợp hơn.

Phương pháp 1: Sử dụng Thuật sỹ Kích hoạt

Quan trọng Phần, phương pháp hoặc tác vụ này chứa các bước chỉ dẫn bạn cách sửa đổi sổ đăng ký. Tuy nhiên, có thể xảy ra sự cố nghiêm trọng nếu bạn sửa đổi sổ đăng ký không đúng cách. Do đó, đảm bảo rằng bạn thực hiện các bước sau cẩn thận. Để bảo vệ tốt hơn, hãy sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng ký nếu xảy ra sự cố. Để biết thêm thông tin về cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322756 Cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký trong Windows
Nếu bạn chỉ có một số khoá sản phẩm cấp phép số lượng lớn để thay, bạn có thể sử dụng Thuật sỹ Kích hoạt.

Chú ý Chúng tôi khuyến nghị bạn nên chạy Khôi phục Hệ thống để tạo thời điểm khôi phục mới trước khi làm theo các bước này.
Huỷ kích hoạt Windows
 1. Bấm Bắt đầu, rồi bấm Chạy.
 2. Trong ô Mở, gõ regedit, sau đó bấm OK.
 3. Trong ngăn điều hướng, định vị rồi bấm vào khoá đăng ký sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\Current Version\WPAEvents
 4. Trong ngăn chủ đề, bấm chuột phải vào OOBETimer rồi bấm Sửa đổi.
 5. Thay ít nhất một ký tự của giá trị này để hủy kích hoạt Windows.
Kích hoạt lại Windows và thêm khoá sản phẩm mới
 1. Bấm Bắt đầu, rồi bấm Chạy.
 2. Trong ô Mở, gõ lệnh sau rồi bấm OK.
  %systemroot%\system32\oobe\msoobe.exe /a
 3. Bấm Có, tôi muốn gọi điện cho đại diện dịch vụ khách hàng để kích hoạt Windows, rồi bấm Tiếp theo.
 4. Bấm Thay khoá sản phẩm.
 5. Gõ khoá sản phẩm mới vào ô Khoá mới, sau đó bấm Cập nhật.

  Nếu bạn quay lại cửa sổ trước, bấm Nhắc tôi lần sau, sau đó khởi động lại máy tính.
 6. Lặp lại bước 1 và 2 để kiểm tra xem Windows đã được kích hoạt chưa. Bạn nhận được thông báo sau:
  Windows đã được kích hoạt. Bấm OK để thoát.
 7. Bấm OK.
 8. Cài đặt Windows XP Gói Dịch vụ 1a hay phiên bản Windows XP mới hơn.
Nếu bạn không thể khởi động lại Windows sau khi cài đặt Windows XP SP1 hoặc phiên bản Windows XP mới hơn, hãy thử các bước sau:
 1. Khởi động lại máy tính và bắt đầu nhấn F8 cho đến khi bạn thấy menu Tuỳ chọn Nâng cao của Windows.
 2. Chọn Cấu hình Tốt Mới nhất từ menu và nhấn ENTER. Tùy chọn này khởi động Windows bằng cách sử dụng cấu hình tốt trước đó.
 3. Lặp lại các bước từ 1 đến 8 trong mục "Kích hoạt lại Windows và thêm khoá sản phẩm mới".
Nếu bạn có thể cài đặt SP1 hoặc phiên bản Windows XP mới hơn và bạn có thể khởi động lại Windows, bạn đã giải quyết được vấn đề. Nếu vấn đề chưa được giải quyết, hãy thử phương pháp 2 hoặc xem phần "Các bước Tiếp theo" để biết thêm các tài nguyên khắc phục sự cố.

Phương pháp 2: Sử dụng tập lệnh

Nếu bạn phải thay khoá sản phẩm cho nhiều máy tính, chúng tôi khuyến nghị bạn nên sử dụng phương pháp này. Bạn có thể tạo tập lệnh WMI thay đổi khoá sản phẩm cấp phép số lượng lớn, sau đó sử dụng tập lệnh này trong tập lệnh khởi động.

Tập lệnh mẫu ChangeVLKey2600.vbs và ChangeVLKeySP1 được mô tả trong phần này sử dụng khoá cấp phép số lượng lớn mới mà bạn muốn nhập như một đối số đơn. Dưới dạng 5 phần gồm cả chữ và số.

Chúng tôi khuyến nghị bạn nên sử dụng tập lệnh ChangeVLKey2600.vbs trên máy tính dựa trên Windows XP không chạy Windows XP SP1 và phiên bản Windows XP mới hơn và khuyên bạn sử dụng tập lệnh ChangeVLKeySP1.vbs trên máy tính dựa trên Windows XP chạy Windows XP SP1 hay phiên bản Windows XP mới hơn. Những tập lệnh này thực hiện các chức năng sau:
 • Chúng bỏ các ký tự dấu nối (-) khỏi khoá sản phẩm 5 phần gồm cả chữ và số.
 • Chúng tạo ra một ví dụ lớp win32_WindowsProductActivation.
 • Chúng yêu cầu phương pháp SetProductKey với khoá sản phẩm cấp phép số lượng lớn mới.
Bạn có thể tạo một tệp bó hoặc tệp cmd sử dụng một trong những tập lệnh mẫu sau đây cùng với khoá sản phẩm mới làm đối số. Bạn có thể triển khai nó làm một phần của tập lệnh khởi động hay chạy nó từ dòng lệnh để thay khoá sản phẩm trên một máy tính.
Ví dụ
Để biết thêm thông tin về cách viết tập lệnh khoá sản phẩm, hãy truy cập Web site sau của Microsoft:
ChangeVLKeySP1.vbs
' Tập lệnh WMI - ChangeVLKey.vbs'Tập lệnh này thay khoá sản phẩm trên máy tính''***************************************************************************ON ERROR RESUME NEXTif Wscript.arguments.count<1 then  Wscript.echo "Script can't run without VolumeProductKey argument"  Wscript.echo "Correct usage: Cscript ChangeVLKey.vbs ABCDE-FGHIJ-KLMNO-PRSTU-WYQZX"  Wscript.quitend ifDim VOL_PROD_KEYVOL_PROD_KEY = Wscript.arguments.Item(0)VOL_PROD_KEY = Replace(VOL_PROD_KEY,"-","") 'remove hyphens if anyfor each Obj in GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}").InstancesOf ("win32_WindowsProductActivation")  result = Obj.SetProductKey (VOL_PROD_KEY)  if err <> 0 then   WScript.Echo Err.Description, "0x" & Hex(Err.Number)   Err.Clear  end ifNext				
ChangeVLKey2600.vbs
' Tập lệnh WMI - ChangeVLKey.vbs''Tập lệnh này thay khoá sản phẩm trên máy tính''***************************************************************************ON ERROR RESUME NEXTif Wscript.arguments.count<1 then  Wscript.echo "Script can't run without VolumeProductKey argument"  Wscript.echo "Correct usage: Cscript ChangeVLKey.vbs ABCDE-FGHIJ-KLMNO-PRSTU-WYQZX"  Wscript.quitend ifDim VOL_PROD_KEYVOL_PROD_KEY = Wscript.arguments.Item(0)VOL_PROD_KEY = Replace(VOL_PROD_KEY,"-","") 'remove hyphens if anyDim WshShellSet WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")WshShell.RegDelete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WPAEvents\OOBETimer" 'delete OOBETimer registry valuefor each Obj in GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}").InstancesOf ("win32_WindowsProductActivation")  result = Obj.SetProductKey (VOL_PROD_KEY)  if err <> 0 then   WScript.Echo Err.Description, "0x" & Hex(Err.Number)   Err.Clear  end ifNext 				
Ví dụ sau đây cho biết cách sử dụng tập lệnh ChangeVLKeySP1.vbs từ dòng lệnh:
 1. Bấm Bắt đầu, rồi bấm Chạy.
 2. Trong ô Mở, gõ lệnh sau, trong đó AB123-123AB-AB123-123AB-AB123 là khoá sản phẩm mới bạn muốn sử dụng, sau đó bấm OK:
  c:\changevlkeysp1.vbs ab123-123ab-ab123-123ab-ab123
Để biết thêm thông tin về Phần mềm Microsoft Có bản quyền, hãy ghé thăm Web site sau của Microsoft: Nếu bạn có thể cài đặt SP1 hoặc phiên bản Windows XP mới hơn và bạn có thể khởi động lại Windows, bạn đã giải quyết được vấn đề. Nếu vấn đề chưa được giải quyết, hãy xem phần "Các bước Tiếp theo".
CÁC BƯỚC TIẾP THEO
Nếu những phương pháp này không giúp gì được cho bạn, bạn vẫn có thể tự khắc phục sự cố bằng cách sử dụng các Web site sau của Microsoft: Nếu bạn vẫn có thắc mắc sau khi sử dụng những Web site này của Microsoft hoặc nếu bạn không thể tìm thấy giải pháp trên Web site Dịch vụ Hỗ trợ của Microsoft, hãy bấm vào liên kết sau để liên hệ với bộ phận Hỗ trợ:
Tham khảo
Để biết thêm thông tin về các khoá sản phẩm không hợp lệ, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
326904 Thông báo lỗi khi bạn cài đặt Windows XP Gói Dịch vụ 1 (S giới thiệu về các khoá sản phẩm không hợp lệ) hoặc Gói Dịch vụ 2 (S): "Khóa sản phẩm sử dụng để cài đặt Windows không hợp lệ"
pid WMI ProductID license scripting piracy block blocking legal invalid product key sp1 install
Thuộc tính

ID Bài viết: 328874 - Xem lại Lần cuối: 06/07/2013 10:08:00 - Bản sửa đổi: 4.1

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)

 • kbsetup kbregistry kbenv kbhowto KB328874
Phản hồi