Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Thông báo lỗi: Người sử dụng giao diện Failure: đăng nhập người sử dụng giao diện DLL Msgina.dll thất bại để tải

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:329316
Chú ý
Bài viết này áp dụng cho Windows 2000. Hỗ trợ cho Windows 2000 kết thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm giải pháp cuối cùng hỗ trợ Windows 2000 là một điểm khởi đầu để lập kế hoạch chiến lược của bạn di chuyển từ Windows 2000. Để biết thêm thông tin xem các Chính sách vòng đời hỗ trợ của Microsoft.
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Sau khi cài đặt Windows 2000 Service Pack 3 (SP3), bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau khi bạn khởi động máy tính của bạn:
Hỏng giao diện người dùng:
Giao diện người dùng đăng nhập Nạp DLL msgina.dll thất bại.
Liên hệ với quản trị hệ thống của bạn để thay thế DLL, hay khôi phục DLL gốc.
Màn hình đăng nhập Windows không xuất hiện và bạn không thể mở Windows 2000.
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này có thể xảy ra nếu Winlogon.exe truy vấn khóa sổ đăng ký Mpr.dll trước khi Services.exe đã tạo ra này khóa sổ đăng ký. Trong Windows 2000 SP3, Msgina.dll là phụ thuộc vào Mpr.dll. Mpr.dll đòi hỏi rằng khóa registry sau đây là hiện nay để có thể khởi tạo:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\NetworkProvider\HwOrder
Phím này được tạo ra khi Services.exe bắt đầu. Bởi vì Winlogon.exe bắt đầu cùng một lúc như Services.exe, trình có thể truy vấn khóa sổ đăng ký Mpr.dll trước khi là đã được tạo ra bởi Services.exe. Khi điều này xảy ra, Msgina.dll không tải và bạn nhận được thông báo lỗi được mô tả trong phần "Triệu chứng" của bài viết này. Phụ thuộc này không tồn tại trong Windows 2000 Service Pack 2 (SP2).
GIẢI PHÁP

Dịch vụ gói thông tin

Để giải quyết vấn đề này, có được gói dịch vụ mới nhất cho Microsoft Windows 2000. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
260910 Làm thế nào để có được các Windows 2000 Service Pack mới nhất

Thông tin Hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề cụ thể này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, gửi một yêu cầu dịch vụ khách hàng của Microsoft và hỗ trợ để có được các hotfix.

Chú ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Chú ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.Phiên bản tiếng Anh của sửa chữa này có thuộc tính tệp (hoặc sau này) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ công cụ ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.
  Date     Time  Version    Size   File name  ------------------------------------------------------  15-Oct-2002 18:53 5.0.2195.6090 332,560 Msgina.dll


Để áp dụng này sửa chữa nóng, bạn phải có thể khởi động máy tính và mở Windows 2000. Bạn sẽ cần truy cập vào máy tính khác Windows 2000 SP2, và một trống, đĩa đã định dạng 3 1/2 inch.

Để giải quyết vấn đề, hãy mở Windows 2000 và sau đó áp dụng các hotfix:
 1. Trên một thứ hai Windows 2000 SP2 dựa trên máy tính, đưa đĩa trống đã định dạng 3 1/2 inch trong ổ đĩa.
 2. Nhấp vào Bắt đầu, bấm Chạy, loại CMD, sau đó bấm Ok.
 3. Tại dấu nhắc lệnh, gõ các lệnh sau, và sau đó nhấn ENTER sau mỗi lệnh:
  C:
  CD \
  CD \WINNT\system32\dllcache
  COPY msgina.dll A:
 4. Hủy bỏ đĩa 3 1/2 inch từ ổ đĩa.
 5. Khởi động máy tính có vấn đề mô tả trong phần "Triệu chứng", và sau đó bắt đầu phục hồi giao diện điều khiển. Nếu bạn chưa phục hồi giao diện điều khiển được cài đặt như một tùy chọn khởi động, hãy làm theo các bước sau:
  1. Đưa đĩa Windows 2000 Server thiết lập đĩa 1 vào ổ đĩa của bạn, hoặc nếu bạn có một ổ đĩa CD-ROM khởi động, bạn có thể Hãy đưa CD-ROM máy chủ Windows 2000 vào ổ đĩa CD-ROM.
  2. Khởi động lại máy tính của bạn.
  3. Thực hiện theo các hướng dẫn xuất hiện trên màn hình. Nếu bạn đang sử dụng đĩa thiết lập, bạn được nhắc đưa đĩa cài đặt khác vào ổ đĩa. Nó có thể mất vài phút để tải các tập tin.
  4. Chọn tùy chọn thích hợp để sửa chữa của bạn cài đặt Windows 2000 và bắt đầu phục hồi giao diện điều khiển.
 6. Tại dấu nhắc lệnh Recovery Console, gõ lệnh sau, và sau đó nhấn ENTER sau mỗi lệnh:
  CD system32
  REN msgina.dll mdgina.old
  CD dllcache
  REN msgina.dll msgina.old
  LƯU Ý: Nếu Msgina.dll không tồn tại trong thư mục System32 hoặc trong cặp Dllcache, đi đến bước 7.
 7. Hãy đưa đĩa 3 1/2 inch chứa các tập tin Msgina.dll được sao chép từ máy tính dựa trên Windows 2000 SP2 thứ hai vào ổ đĩa của máy tính có vấn đề mô tả trong phần "Triệu chứng".
 8. Tại dấu nhắc lệnh Recovery Console, gõ lệnh sau, rồi bấm phím ENTER sau mỗi lệnh:
  Bản sao a:\msgina.dll
  CD...
  Bản sao a:\msgina.dll
  exit
 9. Khởi động lại máy tính của bạn và áp dụng các hotfix.

TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê ở đầu bài viết này. Lỗi này được sửa lần đầu tiên trong Microsoft Windows XP 2000 Gói dịch vụ số 4.
THÔNG TIN THÊM
Để biết thêm thông tin về cách tải hotfix cho Windows 2000 Datacenter Server, hãy bấm vào số bài viết dưới đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
265173 Chương trình Trung tâm dữ liệu và Sản phẩm Windows 2000 Datacenter Server
Để biết thêm chi tiết về cách sử dụng Recovery Console, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
301645Làm thế nào để: Sử dụng phục hồi giao diện điều khiển trên máy tính không bắt đầu trong Windows 2000

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 329316 - Xem lại Lần cuối: 12/07/2015 12:42:25 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbsecurity kbwin2ksp4fix kbbug kbfix kbwin2000presp4fix kbmt KB329316 KbMtvi
Phản hồi