Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Không thể mở các phần đính kèm E-Mail trong in Outlook Express sau khi bạn cài SP1

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

TRIỆU CHỨNG
Sau khi bạn cài Internet Explorer 6 Gói Dịch vụ 1 (SP1) hoặc Windows XP SP1 (cả hai đều có Outlook Express 6 SP1), truy nhập một số phần đính kèm e-mail của bạn trong Outlook Express có thể bị loại bỏ. Ví dụ; bạn có thể bắt gặp bất kỳ hiện tượng nào sau đây:
 • Khi bạn bấm vào kẹp giấy trong ô Xem trước, các lệnh Lưu phần đính kèm và tên_tệp không có.
 • Khi bạn mở một tin nhắn e-mail, lệnh Lưu phần kèm theo không có trên menu Tệp, trường Đính kèm bị mất khỏi thông báo e-mail, và thông báo sau được hiển thị trên thanh báo thông báo ở đầu tin nhắn e-mail:
  Outlook Express loại bỏ truy nhập các phần đính kèm không an toàn sau trong email của bạn: tên_tệp1, tên_tệp2
NGUYÊN NHÂN
Hiện tượng này xảy ra nếu tuỳ chọn Không cho phép các phần đính kèm được lưu hay mở vì có thể tiềm ẩn vi-rút được kích hoạt, và phần đính kèm e-mail được Outlook Express xác định là "không an toàn". Theo mặc đinh, tuỳ chọn Không cho phép các phần đính kèm được lưu hay mở vì có thể tiềm ẩn vi-rút được kích hoạt trong Outlook Express 6 SP1. Khi tính năng chống vi-rút này được kích hoạt, Outlook Express sử dụng danh sách tệp không an toàn của Internet Explorer và thiết đặt Xác nhận mở sau khi tải xuống trong Tuỳ chọn Cặp để xác định xem tệp có an toàn không. Bất kỳ phần đính kèm e-mail nào có loại tệp được thông báo là “không an toàn” không được tải xuống, và truy nhập vào phần đính kèm đó bị loại bỏ.
CÁCH GIẢI QUYẾT KHÁC
Nếu bạn chắc rằng phần đính kèm an toàn để tải xuống hay mở, sử dụng phương pháp sau: CHÚ Ý: Vì có vài phiên bản Microsoft Windows nên những bước sau có thể khác trên máy tính của bạn. Nếu vậy, hãy xem tài liệu về sản phẩm của bạn để hoàn thành các bước này.

Tắt Tuỳ chọn Sử dụng Danh sách Tệp không An toàn

Để tắt tuỳ chọn Không cho phép phần đính kèm được lưu hay mở vì có thể tiềm ẩn vi-rút:
 1. Khởi động Outlook Express.
 2. Trên menuCông cụ bấm Tùy chọn.
 3. Bấm tab Bảo mật, bấm để bỏ chọn xoá hộp kiểm Không cho phép phần đính kèm được lưu hay mở vì có thể tiềm ẩn vi-rút bên dưới Chống vi-rút, sau đó bấm OK.
TÌNH TRẠNG
Hành vi này là theo thiết kế.
THÔNG TIN THÊM
QUAN TRỌNG: Phương pháp được mô tả trong bài viết này cho phép bạn truy nhập vào các tệp đính kèm trong Outlook Express. Tải xuống các tệp đính kèm và quét vi-rút các tệp này trước khi mở. Để lưu các tệp đính kèm để bạn có thể quét vi-rút các tệp này trước khi mở.
 1. Mở tin nhắn e-mail trong Outlook Express.
 2. Trên menu Tệp, bấm Xuất.
 3. Chỉ định cặp bạn muốn lưu phần đính kèm trong ô Lưu vào, sau đó bấm Lưu.
Để biết thêm thông tin về tính năng chống vi-rút trong Outlook Express 6, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
291387 OLEXP: Sử dụng tính năng chống vi-rút trong Outlook Express 6 (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
Để có thêm thông tin về danh sách tệp không an toàn của Internet Explorer, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
291369 Thông tin về Danh sách Tệp không An toàn trong Internet Explorer 6 (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
Để biết thêm thông tin về cách lấy gói dịch vụ mới nhất cho Internet Explorer 6, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
328548 Cách lấy Gói Dịch vụ Mới nhất cho Internet Explorer 6 (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
Để biết thêm thông tin về cách lấy gói dịch vụ mới nhất cho Windows XP, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322389 Cách lấy Gói dịch vụ Windows XP mới nhất (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
Bị chặn
Thuộc tính

ID Bài viết: 329570 - Xem lại Lần cuối: 06/15/2007 15:30:00 - Bản sửa đổi: 4.5

 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • Microsoft Windows XP 64-Bit Edition SP1
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • kberrmsg kbui kbprb kbpubtypekc kbmsccsearch KB329570
Phản hồi