Windows 2000 thêm/loại bỏ chương trình công cụ nào không mở

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:329891
Chú ý
Bài viết này áp dụng cho Windows 2000. Hỗ trợ cho Windows 2000 kết thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm giải pháp cuối cùng hỗ trợ Windows 2000 là một điểm khởi đầu để lập kế hoạch chiến lược của bạn di chuyển từ Windows 2000. Để biết thêm thông tin xem các Chính sách vòng đời hỗ trợ của Microsoft.
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn cố gắng để mở công cụ thêm/bớt chương trình trong Windows 2000, nó không mở và bạn không nhận được một thông báo lỗi. Các cửa sổ có thể xuất hiện một thời gian ngắn, nhưng sau đó nó biến mất.
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này có thể xảy ra nếu một mục nhập registry là mất tích.
GIẢI PHÁP
Để giải quyết vấn đề này, thêm các mục đăng ký không có trong bảng:
  1. Nhấp vào Bắt đầu, sau đó bấm Chạy.
  2. Trong các Mở hộp, loại CMD, vaø sau ñoù baám NHẬP.
  3. Trong cửa sổ lệnh, gõ regsvr32 MSHTML.dll, sau đó nhấn ENTER.
  4. Nhấp vào Ok để xác nhận rằng các mục nhập registry đã được thêm vào.
  5. Trong cửa sổ lệnh, gõ regsvr32 shdocvw.dll -i, sau đó nhấn ENTER.
  6. Nhấp vào Ok để xác nhận rằng các mục nhập registry đã được thêm vào.
  7. Trong cửa sổ lệnh, gõ regsvr32 shell32.dll -i, sau đó nhấn ENTER.
  8. Nhấp vào Ok để xác nhận rằng các mục nhập registry đã được thêm vào.
  9. Đóng cửa sổ lệnh.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 329891 - Xem lại Lần cuối: 12/07/2015 12:51:41 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbprb kbmt KB329891 KbMtvi
Phản hồi